loverboys

Sinds ik mijn darmflora goed verzorg droom ik weer mooi intens. Zie hierrr hoe dat werkt. Zo droomde ik vannacht – of was het gisteravond – van een debatavond in een bekende debatlocatie in een stad met zoveel water als in Venetië. Op het podium een moderator, twee intellectuele realisten, een spirituele dromer (in positieve zin) en een krullenbol. Die krullenbol bleek al gauw een hypocriet te zijn. Verhaalde over zijn bezoeken aan China terwijl CO2 uitstoten in zijn ogen het ergste vergrijp was. De ene intellectuele realist betoogde dat milieumensen helemaal geen watermeloenen zijn. Maar de krullenbol personifieerde zijn ongelijk. Wel een watermeloen. De wereld los van het grote grid van de grote bedrijven naar een kleiner grid waarvan het proletariaat zelf eigenaar is. Hij sloeg zich op de borst over een succes van hernieuwbare energie in een dorp in India.

In mijn droom Googelde ik op een artikel wat ik in het verleden schreef: Dorpelingen India verwerpen zonnestroom en eisen “echte stroom”. Ik las het in de zaal voor en ontmaskerde de man dus als een leugenaar. De man was een echte gladjakker. Je snapt hoe velen in zijn charmes tuinen. En je zag dat hij zijn eigen leugens ook echt geloofde. “Het eerste wat van belang is, is dat je jezelf niet voor de gek houdt. Want jij zelf bent degene die je het makkelijkst voor de gek houdt”, sprak Feyman. De hypocriet, de gladjakker, de krullenbol bleek bij een organisatie te horen waarvan ik de naam vergeten ben. Laat me die club voor het gemak Greenrape noemen. Want hun doelen waren evident de aarde te verkrachten. De krullenbol bleek een ware loverboy. Want hij wist dit verkrachten van de aarde – het ontheiligen van beboste heuvelruggen met windmolens, het vernietigen van ecosystemen met de aanleg van zonneakkers, het gillend gek maken van walvissen en dolfijnen door onderwaterlawaai van mega-windmolens – als een zoet broodje te verkopen.

In mijn droom wilde ik hem eigenlijk aanvallen op het feit dat er bloed aan de handen van zijn organisatie kleeft. Simpelweg omdat zij willens en wetens of Wîr haben es nicht gewusst bewezen oplossingen zoals kolenstroom, kernenergie en DDT willen onthouden aan bevolkingsgroepen die nu als ratten sterven. Dat je wilt dromen en nadenken over een utopische samenleving in 2100 is één ding. Maar hinderen bij het bieden van de oplossingen van nu aan de problemen van nu (waar miljoenen jaarlijks als ratten aan overlijden) is misdadig. Is moorddadig. Maar het kwam niet zo ver dat ik mijn wilde apenlijf bevrijdde uit de slavernij van de geknechte gedomesticeerde zittende houding intellectueel met de benen over elkaar – de bloedstroom naar de hormoonproducerende organen beklemmend – roepende “moordenaar, moordenaar, moordenaar”.

Al eerder was ik opgestaan en had ik in mijn droom de zaal verlaten. Op een kleiner vergrijp dan moord was ik al aangeslagen. Nicholas Nassim Taleb zegt: “Als je fraude ziet, zeg je fraude! En als je dat niet doet ben je een fraudeur!” Dus aan welke stand zijn we het verplicht om rustig en diplomatiek te blijven als je in je droom in een zaaltje zit met mensen die al dan niet onbedoeld een actuele holocaust goedpraten? Maar op iets kleiners sloeg ik dus aan. Het had met CO2 te maken. De stof die we onterecht als vervuiling aanmerken. Het is plantenvoeding. Maar ik heb nog nieuws. In mijn intensieve studies over het menselijk lichaam die ik pleeg om niet op mijn 48e chronisch ziek te worden, zoals het gemiddelde is voor een man in de westerse samenleving, ben ik gestuit op het fysiologische feit dat CO2 zelfs voor dieren geen afvalstof is. CO2 vervult in ons lichaam een cruciale functie bij het bufferen van het bloed op een constante pH en vooral via het Bohr effect (inderdaad ontdekt door de vader van Niels Bohr) op gemak waarmee hemoglobine zuurstof aan de weefsels afgeeft.

In onze gestresste westerse wereld leiden de meeste mensen aan enige vorm van hyperventilatie waardoor hun CO2 te ver daalt. Dankzij het baanbrekende werk van de Russische arts Konstantin Buteyko (die voor Russische kosmonauten de beste manier van ademhalen onderzocht) weten we dat een van de elementen in het gezond houden van je lichaam is, om weer zoals moeder natuur het bedoeld heeft klein door je neus te ademen waardoor je veel meer CO2 in je lichaam vasthoudt, je vaten wijd blijven en er meer zuurstof voor je weefsels beschikbaar komt (zie dit boek). CO2 is dus niet alleen en stof die de wereld snel vergroent (als we maar snel genoeg fossiele brandstoffen verbranden) door zijn interactie met chlorofyl, nee het is ook door zijn interactie met hemoglobine (zelfde molecuul als chlorofyl maar met een ijzeratoom op de plek van het magnesiumatoom) een cruciale component van de fysiologie van dieren. Door ophoping van CO2 in je longen bescherm je je tegen de veel te lage CO2 concentratie in de buitenlucht. Longen zijn misschien wel een truc van de natuur om in een lage CO2-omgeving te kunnen functioneren. Anders hadden we wel net als insecten via de huid kunnen ademen.

