Het gaat goed en slecht tegelijk: milieuclubs moeten campagnes beter afstemmen

Het gaat goed dankzij milieuclubs en slecht tegelijk dankzij niet genoeg milieuclub: milieuclubs moeten campagnes beter afstemmen

De Leeuwarder Courant vult de hele voorpagina met de bewering dat onze Waddenzee ecologisch rampgebied is, een ‘zwakke schakel’ in een trekvogelroute, dat blijkt na ‘nieuw onderzoek’. Terwijl er alleen in West Afrika wat vogels zijn geteld in 1 maand in 2014. Door vanuit Groningen gerekruteerde negers die met subsidies een telescoop kregen, bij wijze van ornithologische ontwikkelingshulp. Sympathiek, maar geen baanbrekend onderzoek.

Helaas, op gezag van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) neemt zwakke schakel Halbe Hettema vrijwel letterlijk de conclusies over van dit persbericht op Natuurbericht.  Manon Tentij, de fondsenmanager babbelt hier het volgende:

,Door de integrale telling in 2014 hebben we nieuwe inzichten gekregen. Het is een alarmerend signaal”, stelt Manon Tentij namens PRW. ,,De inzet is nu om deze telling in de toekomst vaker en regelmatig te houden. Zo worden de cijfers steeds betrouwbaarder. Dan maken we de bescherming van vogels effectiever.”

Zodra mensen louter in termen van ‘gevaar, alarm’ spreken over natuur, dan weet je zeker: ze willen weer meer geld, het was nog niet genoeg. Dat is de Eerste Hoofdwet van Groene Fondsenwerving, zoals opgesteld door uw blogger. Om de aandacht te trekken van mainstream-journalisten- het hersendode gilde der informatieamateurs- werken alleen primaire prikkels: angst, gevaar of seks. Omdat animal sex de meeste mensen niet zo aanspreekt, blijft bij de groene lobby enkel alarm over om aandacht te trekken.

Boerenverstand zou al voldoende argwaan moeten wekken
Het lijkt onmogelijk dat ‘nieuw onderzoek’ het beeld van de Waddenzee op haar kop zet, want deze zee is letterlijk dood onderzocht. Geen vogel stijgt op, of er zit wel een Groninger bioloog achter zijn staart. En gisteren jubelde Natuurmonumenten nog dat er historisch hoge aantallen kokkels zouden zijn geteld op het Wad, en dat de uitkoop van de mechanische kokkelvisserij in 2004 voor 130 miljoen euro Waddengasgeld dus geen weggegooid geld zou zijn geweest. (dat is ook onzin, maar daarover later meer)Er gaat duidelijk even iets mis in de onderlinge campagne-afstemming, want Vogelbescherming Nederland opent deze maand met een campagnespecial waarin de vogelRIJKdom van de Wadden wordt bezongen.

Zwakke schakel dankzij boze vissers en tegelijk vogelrijk dankzij Vogelbescherming...

Zwakke schakel dankzij boze vissers (?) en tegelijk vogelrijk dankzij Vogelbescherming…

Vervolgens werd de mosselvisserij in 2008 bijna van het Wad verbannen. En nu is de garnalenvisserij aan de beurt bij onze fondsenwervende baantjesjagers met groen excuus. Allemaal voor die vogels.

Dus wat is er dan gedaan?

Wat moet hier in godesnaam 'hersteld' worden?

rampgebied

Een kleine check naar WAT ze deden is voldoende om te zien: Leeuwarder Courant blundert
Het gaat om het Flyway initiatief van het programma Naar een Rijke Waddenzeeconsultant, en betreft geen fatsoenlijk onderzoek maar is bedoeld voor beleidsmakers. Het betreft een punttelling langs de Oost Atlantische trekroute van voorjaar 2014 in West Afrika. Zoals het PRW het doel van het onderzoek beschrijft:

De gezondheid van Waddenzee trekvogelpopulaties in de Oost-Atlantische trekroute, is grotendeels onbekend. Dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen in de Waddenzee die wel goed worden gemonitord. Zonder gegevens over de overwintergebieden in West-Afrika, weten we niet waar langs de trekroute aan de knoppen gedraaid moet worden om negatieve trends te keren. Daarom ontwikkelt PRW een standaard voor monitoring en – onderzoek van Waddenzee trekvogelpopulaties.

