Ecomodernisme – een uitdaging voor de traditionele milieubeweging

Portretten vooraanstaande ecomodernisten

Onlangs vond in De Balie een discussiebijeenkomst plaats over ecomodernisme op initiatief van Marco Visscher, wetenschapsjournalist en wat al niet meer. Rypke Zeilmaker en Hajo Smit schreven daar al eerder over. Zie hier en hier.

Marco Visscher heeft zich goed in de materie verdiept en daar boeiende artikelen over geschreven. Zie hier en hier.

Daarin heeft hij onder meer een korte schets gegeven van de verschillen tussen het traditionele milieudenken en het ecomodernisme.

Ik citeer:

Oud versus nieuw

Oud koestert het idyllisch plaats van ongerepte natuur, vrij van menselijke invloeden. Nieuw beseft dat er niet zoiets als ‘ongerepte natuur’ bestaat en brengt ook waardering op voor volkstuintjes en stadsparken. Oud verheerlijkt het leven op het platteland, waar de balans met de natuur intact is. Nieuw omarmt de mogelijkheden die het leven in een bruisende stad biedt. Oud kijkt naar ‘An inconvenient truth’. Nieuw leest boeken als De rationele optimist. Oud vreest overbevolking en heeft een exemplaar van ‘The population bomb’, op het nachtkastje liggen. Nieuw meent dat ieder mens een stel handen en een stel hersenen heeft om de wereld mooier achter te laten. Oud denkt in ‘planetaire grenzen’ en ‘ecologische voetafdrukken’, opdat we de aarde niet zullen overbelasten. Nieuw wijst grenzen aan de groei af, omdat ze onbruikbaar zijn en onze ambities voor vooruitgang omlaag draaien. Oud is voorstander van ‘duurzame ontwikkeling’. Nieuw ziet snelle economische groei als de beste manier om mensen uit armoede te bevrijden. Oud hangt het voorzorgprincipe aan, vanuit angst dat er onbedoelde, negatieve effecten optreden bij een nieuwe technologie of maatregel. Nieuw wil juist experimenteren, vanuit een overtuiging dat we in staat zijn telkens nieuwe problemen op te lossen die leiden tot vooruitgang. Oud gelooft in internationale afspraken over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Nieuw heeft meer vertrouwen in adaptatie aan klimaatverandering en in technische oplossingen zoals geo–engineering. Oud zweert bij biologische landbouw om de wereldbevolking te voeden. Nieuw gelooft in biotechnologie. Oud heeft een somber toekomstbeeld en waarschuwt voor naderend onheil. Nieuw heeft vertrouwen in de toekomst. Oud heeft een ‘terracentrisch’ wereldbeeld, waarbij de aarde wordt gezien als het allerhoogste. Nieuw heeft een antropocentrisch wereldbeeld, waarbij de mens centraal staat. Oud droomt van een wereld waarin de band met Moeder Aarde is hersteld en de mensheid weer net als vroeger in harmonie met de natuur leeft. Nieuw droomt van een wereld waarin iedereen kan genieten van een modern leven vol overvloed op een schone planeet vol natuur.

Aldus Marco Visscher.

Hoewel het ecomodernistische gedachtegoed veel gemeenschappelijk heeft met de boodschap die sinds jaar en dag door Climategate.nl wordt uitgedragen, is er ook een cruciaal verschil. En dat betreft het klimaat. De auteurs van het ecomodernistische manifest blijken aanhangers van de AGW–hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’). Ik pik een aantal krenten uit hun manifest, in het bijzonder waar het gaat om klimaat en energie.

Wij academici, wetenschappers, campagnevoerders en burgers schrijven dit manifest in de overtuiging dat verstandig toegepaste kennis en technologie kunnen zorgen voor een goed en zelfs een groots Antropoceen. In een goed Antropoceen gebruikt de mens zijn groeiende sociale, economische en technologische vaardigheden om het leven beter te maken, het klimaat te stabiliseren en de natuur te beschermen.

Hierbij onderschrijven wij een oud ideaal, namelijk het idee dat de mensheid haar impact op het milieu moet verkleinen om plaats te maken voor natuur. Maar tegelijk verwerpen we het idee dat menselijke samenlevingen in harmonie moeten leven met de natuur om zo een economische en ecologische ineenstorting te vermijden. ….

