De overheid wil van de regels af bij zichzelf, die ze anderen voorschrijft

De overheid wil van de regels af bij zichzelf, die ze anderen voorschrijft

De overheid pest onder de vlag van Natura 2000 vissers weg uit gebieden waar zij generaties vissen. Maar het Ministerie van Sharon Dijksma wil Natura 2000 zelf omzeilen wanneer ze windturbines wil plaatsen. Dat kun je in deze beschamende publicatie ‘Juridische Aspecten van gebiedsgericht natuurbeleid’ lezen van groen jurist Fred Kistenkas van Alterra/Wot Natuur en Milieu. Het Ministerie van Sharon Dijksma was financier/opdrachtgever.

In het rapport zoekt Kistenkas naar verwateringsmogelijkheden van Natura 2000 voor zijn broodheer in Den Haag. Hoe?  Met wollig excuus-proza over 3P (People Planet Profit= triple profit). Over groene duurzame groei en modewoorden als ecosysteemdiensten. Oftewel, groen verdunningsproza om datgene waar Natura 2000 ooit voor was ontworpen- het beschermen van natuurdoelen- onklaar te maken met groen excuus in een klimaatjasje. Waar ‘het milieu’ nu de grootste vijand is van de natuur dankzij klimaatbeleid.

En dat blijkt ook nu weer. Het ministerie en natuurclubs willen windturbines planten in natuurgebied, en zich niet aan de natuurwetgeving houden die zij anderen voorschrijven.

Wij lezen:

Voorbeeld:  ……….duurzame energieproductie in natuurgebieden (met name forest windfarming)
Windmolenparken in bos en natuur werden al gauw onmogelijk geacht in verband met de habittattoets (Winkelman et al., 2008). Zo heeft Staatsbosbeheer (SBB) pas in 2012 onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van windturbines in Natura 2000-gebied Robbenoordbos. Offshore windfarming in of nabij mariene Natura 2000-gebieden leek ook lange tijd juridisch onmogelijk, maar blijkt soms zelfs positieve ecologische side-effects te kunnen hebben (Lindeboom, 2011). Windenergie c.q. duurzame energieproductie kan worden gezien als een ecosysteemdienst (productiedienst, profit), maar dit aspect mag wettelijk geen rol spelen bij de1P-toetsing van de habitattoets. Zie voorts de studie van Arnouts en Kistenkas (2011).

'groene' energie in George Orwell's 2020

‘groene’ energie in George Orwell’s 2020, wie ziet hier nog natuur?

Maar lieve mensen: was natuurbescherming niet juist daarvoor bedoeld? Daarom procedeerde Vogelbescherming met Eric Wanders in de jaren ’90 tegen de overheid. Om de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wet verankerd te krijgen, Terwijl de Habitatrichtlijn onder Nederlands EU-voorzitterschap in 1992 tot stand kwam, bleef ons landje invoering van Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de wet maar uitstellen. Met die richtlijn zou natuur tanden krijgen, aldus Wanders.

Dus zeg maar: juridisch bindende maatregelen zodat je niet overal mag bouwen en groen mag vernielen, en…schrik niet… waar je je dan vervolgens zelfs als overheid aan zal moeten houden.

  • Kijk, dan kan dit dus niet in het Robbenoordbos: het op subsidies azende Staatsbosbeheer de begroting weer sluitend laten krijgen via pachtsubsidies voor windturbines. Omdat Pieter Joop (Ministerie EZ) daar ‘draagvlak’ voor inwon bij groene subsidieclubs met grondbezit. Subsidies die je dan nu verdient door het kappen van bos voor industriele functies midden in natuurgebied.
  • Omdat de overheid bezuinigt op natuurbeheer-subsidies, zoek je als natuurclub een ander subsidieloket bij de overheid. Ook als dat ten koste van natuur gaat. En je vraagt Fred Kistenkas hoe je dat juridisch kunt inkleden met zo wollig mogelijk groen proza.
  • Hoe kun je het opschrijven: forest windfarming hahahahaha. Heet dat in normaal Neder-Diets niet gewoon ‘bos kappen voor windturbine-subsidies’?
  • Fred Kistenkas, overheid en natuurclubs weten dus best dat ze niet helemaal zuiver op de graat zijn. En dus gaan ze verhullend taalgebruik toepassen.
Wat is er groen aan het kappen van bos voor windturbines voor de overheid en Postcodeloterij -Subsidiemaffia

Wat is er groen aan het kappen van dit bos voor windturbines? Iets met People planet profit voor de sustainable ecosysteemdiensten met duurzame groene groei voor de ambtenarij

Klimaatbeleid grootste bedreiging voor onze natuur
De overheid geeft nu vrijstelling in het Robbenoordbos van Staatsbosbeheer aan uitbaters van windturbines. Om 25 jaar lang duizenden beschermde vogels en vleermuizen te meppen. Wat normaal gesproken overtreding van natuurwetgeving heet. En waar de gewone burger al bij 1 verstoring van 1 nestje een boete zou krijgen. En waar een visser maar met zijn netje over de woelige zandbodem hoeft te slepen, om door die overheid en natuurclubs als natuurcrimineel te worden afgeschilderd.

