Op 11 september vindt in Leeuwarden de ‘held van de smaak’-verkiezing plaats en nu staat visserij centraal. Winnaars uit 10 provincies zonder smakeloos Drenthe (qua vis dan) strijden om de eer, waaronder de palingboeren van Stichting Dupan, en Stichting  ‘Goede Vissers’. De lekkerste initiatieven die allen op eigen wijze ieder jaar weer die zee van ons leegvissen. Vissen krijgen er een bodemberoerte van, aldus Greenpeace.

Bij de helden van de smaak zitten kortom vele goede alternatieven voor het ecolabeltje MSC dat het WNF opdringt aan de markt. MSC kost veel, zoals tonnen euro’s accreditatiekosten per 4 jaar. Maar bij onze overgereguleerde visserijen voegt dat MSC-label vooral lastenverzwaring toe, terwijl er met MSC geen vis extra wordt verkocht. MSC voegt vooral op de wereldmarkt waarde toe bij partijen van onbekende herkomst. Bij deze initiatieven is geheel zonder MSC al bekend waar het vandaan komt: gewoon, uit eigen zee of kwekerij.

Bij helden van de smaak gaat het dus lekker om de lusten, en niet de lastenverzwaring.

De grote bemoeilijst 2015, goedschiks en kwaadschiks
We schreven al over het subsidie-circuit dat 60 miljoen euro vispromotie-subsidies deed verdampen zonder dat er substantiële marktverbetering optrad voor vissers zelf. In reactie daarop belde iemand uit de vishandel mij. Deze heeft nu een lijstje gemaakt van alle organisaties die zich met de visserij bemoeien, sommigen goedschiks en draaiend op de steun van vissers, anderen vooral voor eigen subsidie-voorziening. Wil iedereen die denkt- hee, waarom sta ik daar niet bij- dat bij de redactie melden. Wij houden van complete lijstjes.

Wanneer je het personeel per organisatie zou optellen, is er een veelvoud bemoeipersoneel ten opzichte van die dik 90 Noordzeekotters met bemanning die dat verse spul uit onze zee mogen halen. En nog eens 90 met een Wadvergunning. De zee van meningen over visserij levert dus meer op dan de Noordzee de vissers oplevert.

Nederlandse Zeevisgroothandel Vereniging (NZV)
Nederlandse Haring Groothandels Vereniging anno 8 maart 1977
Nederlandse Bond van Haringhandelaren anno 1 april 1948
Nederlandse Vissersbond
Nederlandse Oestervereniging
Nederlands Visburo
Nederlandse Vereniging van Viskwekers NEVEVI
Nederlandse Vereniging van Visdetailhandel peter van der Laar
Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren NeVePa
Vereniging van Haringhandelaren
Vereniging van Groothandelaren in Vis en Haring
Vereniging van Visgroothandelaren Urk VVU
Vereniging ter bevordering van de Garnalenhandel
Vereniging van Mosselhandelaren anno
Vereniging van Importeurs van visproducten VIV / P.Roeleveld
Vereniging Kottervisserij Nederland
Vereniging van Garnalenkustvissers
Vereniging NetVisWerk – Enkhuizen anno 2015
Vereniging van Schippers-Eigenaren Katwijk anno 1935
Vereniging Vaste Vistuigen Noord
Vereniging Zeeuwse Kottervisserij
Visserijvereniging Noordwest anno 2012
Vissersvereniging Delta – Stellendam
Visserijvereniging Texel DETV
Visserijvereninging Noord-West Scheveningen
Vereniging Visserijbelangen Urk
Visserijvereniging Ons Belang
Vishandelsvereniging St. Antonius
Spakenburgse Vishandel Vereniging ruud van diermen
Vissersvereniging Hulp in Nood
Redersvereniging voor de Zeevisserij / GvBalsvoort
Stichting North Sea Fish Center
Stichting Nederlandse Visserij
Stichting Masterplan Duurzame Visserij Aucke Hoefnagel
Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij
Stichting Arbitrage Visserij
Stichting Sectorraad Visserij
Stichting van de Nederlandse Visserij SNV
Stichting de Noordzee (SdN)
Stichting DUPAN (Duurzame Palingsector Nederland)
Stichting de Oosterschelde
Stichting Duurzame Vis
Stichting Duurzame Visserij
Stichting Geïntegreerde Visserij EVF
Stichting Zeeschelp EVF (kweek)
Stichting Blue Port Urk (EVF)
Stichting Peakoil Nederland
Stichting Nederland Maritiem Land
Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid
Stichting Zeeuwse Tong anno 09 oktober 2009
Stichting Streekeigen Produkten Nederland (ZuiderZeeZilver)
Stichting Vis en Seizoen (Kookboeken/promotie)
Stichting Behoud Weervisserij (ansjovis)
Stichting Nederlands Visburo
Stichting Goede Vissers (EVF)
Stichting Waddengroep (EU)
Stichting Maritieme Ontwikkeling Oost Indonesië
Stichting OASE
Stichting Geïntegreerde Visserij info@geintegreerdevisserij.nl
Stichting Good Fish Foundation (SdN)
Stichting Blue Port Urk info@blueport-urk.nl
Stichting Pro Sea marieke@prosea.info
Stichting Historische Visserij Zoutkamp info@historischzoutkamp.nl
Stichting Wetemschappelijk Natuur+Milieubeleid SWNM
Stichting Transitie Ijsselmeervisserij
Taskforce Duurzame Noordzee Visserij