Een ruime toegang tot moderne energiebronnen is een essentiële vereiste voor menselijke ontwikkeling en voor de loskoppeling van menselijke ontwikkeling en natuur. De beschikbaarheid van goedkope energie laat arme mensen in de hele wereld toe om te stoppen met bossen te gebruiken als energiebron. Het stelt mensen in staat om meer voedsel te verbouwen op minder land, dankzij energie–intensieve input van meststoffen en tractoren. Energie laat mensen toe afvalwater te recycleren en zeewater te ontzilten om zo rivieren en bronnen te sparen. …. Als we vooruit kijken, dan kan moderne energie CO2 uit de atmosfeer opvangen om zo de hoeveelheid geaccumuleerde CO2 (die de klimaatverandering aandrijft), te verminderen.

De laatste drie eeuwen loopt de groeiende energieproductie wereldwijd gelijk met stijgende CO2-concentraties in de atmosfeer. In diezelfde periode werkten verschillende landen aan het koolstofarmer maken van hun economieën. Maar het tempo waarop ze dat gedaan hebben, lag niet hoog genoeg om ervoor te zorgen dat de cumulatieve koolstofemissies laag genoeg blijven om onder het internationaal vastgestelde doel van minder dan 2°C opwarming uit te komen. Een noodzakelijke beperking van de gevolgen van de klimaatverandering vereist dan ook dat mensen de bestaande processen voor het koolstofarmer maken sterk moeten versnellen.

Er heerst echter nog veel verwarring over hoe we dit kunnen verwezenlijken. In ontwikkelingslanden is de stijgende energieconsumptie nauw verbonden aan stijgende inkomens en hogere levensstandaarden. Hoewel het gebruik van vele andere materialen zoals stikstof, hout en land naar een hoogtepunt groeit, suggereert het centrale belang van energie in de menselijke ontwikkeling en haar vele toepassingen als een substituut voor materiële en menselijke middelen dat de energieconsumptie zal blijven stijgen gedurende een groot deel van de 21ste eeuw en waarschijnlijk zelfs tot het einde ervan.

Vandaar dat elk conflict tussen klimaatmitigatie en de ontwikkelingsprocessen (via dewelke miljarden mensen wereldwijd moderne levensstandaarden bereiken) zal beslecht worden in voordeel van die ontwikkeling. …

Klimaatverandering en andere ecologische uitdagingen zijn niet de meest belangrijke of meest onmiddellijke zorg voor het merendeel van de wereldbevolking. Dat zouden ze ook niet mogen zijn. Een nieuwe kolencentrale in Bangladesh kan dan wel luchtvervuiling en stijgende co2-emissies met zich meebrengen, ze zal ook mensenlevens redden. Voor miljoenen mensen die leven zonder licht en die niet anders kunnen dan mest te verbranden om hun voedsel te bereiden, bieden elektriciteit en moderne brandstoffen een weg naar een beter leven. Wat de precieze oorsprong ervan ook moge zijn en zelfs als die energiebronnen tegelijkertijd nieuwe ecologische uitdagingen met zich meebrengen.

Een betekenisvolle beperking van de klimaatverandering is in de grond een technologische uitdaging. Hiermee bedoelen we dat zelfs drastische, wereldwijde consumptiebeperking onvoldoende zou zijn om tot een aanzienlijke klimaatmitigatie te komen. Zonder fundamentele technologische veranderingen is er geen geloofwaardige weg naar een klimaatmitigatie van betekenis. Men is het niet eens over welke technologiemix de beste is en wij hebben alleen weet van gekwantificeerde klimaatmitigatiescenario’s waarbij technologische veranderingen verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de uitstootreducties.

De specifieke technologische keuzes die we kunnen maken met het oog op klimaatmitigatie, blijven het onderwerp van verhitte discussies. Theoretische scenario’s reflecteren gewoonlijk de technologische voorkeur en analytische aannames van hun bedenkers. Al te vaak vergeten deze om de kosten, de tijd en de schaal in te calculeren die nodig zijn om koolstofarme energietechnologieën te implementeren. …

De transitie naar een wereld die aangedreven wordt door koolstofvrije energiebronnen vereist technologieën met een hoge energiedichtheid die opgeschaald kunnen worden tot in de tientallen terawatt om de groeiende economie te doen draaien.

