Philippe Verdier

BREAKING NEWS – Verdier is op non-actief gesteld! Zie artikel op wintersportweerman.nl.

In Frankrijk draait de klimaatpropagandamachine op volle toeren. De minister van buitenlandse zalen, Laurent Fabius, die van de komend klimaatconferentie in december in Parijs een diplomatiek succes wil maken, heeft zich zelfs persoonlijk in de strijd geworpen en de weermannen en –vrouwen opgeroepen om aandacht te schenken aan de ernst van het klimaat’probleem’ in hun uitzendingen. Tja, zo gaat dat met Franse politici – die hebben overal verstand van.

Maar eerlijk is eerlijk, ook Nederlands politici bezondigen zich wel eens aan uitspraken op terreinen, waarvan zij wat minder kaas hebben gegeten. Zo ook Frans Timmermans, toentertijd staatssecretaris van buitenlandse zaken, over klimaat. Zie deze voortreffelijke oude, maar nog steeds actuele video van Theo Richel.

Op het klimaatsceptische front was het de laatst tijd stil in Frankrijk. In het verleden waren er onder meer (wijlen) Marcel Leroux, Claude Allègre en Vincent Courtillot, die actief waren. Daar hoorde men echter de laatste tijd niet zo veel meer van. Maar daar is nu verandering in gekomen.

Onlangs, enkele maanden voor de grote klimaatconferentie in Parijs in december, publiceerde de bekende Franse weerman, Philippe Verdier, een boek, ‘Climat investigation’, waarin hij de vloer aanveegt met het klimaatalarmisme en de praktijken van het VN–klimaatpanel. Zijn Nederlandse collega, Gerrit Hiemstra, was destijds nog niet zo ver. Maar misschien komt dat nog als hij kennis neemt van het betoog van Philippe Verdier.

‘Les Inrocks’ rapporteerde:

Sinds het verschijnen van zijn boek, ‘Climat investigation’, bij de politiek incorrecte uitgeverij Ring, wordt Philippe Verdier, chef van de meteorologische dienst van de Fanse TV, beschuldigd van klimaatscepsis. [Noot HL: En dat is natuurlijk een doodzonde in Frankrijk, want dat is in strijd met het beleid!]

Ontmoeting

De aanval kwam vanuit een onverwachte hoek. Op 1 oktober publiceerde Philippe Verdier, chef van de meteorologische dienst van de Franse TV, bij de uitgeverij Ring ‘Climat Investigation’, een schokkend boek dat stelling neemt tegen de uitspraken van de klimaatalarmisten. Hij hekelt het selectief winkelen van de wetenschappers van het IPCC (‘Intergovernmental Panel on Climate Change’) en beschuldigt hen van hyper–politisering. Daarnaast wijst hij op de positieve effecten van de opwarming van de aarde. …

Deze uitgave werd aangekondigd in een spannende ’teaser’ waarin de weerman van France 2 zich bevindt aan de kust, één tegen allen en in harmonie met de natuur. ‘Ik besloot om te spreken’, verklaarde hij met zijn voor miljoenen kijkers onmiskenbare stem.

Zie hier.

De klassieke muziek op de achtergrond verleent zijn woorden nog extra dramatiek. Hij stelt: ‘We zijn gijzelaars van een planetair schandaal van politieke opwarming, een oorlogsmachine die ons in de greep van de angst houdt.’ En die tevens is gericht op de wetenschappers ‘die worden gemanipuleerd en gepolitiseerd’, op de politiek ‘die slechts haar eigenbelang dient’, op de media ‘die op hol slaan en censureren’, en ook op de ‘commercie van de NGO’s’, die geld verdienen aan de opwarming. …

‘Wegvallen scheidsmuren tussen media, wetenschap en politiek’

Als we hem op 21 september in de vijftiende arrondissement van Parijs ontmoetten, is de controverse nog niet losgebarsten. Hij draagt hetzelfde leren jack als op de cover van zijn boek, hij glimlacht minzaam en zijn gezicht toont ontspannen. Tijdens de koffie legt hij zijn motieven uit.

Alles begon in juni 2014, toen de minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, organisator van de klimaatconferentie COP21 (‘Conference of the Parties’ 21), de belangrijkste weermannen en –vrouwen uitnodigde om hen op te roepen te berichten over de ‘klimaatchaos’ in hun weersverwachtingen.

Laurent Fabius‘Ik was geschokt door zijn woorden, en ik vroeg me af welke wereld we waren terecht gekomen’, vertelt Philippe Verdier. Acht dagen later, verscheen Laurent Fabius op de cover van het tijdschrift Paris Magazine, gekleed als ‘Monsieur Météo: ‘500 dagen om de planeet te redden’. ‘Het was op dat moment dat ik besefte dat de scheidsmuren waren weggevallen tussen de media, wetenschap en politiek. Als de minister beslist dat hij ‘Monsieur Météo’ is, zou hij ook op een verstandige manier over het onderwerp moeten kunnen praten.’

