Het gratis geld uitgeven van onze kinderen – als innovatieve aflaat

Gert-Jan van Ulzen achtergrond Wind-Energy Gert-Jaap van Ulzen

… of hoe het gebrek aan opwarming straks als hét succes van groen beleid zal worden verkocht …

Met verbazing aanschouw ik de huidige energie discussie. Die wordt overheerst door groene dogma’s, waarbij de inbreng van beta-wetenschappers en economen, stelselmatig terzijde wordt geschoven. Elke serieuze analyse wordt afgedaan alsof de groene religie de waarheid in pacht heeft; ‘wij weten wel wat goed voor u is’. Dus niet.

Het enige wat de groene lotgenoten tot op heden daarmee bereikt hebben, is een ongekende welvaartsvernietiging. Vooral in de vorm van gesubsidieerde windenergie. Als vuistregel krijgt elke MegaWatt vermogen voor windturbines op zee een half miljoen subsidie per jaar. Dat zijn 75.000 agenten, 120.000 extra handen aan het bed of het opvangen van 300.000 vluchtelingen. Keuzes!

Er is ook geen enkele reden om angstig te zijn voor de toekomst. Het is nog nooit zo goed gegaan met moeder Aarde. Mensen worden ouder en gezonder ouder. Steeds meer mensen hebben toegang tot schoon drinkwater en sanitatie. Steeds minder mensen hebben honger of leven onder de armoedegrens. Met nog maar een fractie aan landbouw grond, voeden we de wereld.

Het gaat uitstekend met ons milieu en de biodiversiteit doet het prima. Bijensterfte is een non-issue gebleken en de zielige ijsbeertjespopulatie is groter dan ooit. De Sahara vergroent, met dank aan meer CO2 maar met name door meer regen. Extreem weer – cyclonen, maar ook wolkbreuken – nemen af, niet toe. De ‘gevaarlijke’ opwarming is al decennia lang zoek.

De resultaten van de afgelopen 30 jaar zijn ongekend. Niet dankzij maar ondanks de groene gekte. Of te wel, groene paniek om niets. Verontrustend is wel, dat ieder weldenkend mens dát weet – of had kunnen weten.

Onbeperkte – min of meer gratis – energie, is een voorwaarde voor het verder doen toenemen van onze welvaart. En die toenemende welvaart is een voorwaarde voor een betere wereld. Landen waar het gemiddelde gezinsinkomen boven de $10,- per dag uitkomt, beginnen met het opruimen van hun milieuproblemen. Maar onze groene ideologie misgunt zelfs de allerarmsten een inkomen van die schamele $10,- per dag. Die allerarmsten mogen als eerste consuminderen.

Wij zijn ooit begonnen met spierkracht en later paardenkracht. De stoommachine was de reden van het uitbannen van de slavernij, die leverde meer arbeid dan 1000 slaven en had ook nog eens geen lunchpauze. Technologie waar de wereld heel veel beter van is geworden.

Er staan legio technologische innovaties klaar om wel aan de vraag naar vrijwel gratis energie te voldoen. Maar door de huidige groene gekte worden de benodigde middelen bestemd om de verliezen te dekken van een fossiele technologie uit het jaar 1180. Het jaar waarin de eerste windmolen in Roermond werd neergezet.

Onze groene dwaasheid geeft dus liever het geld uit, om een technologische ontwikkeling van meer dan 800 jaar oud in leven te houden. Liever dat, dan aan 200.000 thuiszorgmedewerkers om – uw en mijn – ouders in leven te houden. Met recht, groen is ‘killing’.

Gelijk aan de klanten van Henri Ford – die vroegen vooral om een sneller paard – vragen Greenpeace en consorten om meer wind. Als je denkt in wat je hebt, krijg je wat je had. Daarbij worden zelfs de meest basale wetten der fysica rustig terzijde geschoven. De groene waanzin ten top.

Die energie innovaties zijn ‘the next big thing’, met landen als India & China voorop. Het zal mij benieuwen hoe onze gesubsidieerde malloten, zoals Urgenda & Greenpeace die dogmatisch denken tegen houden. Greenpeace is als ‘criminele organisatie’ India al uitgezet – ‘Zij die weten wat goed voor u is, groeten u’, alleen nu voortaan vanaf de andere kant van de Indiase grens. Urgenda solliciteert naar een vergelijkbaar lot.