Met de meeste vormen van hernieuwbare energie is dit helaas niet haalbaar. Biobrandstoffen en vele andere hernieuwbare energiebronnen zouden te veel land nodig hebben en een dusdanige milieu-impact dat wij betwijfelen of ze wel een weg kunnen vormen naar een koolstofvrije toekomst met een kleine voetafdruk. …

Op lange termijn vertegenwoordigen zonne-energie (van de volgende generatie), geavanceerde kernsplijting en kernfusie de meest plausibele manieren om aan de gezamenlijke doelstellingen van klimaatstabilisatie en de radicale loskoppeling van mens en natuur te voldoen.

Aldus het ecomodernistisch manifest.

Zie verder hier.

In kringen van de milieubeweging, waaruit de auteurs zijn voortgekomen, is het ecomodernisme zeker fris en taboedoorbrekend. Maar tegelijkertijd blijft het naar mijn gevoel toch wat steken in wensdenken. Maar dat alles neemt niet weg dat het ecomodernisme een belangrijke stap vooruit is ten opzichte van de steriele, irrealistische, misantropische, regressieve ideologie van de klassieke milieubeweging, die de natuur wil laten prevaleren boven de mens.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2015-10-22T14:44:20+00:00 6 oktober 2015|55 Reacties

55 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 6 oktober 2015 om 10:45- Antwoorden

  Hans

  Bedankt voor dit stuk het zou kunnen dienen als brug naar een nieuwe toekomst.

  • Janos73 6 oktober 2015 om 11:15- Antwoorden

   Een brug kan pas geslagen worden als men hier AGW serieus gaat nemen. Tot die tijd geen kans dat Climategate.nl en de groenerekenkmer serieus genomen worden

   • Soepie 6 oktober 2015 om 12:28- Antwoorden

    Janos, ik snap werkelijk niet waarom je in hemelsnaam de conclusie trekt dat AGW hier niet serieus genomen wordt.. Volgens mij is iedereen het hier wel eens dat in de basis een CO2 stijging een globale temperatuursstijging veroorzaakt.

    • Joris van Dorp 6 oktober 2015 om 16:12- Antwoorden

     Jij bent kennelijk nieuw hier.

    • Luis in de Pels 6 oktober 2015 om 16:48- Antwoorden

     Klopt Soepie, de vraag is niet of het temperatuurstijging veroorzaakt maar hoeveel. Op de vraag hoeveel is de wetenschap nog niet aan het begin van een antwoord. De huidige modellen kunnen het verleden niet eens projecteren en ook de ‘hiatus’ is niet uit de modellen gekomen. Dit maakt wel duidelijk dat we nog veel te weinig weten om de hoeveel vraag te beantwoorden.

    • Soepie 6 oktober 2015 om 17:44- Antwoorden

     Nee Joris.. Ik hang hier al jaren rond..

    • Janos73 7 oktober 2015 om 17:37- Antwoorden

     Soepie,

     Hans Labohm in het volgende draadje

     ” k denk dat je de geschetste ontwikkeling goed beoordeeld.
     Persoonlijk ga ik verder. Geen ‘postulaat’, maar een weerlegde hypothese!”

     I rest my case

    • Soepie 7 oktober 2015 om 19:15- Antwoorden

     Mag ik wat meer uitleg Janos? Evt. een linkje zodat ik de context kan zien. Hier kan ik niets mee. Ik hoop dat je nog even niet ter ruste gaat..

 2. héhé 6 oktober 2015 om 13:00- Antwoorden

  Grotendeels eens met de insteek van het belang om goedkope energie beschikbaar maken voor iedereen. Jammer dat men met zo’n anthropogeen positivisme toch weer streeft naar een ‘koolstofvrije toekomst’, terwijl de mensheid m.i. deze koolstofdeficiënte planeet (en zichzelf) een grote dienst bewijst door voor ander leven onbereikbare koolstofdeposities uit de grond te halen en er letterlijk nieuw leven in te blazen. Op naar het anthropocarboon!

 3. JNWLWK 6 oktober 2015 om 20:45- Antwoorden

  Kennen jullie de film Groundhog Day? Waarin Bill Murray telkens dezelfde dag opnieuw beleefd in exact dezelfde volgorde. Heb ik ook een beetje met de “discussie” hier…..

 4. Soepie 6 oktober 2015 om 20:49- Antwoorden

  Daarom moeten we Janos af en toe een beetje helpen, anders komt ie nooit meer bij de volgende dag 😛

 5. Hetzler 6 oktober 2015 om 21:55- Antwoorden

  Ach Janos, ik ben weer uitgenodigd om mijn lezing te houden. Die vindt gretige aftrek. De waardering is altijd groot en de gedachtewisselingen constructief in de geest van wat dit artikel duidelijk maakt.

