Mijn hyperrealistische droom over een loverboy van Greenrape

loverboys

Sinds ik mijn darmflora goed verzorg droom ik weer mooi intens. Zie hierrr hoe dat werkt. Zo droomde ik vannacht – of was het gisteravond – van een debatavond in een bekende debatlocatie in een stad met zoveel water als in Venetië. Op het podium een moderator, twee intellectuele realisten, een spirituele dromer (in positieve zin) en een krullenbol. Die krullenbol bleek al gauw een hypocriet te zijn. Verhaalde over zijn bezoeken aan China terwijl CO2 uitstoten in zijn ogen het ergste vergrijp was. De ene intellectuele realist betoogde dat milieumensen helemaal geen watermeloenen zijn. Maar de krullenbol personifieerde zijn ongelijk. Wel een watermeloen. De wereld los van het grote grid van de grote bedrijven naar een kleiner grid waarvan het proletariaat zelf eigenaar is. Hij sloeg zich op de borst over een succes van hernieuwbare energie in een dorp in India.

In mijn droom Googelde ik op een artikel wat ik in het verleden schreef: Dorpelingen India verwerpen zonnestroom en eisen “echte stroom”. Ik las het in de zaal voor en ontmaskerde de man dus als een leugenaar. De man was een echte gladjakker. Je snapt hoe velen in zijn charmes tuinen. En je zag dat hij zijn eigen leugens ook echt geloofde. “Het eerste wat van belang is, is dat je jezelf niet voor de gek houdt. Want jij zelf bent degene die je het makkelijkst voor de gek houdt”, sprak Feyman. De hypocriet, de gladjakker, de krullenbol bleek bij een organisatie te horen waarvan ik de naam vergeten ben. Laat me die club voor het gemak Greenrape noemen. Want hun doelen waren evident de aarde te verkrachten. De krullenbol bleek een ware loverboy. Want hij wist dit verkrachten van de aarde – het ontheiligen van beboste heuvelruggen met windmolens, het vernietigen van ecosystemen met de aanleg van zonneakkers, het gillend gek maken van walvissen en dolfijnen door onderwaterlawaai van mega-windmolens – als een zoet broodje te verkopen.

In mijn droom wilde ik hem eigenlijk aanvallen op het feit dat er bloed aan de handen van zijn organisatie kleeft. Simpelweg omdat zij willens en wetens of Wîr haben es nicht gewusst bewezen oplossingen zoals kolenstroom, kernenergie en DDT willen onthouden aan bevolkingsgroepen die nu als ratten sterven. Dat je wilt dromen en nadenken over een utopische samenleving in 2100 is één ding. Maar hinderen bij het bieden van de oplossingen van nu aan de problemen van nu (waar miljoenen jaarlijks als ratten aan overlijden) is misdadig. Is moorddadig. Maar het kwam niet zo ver dat ik mijn wilde apenlijf bevrijdde uit de slavernij van de geknechte gedomesticeerde zittende houding intellectueel met de benen over elkaar – de bloedstroom naar de hormoonproducerende organen beklemmend – roepende “moordenaar, moordenaar, moordenaar”.

Al eerder was ik opgestaan en had ik in mijn droom de zaal verlaten. Op een kleiner vergrijp dan moord was ik al aangeslagen. Nicholas Nassim Taleb zegt: “Als je fraude ziet, zeg je fraude! En als je dat niet doet ben je een fraudeur!” Dus aan welke stand zijn we het verplicht om rustig en diplomatiek te blijven als je in je droom in een zaaltje zit met mensen die al dan niet onbedoeld een actuele holocaust goedpraten? Maar op iets kleiners sloeg ik dus aan. Het had met CO2 te maken. De stof die we onterecht als vervuiling aanmerken. Het is plantenvoeding. Maar ik heb nog nieuws. In mijn intensieve studies over het menselijk lichaam die ik pleeg om niet op mijn 48e chronisch ziek te worden, zoals het gemiddelde is voor een man in de westerse samenleving, ben ik gestuit op het fysiologische feit dat CO2 zelfs voor dieren geen afvalstof is. CO2 vervult in ons lichaam een cruciale functie bij het bufferen van het bloed op een constante pH en vooral via het Bohr effect (inderdaad ontdekt door de vader van Niels Bohr) op gemak waarmee hemoglobine zuurstof aan de weefsels afgeeft.

