Spectaculaire groei kinderbijslag dankzij populatietoename ooievaars!

Spectaculaire groei kinderbijslag dankzij populatietoename ooievaars!

NME Podium– een door Ministerie van EZ gesubsidieerde site- beroept zich op Spaans onderzoek dat zou aantonen: in scholen met meer groen in de stedelijke omgeving zijn kinderen slimmer. In Nederland en de rest van Europa zien we juist een tegengestelde trend dankzij decennia trek van platteland naar de stad van hoger opgeleiden. De braindrain hakt er daarom het meest in bij de groenste en dunst bevolkte provincies als Friesland. De brain gain komt van mensen die als pensionado de lege plekken bezetten als vakantiehuis, waardoor in dorpjes de bevolking weer toeneemt na jaren van leegloop.

Het nieuws van NME-podium klinkt dus als ’toename ooievaars doet kindertal per gezin groeien’,. Welke intelligentie-verhogende werking zou een boom naast de Prinses Irene-school hebben? Men WIL het graag vinden en zoekt daar feiten bij.

subsidies maken je intellectueel lui

subsidies maken je intellectueel lui

Een hint: de ‘betere’ wijken in de stad hebben meer groen en de kinderen van hoger opgeleiden zijn zelf ook ietsje slimmer dan het tussen beton samengeklonterde gettovolk? Een school in een RUSTIGER omgeving biedt minder afleiding en meer rust en dus meer concentratie-mogelijkheden?

Het aantal ooievaars nam in Nederland spectactulair toe sinds 1980 en het aantal mensen groeide met  nog eens 3 miljoen

Het aantal ooievaars nam in Nederland spectactulair toe sinds 1980 en het aantal mensen groeide met nog eens 3 miljoen dankzij de ooievaar

 

Hoe groener de provincie, hoe dommer de mensen
Wie enige ambitie heeft en wat van de wereld wil zien, verlaat te zijner tijd de provincie om zijn heil te zoeken in de stedelijke omgeving. Dat is een trend die je in heel Europa ziet in afgelopen 50 jaar. De lege plekken worden vervolgens ingevuld door import die een (vakantie)huis in het groen willen.

Het was een docent Human Ecology in Edingburgh die met zijn boek ‘Soil and Soul’ al wees op de uitkledende werking voor gemeenschappen van de braindrain. Wat we in Europa nu ‘natuur’ noemen, het zijn vaak ontvolkte gemeenschappen met een in verval geraakte landbouw die als ‘natuur’ aan stedelijke toeristen wordt verkocht. Die daar dan een tweede huis nemen om aan de drukte te ontsnappen. Je zag dat op Isle of Rum, Eigg in West Schotland, Sierra Nevada, je zag het in de Balkan, in Transsylvanie, Wit Rusland, Noord Varmland, Finland, Zuid Engeland, grote delen van Noord Amerika enzovoort enzovoort. Iedereen met een huisje in Frankrijk kan er over meepraten. Complete spookdorpen, je vindt ze ook in Mecklenburg Vorpommern zoals een Peenemunde waar Werner von Braun ooit zijn V2-raketten testte.

Zo ontstaat een soort ’tragedy of the commons’ in ecologisch opzicht, en dat is het probleem van wat we ‘natuurbescherming’ noemen in Europa. De natuurwaarden van het platteland werden in stand gehouden door vroegere cultuurtradities van mensen die er nu niet meer zijn. De mensen uit de stad die daarvan willen genieten nemen de plaats in van de laatste vertegenwoordigers daarvan, zonder zelf bij te dragen.

God verliet Jorwerd niet alleen. Daarom blogde ik al over Zijn terugkeer, met de vraag hoe je in verbintenis met je omgeving weer een ziel kan geven aan je geboortestreek, die verder reikt dan keatse en skoetiesieluh.

4-500 miljoen euro asfaltsubsidies verbranden en duizenden hectares agrarisch natuurlandschap: de Fff oaar 'oit' g'hang op zijn provincialistisch

4-500 miljoen euro asfaltsubsidies verbranden en duizenden hectares agrarisch natuurlandschap: de Fff oaar ‘oit’ g’hang op zijn provincialistisch

De schade die de Brain drain aanricht in groengebied
Nieuwkomers en oudkomers hebben vaak meer oog voor wat de omgeving bijzonder maakt, dan zij die bleven hangen. Omdat ze vergelijkingsmateriaal hebben, een bredere horizon.

De remigranten met enige herseninhoud als Geert Mak lopen dan tegen provincialisme te hoop, maar ze blijven roepende langs de zijlijn van het provincialistische onbenul dat als verpletterende wals dreunt over dat wat verfrissing brengen zou. Daarom kan er ook zoiets verschijnen als ‘Windpark Friesland’, 160 meter hoge turbinetorens draaiend in natuur- en watertoerismegebied het IJsselmeer.

Het platteland ontvolkt, en met name in Friesland heeft decennia braindrain zo een ware slachting aangericht onder de intelligentsia tot het punt van extinctie. En dat is af te lezen aan het paniekbeleid, dat deze drain in gain zou moeten omkeren. Waardoor de onderscheidende waarde erodeert van het gebied.

Wat provinciebestuurders ‘fooor ‘oit g’hang noemen kan alleen over meer asfalt gaan, als de Centrale As. Een mes door het landschappelijk kapitaal van de regio, die meer kost dan hij ooit zal opleveren behalve een paar minuten tijdwinst voor maximaal duizend mensen uit Dokkum. Wat kostte die Haak Om Leeuwarden aan subsidies, 800 miljoen euro of zo, hoe kan dat zich hier terugverdienen? De gelden van de verkoop van Nuon pompen ze nu in subsidies voor huiseigenaren, die het dan voor 3000 euro gemeenschapsgeld per adres mogen dichtisoleren.

Het werkt zelfversterkend. Omdat provinciebestuurders vooral werk voor lager opgeleiden willen creëren, die hier in groter getale de stembus vullen.

.....zucht

…..zucht, zo krijgt de braindrain een gezicht

 

 

Vrijheid moet je veroveren en kost inspanning
Zo krijg ik nu ook een email van een nieuw op te richten Fryske Frijheits Partij (dat is lokaal dialect voor Friese Vrijheidspartij): Of ik even naar Leeuwarden wil komen om gratis haar over de windhandel bij te praten.  Omdat ze zelf te lui en te dom is om zich fatsoenlijk in te lezen…Ik bedoel, wij zijn hier met Climategate.nl al dik 4 jaar bezig, als je het dan nog niet weet ben je toch gewoon te lui?

Hoe kun je streven naar vrijheid als je te lui en dom bent om je los te wrikken uit de kluisters van het onbenul? Hoe lovenswaardig ook om het tegen de windhandel op te nemen, en noodzakelijk ook: waar zijn de mensen van niveau hier die dat doen behalve onze eigen gastblogger uit Leeuwarden en Pieter Lukkes?

Maar we laten de kopjes niet hangen: kijk eens hoe bijzonder het hier kan zijn, vooral bij ‘slecht’ weer! Daarom wonen we hier toch? Wat is de onderscheidende waarde van Friesland? Of vindt u dat hier nog een windturbine mist? Er is enkel gezond boerenverstand nodig om wat mij betreft het enige goede antwoord te geven.

Alde Toer

Alde Toer