 6. henkie 6 oktober 2015 om 22:08- Antwoorden

  Volgens de mij nu bekende stukken, waaronder het manifest, schaar ik mij onder de ecomodernisten. Wellicht dat ik vanuit een persoonlijke voorkeur meer op meer wetenschappelijk onderzoek zou leggen. Maar het algemene principe komt op mij veel realistischer over dan het dogmatische luchtfietsen van de huidige NGO’s die het voor het zeggen hebben. En het antidemocratische principe van de NGO’s doet mij naar andere manieren zoeken dan de culturele dictatuur van groen.

  • Herman Vruggink 6 oktober 2015 om 23:41- Antwoorden

   Flauwekul henkie. NGO’s hebben het helemaal niet voor het zeggen. Hoe kom je daar bij. NGO’s kunnen wel invloed hebben, maar uiteindelijk heeft het parlement het laatste woord.

   • henkie 6 oktober 2015 om 23:51- Antwoorden

    Beste Herman,
    in de letter heb je gelijk. In de praktijk laat men zijn/haar oren heel graag naar de NGO’s hangen. Want hoe wil je anders de disproportionele invloed van die stomme NGO’s verklaren? Omdat alle NGO’s en alle ander maatschappelijke stromingen, omgeven zijn van activiteiten die er voor moeten zorgen dat men alleen PC praat uit. In een vroeger tijdsgewricht werd dat dat gewoon hersenspoelen genoemd. En ik verdom het om mij te laten dicteren wat ik moet denken.

    • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 00:18- Antwoorden

     Links klaagt steen en been dat de politiek zijn oren naar de fossiele lobby laat hangen. Rechts klaagt steen en been dat de politiek luistert naar NGO’s. Naar mijn mening mag en moet de politiek luisteren naar iedereen. Belangengroepen van links en rechts doen er alles aan om hun stokpaardjes in de schijnwerper van de politiek te krijgen. Is dat verboden? Uiteindelijk heeft toch het parlement het laatste woord.

    • henkie 7 oktober 2015 om 00:28- Antwoorden

     Beste Herman,
     je weet net zo goed (of beter) als ik, dat de publieke opinie in Nederland en voor vele andere landen, gedomineerd wordt door de PC stroming. En die legt gewoon iedereen, die het niet met hun eens is, een monddood verklaring op. En de huidige reclames die langs komen, zijn gewoon een vorm van PC gerichte hersenspoeling: vertel het maar vaak genoeg en het wordt waar. Het principe is al wat eerder bedacht door iemand met de naam Goebbels (sorry voor de Godwin). En ik doe daar niet aan mee. Dat jij dat goedkeurt, is voor jouw rekening. Weet ik meteen in welke hoek ik je tegen kom.

   • dwk 7 oktober 2015 om 00:14- Antwoorden

    Volgens de directeur van Duitslands grootste opiniepeiler is de invloed en macht van de groene beweging buitenproportioneel groot. NGO’s beheersen het publieke debat. Daar wordt bepaald wat politiek correct is en parlementariërs gedragen zich daarnaar.

    • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 00:24- Antwoorden

     Het zou best kunnen dat de invloed (macht?) van de groene beweging (buitenproportioneel?) groot is en dat NGO’s het publieke debat beheersen. Naar mij gevoel zijn ze ook 10 keer sneller en slimmer bezig dan hun ‘rechtse’ tegenhangers. Hoe komt dat?

    • henkie 7 oktober 2015 om 00:29- Antwoorden

     Beste Herman,
     meer geld? Uit dubieuze bronnen?
     Ik zeg maar wat.

   • TINSTAAFL 7 oktober 2015 om 00:21- Antwoorden

    Onzin Herman. Greenpeace en consorten zitten zo mogelijk in elk overlegorgaan mbt milieu/energie. Van IPCC tot het energieakkoord en alles wat daar tussen zit.

    Nu weer wil Greenpeace bruinkoolmijnen opkopen (wot??) om ze daarna stil te leggen. Financiering zou door crowdfunding moeten komen. Nu vraag ik je…

    • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 00:27- Antwoorden

     Greenpeace en consorten zitten in (elk?) overlegorgaan mbt milieu/energie. Ja dus? Niet in het IPCC overigens dat is flauwekul. Hoe kom je er bij. Is het verboden dat Greenpeace bruinkoolmijnen wil opkopen ? Nee toch zeker? Wat is nu je punt? Uiteindelijk heeft het parlement toch het laatste woord.