In onze gestresste westerse wereld leiden de meeste mensen aan enige vorm van hyperventilatie waardoor hun CO2 te ver daalt. Dankzij het baanbrekende werk van de Russische arts Konstantin Buteyko (die voor Russische kosmonauten de beste manier van ademhalen onderzocht) weten we dat een van de elementen in het gezond houden van je lichaam is, om weer zoals moeder natuur het bedoeld heeft klein door je neus te ademen waardoor je veel meer CO2 in je lichaam vasthoudt, je vaten wijd blijven en er meer zuurstof voor je weefsels beschikbaar komt (zie dit boek). CO2 is dus niet alleen en stof die de wereld snel vergroent (als we maar snel genoeg fossiele brandstoffen verbranden) door zijn interactie met chlorofyl, nee het is ook door zijn interactie met hemoglobine (zelfde molecuul als chlorofyl maar met een ijzeratoom op de plek van het magnesiumatoom) een cruciale component van de fysiologie van dieren. Door ophoping van CO2 in je longen bescherm je je tegen de veel te lage CO2 concentratie in de buitenlucht. Longen zijn misschien wel een truc van de natuur om in een lage CO2-omgeving te kunnen functioneren. Anders hadden we wel net als insecten via de huid kunnen ademen.

Een verdrievoudiging van het CO2 gehalte in de atmosfeer is dus optimaal voor planten en voor mens en dier ook een stukje dichter bij een wereld waarin ongezonde hyperventilatie de norm is. Toxisch wordt CO2 pas bij 7%. Dat is 70.000ppm CO2. We ademen 40.000ppm CO2 uit via onze adem. We zitten nu op 400 in de buitenlucht en de aarde is hierdoor volgens NASA al 7% vergroend. Gaan we naar het optimum voor planten van 1.300-1.400ppm snap je dat dat dus ook voor ons dieren alleen een voordeel is. Is daar ook een klimaateffect aan? Ik denk nauwelijks. Misschien een kleine afkoeling. Misschien een kleine opwarming. Misschien niks. Mocht de opwarming sterker zijn dan gedacht hebben we tenminste een methode in handen om een ijstijd af te wenden. En de aarde afkoelen is altijd een fluitje van een cent door een vulkaanuitbarsting na te bootsen door vanuit onze commerciële luchtvaart sporen SO2 in de stratosfeer te brengen. Dat is een bewezen oplossing met dank aan Mount Pinatubo. Als de aarde afkoelt vanwege of ondanks CO2 staan we met lege handen. Behalve bontjassen hebben we niets om ons tegen de kou te beschermen. Hoewel en afscheid van de landbouw waaraan we evolutionair niet zijn aangepast en overgang naar jagen op de toendra voor ons mensen qua voeding natuurlijk verre te prefereren is.

Stel nu eens dat we 1300ppm CO2 halen. Wordt lastig want in een afkoelende wereld houden de oceanen veel extra CO2 vast. En als we afstappen van de monocultuur van de landbouw en overgaan op grootschalige holistische veeteelt in gigantische wildparken zoals de voorgestelde Buffalo Commons aangevuld met permacultuur landbouw voor het beetje groenten wat de mens nodig heeft (ja groenten en fruit als basisvoedsel is een marketinghype waar wij samen ingetuind zijn door andere loverboys zoals die van Monsanto) dan gaat de bodem zoveel CO2 vastleggen dat we ook niet zullen weten hoe snel we fossiele brandstoffen door onze slecht geïsoleerde huizen en opgevoerde auto’s moeten jagen (geïsoleerde huizen zijn ultiem slecht voor je gezondheid – het recht op luchten en tochten staat hoog in mijn Groene Manifesto!).

