Moerasbos Martelaarsgracht Naardermeer: wat is hier mis mee?

Moerasbos Martelaarsgracht Naardermeer, het spannendste stukje Dutch Swamp met elzen: wat is hier mis mee? Tussen de elzen groeide gewoon actief hoogveen met veenmoskussens, daar hoeft het bos niet voor gekapt

Voor het toetakelen van de bestaande natuur wist Natuurmonumenten met Staatsbosbeheer in 2013 opnieuw 13,5 miljoen euro subsidie los te krijgen, waarvan 4,5 miljoen van Europa om decennia achterstallig beheer goed te maken. Ze kondigen nu aan dat ze eindelijk de subsidies gaan opmaken. Natuurmonumenten geeft in haar persbericht zelf toe dat ze van het beheer blijkbaar de afgelopen decennia een zootje maakten, omdat ze hun miljoenen liever uitgeven aan zelfpromotie, lobby tegen mensen met andere natuurvisie op andermans terrein, en het directiesalaris van 6 ton:

Het Naardermeer behoort tot een van de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa. Maar de kwaliteit en de oppervlakte ervan zijn de laatste decennia sterk afgenomen. (= wij zijn slecht beheerder RZ) Dat geldt ook voor het aantal karakteristieke plant- en diersoorten dat er leeft.

Ook is de oppervlakte natuurgrond in laagveengebied voor Natuurmonumenten enkel gegroeid, zie ook in de Nieuwkoopse Plassen en dat miljoenen euro’s kostende otterviaduct/zwemparadijs onder de N-weg naar Hilversum door, die de Ankeveense Plassen met het Naardermeer moest verbinden. Dit nieuwe subsidiegeld gaat Natuurmonumenten nu omzetten in boskap in het Naardermeer onder het eufemisme van laagveen-herstel zo kondigen ze nu na 2 jaar opnieuw aan. Daarbij liegen ze als volgt:

Omdat er in de veengebieden al lang geen turf meer wordt gewonnen groeien ze langzaam maar zeker dicht. Door de verdroging en vermesting rondom de veengebieden gaat dit proces nog sneller.

De watergangen van het Naardermeer werden ooit gegraven om het gebied te ontginnen tot landbouwgrond

De watergangen van het Naardermeer werden ooit gegraven om het gebied te ontginnen tot landbouwgrond, steeds ontsnapte het Naardermeer aan die aanslagen. Maar met modern geldgeil Natuurmonumenten als beheerder…..

DE verdroging?
Sinds 2006 is op landelijk niveau niet meer gemeten hoe het met die beleden verdroging staat. Daarnaast: ‘vermesting’? Die beschuldigende vinger naar boeren, verhult dat Natuurmonumenten honderden hectares boerenland rondom het Naardermeer kado kreeg als natuurbuffer. Dus dat kan ook geen rol spelen, en al die maatregelen waren juist met eerdere miljoenensubsidies genomen om verdroging te voorkomen.

Het Naardermeer ken ik op mijn duimpje doordat ik vroeger voor Natuurmonumenten vaar-excursies gaf vanaf De Visserij waar Jac P Thijsse ooit begon. Tot de Blauwe Subsidiedief excursisten een uitgekleed rondje om de kerk wilde aanbieden vanuit een nieuw toeristisch centrum dat dichter bij de A1 moest liggen. Dat bouwden ze in het meer, en het was de Gemeente Naarden die delen van het plan op grond van Natura 2000 in de wacht hield: het kwam er uiteindelijk wel. Samen met zorgboer Philadelphia zouden ze dan dit centrum uitbaten, waarbij andersbegaafden dan de bediening zouden verzorgen. Daarbij wilden ze De Visserij met haar gebouwen afstoten. Fuck de historie, leve de subsidie.

De argumentatie was toen, dat er meer ‘rust’ nodig zou zijn voor de purperreiger, en dus delen gesloten moesten worden. Wat totale onzin is. Die reiger had in de jaren ’80 een dip dankzij droogte in de Sahel maar neemt nu weer stormachtig toe. Maar het typeert de anti-wetenschappelijke houding waarmee Natuurmonumenten wat aanprutst in haar gebieden. En waarbij de beheerders met voeling voor het gebied achter het bureau werden opgesloten.