    • henkie 7 oktober 2015 om 00:33- Antwoorden

     Beste Herman,
     niet in IPCC? wil je weten hoeveel Greenpeace, WNF lieden er invloed hebben gehad op dat IPCC? Lees Donna LaFramboise maar eens. Dat zal je leren, huichelaar. Hel hoofdstukken hebben ze geleid als principal editor, tot 75% van de referenties van hoofdstukken bestond uit WNF en GP brochures. Je moet je wel wat beter inlezen.

    • henkie 7 oktober 2015 om 01:17- Antwoorden

     Beste Herman,
     waar komt je blinde vertrouwen in het parlement vandaan? Ben je nou echt zo een PC dociele sukkel? Heb je hersens? Gebruik die dan eens een keer!

    • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 08:19- Antwoorden

     Het parlement is democratisch gekozen. Die hebben het laatste woord. Als die het niet goed doen dan moeten we anders kiezen. Gehuil dat NGO’s zoveel macht hebben is kinderlijk. Het zelfde gehuil als dat van links dat de fossiele lobby zoveel macht heeft. Overal gehuil en gejank. Invloed is er natuurlijk alom. Wat is er mis aan om invloed proberen uit te oefenen? Dat is toch niet verboden?

    • TINSTAAFL 7 oktober 2015 om 11:08- Antwoorden

     Nu ben je weer aan het trollen, Herman. Zelfs Greenpeace zelf vermeldt dat ze in de IPCC zitten: http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/New-IPCC-report-reveals-Renewable-energy-is-indispensable-to-avoiding-climate-change-/.

     Ja dus?” , meen je dat nou? Dan oefenen ze dus invloed uit. En hun zware moralistische blackmail is algemeen gekend. Ontkennen dat GP geen invloed heeft is struisvogelpolitiek of gewoon trollen.

    • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 11:38- Antwoorden

     Oh bedoel je dat. Iemand die zowel lid is van green peace alsook IPCC author is. Dan heet het “Greenpeace zit ook in het IPCC.”
     Greenpeace heeft heel veel invloed dat ontken ik ook helemaal niet. Hoe kom je daar bij. Invloed uitoefenen is het doel van Greenpeace. Maar dat is toch niet verboden? Wat zit je nu toch te klagen man. Mijn stelling is: We leven in een vrije wereld en overtuiging en ideologie mag uitgedragen worden. We staan voor een vrije markt. Manipulatie is in de reclamewereld een volkomen legaal middel om je product te promoten. Toch?

    • TINSTAAFL 7 oktober 2015 om 16:14- Antwoorden

     Hoe ik daarbij kom Herman? Eenvoudig, je schreef Niet in het IPCC overigens dat is flauwekul.

     Invloed is ook macht. Waarom denk je dat Merkel zo maar de nucleare energie in de ban doet?

    • Soepie 7 oktober 2015 om 19:20- Antwoorden

     Herman. Je bent niet goed geinformeerd. In het IPCC zitten veel door actiegroepen opgeroepen panelleden en bureaucraten.

    • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 21:08- Antwoorden

     In het IPCC zitten dus volgens jou veel door actiegroepen opgeroepen panelleden en bureaucraten. Interessant Soepie, Eerlijk gezegd ken ik alleen maar de rapporten en eigenlijk alleen maar die van WGI. Vertel er eens wat meer over, wie zijn dat dan?

    • Soepie 7 oktober 2015 om 22:03- Antwoorden

     Ik doelde op de summary for policymakers. (hier heb ik de meeste problemen met het IPCC) Dit is ooit getweet door Richard Tol, ik heb geen namen maar ook geen rede te twijfelen aan de woorden van deze ‘ras’ alarmist w.b.t. AGW. Hij gaf aan dat in dat panel ambtenaren zaten en actievoerders ingehuurd door een land dat geen ambtenaren kon sturen.

    • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 22:59- Antwoorden

     Okay Soepie, het summary for policymakers. Wie de authors zijn van de summary is exact bekend. Vervolgens is er inderdaad een panel die je best burocraten mag noemen die er nog een soort politiek plasje over plegen. Dan gaat het nog om minor aanpassingen. Dit soort wijzigingen zijn met medeweten van de lead authors. Richard Tol is typisch iemand die kan vallen over kleine details. Het is uitgesloten dat er inhoudelijk gesleuteld wordt aan de hoofdconclusies van de wetenschap.