Maar goed stel we halen die 1300-1400ppm CO2 en het zou wel tot een opwarming leiden en wat mij betreft een gevaarlijke zeespiegelstijging. Dan nog moet je eerlijk blijven en zeggen: wij pleiten tegen CO2, en tegen vergroening van de aarde, want we willen het zeeniveau constant houden om onze kusten te beschermen. De loverboy in mijn droom wilde precies dat. Hij wilde de aarde vergroenen met “andere technieken”. Maar waarom zou je niet de aangewezen techniek gebruiken om de aarde te vergroenen, namelijk het terug in omloop brengen van het door vastlegging in fossiele brandstof aan de natuurlijke kringloop onttrokken CO2, om dan met andere technologie eventuele bij effecten op te vangen. Zeespiegelstijging zou je dan bijvoorbeeld kunnen pareren met het aanleggen van dijken. In mijn droom was dat bewezen technologie. Of droom ik het allen maar? Als de definities niet helder zijn kun je niet debatteren of discussiëren en van elkaar leren.

De basis van elk milieu en klimaatdebat moet zijn dat méér CO2 als groeigas GROEN is en minder CO2 ANTI-GROEN. Misschien vóór andere dingen. Voor vogelhakselende windmolens misschien. Of voor landschapverpestende zonneakkers. Je moet gewoon je definities helder hebben en helder vertellen waar je voor bent. Als je een loverboy bent moet je niet tegen het meisje zeggen dat je van haar houdt maar dat je haar wilt prostitueren voor geld. Dan ben je eerlijk en wil ik met je praten. Ik heb niets tegen misdadigers, maar wel tegen hypocrieten en leugenaars. En dus vroeg ik de loverboy op de man af in mijn hyperrealistisch paleodroom: “Dus je bent tegen de vergroening van de aarde?” Ik moest mijn vraag herhalen want de man was blijkbaar niet gewend door een discussiepartner uit zijn hyperrealiteit te worden gehaald. Hij antwoordde: “Jawel maar dan met andere technieken”. Mijn apenlijf kon nu niet langer in de gedomestificeerde brave intellectuele houding blijven zitten. En waarom ook, tegen een goed betaalde medewerker van een club die zelf niet schroomt bijeenkomsten te verstoren of proefakkertjes te vertrappen. En dus pakte ik mijn boeltje, stond ik op mijn longen openend en wierp ik de loverboy van Greenrape luidkeels toe: “Je liegt over CO2! Je liegt over CO2! Je liegt over CO2!”

En ik verliet de zaal. Wat een droom!

Door | 2015-10-01T09:52:27+00:00 1 oktober 2015|19 Reacties

19 Reacties

 1. David 1 oktober 2015 om 10:02- Antwoorden

  Ahhh, was u dat!
  Het voorzorgprincipe, tijdens de discussie enkele malen genoemd en waar GP ook mee aankomt, is bij nadere beschouwing zeer merkwaardig.
  Want het punt is dat we niet weten waarop we moeten anticiperen. Opwarming? Afkoeling? Eenzijdig investeren in onzekerheden is niet erg realistisch. Voor de hand ligt meer om te zorgen voor optimaal vermogen tot aanpassing. Dat kan door flinke energievoorraden aan te houden en door research en kennisoverdracht.
  Overigens ben ik wel tot het eind gebleven zodat ik de GP man kon voorhouden dat zijn plannen suïcidaal zijn.
  Naast zinnige punten viel mij geregeld op dat men zijn gelijk tracht te halen uit lokale catastrofes (Fukushima) of lokaal sociaal onrecht. Dat is zaken uit hun verband rukken, zoals Thoenes vandaag ook opmerkt.

 2. Herman Vruggink 1 oktober 2015 om 10:17- Antwoorden

  In het ergste geval heeft CO2 geen opwarmend effect. Dan zijn wij gedoemd om af te glijden naar een nieuwe ijstijd. De 1300ppm CO2 halen wordt lastig in een afkoelende wereld want dan houden de oceanen veel extra CO2 vast. Inderdaad. Maar in een opwarmende wereld dus typisch niet, integendeel. En dat laatste is toch eenmaal de verwachting van de klimaatwetenschap en de meeste mensen lopen daar nu eenmaal achteraan. Hoe ziet die verwachting er uit? Zo : http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_Fig12-5.jpg
  Met een bijbehorende zeespiegelstijging tussen de 5 en 20 meter. Dijken bouwen? veel succes!