Tot de belangrijkste omissies in kennis van wadvogels behoren de populatieontwikkelingen in de overwinteringsgebieden in West-Afrika. In januari 2014 voeren we daarom een grote simultaantelling uit. Van Mauritanie tot Sierra Leone worden op het zelfde moment overwinterende wadvogels geteld. Tegelijkertijd creëren we mogelijkheden voor de verdere implementatie en voortzetting van de gestarte monitoring en onderzoek langs de vliegroute in West-Afrika. De Duitse BMU vult het werk van PRW aan door een beheerstandaard voor de West-Afrikaanse overwintergebieden te ontwikkelen, met focus op de opbouw van capaciteit

Ze hebben dus met wat subsidie een paar negers een telescoop gegeven, en hebben nu meer subsidie nodig: tenminste, dat is de enige logische conclusie die ik kan trekken. Met 1 zo’n punttelling in Afrika met daar in 1 jaar in willekeurige aantallen aanwezige vogels met verschillende kwaliteit van tellers en waarnemers, dan kun je onmogelijk concluderen dat dus de Waddenzee een rampgebied is. Hoe wil je ooit zo’n verband leggen?

Wanneer ik iets zinvols over trekvogels in Afrika wil weten, dan lees ik het excellente werk van Rob Zwarts, Eddy Wymenga en Rob Bijlsma ‘Living on the Edge’: dat is wetenschap. Dit is fondsenwervende meuk van de onderste dieptepunten der krochten van wrakhoutbiologie, slechts bedoeld om aan de geldknoppen van beleidsmakers te draaien.

Waarom moet dit 'hersteld' worden?

rampgebied

Programma Rijke Waddenzee is clubje wrakhoutbiologen en Waddenfonds-vissers
Want zie ook wat de Rijke Waddenzee schrijft:

Trekvogels als de kanoetstrandloper, lepelaar, grote stern, rosse grutto en drieteenstrandloper (zie foto) geven ook iets terug tijdens hun verblijf: ze dragen bij aan het evenwicht van de voedselketen van de Waddenzee.

Naar een Rijke Waddenzee is een anti-wetenschappelijke club baantjesjagers. Er is geen evenwicht in de Waddenzee, die vogels dragen niet bij aan een evenwicht noch is er ooit een evenwicht geweest. Dat evenwichtsdenken is een religieus natuurconcept, populair bij natuurclubs en ambtenaren omdat ze dan zichzelf menen nuttig te mogen maken. Dat ze aan ‘knoppen’ kunnen draaien om zo’n evenwicht te bereiken waarin alle dieren in maximale aantallen naast elkaar zullen leven, zoals natuurclubs dat wensen.

De natuur is Darwin en er zijn zoveel beesten als er voedsel voor ze is, en het welvaren van de 1 gaat ten koste van de ander. Zo kan het zelfs zijn dat intensieve garnalenvisserij goed is voor de kokkelbestanden, want garnalen zijn rovers van broedval van kokkels.

Nu zijn er weer veel lepelaars, straks misschien weer weinig, er zijn nu veel zeehonden en bruinvissen, straks misschien weer weinig, dan zijn er weer veel kokkels, dan weer weinig, zo broedt er tot in de jaren ’50 nauwelijks 1 eidereend op het Wad, groeien ze plots uit tot een plaag in de jaren ’80 om dan weer in aantal af te nemen.

Aan welke knop wil je hier draaien, behalve de knop die je gezonde verstand wat harder aan zet? We houden ons hart vast hoeveel onzin er nog gefinancierd met Waddenfonds-geld op ons afkomt. Geef mij liever gewoon de kale harde natuur zonder het ge…. van de baantjesjagers. Die is veel interessanter.