 7. Hans Labohm 7 oktober 2015 om 09:08- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden door mij geplaatst namens DWK.

  Deze discussie hebben we hier en elders al honderd keer gehad. Het is inderdaad zo dat Groen de zaakjes veel beter voor elkaar heeft dan de realisten. Maar met de claim dat zij de wereld redden hebben ze natuurlijk altijd al een behoorlijke voorsprong.
  Als de industrie iets kan leren van het VW-schandaal is dat het de hoogste tijd wordt eens een lijst te maken met verworvenheden ten bate van welvaart, welstand, mens en planeet van, aan de ene kant diezelfde industrie, wetenschap, handel en techniek (zeg maar de wereldverpesters) en aan de andere kant de merites van Greenpeace en andere clubs; zeg maar de zure NUL-lijst. Want die blijft helemaal leeg, dat weet iedereen hier.
  Maar dat gaat niet gebeuren omdat de industrie zich door de meningenmarketeers de maat laat nemen en in de broek schijt voor hun campagnes.

  En Herman maar volhouden dat zij de touwtjes niet in handen hebben? Dan ben je gewoon een hele vervelende vent Herman. Zo is het ook, en dat weet jij best.

  En ja het parlement heeft het laatste woord maar wordt helaas bemand door mensen die evenzeer gebukt gaan onder de druk van de groene lobby en bovendien ook nog eens te lui om hun dossiers goed door te kauwen. Een enkele uitzondering daargelaten hebben ze dan ook allemaal heel andere zaken aan het hoofd waarvan partijbelang en persoonlijk belang wel het meest in het oog springen.

  Dat is een bedroevende conclusie, maar helaas de stand van onze democratie.

  • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 09:42- Antwoorden

   Tja, het is blijkbaar erg vervelend om geconfronteerd te worden met de feiten. Je bevestigd in ieder geval mijn stelling dat rechts net zo hard huilt en jankt om de Groene lobby als links huilt en jankt om de fossiele lobby. Ik zie een lobby van welke kant dan ook niet als een kwaad. Waarom? Bedrijfsleven en vertegenwoordigers van thema’s die leven in de maatschappij proberen natuurlijk invloed uit te oefenen op de politiek. Wat is daar nu slecht aan?

   De feiten: Er was eens een regeerakkoord dat het gevolg was van een kabinetsformatie op basis van een verkiezingsuitslag. Wat stond daar in? 16% duurzaam in 2020. De twee betrokken partijen de VVD en PvdA zijn verantwoordelijk voor die afspraak. Hebben NGO’s die afspraak gemaakt? Moet je mij eens uitleggen.

   • dwk 7 oktober 2015 om 10:57- Antwoorden

    Ik ben blij dat je toegeeft dat de feiten je niet aanstaan. Had ik niet gedacht. Maar waarom zou “links” nu stopen met “janken om de fossiele lobby” als ze zien dat het werkt, dat ze het debat beheersen? Met lobbyen is inderdaad niets mis, maar “groen” gaat anders te werk. Dat probeer ik je nu net uit te leggen. Die manipuleren de publieke opinie door het volk dagdagelijks te overspoelen met zelfverzonnen onheil. Ik neem aan dat jij de onderhavige Greenpeacefilmpjes zelf wel op kunt zoeken. Als dat op orde is, heb je aan de politiek geen kind meer. Daarnaast zijn ze natuurlijk ook in ruime mate in Brussel aanwezig.
    Aan de aan de andere kant kun je je afvragen of het ok is dat Hans van Baalen bij Mercedes op de loonlijst staat, of dat zijn ALDE-chef een enorme vergoeding binnentikt van Belgische dynastieën met schaliebelangen in Oekraïne.
    En ja de feiten: Zeebeving, Japan, Fukushima, Duitsland, Merkel, Atomausstieg. Moet jij mij maar eens uitleggen.

    • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 11:22- Antwoorden

     De publieke opinie is van levensbelang voor zowel het groene als grijze bedrijfsleven. Manipulatie van die opinie is dus van groot belang. Zeker voor de groene zaak want die zijn veel meer afhankelijk van een groot draagvlak en dus inkomsten (giften) dan het bedrijfsleven. Er is een groot draagvlak voor milieu problematiek en groene NGO’s worden ook nog eens gesteund door duizenden vrijwilligers. De invloed van een Greenpeace is logisch. Teerzanden, Noordpool, schone lucht, schoon water. Thema’ s die velen aanspreken. Er is dus een grote groene markt. Waar vraag is, is aanbod.
     En is het zelfverzonnen onheil? Voor de meeste mensen niet. Greenpeace waarschuwt jaar en dag voor diepzee boren. Wat gebeurt er? BP, golf van Mexico.

