De wetenschap kan niet meer ontkend worden
Ik grijp mijn kans om als eerste [Vellinga] reactie de kern van zijn verhaal aan te vallen: de wetenschap is eruit, de gevaarlijke rol van CO2 is wetenschappelijk vastgesteld; verzet daartegen is dwaas.

U noemt nu even de kern van, ik denk ook de reden waarom klimaatwetenschappers het zo oneens zijn met elkaar, we kunnen het eigenlijk, denken klimaatwetenschappers in scenario’s, we weten niets zeker.

We weten zeker dat het opwarmt, dat is gewoon puur natuurkunde. Maar wat die opwarming betekent daar is veel meer onduidelijkheid over. Het makkelijkste is, dat kunnen u en ik ook bedenken, als het opwarmt gaat de sneeuw smelten en dat kun je ook zien als je nu op wintersport gaat, zijn die gletsjers korter.

En:

Eeuhh… nou ja, ik begrijp nog steeds niet dat er mensen zijn met een goeie universitaire opleiding die de hele wetenschap, ook die van het KNMI, gewoon naast zich neerleggen en een eigen opvatting hebben over klimaatverandering. En zeggen ‘Joh, dat is allemaal maar gedoe, dat is gezwets, dat is angstaanjagerij, dat is links gelul.’ Ik bedoel je krijgt de meest rare verhalen, zelfs van goed opgeleide mensen, van chemici, geologen, die hebben een eigen theorie en die houden ze vast totdat ze overlijden zo ongeveer.

Door de veronderstelde wetenschappelijke zekerheid tot in den treure te herhalen wordt die nog niet waar. Er is namelijk geen enkel wetenschappelijk bewijs dat CO2 klimaatverandering veroorzaakt. Geen enkel.
De enige reden om die catastrofale opwarming door CO2 te verwachten zijn de klimaatmodellen. Dat vind niet alleen ik, maar ook de échte klimaatwetenschappers in Nederland. Die zijn wel geneigd de modellen te geloven, maar stellen zelf en uit eigen beweging dat dit ook echt de enige reden is voor de ongerustheid.
(zie hier in de alinea “Klimaatdiscussie” aan het einde)

Tsja, die modellen…
Die klimaatmodellen zijn (ook volgens de makers ervan) niet voorspellend van aard. Je kunt er veel van leren, maar het zijn scenario’s die projecties opleveren. Een soort “best estimate” op basis van de beschikbare informatie en de modelkwaliteit. Het is het beste wat we hebben, maar het heeft niets met wetenschappelijk bewijs te maken.

Vellinga haalt er “de natuurkunde” bij, waarschijnlijk doelend op de stralingseigenschappen van CO2 die wetenschappelijk redelijk goed bekend zijn. Die zijn in principe opwarmend. Maar daar houdt het dan wel ongeveer op: hoeveel opwarmend ze zijn, en hoe CO2 ingrijpt in een enorm complex klimaatsysteem met allerlei tegen- en meekoppelingen, en zelfs wat thermostaten, daar kunnen weinig mensen zinnige dingen over zeggen. Laat staan er iets over voorspellen. De snelheid van mijn auto wordt toch echt door mijn cruise control bepaald en niet door het aantal vliegen dat tegen mijn voorruit geplet wordt, al staat daarvan wetenschappelijk vast dat ze – op zich – mijn snelheid zouden moeten verlagen.

Dat de modellen het enige zijn wat we hebben om iets over CO2 te zeggen, leidt ertoe dat velen er dan toch maar toe geneigd zijn ze te geloven, ook veel door mij zeer gerespecteerde wetenschappers.

Hoe betrouwbaar zij de klimaatmodellen?
Als ik er als ingenieur naar kijk presteren ze erbarmelijk slecht:

– Slechts met de grootste moeite kunnen ze voor bepaalde tijdsperiodes uit het verleden kloppend gemaakt worden. De tweede helft van  de vorige eeuw lukt nog redelijk, maar de eerste helft niet

– De opwarming in de atmosfeer volgens de modellen klopt helemaal niet met de metingen, met name in mid-troposfeer in de tropen, de zogenaamde missing tropical hot spot (links opwarming in de modellen, rechts afkoeling in de atmosfeer):

Hot-spot-vs-observations-650De mainstream wetenschappers houden keihard vol dat de hot spot er moet zijn omdat de natuurkunde dat voorschrijft, maar hij wordt echt niet gemeten, en de natuurkunde schrijft dat (dus, zou ik zeggen als ingenieur) ook helemaal niet voor. Dat is mijn inziens ook theoretisch te onderbouwen. De reden is (wederom mijns inziens, dat is nog door niemand bevestigd) dat men ten onrechte uitgaat van een veel te simpele voorstelling van het warmtetransport door de atmosfeer en de uitstraling naar het heelal (zie plaatje en link onder  “Bekeerlingen”).

– Zelfs de eerste periode na het bouwen van de modellen (de laatste 18 jaar) gaat al meteen totaal een andere kant op dan de modellen hadden aangegeven. Zelfs buiten het nauwkeurigheidsinterval, wat in principe de modellen naar de prullenbak verwijst roy-spencer-misleading-figure-cmip5-90-models-global-tsfc-vs-obs-thru-2013 cr 590– We weten al een eeuw dat het klimaat sterk bepaald wordt door de watercyclus: verdamping, convectie, condensatie, wolkenvorming en neerslag. Convectie, wolkenvorming en neerslag worden goed gemeten, en kloppen totaal niet met de klimaatmodellen. Hoe kunnen de modellen dan nog met de werkelijkheid overeenstemmen op temperatuurgebied?

– Er is zo ontzettend veel aan gefoezeld en getuned om ze een beetje kloppend te krijgen (met name aan de aerosolen)  dat de uitkomsten volstrekt betekenisloos zijn geworden.

In de ingenieurswereld zou je met een dergelijke performance van je model met hoongelach ontvangen worden en een ander baantje mogen gaan zoeken!

Zo resteert er alleen nog het geloof in het gevaar van CO2 en niet de wetenschap.

Bekeerlingen
Het is frappant dat bijna alle Nederlandse sceptici die ik ken (mezelf incluis) bekeerde alarmisten zijn. Als je diep genoeg in de klimaatwetenschap duikt, moet je concluderen dat er niets van klopt. En mocht Pier dit lezen: ik ben er écht diep ingedoken.

greenhouse-effect-held-soden-2000

Maar Vellinga zal denk ik meer waarde hechten aan de mening van de volstrekt onverdachte en werkelijk zeer deskundige bekeerling Steve Koonin, voormalig klimaatadviseur van Obama. Die maakt het bovenstaande op genuanceerde maar glasheldere manier duidelijk: “Climate science is not settled!
En Koonin trekt er ook meteen de belangrijkste conclusie uit: we weten nog veel te weinig over het effect van CO2 om op grond van de huidige kennis astronomische bedragen uit te geven aan klimaatbeleid.