Zelfs zo het beperken van CO2 goed zou zijn voor het klimaat, kiezen onze groene vrinden dus precies de meest absurde route daar naar toe. Structureel wordt het innovatief vermogen van de mensheid ontkend, alsof het stenen tijdperk ophield door een gebrek aan stenen. Het echte gevaar schuilt nog ergens anders. Wanneer straks blijkt dat menselijke klimaat opwarming non-existent is, zal het ontbreken daarvan, geclaimd worden als succes van groen beleid.

Elke euro (wind-)subsidie is dus een euro die níet besteed kan worden aan energie innovaties. Niet alleen vernietigen de groene weldoeners daarmee onze welvaart, zij maken het oplossen van hun eigen vermeende klimaat- en energie probleem onmogelijk.

Wat dus resteert, is het gratis geld uitgeven van onze kinderen – als innovatieve aflaat. Om Thatcher maar te citeren; ‘Eventually [green] socialism runs out of other peoples money’. Laat onze toekomst dus maar snel beginnen!

 

Bron hier.

 

Door | 2017-10-09T14:21:17+00:00 7 september 2015|19 Reacties

19 Reacties

 1. Hetzler 7 september 2015 om 17:58- Antwoorden

  Ik hoop niet dat men zo dom is om inderdaad te claimen dat de opwarming gestopt is dankzij groene activiteiten. Maar ik houd mijn hart vast omdat zij nu al stellen dat die groene activiteiten hebben geleid tot afvlakking van de mondiale CO2-emissie en de recente daling van de olieprijzen. In welk een parallel universum moet je leven om dit in alle ernst te durven beweren? Het zal wel zoiets zijn van: hernieuwbare energie neem toe, CO2-emissie neemt af. Dus…. Mogelijk kan lering worden getrokken uit dit onderstaande:
  http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

  • Janos73 7 september 2015 om 18:10- Antwoorden

   “Ik hoop niet dat men zo dom is om inderdaad te claimen dat de opwarming gestopt is dankzij groene activiteiten”

   Alleen “sceptici”zijn zo dom om te beweren dat de opwarming gestopt is. Dus beweren dat het gestopt is vanwege groene activiteiten is maar uit een hoek mogelijk

   “Maar ik houd mijn hart vast omdat zij nu al stellen dat die groene activiteiten hebben geleid tot afvlakking van de mondiale CO2-emissie en de recente daling van de olieprijzen”

   en waar beweren ze dat groene activiteiten hebben geleid tot een daling van de olie prijzen?

   Probeer eens de correlatie zonneactiviteit en temperatuur te bepalen sinds 1900, en daarna nog eens zo dom te zijn om te beweren dat de zon verantwoordelijk is voor de opwarming

   • wim 7 september 2015 om 19:05- Antwoorden

    die correlatie is heel sterk. De zon is deze eeuw veel minder actief en voila: de temperatuur stagneert.

    • Janos73 7 september 2015 om 19:10- Antwoorden

     De zon was maximaal actief in 1955, daarna nam de activiteit af.

     Nu is de zon ongeveer net zo actief als in 1900, de temperatuur is nu natuurlijk weel hoger.

     Wat niet wil zeggen dat de zon geen invloed heeft op het klimaat.

    • wim 8 september 2015 om 14:49- Antwoorden

     een groot deel van de 20-ste eeuw heeft de zon voor opwarming gezorgd; d.m.v. zo’n 6 hoge cycli. Gevolg: het is nu warmer dan in 1900. De zon zou ook circa 6 lage cycli nodig hebben om die temperatuur weer stapsgewijs te bereiken. Dat gaat echt niet met 1 niet eens zo heel lage cyclus zoals C24. Die zal rond 2019 slechts 0,1 graad afkoeling geven.

    • wim 8 september 2015 om 14:52- Antwoorden

     kort gezegd: de temperatuur is niet alleen afhankelijk van de momentane activiteit van de zon, maar ook van de voorgaande cycli.