 8. Bart van Oerle 7 oktober 2015 om 11:00- Antwoorden

  @Herman

  “Naar mij gevoel zijn ze ook 10 keer sneller en slimmer bezig dan hun ‘rechtse’ tegenhangers. Hoe komt dat?”

  Dat is een goede vraag en volgens mij is daar hier al vaker over geschreven. Dat komt doordat we in het algemeen het idee hebben dat de natuur beter af zou zijn zonder de mens. Dat idee is al honderden, zo niet duizenden jaren oud. Het komt ook overeen met het idee van de erfzonde; je wordt geboren en je bent al zondig. Oftewel: je wordt geboren, je stoot CO2 uit en dus ben je een zondaar.

  Daarmee hebben die NGO’s de morele superioriteit, zoals de kerk ook honderden jaren lang de morele superioriteit had. Daarom is het ook zo mooi om te spreken over ‘de Groene Kerk’, want dat is precies wat het is.

  In een maatschappij waarin dit idee de overhand heeft, heeft ook de fossiele industrie, naast de politiek, geen andere keus dan lippendienst bewijzen aan deze groene kerk. Anders wordt je nu eenmaal verketterd..

  Het is dus zaak om deze groene kerk te ontmaskeren als een onnodige ballast voor de menselijke maatschappij die meer slecht dan goed doet.

  • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 12:28- Antwoorden

   Het is niet verboden om een grijze kerk te beginnen en de groene kerk te willen ontmaskeren als valse profeten. Veel succes!

 9. dwk 7 oktober 2015 om 12:21- Antwoorden

  Herman, je zegt in je laatste reactie precies helemaal niets. Ik schreef al dat je het wat gemakkelijker hebt als je de mensen weet wijs de maken dat juist JIJ degene bent die effekes de wereld komt redden van de ondergang. Schoon dit, helder dat: wie wil dat nou niet.
  Nogmaals: ga je vervolgens op een rijtje zetten wat de ene partij voor ons welzijn heeft betekend en je zet dat af tegen wat de andere partij voor ons welzijn heeft betekend dan staan Greepeace e.a. gewoon met lege handen. Het probleem is dat de industrie er te laf voor is.
  Het wordt nog erger als je naar de door hun voorgestelde alternatieven kijkt. Ze zijn overal tegen en waar ze voor zijn werkt niet en op hun eigen stokpaardjes zelfs averechts.
  Tis een beetje als met al die do gooders. Bono geld inzamelen voor awareness maar dan heb je het ook wel een beetje gehad.

  • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 12:55- Antwoorden

   Precies, wie wil dat nou niet. Volgens mij bevestig ik in mijn vorige reactie grotendeels wat jij al stelde. Als dat niets is, wel, dan is dat niets…
   Mijn punt is dat het niet verboden is om een boodschap uit te willen dragen. Er is een grote gewillige markt voor. Manipulatie? Natuurlijk. Zo veel mogelijk invloed willen uitoefenen? Logisch, daarvoor is Greenpeace opgericht. Een groene lobby is prima en invloed uitoefenen wil elke belangengroep. Maar om te stellen dat Greenpeace het voor het zeggen heeft is nogal discutabel. De politiek maakt uiteindelijk beleid en wetgeving.

   • Turris 7 oktober 2015 om 13:22- Antwoorden

    Ja-knikkers waren vroeger voor oppompen van fossiele brandstof. Nu is er een ministeriele Ja-knikker ( Sharon Dijskma) voor alles wat zogenaamd “duurzaam” en afkomstig van Greenpeace/WNF/Natuurmonumenten is. Dat is het verschil, Herman!

