Subsidiekaketoe

Subsidiekaketoe

We berichten al hoe Natuurmonum€nt€n met Arcadis de adderpopulatie van het Fochtelooer Veen verzuipt onder het mom van ‘natuurherstel’: omdat ze natuurcompensatiegeld kregen van RWE voor de kolencentrale in de Eemshaven. Nu blijkt dat ze voor een andere natte droom ook visrijk gebied vernielden in de polder IJdoorn omdat ze een potje compensatiegeld van IJburg mochten opmaken. Dat beschrijft ex-medewerker van Natuurmonumenten Michel Verschoor voor sportvissersblad Visionair. Lees zijn fantastische afgewogen verhaal ‘Weidevogelbeheer schadelijk voor Vis’, dat exemplarisch is voor de reden waarom wij hier al langer oproepen om ex-lid te worden.

Viscriminatie voor subsidie, Natuurmonumenten lijkt meer vermogensbeheerder dan natuurbeheerder
Natuurmonumenten ging polders ‘vernatten’ voor weidevogels, en zo doen ze aan je reinste Viscriminatie. Want sloten waardoor vis migreert worden afgedamd voor grote vis en paling, om zo het waterpeil op te krikken in de polders.  Terwijl we tegelijk volgens de Kaderrichtlijn Water juist de vismigratie dienen te bevorderen. Ons land komt hier ernstig tekort en dus heeft Nederland uitstel van de richtlijn bedongen tot 2027.

Maar voor visvriendelijk natuurbeheer, daar bemachtigde het schatrijke Natuurmonum€nt€n met haar 190 miljoen euro belegde vermogen geen subsidie voor. En dan gaat dat niet door. En voor weidevogels is het momenteel kassa. 

Ook het Ettelandse veld sneuvelde onder de vernatting met subsidie

Ook het Ettelandse veld sneuvelde onder de vernatting met subsidie, met prutswerk waardoor sloten droogvallen

Waarom weidevogels voorrang krijgen?
Dieren worden subsidiabel wanneer ze het imago van ecologisch probleemkind krijgen. Weidevogels als de grutto gaan ten opzichte van hun topjaren 1950-1990 hard in aantal achteruit. En bij de overheid zijn dieren pas bijzonder/subsidiabel als ze heel zeldzaam worden of heel snel achteruitgaan. De overheid beloont daarom boeren en natuurverbouwers als zij voldoen aan grutto-kuikenproductiedoelen. Met bijvoorbeeld 70 euro per legsel.

Of je nu bieten produceert, scharreleieren van de kip of van de grutto. Met subsidie is alles stuurbaar, althans in het brein van de LNV-ambtenaar die nu bij EZ de maakbare natuur hoog houdt.

Daar springen fondsenwervende campagne-clubs als WNF, Vogelbescherming en Natuurmonum€nt€n dan vervolgens op: want dan valt er geld te halen. Dat klinkt heel bot en de medemens met hoger zelfbeeld zal dat direct als ‘populisme’ bestempelen. Maar dit is gewoon de praktijk. Natuurclubs zijn daar waar de subsidie valt te halen. Niet omdat die dieren meer bijzonder zijn. Bij natuurclubs zijn alle dieren gelijk, maar sommige dieren meer gelijk dan andere omdat daarmee geld valt te verdienen.

De aaibare zoogdieren en vogels zijn campagne/subsidietechnisch het meest lucratief. Glibberige vissen spreken stedelijke deeltijd-huisvrouwen op bakfiets met van die Oerrr- kids’- de achterban van milieuclubs- ‘gewoon niet zo duswelbeswel aan, nee dan heb ik zoiets van duhhh, oh ieuw ik heb alweer een smsjuh, wat WIlll die man van mij…’. 

Er zit dus geen ecologische reden achter. Alleen geld. Natuurpopulisme, zou je het kunnen noemen.

Territoriale claim van Natuurmonumenten bij Jorwerd

Territoriale claim van Natuurmonumenten bij Jorwerd

De blauwe subsidiedief
Er valt jaarlijks nog tientallen miljoenen euro’s subsidie op te maken voor weidevogelbeheer en ‘agrarisch’ natuurbeheer. En dat al sinds 1990, en de stand blijft ondertussen maar achteruithollen. De staande praktijk is: De Blauwe Subsidiedieven van Natuurmonum€nt€n verwerven grond die ze van DLG krijgen, meestal om niet of in co-financiering waarbij de overheid 85 procent van de kosten draagt. Die grond pachten ze dan weer terug aan een boer.

Die pachtboer krijgt Europese subsidies, betalingsrechten. Die eist Natuurmonum€nt€n dan vervolgens ook weer op en zo harken ze jaarlijks samen met de pachthuur al 8 miljoen euro binnen.

Dan blijft het jarenlang boerenland, tot er weer een subsidiepot aan de horizon verschijnt. Dan gaan ze het ‘herinrichten’ met enkele doelsoorten op een plaatje als excuus. En dat herinrichten gaat stelselmatig ten koste van de al bestaande natuur. Zie ook hoe ze met subsidie en Bureau Eelerwoude het perfecte weidevogelland van het Ettelandse Veld toetakelden en de weidevogels verjoegen met zo’n vernattingsoperatie. Om er vervolgens niet meer naar om te kijken.

Screen Shot 2015-09-14 at 12.02.21Wordt ook ex-lid en doe mee met onze ontledingsactie
Daarom: doe ook mee met onze ontledings-actie, stem met uw voeten en wordt blij ex-lid. Zelf werd ik ex-lid in 2011, omdat ik door de machtsbeluste houding van Natuurmonum€nt€n en de wijze waarop zij met mensen omgaan om maar geld en macht te krijgen niet langer met de groene sector geassocieerd wenste te worden.

Hans Keuper werd ex-lid in 2013 toen ze zijn geliefde weidevogelland vernielden, en op zijn Facebook-pagina zie je meer details waarom opzeggen het beste is. Wat jammer dat deze ooit sjieke club die de erfenis van Jac P. hooghield zo is weggezonken tot geldgedreven subsidiespons, die plaatjes van subsidiabele dieren gebruikt ter fondsenwerving. Om hun directeur Marc van den Tweel met een salaris te belonen dat 40 mille hoger ligt dan Mark Rutte, onze premier. De vrouw van de bierbrouwer waar ik laatst was, zegde om die reden al op, en afgelopen jaar gingen 45 duizend ex-leden haar al voor. Wij streven dit jaar naar 100 duizend ex-leden.

Vanzelfsprekend is Michel Verschoor nu ook persona non grata bij Natuurmonum€nt€n geworden, want hun imago, hun fondsenwerving mag je niet in gevaar brengen. Alles voor het geld. geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld. geld, geld geld. Die rotnatuur ook.

Al zie je dus wel – in het artikel van Verschoor- dat er natuurlijk binnen de organisatie Natuurmonum€nt€n zelf nog goede beheerders zijn, laat die ons helpen om Marc van den Tweel en Teo Wams de tent uit te krijgen, zodat een meer integere en ecologie-gedreven directie het stokje kan overnemen. Dan zijn we ook dik tevreden.