..mondiaal gezien volgen steeds meer landen het traject dat Nederland al sinds 1850 doorliep

..mondiaal gezien volgen steeds meer landen het traject dat Nederland al sinds 1850 doorliep

In dit filmpje van De New York Times maakt Ecomodernist Steward Brand gehakt van doemdenken over bevolkingsgroei. Innovatie heeft alle doemscenario’s (tot nu toe) weerlegd. Bovenstaande grafiek toont dat bij 3 miljard MEER mensen sinds de jaren ’60 er steeds MINDER ondervoede mensen zijn. En door de demografische transitie remt bevolkingsgroei af, zodra mensen welvarend worden; in een urbane economie met eenvoudige energietoegang fokken mensen minder kinderen.

Dat klinkt als overtuigend tegenargument voor de doemprofeet die Brand wil weerleggen, zijn voormalige idool de insectenbioloog Paul Ehrlich. Maar net als bij aandelen bieden resultaten in het verleden geen garantie voor de toekomst. Natuurwetten vaker juist wel.

Doemprofeet Paul Ehrlich’s had eind jaren ’60 vorige eeuw tot op regeringsbeleid van de VS, China en India invloed met zijn Population Bomb: het intuitief gezien sterke idee dat exponentiele bevolkingsgroei tegen de grenzen zal botsen van onze mogelijkheid om die bevolking te voeden.De hulpbronnen op aarde zijn eindig. Met ‘voeden’ kun je dat in onze tijd ruimer opvatten: een menswaardig bestaan geven met enig comfort.

Ehrlich’s idee leunt op basale populatie-biologie. Het werd door Thomas Malthus eind 18de eeuw geplugd. En Darwin ontleende aan Malthus zijn idee dat in de strijd om beperkte bestaansbronnen een afvalrace optreedt. Waarbij de aanpassers overleven, de rest moet dan afsterven. Daar is geen ruimte voor.

  • We zien hier dus al een flessenhals-voorwaarde: ALS innovatie gelijke tred houdt met groei is er niets aan de hand. Innovatie brengt rek in wat je als ‘hulpbron’ kunt verstaan. De metalen die eerder mijnafval bij koperwinning waren, zijn nu grondstof voor elektrische auto’s. Dat idee. De aarde bepaalt niet wat grondstof is, dat bepalen onze behoeftes.  Zie mijn verhaal in De Ingenieur over de relativiteit van ‘Grondstoffen’, en de mijnbouwcyclus.
  • De vraag die ik de lezer hier stel is: hoe is het met de innovatie in Nederland gesteld? De positieve voorbeelden die Brand schetst, met Lomborg en velen voor hem, slaan vooral op het feit: andere landen maken nu een traject door, dat ons land al sinds 1850 doorliep. Maar dat betekent nog niet dat de combinatie van populatiegroei en eindige voorraden in ONS land niet op andere grenzen kan stuklopen.
  • Onze bevolking blijft alsmaar groeien. We kregen er sinds 1980 nog 3 miljoen mensen bij, waaronder 2 miljoen mensen van een religie waar demografische transitie nog weinig furore maakt. Emigratie compenseert deels de import. Maar misschien zijn de vertrekkers juist de mensen die je niet kwijt wilt. Terwijl de komers mensen zijn die je kunt missen.

Mijn stelling is: de milieubeweging en andere stagnatie-clubs hebben met onze overheid alle rek er uit gehaald. Als objectieve graadmeter kun je daar de geldstromen voor nemen van ons nationale huishoudboekje. Hoeveel gaat er naar productiviteit, technische innovatie en hoeveel gaat er naar stagnatie. De budgetten voor stagnatie en achteruitgang zijn een tien- tot 20-voud: de precieze getallen houdt u van mij tegoed.

Dus bij deze de Rypocalypse voor ons prachtige polderlandje geschetst, 10 minuten lezen en met plaatjes om het luchtiger te maken.

..Nederland was een landje waar....

..Nederland was een landje waar….