   • Erik 9 september 2015 om 00:23- Antwoorden

    Janos

    “Probeer eens de correlatie zonneactiviteit en temperatuur te bepalen sinds 1900, en daarna nog eens zo dom te zijn om te beweren dat de zon verantwoordelijk is voor de opwarming”

    Alle warmte komt uiteindelijk van de zon. De zon is verantwoordelijk voor temperatuur stijging en ook daling. CO2 volgt de temperatuur doordat de oceanen bij verhoging van T minder CO2 kunnen bevatten en bij verlaging meer. Daardoor is er een redelijke correlatie tussen CO2 en T. Maar CO2 is niet de oorzaak van T verandering, maar volgt de T verandering.
    Een kandidaat voor de invloed van de zon vormen de zonnevlekken. Vanaf 1900 gerekend geeft de cumulatieve invloed van de zonnevlekken een vergelijkbare correlatie als CO2 met de T, eigenlijk nog ietsje beter. Zie de lopende cumulatieve zonnevlekken activiteit over 150 jaar versus T van Hadcrut4gl:

    https://www.dropbox.com/s/ytu6rq55yigy1tz/Schermafdruk%202015-08-10%2012.04.24.png?dl=0

  • Turris 7 september 2015 om 19:51- Antwoorden

   Simon Rozendaal beschreef dergelijk in 2004 (vooruitziende blik), dat alarmisten zouden gaan beweren / claimen, dat hun doorgedrukt groene klimaatbeheersingsbeleid (=Kyoto) succesvol zou zijn als de voorspelde opwarming wederom volgens verwachting via natuurlijke oorzaken zou afnemen / stoppen, zoals als eerder na de 40-jaren van de 20ste eeuw zo’n 25 jaar had plaatsgevonden.

   • Janos73 7 september 2015 om 21:00- Antwoorden

    Simon zal dat inderdaad wel beweert hebben er is geen enkele aanwijzing dat de opwarming gestopt zou zijn (behalve natuurlijk in de hoofden van de ” sceptici”) en geen enkele ” alarmist” die beweert dat het klimaat beleid succesvol is

    Daarvoor hebben ” alarmisten” te veel kaas gegeten van natuurkunde

  • renevers 8 september 2015 om 00:34- Antwoorden

   Welnee ze , die daling van energie gebruik , dus emissie is ingezet door de permanente economische crisis die veroorzaakt door “groen” energie beleid. Er is gewoon minder economische activiteit. Vooral onze zuidelijke EU landen zoals Griekenland en Spanje betaalden met zware werkeloosheid voor de misinvestering in zon en wind plannen. In Duitsland moet de klap nog komen, maar ook de Duitsers zullen ook ooit eens een asociaal prijskaartje onder hun neus geduwd krijgen. In feite hebben ze dat al door de verbazing wekkend lage lonen voor werkenden in lagere fabrieksarbeid. Door de afroming van besteedbaar inkomen ten dienste van energie belasting en hogere kosten van stroom , draait de maatschappij op een lager toerental dan ze anders zou doen. Zou het geld nog nuttig besteed worden dan bleef er onder de streep voordeel over. Helaas wordt het geld besteed aan een onwerkzame illusie, die geen enkel netto voordeel voor hogere levensstandaard biedt. Zon en wind maken het stroomcentrale brandstof gebruik niet echt veel lager , door geïnduceerde verliezen. Het is meer een situatie als net als in een oorlog, waarbij je dingen kapot schiet en die dan moet maken en je de voor levenskwaliteit nutteloze dingen als munitie en tanks moet dokken. Eigenlijk overbodige industrie en industriele bezigheid die wapens. Bedenk dat je voor 75 miljard die men nu aan subsidies besteed ook 15 GW aan nucleair vermogen (Meer dan de Nederlandse consumptie) , goed voor 60 jaar had kunnen besteden in G3+ centrales, De stroom zou dan al grotendeels betaald, zijn want de brandstof kost niet echt veel, het zijn vooral de afschrijvingen. De brandstof en haar verwerking valt in de zelfde categorie als de afronding, enkele centen per kWh.
   Denk je eens in als we 30 jaar geleden aan thorium centrales en snelle kweekreactoren waren gaan rekenen en aan het bouwen waren geslagen. Dan zou de stroomprijs nu een fractie zijn van wat ze nu is. Veel industrie was dan aangetrokken en de levensstandaard was ook voor de onderkant van de samenleving duidelijk hoger geweest, met nuttige productie in een land met minder hoogspanningslijnen en zonder horizon vervuilende windmolens. Rijker ,en op een gemakkelijkere manier. Dat het anders liep, ligt aan de desinformatie campagnes van onder andere Groen Links en Greenpeace en de collectieve wetenschap journalistiek (minimaal -1: Rypke Z) van Nederland op dat moment.