  • David 1 oktober 2015 om 11:06- Antwoorden

   evt zeespiegelstijgingen voltrekken zich over een paar duizend jaar.
   1 is dan een nieuwe ijstijd ingetreden met forse zeespiegeldaling of 2 steden zijn in die tijd toch enkele malen herbouwd, dus aanpassing geschied vanzelf.
   igv een ijstijd zal de mens deels ondergronds gaan. Bij voldoende energie is dat geen probleem.
   Vooruitgang = minder afhankelijkheid van de natuur. Groenten gekweekt in ondergrondse ruimtes bij LEdlicht, kweekvlees.

   • Herman Vruggink 1 oktober 2015 om 11:19- Antwoorden

    Dat is dan het geloof van David. De wetenschap denkt dat die zeespiegelstijging toch een stukje sneller kan. Overigens is ons huidige tempo momenteel 6 meter in een paar duizend jaar. We hebben onlangs nog eens naar het Emien interglaciaal gekeken waar het ongeveer met twee graden warmer was. De zeespiegel 6 meter hoger. Ik kijk niet veel verder dan ongeveer 200 jaar vooruit. Op basis van de projecties van de klimaatwetenschap is 2 tot 5 meter in 200 jaar dan een mogelijkheid die niet eens zo alarmistisch is.

   • Herman Vruggink 1 oktober 2015 om 11:22- Antwoorden

    Nog iets anders David. Indien CO2 inderdaad voor opwarming zorgt dan zien we die ijstijd niet meer terug.

    • David 1 oktober 2015 om 11:48- Antwoorden

     Als dat zou kunnen!
     Scheelt weer energie.

    • Hajo Smit 1 oktober 2015 om 12:04- Antwoorden

     Beste argument om door te gaan met ongebreidelde CO2 uitstoot. Zonne-activiteit neemt momentele sterk af. Door CO2 sterk te laten stijgen tenminste nog 20 jaar krijgen we loepzuiver antwoord op een wetenschappelijke vraag waar de mensheid nog honderdduizenden jaren plezier van kan hebben: kun je met CO2 de aarde opwarmen.

     Dialoogje uit het jaar 104.371 na de volgende ijstijd en aan het einde van het volgende interglaciaal:

     Wetenschapper A: “We moeten vrezen dat de volgende ijstijd eraan komt. Het is weer gedaan met het interglaciaal”

     Wetenschapper B: “Kunnen we de ijstijd niet tegenhouden door CO2 in de atmosfeer te brengen dan?”

     Wetenschapper A: “Helaas weten we dat niet. 102.000 jaar geleden had de mensheid een unieke kans om deze hypothese te testen. Maar men was zo dom om zeer snel CO2 te reduceren nota bene terwijl de zonneactiviteit ook zeer sterk afnam. Vrij snel daarna startte de ijstijd. Maar nu weten we dus niet of dit kwam door de afname van CO2 of de afname van de zon of allebei. Krankzinnig dat ze destijds dit niet hebben uitgezocht door nog 10 jaar langer door te gaan met CO2 uitstoot. Nu rest ons niets dan het experiment te doen op hoop van zegen.”

     Wetenschapper B: “Maar de milieubeweging is tegen geo-engineering met CO2”

     Wetenschapper A: “O nee toch? We are fucked!”

    • Herman Vruggink 1 oktober 2015 om 13:57- Antwoorden

     Wees gerust Hajo, die test krijg je. De CO2 concentratie zal de komende 20 jaar gewoon doorstijgen… Hooguit zal de ongebreidelde CO2 uitstoot een klein beetje minder ongebreideld zijn…