Voorbeeld 1: Hoe kun je immers ‘biobrandstof’ als innovatief verkopen, een brandstof die via jaarlijkse fotosynthese moet groeien.  Bij biobrandstof moet een inefficiënte plant nu de energie uit zon concentreren in korte tijd.Dit in de plaats van brandstoffen die eerst door miljoenen jaren fossiliseren de juist energiedichtheid kregen.Terwijl we sinds de uitvinding van het vuur 300 duizend jaar geleden al biobrandstof gebruiken. Hoe innovatief is dat?

Sinds de uitvinding van de landbouw is onze economie al biobased: het groene innovatie-stokpaardje  van onze Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat Orwelliaanse eufemisme voor ‘primaire productie molesteren en de rest aan het subsidie-infuus’.

Was de milieubeweging niet met het onzalige plan van biobrandstoffen gekomen, dan had de wereld al eind jaren ’90 op Peak Farmland gezeten. Het landbouw- en veeteeltareaal bedroeg toen een dikke 30 procent van het ijsvrije land. Dat had al kunnen krimpen, omdat dankzij landbouwtechnische innovatie op minder land meer voedsel kan groeien. In 2008 stond mede dankzij de run op biobrandstof een crisis met hogere voedselprijzen, die de armere landen trof. Zie ook Stuffed and Starved van Raj Patel

Voorbeeld 2: Nationaal gezien is het nog een tikje beroerder gesteld, dankzij de macht die linkse clubjes hier kregen door de Postcodeloterij. Daardoor kunnen mensen die nog geen 1+1 kunnen optellen van Greenpeace en Natuur en Millieu beslissen over de slagaders van ons economische lichaam: de energie, via het Energieakkoord. De grootste staatsuitgave in de geschiedenis van het Nederlands Staatsbestel, 74 MILJARD Euro (prognose Algemene Rekenkamer) gaat zo naar stagnatie.

Omdat polderen, de lieve vrede in het politieke landschap en marketingmacht hoger wordt gewaardeerd dan ingenieurs-expertise. Hoeveel beta-wetenschappers zitten in onze Tweede Kamer?

In harmonie met de natuur: het enige stabiele evenwicht in de natuur is.....

In harmonie met de natuur: het enige stabiele evenwicht in de natuur is…..

Wat is de innovatieve waarde van het overschot hoger opgeleiden?
Er zijn nog nooit zoveel op papier ‘hoger opgeleiden’ geweest, wel 50 procent van de beroepsbevolking. En er is nog nooit zoveel Middeleeuws aandoende onzin verkocht in het publiek domein als ‘waar’, met klimaatbeleid als summum: de waanzin dat het klimaat in een stasis dient te verkeren- zo koud als het voor 1850 was- en dat wij dat klimaat terug kunnen krijgen via een uitdijende overheidsbureaucratie en subsidies.

In gelul kun je anno 2015 WEL wonen. Velen betalen daarmee nu hun hypotheek, en hebben een handeltje in ‘Duurzaamheid’: vraag naar een definitie en mensen blijven iets geks stamelen. Waar anders dan in de alsmaar uitdijende beloftenindustrie, bemoeimacht en uitdijende bureaucratie, die rem op innovatie, komt al dat ‘hoger opgeleide’ babbelvolk kortom terecht?

We besteden per jaar 3,5 miljard euro subsidies via lastenverzwaring over de energierekening aan energie-stilstand: het waanidee dat je met wisselvallige ‘in harmonie met de natuur’-stroom je  economie kan aandrijven in 1 van de top 10 meest dichtbevolkte landen op aarde. Een land dat ook in de top 20 van meest welvarende EN DUS meest energie-intensieve landen staat. Daarvoor kleden wij het functionerende energiesysteem uit dat de basislast levert. Zodat bedrijven als Nuon (nu van Vattenfall), Essent (nu van RWE) omvallen. Tenzij ze ook subsidies krijgen om hun centrales open te houden.