   • Janos73 8 september 2015 om 10:15- Antwoorden

    Bedenk dat je voor 75 miljard die men nu aan subsidies besteed ook 15 GW aan nucleair vermogen (Meer dan de Nederlandse consumptie) ,

    Lol

    voor die 75 Miljard koop je hooguit 10 GW en dan moet je ook subsidieren.

    Het nadeel van de “skeptici” is dat ze een de ene kant zeggen AGW is geen probleem (en windmolens draaien op subsidie) en aan de andere kant of geen oplossing aandragen of een oplossing aandragen waar ook subsidie voor nodig is.

    Het is dezelfde groep en julli emaken het jezelf dan ook onmogelijk.

    Want als AGW geen probleem is hoef je niets te doen (en neemt weldenkend Nederland je ook niet serieus).

 2. Matthijs 7 september 2015 om 18:29- Antwoorden

  Wat deze man opschrijft beweer ik al jaren.
  Als de overheid geld uitgeeft moet het ergens anders geld afnemen, dat doet ze in het heden, verleden of toekomst.
  Zum kotzen.

 3. Hetzler 7 september 2015 om 18:34- Antwoorden

  @Janos Dit is een zinsnede uit het interview met Pier Vellinga:

  De olieprijs stagneert nu, die zit op $40-$50 per vat. Waarschijnlijk gaat ‘ie nooit meer omhoog, want Saudi Arabië dumpt zijn olie, want ze weten dat klimaatrestricties komen eraan, willen we ooit nog wat verdienen aan olie dan moet je het nu verkopen.

  Grappig is bovendien dat hier opeens de olie nooit schijnt op te raken. Misschien zou de hoge vlucht van schalie- en teerzandolie iets met de prijsvorming te maken hebben. De wet van vraag- en aanbod, zoiets. En misschien is het wijs om je een wereld voor te stellen zonder petrochemische industrie en verwarming zonder gas. Ik kan mij niet aan de gedachte onttrekken dat het realiteitsgevoel in tikje te lijden heeft gekregen van emotie.

  • Janos73 7 september 2015 om 18:38- Antwoorden

   Dus Pier zegt heel iets anders dan wat jij opschrijft, is dat ook weer duidelijk

   Verwarming zonder gas? Denk eens aan een warmte pomp

   plastic zonder olie? Bio plastics? En de hoeveelheid olie die we voor plastics gebruiken is minimaal

   • Léon 8 september 2015 om 07:47- Antwoorden

    Kunnen jouw windmolentjes en zonnepaneeltjes wel genoeg energie opleveren voor al deze producten, èn onze huizen, èn onze auto’s? Wil jij met jouw wind-/zonne-energie het ijzererts smelten? Hoe vliegen we naar onze (vakantie)bestemming? Allemaal onze armen uit de raampjes en synchroon wapperen? etc. etc. etc.

    • Matthijs 8 september 2015 om 07:51- Antwoorden

     Erts smelten levert energie op in de vorm van gassen die verbrand kunnen worden.
     Kijk maar in IJmuiden, daar loopt een buis vanaf het Tata terrein naar een energiecentrale.

    • Janos73 8 september 2015 om 10:37- Antwoorden

     JA dan zullen we wel minder moeten vliegen.

     Scheveningen is ook mooi

     We zouden natuurlijk ook eens kunnen gaan isoleren en naar de passivhaus standaard toe werken, maar ja zo’s slimme en goedkope oplossing wordt natuurlijk door rechts (bouwend Nederland) tegen gewerkt, dan heb je ook niet meer zoveel energie nodig voor de verwarming.

     Verder elektrisch rijden, meer openbaar vervoer en eens vaker de fiets en we komen een heel eind.

     Het mooie is dat besparen natuurlijk gewoon snel geld oplevert en dat het daarna niet meer zo erg is als de stroom rekening 25% omhoog gaat om de rest duurzaam te verwekken

     Kijk heel hard gaat niet roepen is natuurlijk een hele eenvoudige reden om vooral niet te beginnen

    • Léon 8 september 2015 om 10:54- Antwoorden

     @Janos. Je ideeën zijn leuk, nu nog even je sommetjes maken om mij daarmee te overtuigen.

 4. Léon 8 september 2015 om 09:48- Antwoorden

  @Mathijs. Uitstekend, dat hergebruik van gas, maar om dat gas te winnen zul je toch eerst het erts moeten smelten! Welke energiebron wil je daar voor gebruiken?

Geef een reactie