   • renevers 1 oktober 2015 om 15:27- Antwoorden

    Ondergronds gaan is niet nodig David: Tijdens ijstijden worden de woestijnen van nu weer bewoonbaar , wegens klimaatgordel verschuiving. De Sahara was 8000 jaar geleden intensief bewoond en telde een aantal grote rivieren die ontsprongen op enkele bergketens en ze bereikten de zee. Niet halfdroge wadi’s net als nu. Na de natuurlijke wereldwijde klimaat opwarming na de laatste ijstijd was alleen de streek van Egypte bewoonbaar, omdat er een grote rivier als de Nijl door stroomde.
    We zullen allen moeten verhuizen bij een zware ijstijd, oftewel vluchtelingstromen zullen richting Sahara gaan. Hopelijk gaat het proces zo langzaam dat je je er op kunt voorbereiden. Maar landbouw productie uit deze landen kan gedeeltelijk compenseren voor het verlies van Canada , de Oekraine en Europa.
    Mogelijk kun je met kernenergie een groot gedeelte van Europa nog lange tijd bewoonbaar houden. Je windmolens worden gewoon door ijs in zee omver gedrukt en verijzing van de wieken in de lange winters onwerkzaam gemaakt. Kerncentrales zijn stevig van gewapend beton en kunnen hun omgevingsijs opsmelten, en kosten relatief weinig energie om te bouwen en te onderhouden. Wellicht thorium reactoren en snelle kweekreactoren om efficient en langdurig van deze energie bron gebruik te kunnen maken om enkele honderden jaren te plaatselijk overleven die de bevolkingstransfer van Noord naar Zuid mogelijk moet maken .
    Kerncentrales kun je dan gebruiken voor stadsverwarming en goedkope energie voor transport. Mogelijk kun je sneeuwbedekking voorkomen door de sneeuw met koolstof (in water opgeloste gemalen steenkool verspreid met mestsproeiers) te kleuren en de zonnewarmte absorptie hoger houden en zo het plaatselijke klimaat wat warmer houden.

    http://www.scientias.nl/zand-erover-sahara-woestijn-bedekt-mogelijk-resten-drie-gigantische-rivieren/

    Er bestaat ook een theorie (de mijne) over de bouw van de Pyramiden. Met grote offers aan de goden van de onderwereld probeerden de Farao’s de klimaat verandering die 8000 jaar geleden inzette die Egypte steeds droger maakten tegen te houden. Een piramide lijkt op een (strato) vulkaan. We weten dat vulkanisme het aardse klimaat kan beïnvloeden. We weten dat piramiden werden gebouwd door ook andere volken die vulkanisme kenden. Vrijwel zeker kenden de Egyptenaren de vulkanen in de Middellandse zee en in Ethiopië en er staan er ook in de Sinaï woestijn en de rode Zee. Mogelijk konden ze ook al een relatie met klimaat en vulkanisme leggen. Het Bijbelverhaal over de plagen in Egypte is theoretisch gerelateerd aan vulkanisme van uitbarstingen van het eiland Santorini. Zeker dat met die van de verkleuring van het water van de Nijl en de jaren van schaarste door slechte landbouw opbrengst Egypte geteisterd hebben. Het idee om de Farao te begraven in een “kunstmatige vulkaan” heeft mogelijk te maken met een poging de status van de Farao voor zijn missie in de onderwereld na zijn dood hoger te maken ,zodat hij beter kon onderhandelen met de andere goden van de onderwereld , die ook verondersteld werden in vulkanen te heersen. Ook Mexicaanse en Zuid-Amerikaanse indianen hebben “artificiële vulkanen” gebouwd, voor de graven van hun koningen. Ook daar moet men de relatie met klimaat verandering hebben geconstateerd. In ieder geval is er een gigantische vulkaan uitbarsting in Colombia geweest , waarvan de as tot in Mexico kwam en de oogsten moet hebben vernietigd(El Machin vulkaan) . Indien de as van een een reeks mega vulkaan uitbarstingen veel vrije calcium of ijzer bevat, kan die na gevallen te zijn in de oceaan, zoveel CO2 absorberen , dat ze de CO2 onder een drempelwaarde kwam en ijstijden veroorzaakte. Deze oude volken zaten er wellicht niet zo ver naast qua oorzaak herkenning , alleen zal de oplossing met de bouw van hun artificiële vulkanen-de pyramiden- niet veel geholpen hebben. De huidige windmolen bouw heeft wat dat betreft parallellen : net zo nutteloos.