Stoppelveld bij Waterloo...Biobased Economy is gewoon landbouw-economie of gewas-verbranding maar dan met meer slap gelul

Stoppelveld bij Waterloo…Biobased Economy is gewoon landbouw-economie of gewas-verbranding maar dan met meer slap gelul

Verder gaat 80 miljard van ons nationale jaarlijkse huishoudboekje naar sociale stagnatie-programma’s: het belonen van mensen die slecht presteren en de industrie daar omheen. Dit noemen we wel ‘sociale zekerheid’. Dit is een eufemisme voor de zekerheid dat we daar niet eeuwig mee door kunnen gaan zonder dat de boel instort.

Noorwegen stopte haar olie- en gasgelden naast sociale programma’s (die gewoon nodig zijn in een meer egalitaire samenleving) in een technologiefonds. Die hebben nog een appeltje voor de dorst. Voor de jaren ’50 was Noorwegen ook een Vikingtaal kneuterend B(iobased)-land dat het van visserij moest hebben. Het aanboren van fossiele brandstoffen (= met hoge energiedichtheid) tilde ze uit dat B(iobased)-bestaan.

Ieder volk dat toegang krijgt tot goedkope energie, verlost zichzelf zo snel mogelijk van biobased leven.

De Groninger gasvoorraad...

Ons appeltje voor de dorst na Slochteren. De Groninger gasvoorraad, de bubbel waarop onze Pof-welvaart dreef…

…niet langer aan het gas
Wij kregen het Groningengas kado van de Voorzienigheid. En financierden daar de Maagdenhuis-operatie mee van sociale vernieling, onderwijsvernieling, Pier Vellinga zijn klimaat-stagnatieprogramma’s en sociale stagnatie-wetenschappen. Uit de hoek van de sociale psychologie, klimaat-stagnatiekunde, Jan Rotmans-kunde en toegepaste vrijetijds wetenschappen zie ik vooralsnog weinig productieve ideeen komen.

De sectoren die WEL innovatief zijn, zoals plantenteelt en zaadcoating, nano, krijgen OF te weinig geld, of zoals bij onze tuinbouw: ze krijgen een Berufsverbot van de milieubeweging als ze zaadcoating gebruiken met neo-nicotinoiden, zogenaamd voor de bijen. Onze Dolf blogde al hoe de chemische industrie dreigt te vertrekken. En zonder productieve industrie, valt ook het kapitaal en reservoir weg voor innovatie

Oh ja, het sluitstuk van Slochteren was dat we daar Rijkman Groenink, graaiende bankmanagers en al dat andere miljardentuig mee financierden, die het gedachtenslecht van ’68 van beschavingsrot incorporeerden. En nu is het bijna op: de kraan moet gehalveerd dankzij bevende Groningers.  Dus met welke goedkope energie in hoge dichtheid houden wij Nederland aan de praat? Hoeveel tijd, kapitaal en ruimte is er voor innovatie?

Kakel kakel tok tok tok

Kakel kakel tok tok tok: wat voegt het overschot hoger opgeleid bureau-zitvlees met deeltijd-ambitie toe aan innovatie? Gezelligheid kent geen tijd weliswaar, maar….

Doorgeslagen sociale domesticatie smoort innovatie
Bij innovatieve mensen zit vaak een gezond steekje los , die wijken af van het gemiddelde, passen alvast niet in het babbelwerkgroepje of kletsteam. Als het gemiddelde de sociale norm is, maak je dan geen klimaat waarin mensen niet innovatief DURVEN te zijn op straffe van morele excommunicatie.

Zoals Harvey Mansfield schrijft in Manliness is de gemiddelde man  geen man. Kijk ook bij sport of alles waar pioniersgeest gevraagd is, durf: van risicovolle skateboard-ramps tot parcours afleggen, waarbij je over gebouwen springt. Voor pionieren, domweg aanklooien en dan toevallig iets nieuws vinden, innovatie zijn toch gewoon ballen nodig? Darwin selecteert hier de positieve uitschieters, die een nieuw speelveld maken. Met het gemiddelde op dat veld kan de rest dan vervolgens ook aardig meekomen.