Met name het elzenbos van de Martelaarsgracht – waar Natuurmonumenten geen nleek een soort Nederlandse versie van Louisiana-Swamp. Tussen dat elzenbos groeide zelfs actief hoogveen met veenmoskussens. Je ziet dat ook in het Bargerveen van Staatsbosbeheer, actief hoogveen groeit tussen het moerasbos. Het is dus een leugen van Natuurmonumenten dat dit bos met Europese subsidies eerst gekapt moet worden voor dat veen weer levend wordt. Het leeft al. Maar dan konden ze deze subsidiepot niet leegvissen met het excuus van ‘laagveenherstel’.

En er broeden tallloze vogels waaronder ook de wespendief. Maar daar krijgen ze ditmaal geen subsidie voor los om zichzelf aan het werk te houden.

Martelaarsgracht, het mooiste stukje Naardermeer: hier in het moerasbos groeit gewoon actief levend veen met veenmoskussens, daar hoef je geen bos voor te kappen

Martelaarsgracht, het mooiste stukje Naardermeer: hier in het moerasbos groeit gewoon actief levend veen met veenmoskussens, daar hoef je geen bos voor te kappen

Hiervoor krijgen ze dat wel:

Met de maatregelen worden de omstandigheden voor flora en fauna hersteld die van oudsher thuishoren in het laagveengebied. Denk hierbij aan karakteristieke open wateren met kranswieren, krabbenscheer en fonteinkruiden, maar ook trilvenen en blauwgraslanden en soorten als grote vuurvlinder, Noorse woelmuis en gevlekte witsnuitlibel. Ook verscheidene moerasvogelsoorten zoals zwarte stern, grote karekiet, rietzanger, snor en purperreiger profiteren van het herstel.

Opnieuw een aaneenschakeling van beweringen. Procedurekampioen de Noordse Woelmuis hoef je het Naardermeer niet voor om te keren, dat beestje komt ook in de stadsranden van Amsterdam al voor. Het wemelt al van de krabbenscheer in het Naardermeer, zoals het ook op steeds meer plaatsen gewoon in boerenslootjes grooit. Dat zijn die puntig omhoogstaande bladeren. Krabbenscheer zorgt juist voor die verlanding, waarbij je af en toe flink moet baggeren en snoeien om watergangen open te houden. Dat gebeurde al met het reguliere beheer, en daarnaast schoor een ingehuurde rietsnijder de rietlanden, met hulp van wat taakstraf-mensen.

Verder was er maar een klein plukje trilveen met wat zonnedauw waar je dan de excursisten op liet dansen, als een plantaardige discovloer. Vonden de smurfen leuk. Net als die rotte aanlegsteiger waar de polderanaconda onder huisde, de ringslang.

Natuurbeheer is tegengaan wat de natuur van nature doet.
Het is nodig om met regulier beheer- het tuinieren op megaschaal- je watergangen open te houden, omdat anders de zaak tot bos dichtgroeit. Dat heet natuurlijke successie, en bij mijn weten deden de beheerders dat her en der al. Ook groeiden in het kraakheldere meer al fonteinkruiden, het meer heeft al een uitgekiende waterhuishouding met een filter waar ijzersulfaat werd toegevoegd om fosfaat te verwijderen.

Maar dat grootschalige bomenkap ‘herstel’ van levend veen bewerkt is op zijn best dubieus. En daarnaast gaan dergelijke plotse subsidie-operaties ten koste van de bestaande natuur die zich daar ontwikkelde. Zoals de wespendief. Voor zover er ‘vermesting’ zou optreden, gebeurt dat nu eerder dankzij de toestroom van ganzen, die iedere 7 minuten een drol laten. En voor zover purperreigers ergens onder lijden, is dat de opmars van de vos in het gebied. En de zwarte sterns worden van hun vlotjes gekieperd door de grauwe ganzen.

Een eeuw geleden was de hele rand rondom het Naardermeer bomenvrij. Nu groeit er echt oerbos, waar bijna geen mensen komen. En dan moet dat nu dus weg, uit naam van Life-subsidies.