    • Harry van Schalkwijk 4 oktober 2015 om 16:38- Antwoorden

     De Sahara was 8000 jaar geleden inderdaad bewoond, renevers, maar dat was dan ook niet de ijstijd!
     8000 jaar geleden was de aarde in het vroeg-Holoceen. Zoals je met google afbeeldingen snel kunt vinden, was er toen geen woestijn in het Sahara gebied.
     Zie bijvoorbeeld deze door Nasa gemaakte afbeelding http://www.esd.ornl.gov/projects/qen/earlyho.gif
     Tijdens de ijstijden was het grootste deel van de Sahara eveneens extreem woestijnachtig, zie bijvoorbeeld uit dezelfde bron dit kaartje: http://www.esd.ornl.gov/projects/qen/lastgla.gif

  • Ivo 1 oktober 2015 om 13:50- Antwoorden

   Dergelijke rampscenario’s krijgen we alleen als we de modellen de kans geven om in alle vrijheid zich te vergalopperen. Voorlopig zijn er alleen de doemscenario’s die ons bang moeten maken zoals een ongecontroleerde zeespiegelstijging of een veranderend klimaat. Zie het gepresenteerde kaartje: kijk de modellen geven het aan, het is heel subtiel rood gekleurd (alarm) en niet groen (meer planten).

   Waarbij meteen de morele kaart getrokken wordt: jij bent verantwoordelijk voor al dit onheil, je denkt niet aan onze kleinkinderen, egoïst, denier .

   Ik doe er niet meer aan mee. Ik laat me niet meer chanteren door deze zelfbenoemde groene moraallridders. Ik ben liever verantwoordelijk voor twee graden temperatuurstijging dan voor korten op zorgarrangementen van de huidige inwoners van ons land / de aarde. Want daar moet het geld vandaan komen!

   • Hajo Smit 1 oktober 2015 om 14:21- Antwoorden

    Goed voorbeeld doet volgen! Inderdaad! Pik het niet meer!

    PS Ik ken Gijs persoonlijk!

 3. harrynak 1 oktober 2015 om 14:28- Antwoorden

  Blij dat het een nachtmerrie was! Met name luid roepend weglopen klinkt als een brevet van onvermogen voor het bijdragen aan een inhoudelijke en feitelijke discussie.

  • Hajo Smit 1 oktober 2015 om 17:58- Antwoorden

   Je hebt altijd brains – heart – balls. Jij wilt blijkbaar alleen op dat eerste niveau verkeren. Ik ben liever een “heel mens”. Ergo: ik ben liever een “mens”. 😉

   PS Bijzonder dat je de lap tekst uitgelezen hebt. Dank daarvoor.

 4. David 1 oktober 2015 om 21:54- Antwoorden

  Hr. Smit,
  U toont ook belangstelling voor voeding.
  Ook bespeur ik in de discussies steeds meer een wat filosofische insteek zoals “wat is vooruitgang” en de relatie mens-natuur, godsdienst-wetenschap.
  Bij de “moeder aarde ” denk ik dan:
  1. het kind groeit op met de energie die de moeder daarvoor heeft opgeslagen (kolen)
  2. na de geboorte krijgt het kind moedermelk (olie)
  daarna moet geleidelijk op vast voedsel worden overgegaan.

  Hiermee kan je het gebruik van kolen en olie billijken, immers nodig om het babystadium door te komen op weg naar volwassen- en zelfstandigheid.

 5. Michel Verschoor 1 oktober 2015 om 23:11- Antwoorden

  Onder de indruk van je schrijfstijl en moed. Verder gaat dit onderwerp mij op dit abstractie- en kennisniveau als eenvoudig journalist boven de pet. Afgezien van die idiote hypocrisie die ook ik al decennia aantref in groene kringen. Stuitend.

 6. wim 2 oktober 2015 om 14:55- Antwoorden

  Hajo,
  kefir lijkt me iets voor jou: natuurlijke probiotica en een beetje koolzuur erbij (dacht ik).
  ps. je bent vast jaloers op die krullenbol, want jij hebt steil haar (grapje).

 7. dwk 2 oktober 2015 om 20:45- Antwoorden

  Eerst maar eens een plus voor het afstoffen van het woord gladjakker.
  Vanavond verder lezen.

 8. […] Onlangs vond in De Balie een discussiebijeenkomst plaats over ecomodernisme op initiatief van Marco Visscher, wetenschapsjournalist en wat al niet meer. Rypke Zeilmaker en Hajo Smit schreven daar al eerder over. Zie hier en hier. […]

Geef een reactie