bigfatsurprise

Een van de beste vragen om mensen te sensibiliseren voor tenminste de mogelijkheid van de klimaathoax is om te stellen: “Als er in geen enkel ander wetenschapsveld een ontsporend complex van overheid, industrie en belangengroepen te vinden zou zijn, is de klimaathoax onwaarschijnlijk. Als echter dergelijke complexen links en rechts te ontdekken zijn in het moderne wetenschapsbedrijf dan is een klimaathoax tenminste niet uit te sluiten”.

Een van de meest schokkende manieren om de aandacht te vragen voor de klimaathoax is te wijzen op de vele tientallen miljoenen mensen die onnodig zijn gestorven doordat het paradigma van de milieubeweging twee zaken noodlottig combineert:

  1. Het uit de lucht gegrepen beeld dat er eigenlijk te veel mensen zijn en dat wij de planeet tot last zijn
  2. De “liberaal vrijzinnige” vrijheid om zonder al te harde bewijzen de uitrol van concreet werkende oplossingen naar de derde wereld tegen te houden of uit te bannen :
    1. DDT tegen malaria
    2. Kolencentrales en kerncentrales voor elektrificatie en tegen gebrekkige hygiëne
    3. Gentechnologie tegen voedingsdeficiënties

Als mensen dat met die milieuholocaust een extreem standpunten vinden, dat je maar beter niet als argument kunt gebruiken tegen de klimaatpolitiek dan pareer ik tegenwoordig in een variant van bovenstaande prikkelende vraag: ben je het ermee eens dat het tenminste denkbaar is dat de milieubeweging de wereld tot op de dag van vandaag in een unprecedented holocaust gevangen houdt, als ik zou kunnen laten zien dat er ook andere complexen van belangen tussen wetenschap en politiek en industrie zijn die miljoenen doden hebben gekost en nog kosten.

Komen we eindelijk bij HP De tijd afgelopen zaterdag. De opening van het artikel Het ongezondste voedingsadvies ooit van William Cortvriendt – arts en auteur van het boek Hoe wordt je 100 – hakt er meteen lekker in:

Als ik u zou vertellen dat er een voedingsadvies bestaat dat is uitgevaardigd door de overheden van nagenoeg alle welvarende landen en waarschijnlijk bij miljoenen mensen een vroegtijdig overlijden heeft veroorzaakt fronst u wellicht de wenkbrauwen, en word ik mogelijk niet serieus genomen. Toch neem ik dat risico. Ik denk namelijk dat u aan het einde van dit betoog mijn conclusies zult delen.

En het artikel eindigt ook lekker duidelijk:

Alleen al in de westerse wereld sterven jaarlijks 3 miljoen mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Met die wetenschap is het ook mogelijk te berekenen dat de eerder genoemde 14 tot 31 procent meer sterfgevallen zich vertaalt naar een aantal van 400.000 tot 900.000 doden per jaar! Het zal dus duidelijk zijn dat het advies om vetten te vervangen door koolhydraten sedert 1977 vele miljoenen extra gevallen heeft veroorzaakt van onnodig vroegtijdig overlijden.

Lees het artikel hierrr op blendle of pak meteen het boek The Big Fat Surprise van Nina Teicholz mee, dan weet je meer misselijkmakende achtergronden van dit verhaal dan je lief is. Net trouwens een historicus ontmoet die me vertelde dat er vroeger speciale vetwinkeltjes waren. Daar kochten rijk en arm. Arm kon de slager niet betalen maar wel het vet! Lucky them! Want de dierlijke vetten zoals reuzel zijn de gezondste fractie van de beesten die we slachten en het meest bijdragend aan verhoging van je HDL en dus de gezondheid van je hart en bloedvaten. En de industrie weet dit! Maar vooralsnog leven we in het paradigma van de fanatieke veganist Kellog die er eigenhandig in slaagde het standaard gezonde ontbijt met eieren en spek te vervangen door iets met melk en granen. Ja het is de eeuwige strijd tussen landbouw en veeteelt – tussen Kaïn en Abel – vertaald naar de 20e en 21e eeuw. Dat God een voorkeur had voor schaapherder Abel, die door zijn broer de landbouwer Kaïn werd vermoord, moge bekend zijn. Moge ooit de veeteelt en de jacht weer winnen van de landbouw!

Nov12_pharmageddonWEB

En als je na twee voorbeelden van een door pseudowetenschap onderbouwde holocaust (trouwens Hitlers holocaust stoelde ook op uitgebreide peer reviewed pseudowetenschap in de antropologische journals) nog niet gelooft dat aan de moderne massawetenschap (als mensen die geen roeping hebben als wetenschapper door hoger onderwijs gejaagd worden om beroepsmatig wetenschapperig te gaan doen) of zoals Feynman het noemde aan Cargo Cult science oceanen vol bloed kleeft en dat de bloederige kraan nog vol open staat, dan moet je Pharmageddon van David Healy lezen.

Korter samengevat: het moderne wetenschapsbedrijf is zodanig (slecht) georganiseerd dat belangengroepen ermee aan de haal kunnen gaan en dat de legitimatie door diezelfde wetenschap zo effectief is dat zelfs het onnodige vroegtijdige sterven van tientallen miljoenen mensen aan het oog wordt onttrokken zoals in een eerder tijdperk zonder elektronische media zich ook aan het oog onttrok wat zich in bepaalde concentratiekampen afspeelde (wir haben es nicht gewusst).

Het duurde tot eind jaren vijftig tot de volle omvang van holocaust zichtbaar werd voor het brede publiek. Met zo’n publicatie in HP De Tijd ben ik in elk geval hoopvol dat journalisten en historici uiteindelijk in elk geval de verbanden van de actuele wetenschappelijke holocausten zullen blootleggen en daarbij ook concrete aantallen slachtoffers zullen noemen. Dat zal dan in tegenstelling tot de linear no threshhold puur statistisch gefingeerde doden waar de milieubeweging mee placht te schermen (Tsjernobyl etc), echte doden betreffen van vlees en bloed zoals destijds in Europa’s donkerste dagen….