Logo

 

Er is voor de SP een hele simpele strategie om aan de macht te komen in ons land desnoods samen met de pragmatische VVD: namelijk je klimaatstandpunt in lijn brengen met de socialistische agenda van volksverheffing. En de VVD hinderen in haar groenrechtse beleid wat in feite natuurlijk pure denivelleringspolitiek is: huizenbezitters laten profiteren van subsidie op zonnepanelen, superrijken en grootgrondbezitters (boeren) van subsidie op windmolens en ondernemers van subsidie op hun luxe sportwagens met electromotor, terwijl Jan met de Pet als kleine huurder ervoor opdraait via een hogere stroomrekening.

Gegarandeerd dat de SP de PvdA onder Samson verplettert in volgende verkiezingen als ze beëindiging van de groenrechtse zelfverrijking in haar programma opneemt. Internationale voorbeelden zijn er al. Zo is Sigmar Gabriël, de Duitse minister van economische zaken en energie, vanuit de SPD zeer kritisch op de milieubeweging en haar wens hele volkstreken werkeloos te maken door een verbod op bruinkool. En zo is zojuist in Californië het tot voor kort ondenkbare gebeurd: 21 democratische afgevaardigden hebben de kant van de republikeinen (altijd in de minderheid in die staat) gekozen in een motie tegen de invoering van een radicale klimaatdoelstelling van 80% CO2-reductie in 2050- ten opzichte van 1990.

Daarom zeg ik: socialisten aller landen verenigt u en beëindig de schandalige elitaire roofkapitalistische klimaatpolitiek. Keer terug bij uw wortels en omarm weer de bevrijdende volksverheffende fossiele energiebronnen en kernenergie en dito banenscheppende zware industrie. Pleit voor meer olieproductie en goedkopere benzine zodat werkers in hun busjes voor minder geld naar hun klusprojecten kunnen rijden en op zondag waar oma en opa ook wonen de sociale cohesie wordt bevorderd doordat iedereen – met welke beurs ook – in zijn energiezuinige trabant op familiebezoek kan (hoe energiezuiniger hoe meer kilometers gereden – zie Jevons paradox).