Schuttelaar en Partners
Visserij Innovatie Platform VIP
Blue Ports Noord
Blue Ports Zuid
Blue Ports West

Zevibel
Medfish bv
Nedvis bv
Urk Fish Capital andre de Vries
Urk plaice to be
Coöperatieve Visserij Organisatie (EVF)
Co-operatieve Kottervisserij Nederland UA
Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond U.A.
Cooperatieve Producentenorganisatie Delta Zuid UA
Coöperatieve Producentenorganisatie NVB IJsselmeer U.A.
Coöperatie Fry Marine UA
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Wieringen U.A.
Coöperatie Vers van de Kweker
Visstand Beheer Commissie VBC IJsselmeer
Europäische Vereinigung der Krabbenfischer-Erzeugerorganisationen e.V.
KNVTS
KIVI-NIRIA
VNO-NCW
Productschap Vis (PBO in afbouw)
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (MDV)
MKB Adviseurs (MDV)
Kenniskring Transitie Zuidelijke Noordzee (MDV)
Scheepsbouw Nederland (MDV)
Plaice Group Urk bv
Europêche Brussel
Raad vd Wadden ex
Jongerennetwerk Visserij(JNV)
Visserijbelangen Wieringen
Visfederatie / EM Mens-G.Past
Vertegenwoordiging VisNed in diverse besturen/commissies:
Garnalenadviescommissie
Onderwijscommissie
PAC Schol Nederlands Visbureau
Commissie Sociale en Economische Aangelegenheden
Brede Visie duurzame visserij
North Sea Fishermen’s Organisation
North Sea Regional Advisory Council executive committee
North Sea regional Advisory Council Demersal Working Group
North Sea regional Advisory Council Spatial Planning Working Group
North Western Waters Regional Advisory Council
National Federation of Fisheries Organisations
MPA Fisheries Coaliton
European Association of Producer Organisations
European Association of Producer Organisations
Adviescomité vakbeurs Europort
Adviescommissie Radio Medische Dienst
Raadgevend Comité voor de Visserij werkgroep Markten
Raadgevend buro ‘het Groote Hoofd’ te Hoorn
International Council for the Exploration of the Seas (ICES)
AIPCE-CEP (EU koepel visverwerking/handel)
Verbond van Nederlandse Visdetailhandel
PFA North Sea and Atlanto-Scandian Herring Fisheries
Garnalenafslag Zoutkamp
Hollandse Visveiling IJmuiiden bv
Mosselveiling (productscap)
Visafslag Colijnsplaat bv (UFA nv)
Visafslag Hollands Noorden v.o.f.
Visafslag Lauwersoog
Visafslag Scheveingen bv (UFA nv)
Visafslag Stellendam (UFA)
Visveiling Urk te Harlingen
Visveiling Urk te Urk
Zeeuwse Visveiling Breskens
Zeuwse Visveiling Vlissingen bv
Het Vergunningenhuis (aanverwant-advies)
VIBEG
VisWad
INZee Communicatie & Trends Caroline Melissant
LEI
Wageningen IMARES
STIVAVI
Combinatie van Beroepsvissers
Federatie van Beroepsvissers Zuid-West Nederland
Fiskpaad (ism NL Vissersbond-Prov fryslan-EZ-evf)
Wereld Natuur Fonds
Greenpeace
Friend of the Sea
Vogelbescherming Nederland
Natuurmonumenten
Verse Vismarkt Den Oever
Milieufederatie
Groninger Landschap (wadden)
Waddenvereniging
Stichting WAD
Coalitie Wadden Natuurlijk
Kenniskring Visserij
Noordhollandse Bond van Beroepsvissers
Combinatie van Beroepsvissers