In wezen gaat het om het ondergeschikt maken van de wetenschap aan de politiek, waar Philippe Verdier zich over opwindt. In zijn ogen wordt er alles aan gedaan om ons de illusie te geven dat er eind december in Parijs klimaatgeschiedenis wordt geschreven. De verantwoordelijkheid voor de verandering wordt op de schouders van de burgers afgewenteld. Deze gang van zaken is voor hem ondragelijk.

Hij maakt zich kwaad over de schaamteloze druk die wordt uitgeoefend door te beweren dat de Apocalyps dreigt als we geen we geen haast maken. Wanneer deze klimaatconferentie achter de rug zal zijn, kan iedereen naar believen invulling aan het resultaat daarvan geven, en niet zoals het dogma voorschrijft. Het zijn niet de uitlaatgassen van auto’s of het elektriciteitsverbruik die de meeste broeikasgassen produceren, maar de fabricage van industriële producten in China en elders in de wereld.

Twijfels over de opwarming 

Philippe Verdier pleit dus voor een loskoppeling van politiek en klimaat. ‘De boodschap die hij het meest problematisch vindt in zijn boek is de constatering  dat er een wederzijdse afstemming heeft plaatsgevonden van de klimaatagenda en de politieke agenda.’

Maar zijn boek beperkt zich niet tot een anti–autoritair pleidooi. Hij vindt ook dat de stem van de wetenschappers die zich uitspreken tegen de opwarming wordt onderdrukt. Naar zijn opvatting ‘zijn er geen onweerlegbare, algemeen aanvaarde en robuuste aanwijzingen voor de opwarming.’

Dat hij zich tot de klimaatscepsis heeft bekeerd, wordt duidelijk uit deze zinsnede: ‘We bevinden ons ongetwijfeld op een opwarmingsplateau en door de cyclische variabiliteit van het klimaat zijn wij niet in staat te voorspellen of de natuurlijke verandering ons in de toekomst afkoeling, stagnatie of opwarming zal brengen.

‘Tegenover de scepsis van de een, staat het geloof van de ander.’

In reactie op deze beschuldiging stelt Philippe Verdier: ‘Tegenover de scepsis van de een, staat het geloof van de ander.’ ‘Ik geloof daar niet in. Ik verdedig geen enkele positie. De opwarming is een realiteit, maar niet noodzakelijkerwijs die welke wordt beschreven door degenen die daarover spreken.’

Ten slotte schenkt hij in een hoofdstuk van zijn boek aandacht aan de positieve gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk. ‘Het is taboe en politiek incorrect om de voordelen van opwarming te prijzen, maar die zijn er ook. Het betrokken hoofdstuk is met met opzet provocatief geschreven, maar is goed onderbouwd’, aldus Verdier.

Het iconoclastische boek van de chef van de meteorologische dienst van de Franse TV, dat hij in de inleiding ‘een persoonlijke daad van burgerlijke ongehoorzaamheid’ noemt, werd door zijn werkgever niet gewaardeerd, zei hij.

Lees verder hier en hier.

In deze video (in het Frans) legt Philippe Verdier nog eens uit hoe de vork in de steel zit.

Aan het eind wordt hem gevraagd of hij niet bang is ontslagen te worden bij de publieke omroep. In zijn reactie wijst hij erop dat hij zich ervan bewust is dat zijn opvattingen irritatie kunnen opwekken bij deze en gene binnen het omroepbestel. Maar hij verklaarde zich toch geen zorgen te maken over zijn toekomst. ‘Als er iets zou gebeuren, zou dat bewijzen dat mijn boek nodig was en dat de publieke omroep in Frankrijk niet onafhankelijk is.’ Aldus een laconieke Philippe Verdier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Laatste nieuws

Vanaf maandag is Philippe Verdier door zijn werkgever op non-actief gesteld. ‘Son employeur n’est pas Charlie!’ Het bevestigt opnieuw de totalitaire tendenties van de klimaattaliban. Klimaat maakt meer kapot dan je lief is.

Dear All,
Please dispatch and support as much as possible this “call for support (petition)” to the chief climatologist of the French TV, Philippe Verdier.
Philippe just published a “climato-realist” book (which is “booming” on Amazon)  on the dysfunctions of IPCC and has been fired from his position. The French Government (president Hollande and his ministers Fabius (in charge of organizing the COP21) and Royal (environment, energy and climate change) seem to be “discretely” behind the decision, as they try to control the public opinion through the meteo bulletins and quite sublimal spots on “climate change”.
Let us show the Establishment that we are able to organize a worldwide backfire, and let us hope this will make them more cautious in the future when they will try once more to censor the freedom of (climatic) expression
Thanks in advance for a swift and effective reaction, as usual.
Kind regards
Henri Masson