Vrouwen zijn vooral onverslaanbaar in het nauwgezet kopiëren van bestaande instructies. Als vrouwen rebelleren- een potentiele opmaat tot sociaal innoveren- is het ook meestal sociaal geaccepteerde rebellie. Elsevier Juist jubelt nu dat vrouwen het nu op alle fronten beter doen. Dat is een bemoedigende stelling, die ze hopelijk veel ‘zelf’-vertrouwen geeft (wat een raar woord…). Maar:

 

Hier rust, de gemiddelde man die nooit een man was...

Hier rust, de gemiddelde man die nooit man was…

Vraag 1: noem 1 technische, wetenschappelijke ontdekking, theoretische, filosofische of artistieke innovatie sinds de vroege steentijd die door een vrouw is gedaan? Zelfs het feminisme werd door mannen bedacht (Marx en Nietzsche) Maar wat niet is, dat kan vast nog komen, het is niet zo dat ik het niet WIL zien, of dat ik geen positieve uitzonderingen op deze regel ontmoet.

Vraag 2. Waar is dan de kweekvijver van innovatief talent? Vrouwen in techniek, dat blijft sappelen, dus de helft van onze hersencapaciteit blijft innovatief gezien onderbenut. Ze blijven vooral  instromen in terug naar de steentijd-studies als klassieke leuterkunde (communicatie) en Boerenwijsheids-begeerte (psychologie). Communicatie is het verkopen van een bewering in plaats van het onderzoeken van een stelling.

Psychologie is net als sociologie het waanidee opleggen van de ‘gemiddelde’ mens als sociale norm, met de autoriteit van DE wetenschap als pressiemiddel. Het is de sociale domesticatie-wetenschap, met babbelen over jezelf als oplossing en het streven naar sociale gemiddelden als filosofisch eindpunt: dus mentale stagnatie. Of een vorm van social engineering, richting een politiek gewenst ideaal van enkelen. En idealen zijn meestal eufemismen voor slechte ideeën.

Dat segment hoger opgeleiden komt terecht achter een bureau om regels te bedenken, maar zal onze concurrentiekracht of innovatiekracht niet verhogen. Eerder afremmen, want het werkt lastenverzwarend.

Hier rust: de productieve sector van primaire productie dankzij een overschot aan bemoeimacht

Hier rust: de primaire productie dankzij een overschot aan bemoeimacht

 

Misschien is er niet een klimaat gecreëerd waar vrouwen het BETER doen, maar waarin mannen het – zeker lager op de ladder- slechter doen; waar het afwijkende eerder de kop wordt ingedrukt. Waarin mannen hun energie steeds destructiever uiten, met meer vandalisme, geweld als kopschoppen. Vanuit een door onze cultuur opgedrongen negatief man-beeld: als een agressieve seks-geobsedeerde die domesticatie gebruikt. In plaats van de piloten van Battle of Britain, Einstein, ingenieurs die mannen op de maan zetten, de Mars-rover tot de centimeter nauwkeurig op een miljoen kilometer afstand doen landen, Ferrari’s ontwerpen….

Aan de andere kant: we hebben nu wel al 70 jaar vrede in West Europa, geen volkjes die tegen elkaar willen bewijzen wie de grootste lul heeft. Misschien is dat wel meer waard, en is Tokkie-sering de prijs van die domesticatie: als een afgehakte monsterkop die elders weer opduikt. Maar resultaat van 70 jaar verleden is geen garantie voor de toekomst.

 

...liever eeuwige rust in vrede dan de randen op zoeken....

…liever eeuwige rust in vrede dan de randen op zoeken….

Oefff …….dan blijft het stil, en dat is nu precies het volgende punt.
Morele verontwaardiging borrelt op bij veel lezers, die tot zover kwamen. Zo mag je immers niet denken, dat doe je alleen als je gek/boos/gefrustreerd in een Freudiaanse categorie thuishoort waarmee je afwijkenden afserveert uit het domein der beschaafden en weldenkenden. En dat – je wilt mij in een sociale categorie plaatsen omdat ik waag zelf na te denken en observeren- is precies mijn punt. De dictatuur van sociale domesticatie die tot in de haarvaten van onze maatschappij zit.