...dit degraderen tot biomassaplantage en dan versnipperen voor subsidie, en dat 'groen' noemen zonder dat de wet je tegenhoudt.

…dit degraderen tot biomassaplantage en dan versnipperen voor subsidie, en dat ‘ecosysteemdiensten’ en zelfs ‘goed voor het klimaat en zelfs voor het bos’ noemen zonder dat de wet je tegenhoudt.

Wij mogen gelul hier gewoon gelul noemen
Wanneer je met een rechtenstudie en groen camouflageproza recht lult wat krommer is dan de U-bocht van het TT-circuit in Assen, hoe eervol ben je dan bezig? Aan windmolens is niets duurzaam. Behalve dan de duurzame herhaling van de zelfde leugen: dat windturbines gratis ‘groene’ stroom leveren. En dat die turbines met hun wisselvallige stroom een renderend alternatief zijn voor fossiele energie . En zelfs goed voor een niet nader gedefinieerd ‘milieu’.

  • Is het milieu niet veel breder dan een paar tiende graad klimaatveraangenaming? Zoals onze ruimtelijke leefkwaliteit?
  • Hoe duurzaam is 15 jaar, de afschrijvingsperiode van die turbines?
De klimaatzuilen van Hercules bij Urk, subsidie-generatoren die voor een zeer klein deel van de bevolking zeer lucratief zijn op kosten van de rest van de bevolking

De klimaatzuilen van Hercules bij Urk, subsidie-generatoren die voor een zeer klein deel van de bevolking zeer lucratief zijn op kosten van de rest van de bevolking

Sustainable Development: schep een probleem en creëer vervolgens de oplossing
We kunnen het overigens verder eens zijn over veel van de problemen die in het rapport staan beschreven. Namelijk:

  1. De door Alterra en Imares bedachte Natura 2000 doelstellingen zijn meestal ecologisch absurd. Ze willen de natuur terugtoveren naar de jaren ’80, of ’90. En nee dat kan niet, daar heb je ‘de klimaatverandering’ of ‘duurzame peopleplanetprofitforthesustainablalbla’ niet voor nodig. De natuur verandert altijd.Dus kun je haar niet bevriezen in bureaucratische vaste doelen.
  2. Alterra/Imares-activisten en hun vrienden van de natuurontwikkel-industrie verbinden Natura 2000-inSTANDhoudingsdoelen  aan natuurontwikkelingsdoelen. Zodat de staat van instandhouding ‘ongunstig’ gaat heten. Omdat de wensen van Alterra-mensen in dat gebied nog niet zijn vervuld. Een hoogveen dat ’te klein’ wordt bevonden moet dan via vernattingsdromen ten koste van boerengrond  gaan groeien. Dat werk. In plaats van dat Alterra gewoon doet wat in de rest van de EU gebruikelijk is: de staat van de natuur bij aanmelding als uitgangspunt nemen.
  3. De wetenschaps-amateurs genaamd Alterra baarden dus eerst zelf het probleem van een ecologisch onmogelijk en star Natura 2000 als rupsje nooitgenoeg. En vervolgens moeten wij de wijsheid van Alterra weer inhuren om de weg naar buiten te wijzen.
  4. Kijk, dat noem ik pas Sustainable Development, jezelf zo bezig houden tot aan de groene einder.
...gezwam, daar is het Bureaucratisch Academisch Complex (Alterra, PBL, Imares, ECN, het academisch wrakthout rond de overheid) goed in, sterker nog: daar leven ze van

…gezwam, daar is het Bureaucratisch Academisch Complex (het academisch wrakhout rond de overheid) goed in, sterker nog: daar leven ze van

Triple P? People, Planet, Profit?
De planeet heeft nooit om planeetredders gevraagd, dus die P kun je afvoeren. Die P staat louter voor de profit van Postcodeloterij-clubs, en dus ook die P van profit kan in overbodigheid sneuvelen. Mensen zijn per definitie al uit op winst en eigenbelang, met of zonder groen excuus. Het is dus al 3 x people of 3 maal profit. Daarvoor hoeven wij onze natuur niet vol te bouwen, want dat gaat ten koste van welzijn van mensen.  Want dan ben ik toch natuurbeschermer in hart en nieren, en keer ik mij fel tegen de industrialisatie van onze natuur met groen excuus. Waarom? Nou bijvoorbeeld hier om:

Het Ministerie wil bos kunnen kappen voor windturbines en dat groen durven noemen zonder dat de wet haar hindert

Het Ministerie wil bos kunnen kappen voor windturbines en dat groen durven noemen zonder dat de wet haar hindert

Met kracht dienen wij ons te keren tegen hen die drijvend op een waterbed van rapporten de bron van onze inspiratie en levensvreugde willen vernielen: onze natuur, de kostelijke vis die onze zee produceert, het wild dat het land oplevert zolang we niet alles vol bouwen. HET schaarse goed van deze eeuw van overbevolking is open groene leefruimte, zodat ik mijn elleboog niet hoef te stoten in het gezicht van de buurman. Die paar tienden van graden maken wij ons hier niet zo druk om op Climategate.nl.