Temperatuurontwikkeling gemeten met satellieten Univ. Alabama. Voor Urgenda-trend is vervijfvoudiging T-stijging nodig

De realiteit, het eggie. Temperatuurontwikkeling gemeten met satellieten Univ. Alabama. Voor Urgenda-trend is vervijfvoudiging T-stijging nodig

Afgelopen donderdag bij de Kamercommissie van I&M vond de hoorzitting plaats over de Urgenda-klimaatzaak. Onze vrienden van Urgenda mochten hier onweersproken door aanwezige KNMI-vertegenwoordigers klimaatoverdrijving als feit presenteren. Zoals de bewering dat in 2035 al de mysterieuze 2-graden opwarmingsgrens zou zijn overschreden.Als we nu 0,8 graden hebben gehad, moet er in 20 jaar dus nog 1,2 graden bij.

Dat is 0,6 graden per decade en een plotse vervijfvoudiging van de trend per decade die de satellieten hebben gemeten sinds 1979. Terwijl we juist de laatste anderhalve decade een afvlakking zagen. Waar onze vrienden van Urgenda zich achter kunnen verschuilen, is dat er IPCC-scenario’s liggen die bij de huidige groei van mondiale CO2-productie een trend schetsen waarin dit een mogelijkheid is.

Voorzorg versus voorzienigheid
In klimaatland is mogelijkheid het zelfde als waarschijnlijkheid. Immers, de milieubeweging ontleent haar bestaansrecht aan het uit haar verband rukken van risico’s in de nu niet toetsbare toekomst. Onbestemde Lebensangst met computermodellen als fundament.

En haar ‘oplossingen’ zijn daar eveneens op gebaseerd. Je kunt het aantal aanrijdingen door scooters beperken door scooter-vrije zones in de stad in te stellen op risicovolle plaatsen. De milieubeweging zou een nationale strenge fijnstof-norm bepleiten met het argument dat er zo minder scooters komen en dus minder scooter-aanrijdingen.  En wie tegen het plan is, die wil dus dat meer kinderen door scooters overreden worden.

Het groene geloof drijft al ruim 40 jaar op de omkering van bewijslast die Voorzorgprincipe meebrengt: bewijs maar eens dat het NIET zou kunnen.Liever dan voorzorg heb ik de Voorzienigheid. Gelijk de leliën des velds….

RZ15.regen (5)

Barbertje moet hangen
Het doet er dus ook helemaal niet meer toe wat dat klimaat werkelijk doet. De groene transitierevolutie naar het Duurzame Avondland met een energie-economie volledig op subsidie, die moet er koste wat kost komen en we moeten nu in paniek handelen. En wie niet meedoet die is verdacht/onverantwoordelijk/van de PVV/de olie-industrie/gek en plaatst zich buiten de orde van wat nooit een debat mocht zijn.

Zelf moest ik ook al 3 maal opdraven bij zo’n vaste Kamercommissie en 3 maal schrik je met angst en beven terug over het niveau van onze parlementariers, die ik Twitterkamer-leden noemde. De kinderlijke horror, afwezigheid van iedere kennis, alles ‘op gevoel’ en papegaaien van wat mainstream-media ons wijsmaken.

Wat een onwerkelijk gevoel, dat dit in mijn landje gebeurt..

De overheid gaat in beroep. Onze vrienden van Urgenda proberen te bereiken dat de overheid direct in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Dat betekent dat ze het vonnis accepteren, van 25 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990 in 2020 ‘om de bevolking te beschermen’ tegen een aangenamer klimaat. En daarmee een land vol windturbines, zodat ons land lelijker wordt, minder leefbaar en ieder gezin gebukt zal gaan onder een lastenverzwaring van 2000 euro extra per jaar

Om een theoretische onwaarschijnlijkheid in een verre toekomst te bestrijden, waarbij Urgenda de bewijslast omkeert.