Young Urban Bunnie doet konijnenzaken

Young Urban Bunnie doet konijnenzaken

Voor zakelijke besprekingen bezocht ik Amsterdam Sloterdijk, om daarna met de camera het Watership Down 2.0 vast te leggen: de konijnenhemel van het industrieterrein Westelijk Havengebied met overal young urban bunnies (YUB’s). Alle bermen en groenstroken dragen konijnensporen, holen, keutels. De zandige grond lijkt hier en daar net een rommelige duinvallei inclusief duindoorns. Onder de fly-over richting Rotjeknor ontstaat een urbane wildernis met kaardenbollen, gele toortsen en zeeën geel van smalbladig kruiskruid

Mens en konijn hebben hun eigen tijd van zaken doen

Mens en konijn hebben hun eigen tijd van zaken doen

Daar kunnen ze schuilen en ‘silfleren’ zoals gezamenlijk grazen heette in de Nederlandse vertaling ‘Waterschapsheuvel’. En niemand die ze lastig valt in hun stadskonijn zijn.De Zoogdiervereniging plaatste in 2005 het konijn op de Rode Lijst voor Bedreigde diersoorten, omdat ze in de duinen geen plaag meer zijn. Tsja, die natuurclubs hebben zo hun eigen logica. Waarschijnlijk komen ze nooit met hun verrekijker in steden en op industrieterreinen. Daar halen ze hun neus voor op, terwijl hier onbedoeld nieuwe natuur voor onze neus floreert.

Een veilige plek voor konijnen zonder wandelaars met honden, weinig katten, alles dankzij het drukke verkeer

Een veilige plek voor konijnen zonder wandelaars met honden, weinig katten, alles dankzij het drukke verkeer

RZ15.sloterdijk (27)

Duindoorns op de zandgrond van het industrieterrein

Duindoorns op de zandgrond van het industrieterrein

 

Buiten de officiele natuur en haar door beleidsmakers gewenste natuurdoeltypen fokken de konijnen als de konijnen tussen de onbedoelde natuur en het beton. En hier sterven ze in de kaken van vossen, de klauwen van roofvogels of gewoon door een aanrijding.

Dead Urban Bunnie

Dead Urban Bunnie

Hier heb je tenminste verrassende natuur zoals die niet bedoeld is. Er is nauwelijks verstoring voor dieren, omdat er geen recreanten met honden komen. Spoorbanen zijn verboden terrein, en overwoekerd met streepzaad zijn ze tussen de drukte van 9 tot 5 een oase van rust voor dieren.

Grote kaardebollen

Grote kaardebollen

..natuur vindt overal houvast, zoals deze uitgezaaide populier

..natuur vindt overal houvast, zoals deze uitgezaaide populier

RZ15.sloterdijk (13)

Het verkeer raast voorbij, maar daar wennen die dieren aan. Wat je overhoudt is kilometers groenstrook, rommelhoekjes en vergeetperceeltjes waar – met de vossen, marters, konijnen en andere wildlife- af en toe wat homo’s uit komen scharrelen en een autistisch meisje dat door haar mobiele telefoon werd opgeslokt.

Buttbunnies

Buttbunnies

 

RZ15.sloterdijk (5)

RZ15.sloterdijk (12)RZ15.sloterdijk

...hier komt bijna niemand, behalve mensen met speciale bevoegdheden

…hier komt bijna niemand, behalve mensen met speciale bevoegdheden

De urban jungle....

De urban jungle….

..eeh, mijn excuses

..eeh, goedemiddag

Urban Bunnies

Urban Bunnies

Vergaderruimte

Vergaderruimte