Kijk je als natuurvorser meer afstandelijk naar sociale processen, met Schopenhaueriaanse inborst. Dan zie je de wereldwil in werking als objectieve realiteit, waarbij het gros in de subjectieve representaties daarvan blijft steken. Sterker nog: een dogma in de polder IS subjectiviteit, de ontkenning van objectieve realiteit. Vanuit een idee dat de lieve vrede het hoogste goed is, anders word je gesmoord in polderdrek.

Of omgelegd, zoals Pim Fortuyn. Die volgens de officiele complottheorie is omgelegd door ‘een gek’. Een A F W I J K E N D E die je niet serieus hoeft te nemen, vanuit een rare gevoelsopwelling zonder ratio of plan. En wanneer je dat stelt neemt iedereen er automatisch genoegen mee. Een Gek= niet zoals iedereen hoort te zijn. De alternatieve complottheorie stelt dat hij medewerking van de overheid kreeg.

  • Bij afwezigheid van een objectieve morele imperatief in een samenleving blijft als enig bindend principe ‘het gemiddelde’ over, meestal versmald tot: kop houden, rekeningen betalen. En ‘het gemiddelde’ innoveert niet.

Immers, we hebben vooral geleerd WAT we moeten denken, een gemiddelde waarheid zoals ‘iedereen’ moet denken, meestal wat linksige flauwekul en linkse geschiedsvervalsing (zoals gezeur over de Kruistochten, terwijl het Atheïsme tientallen miljoenen meer slachtoffers maakte, en dat al sinds de Franse Revolutie. En moslims meer mede-moslims vermoordden in Baghdad toen de Khan aanviel, dan kruisridders in Jeruzalem).

Maar niet HOE we moeten denken, laat staan waarnemen. Terwijl weten HOE je leert denken voorwaarde is voor intellectuele vooruitgang. Als je niet de randen mag opzoeken van het geaccepteerde denken, gewoon een beetje losjes struinen, balanceren en proberen- kortom ook mentaal lekker aanklooien: hoe innovatief is je intellectuele klimaat dan? Inderdaad, dan blijf je via onze linkse NPO en mainstream-media de zelfde ‘waarheden’ indoctrineren. En wie wil discussieren noem je ‘ontkenner’; je excommuniceert onwelgevallig denken.

...vanaf je geboorte conditioneren massamedia en onderwijs je mening, WAT je moet denken, niet HOE je moet denken....

…vanaf je geboorte conditioneren massamedia en onderwijs je mening, WAT je moet denken, niet HOE je moet denken….

We zijn geconditioneerd om niet te MOGEN waarnemen wat we zien. Een waarneming is ook maar een mening. En is het niet de geaccepteerde mening, dan komt dat omdat je onbeschaafd, gefrustreerd enz bent.Alles is een mening, en die MOET je respecteren. Want wie zich gekwetst voelt kan je vervolgens zelfs aanklagen me beroep op de Grondwet Artikel 1. Laat ‘alles is maar een mening’- de ontkenning van het vermogen tot objectief kennen- net de kern zijn van het gedachtengoed van de Cynische filosofen.

De dictatuur der politieke correctheid zit bij de NPO en mainstreammedia nog even stevig in het zadel. Dat is 50 jaar morele en intellectuele stagnatie in het publieke domein. Zodat onze massamedia ons al 50 jaar de zelfde ‘neem niet waar wat je ziet’-dogmatiek serveren als ‘zo moet gij denken indien gij tot de beschaafden wenst te horen’. Waarbij ze zelf overschrijven wat anderen voorschrijven.