 10. dwk 7 oktober 2015 om 13:39- Antwoorden

  Eerst is het flauwekul, dan hebben ze heel veel invloed omdat ze het handwerk beter verstaan en nu is het discutabel. Over de inhoud, namelijk die lijstjes wil je het blijkbaar niet hebben en je ziet ook het gebrek aan inhoud van de parlementaire besluitvorming niet als problematisch. Dat had ook korter gekund. Zeg dan gewoon: Het is flauwekul en ik wens daar verder niet over te discussiëren.
  Je schrijft “Mijn stelling is: We leven in een vrije wereld en overtuiging en ideologie mag uitgedragen worden. We staan voor een vrije markt. Manipulatie is in de reclamewereld een volkomen legaal middel om je product te promoten. Toch?”
  Nou, het zal je verbazen, maar ik ben van mening dat de claims die in reclame-uitingen worden gedaan met degelijk onderzoek moeten worden gestaafd. Ze moeten waar zijn. En datzelfde geldt m.i. voor propaganda.
  Bovendien was dat helemaal niet jouw stelling. De Vruggink-these luidde: “Flauwekul henkie. NGO’s hebben het helemaal niet voor het zeggen.”

  • Janos73 7 oktober 2015 om 13:49- Antwoorden

   lol

   “Nou, het zal je verbazen, maar ik ben van mening dat de claims die in reclame-uitingen worden gedaan met degelijk onderzoek moeten worden gestaafd. Ze moeten waar zijn. En datzelfde geldt m.i. voor propaganda.”

   Vreemd dat je daar bij climategate.nl niet op aandringt

  • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 13:51- Antwoorden

   Invloed en macht is niet hetzelfde. Dat NGO het voor het zeggen hebben is en blijft flauwekul. Dat NGO’s er alles aan doen om invloed uit te oefenen is evident. Wat is nu eigenlijk je probleem?

 11. dwk 7 oktober 2015 om 20:00- Antwoorden

  Het is inmiddels wel duidelijk waar herman allemaal genoegen mee neemt. Het had ook niet moeten verbazen.
  Ik heb er in een grijs verleden namelijk al eens op gewezen dat Hermans avatar net zo misleidend is als shampooreclame die belooft dat je na twee keer wassen vier nieuwe banden onder je auto hebt en een gratis volle tank.

  • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 21:18- Antwoorden

   Inderdaad, ik neem er genoegen mee. Sterker nog, ik ben er een voorstander van dat iedereen in vrijheid een campagne of lobby mag voeren Jij blijkbaar niet. Wat is je voorstel: belangengroepen verbieden? Of eerst een soort censuur?

   • Ronel 7 oktober 2015 om 21:53- Antwoorden

    Herman, er zit een groot verschil tussen campagne en lobby voeren enerzijds, en liegen, bedriegen, bedreigen, indoctrineren, censureren enz. anderzijds. En ga me nou niet om voorbeelden vragen, je weet heel goed wat ik bedoel.

    • Janos73 7 oktober 2015 om 21:59- Antwoorden

     Zoals bijvoorbeeld een ijstijd voorspellen terwijl daar helemaal geen sprake van is?

     Of de mythe versrpreiden dat er al 18 jaar geen opwarming is?

     Of sprookjes vertellen over “fraude”

    • Herman Vruggink 7 oktober 2015 om 22:13- Antwoorden

     Nee, Ik heb geen idee wat je bedoelt. Het onderwerp waar we het nu over hebben zijn NGO’s (zoals Greenpeace en WNF) en of deze het voor het zeggen hebben. Dit n.a.v. een opmerking van henkie.

     Liegen, bedriegen, bedreigen, indoctrineren, censureren kan ik zonder specifiek voorbeeld niet plaatsen. Mijn stelling is dat de milieuclubs wel grote invloed hebben (dat kan ook niet anders met een achterban van miljoenen leden in Nederland) maar het niet voor het zeggen hebben. De macht ligt toch echt bij de politiek.

    • Soepie 7 oktober 2015 om 22:24- Antwoorden

     Wie zit er een ijstijd te voorspellen? Dit zit allemaal in dat zwart-wit hoofd van je Janos.. Een afkoeling staat NIET gelijk aan een ijstijd. Het is niet of koken of bevriezen.. er zijn meer opties..

 12. David 8 oktober 2015 om 11:04- Antwoorden

  Het ecomodernisme omarmt kernenergie, de enige technologie die in staat is het fossiele tijdperk tzt te verlaten zonder genocide te plegen.
  En als minder CO2 hun motivatie is : mij best.

 13. […] zijn opwachting gemaakt, dat een uitdaging vormt voor de traditionele milieubeweging, van waaruit de betrokken protagonisten zijn voortgekomen. Prominente vertegenwoordigers van deze stroming zijn Ted Nordhaus, Michael Shellenberger en Mark […]

Geef een reactie