Een verdrievoudiging van het CO2 gehalte in de atmosfeer is dus optimaal voor planten en voor mens en dier ook een stukje dichter bij een wereld waarin ongezonde hyperventilatie de norm is. Toxisch wordt CO2 pas bij 7%. Dat is 70.000ppm CO2. We ademen 40.000ppm CO2 uit via onze adem. We zitten nu op 400 in de buitenlucht en de aarde is hierdoor volgens NASA al 7% vergroend. Gaan we naar het optimum voor planten van 1.300-1.400ppm snap je dat dat dus ook voor ons dieren alleen een voordeel is. Is daar ook een klimaateffect aan? Ik denk nauwelijks. Misschien een kleine afkoeling. Misschien een kleine opwarming. Misschien niks. Mocht de opwarming sterker zijn dan gedacht hebben we tenminste een methode in handen om een ijstijd af te wenden. En de aarde afkoelen is altijd een fluitje van een cent door een vulkaanuitbarsting na te bootsen door vanuit onze commerciële luchtvaart sporen SO2 in de stratosfeer te brengen. Dat is een bewezen oplossing met dank aan Mount Pinatubo. Als de aarde afkoelt vanwege of ondanks CO2 staan we met lege handen. Behalve bontjassen hebben we niets om ons tegen de kou te beschermen. Hoewel en afscheid van de landbouw waaraan we evolutionair niet zijn aangepast en overgang naar jagen op de toendra voor ons mensen qua voeding natuurlijk verre te prefereren is.

Stel nu eens dat we 1300ppm CO2 halen. Wordt lastig want in een afkoelende wereld houden de oceanen veel extra CO2 vast. En als we afstappen van de monocultuur van de landbouw en overgaan op grootschalige holistische veeteelt in gigantische wildparken zoals de voorgestelde Buffalo Commons aangevuld met permacultuur landbouw voor het beetje groenten wat de mens nodig heeft (ja groenten en fruit als basisvoedsel is een marketinghype waar wij samen ingetuind zijn door andere loverboys zoals die van Monsanto) dan gaat de bodem zoveel CO2 vastleggen dat we ook niet zullen weten hoe snel we fossiele brandstoffen door onze slecht geïsoleerde huizen en opgevoerde auto’s moeten jagen (geïsoleerde huizen zijn ultiem slecht voor je gezondheid – het recht op luchten en tochten staat hoog in mijn Groene Manifesto!).

Maar goed stel we halen die 1300-1400ppm CO2 en het zou wel tot een opwarming leiden en wat mij betreft een gevaarlijke zeespiegelstijging. Dan nog moet je eerlijk blijven en zeggen: wij pleiten tegen CO2, en tegen vergroening van de aarde, want we willen het zeeniveau constant houden om onze kusten te beschermen. De loverboy in mijn droom wilde precies dat. Hij wilde de aarde vergroenen met “andere technieken”. Maar waarom zou je niet de aangewezen techniek gebruiken om de aarde te vergroenen, namelijk het terug in omloop brengen van het door vastlegging in fossiele brandstof aan de natuurlijke kringloop onttrokken CO2, om dan met andere technologie eventuele bij effecten op te vangen. Zeespiegelstijging zou je dan bijvoorbeeld kunnen pareren met het aanleggen van dijken. In mijn droom was dat bewezen technologie. Of droom ik het allen maar? Als de definities niet helder zijn kun je niet debatteren of discussiëren en van elkaar leren.

De basis van elk milieu en klimaatdebat moet zijn dat méér CO2 als groeigas GROEN is en minder CO2 ANTI-GROEN. Misschien vóór andere dingen. Voor vogelhakselende windmolens misschien. Of voor landschapverpestende zonneakkers. Je moet gewoon je definities helder hebben en helder vertellen waar je voor bent. Als je een loverboy bent moet je niet tegen het meisje zeggen dat je van haar houdt maar dat je haar wilt prostitueren voor geld. Dan ben je eerlijk en wil ik met je praten. Ik heb niets tegen misdadigers, maar wel tegen hypocrieten en leugenaars. En dus vroeg ik de loverboy op de man af in mijn hyperrealistisch paleodroom: “Dus je bent tegen de vergroening van de aarde?” Ik moest mijn vraag herhalen want de man was blijkbaar niet gewend door een discussiepartner uit zijn hyperrealiteit te worden gehaald. Hij antwoordde: “Jawel maar dan met andere technieken”. Mijn apenlijf kon nu niet langer in de gedomestificeerde brave intellectuele houding blijven zitten. En waarom ook, tegen een goed betaalde medewerker van een club die zelf niet schroomt bijeenkomsten te verstoren of proefakkertjes te vertrappen. En dus pakte ik mijn boeltje, stond ik op mijn longen openend en wierp ik de loverboy van Greenrape luidkeels toe: “Je liegt over CO2! Je liegt over CO2! Je liegt over CO2!”

En ik verliet de zaal. Wat een droom!