Hier rust: de productieve sector van primaire productie dankzij een overschot aan bemoeimacht

Hier rust: de productieve sector van primaire productie dankzij een overschot aan bemoeimacht

Creatieve energie die destructieve energie wordt
Wat zijn nu voorbeelden van met name jongens die de innovatie van morgen moeten brengen? Met huid-graffiti bekladde balschoppertjes die in het rond spugen en schelden. Of boze negers op vierkwartsmaat die opscheppen over hun criminele verleden. Zo wat stoer!

Zelf had ik gitaarscheurende drugsgebruikers aan de muur hangen van Guns&Roses, Metallica, Sepultura. En kijk wat er van mij is terecht gekomen: ik ben nu blogger, Zelfstandige Zonder Pensioen. (ZZP) Als Psalm 40 denk ik ook terug aan wat ‘uitgaan’ heette. Hoe leuk is ‘uitgaan’ in van die massale hallen vol lawaai, als er meerdere gorilla’s bij de deur moeten staan om agressie in te dammen, en hele politiecorpsen op de been? Wat zegt dat over de sociale omgangscultuur? Dat kan niet door de alcohol komen, en ook niet door de hoeveelheid mensen bij elkaar.

Als ik naar een concert van U2 ga, zijn daar geen gorilla’s nodig of politiehordes. Iedereen is gezellig en deelt iets met elkaar, een zelfde is bij een gemiddeld hippiefestival het geval. Maar ook bij een gemiddeld Metal-concert- toch geen vredige muziek: alles pais en vree in de pit.

Spreek met inspecteurs in Amsterdam, en op all scholen tot tenminste MBO is het stoer als je crimineel doet. Negatief bent. Dus geweld. Ik heb er op straat regelmatig tussen gestaan, heb de politiemappen doorgebladerd met Bijlmermannetjes met gouden pistooltje in hun tanden, ventjes met schroevendraaier op zak. En maak mij geen illusies over de sociaal demografische ontwikkelingen in de grote steden. Wanneer komt de opstand van deze horden, waar deze in Parijs en Londen al plaatsvond?

...als je maar in de groep past

…als je maar in de groep past

Wat is morele stagnatie in onze cultuur verder?
Noem eens 1 verheffend idee in het publieke domein, waaraan iedereen zich steeds conformeert als wij onze beschaving verdedigen? Dan gaat het niet over onze prestaties als land, niet over een MENTALITEIT met universele deugden als moed, kracht die sinds de klassieke oudheid golden. Maar men komt opdraven met slap geOH hoe wij heel lief zijn voor zielige groepjes, ‘de vrouwen’ of ‘de homo’s’. Schijnheiligheid, drijvend op een bed van subsidies.

Is er uit schijnheiligheid ooit 1 productieve innovatie voortgekomen?

Tel bij die culturele en mentale zwakte de import van mensen die NIET door de demografische transitie gingen, mede door een zekere religie waar intellectuele innovatie in het jaar 1200 stagneerde. De opstandige horden die gelokt werden door onze op Slochteren drijvende sociale voorzieningen. Sociale Voorzieningen hebben de Voorzienigheid vervangen. God zij met ons staat niet meer op de rand van het voertuig van onze economische energie.

...vanaf nu dalen we verder af, tenzij.....

…vanaf nu dalen we verder af, tenzij…..

Ik hou bij het kruitvat van deze Polderpopulatiebom een vuurtje en hij zegt vroeg of laat:

BOEMMMMMMMMMMM!

Maar we laten de kopjes niet hangen. Geef mij dus voorbeelden van innovatie in Nederland, die de grote vragen helpt op te lossen zodat deze bom NIET barst. Bij voldoende toevoer van energie in hoge dichtheid, genoeg land om voedsel te verbouwen is er niets aan de hand. Onze Thorium Theo zijn symposium vond ik een goed voorbeeld. Nanotech is in Nederland goed op weg.

Met wat kunnen wij ons land internationaal aantrekkelijk maken/houden, behalve dan de mondiaal fameuze sociale voorzieningen die we uit Groninger bodem financierden? Ik vraag dus bewijs voor het ongelijk van wat ik boven beschrijf: doe je best!