Marianne La-Liberté-guidant-le-peuple-by-Eugène-Delacroix-painting-from-1830-Detail

Eerder schreef ik over de Franse tv–weerman van France 2, Philipppe Verdier, die aan de vooravond van de klimaatconferentie in Parijs in december, een kritisch boek had geschreven over de klimaathype: ‘Climat investigation’. Hij werd naar aanleiding daarvan aanvankelijk op non–actief gesteld door zijn werkgever. Inmiddels heeft die ook een ontslagprocedure in gang gezet. Een petitie om hem in zijn functie te herstellen, heeft tot dusver meer dan 15.000 (!) handtekeningen vanuit de hele wereld opgeleverd.

Zie hier.

Ontwikkelt er zich een nieuwe Dreyfus-affaire? Wie had dat ooit gedacht in het land van Voltaire:

Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire.

Men kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat de komende klimaatconferentie in Parijs de klimaatsceptici in Frankrijk, die tot dusver een quasi–ondergronds bestaan leidden, wakker heeft geschud. Ze schrikken er nu niet meer voor terug om zich publiekelijk als zodanig te manifesteren.

Misschien wat laat, maar toch … werd onlangs in Parijs het ‘Collectif des climato-réalistes’ opgericht.

Op 3 september publiceerde ‘Contrepoints’ daar het volgende over (vertaling):

Vandaag is het ‘Collectif des climato-réalistes’ opgericht dat zich de bevordering van de terugkeer van rationaliteit inzake het klimaatvraagstuk ten doel stelt.

Benoît Rittaud.

In de aanloop van de klimaatconferentie in Parijs in december, waar vertegenwoordigers van alle landen bijeen zullen komen voor de strijd tegen klimaatverandering, wensen vele individuen en organisaties hun bezorgdheid tot uitdrukking te brengen over de huidige propaganda die een ware paniek veroorzaakt. De irrationele angst die ons dagelijks wordt verkondigd, vindt zijn  oorsprong in een wereldwijde bureaucratie, die belang heeft bij de verspreiding van steeds extremere onheilsprofetieën. Om daaraan een halt toe te roepen, is vandaag het ‘Collectif des climato-réalistes’ gelanceerd dat tot doel heeft samenwerking tot stand te brengen tussen individuen en organisaties binnen één project: het bevorderen van de terugkeer van rationaliteit in een gemeenschappelijke visie op het klimaat.

De afwezigheid gedurende bijna twintig jaar van elke statistisch significante wereldwijde opwarming, de gematigde rijzing van de zeespiegel zonder acceleratie gedurende een eeuw, de stabiliteit van het oppervlak drijfijs op wereldwijde schaal, alsook afname van de intensiteit van orkanen gedurende de afgelopen jaren, zijn slechts enkele voorbeelden die aantonen dat de benadering van het klimaatvraagstuk niet kan worden gereduceerd tot slogans waarbij de schuld van klimaatverandering bij de mens wordt gelegd. De zogenaamde ‘consensus’ over de menselijke verantwoordelijkheid is slechts een illusie. Vele wetenschappers, waaronder de meest eminente, hebben hun twijfels over deze kwestie tot uiting gebracht. Door onderdrukking van deze afwijkende standpunten, die zo essentieel zijn voor de vooruitgang van de wetenschap, belemmert de bedrieglijke consensus ons de verdieping van het inzicht in het klimaatsysteem. Tegelijkertijd leidt het tot irrationeel en dus contra–productief beleid.

Het is de hoogste tijd om te aanvaarden dat het klimaat steeds is veranderd en dat de mensheid zich daaraan in de toekomst dient aan te passen, zoals dat ook in het verleden het geval is geweest. Een wereldwijde overeenkomst waardoor iedereen beter wordt beschermd tegen de grillen van het weer, is een mooi streven, dat ons met trots zou moeten vervullen. Toch zal deze ambitie geen vrucht afwerpen indien zij wordt overschaduwd door een onberedeneerde angst voor de verkeerde tegenstanders: de broeikasgassen waarvan de betekenis sterk lijkt te zijn overdreven. De aandacht voor het toekomstige klimaat is een buitensporige obsessie geworden, die ten koste gaat van de aanpak van de reële collectieve uitdagingen van het begin van deze eeuw. …

Lees verder hier (in het Frans!).

Asterix had misschien toch ongelijk: ‘Ils ne sont pas fous, ces romains.’

De klimaatrealisten zullen in de toekomst gebruik maken van de website ‘Skyfall/Changement climatique’, die al negen jaar bestaat.

Op 29 oktober vindt in Parijs een persconferentie plaats waar de klimaatrealisten zich zullen presenteren met de uitslag van een enquête naar de opvattingen van de Fransen over klimaatvraagstukken.

Bij die gelegenheid zullen ook twee nieuwe boeken worden gepresenteerd:

Voor de francofielen onder ons volgt hier volledigheidshalve de tekst van de aankondiging van de persconferentie.

Conférence de Presse Les Français et le changement climatique
Jeudi 29 octobre 2015 à 10h30
Hôtel Intercontinental 64 avenue Marceau ( parking  75 Av. Marceau )
Métro : station Georges V ou Charles de Gaulle-Etoile
Bus : Arrêt Bassano (ligne 92 Porte de Champerret- Gare Montparnasse )

Présentation du sondage national exclusif réalisé par l’IFOP et commenté par Monsieur Jérôme Fourquet, Directeur du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise.

1. Quelle priorité les Français accordent-ils à la lutte contre le changement climatique ?
2. Pensent-ils que la COP21 sera un succès ?
3. Croient-ils que les pays riches arriveront à convaincre les pays pauvres ?
4. Pensent-ils que les énergies renouvelables peuvent remplacer les centrales nucléaires ?
5. Sont-ils favorables aux énergies renouvelables ou partisans d’arrêter de les subventionner ?
6. Que pensent-ils de la taxe carbone ?
7. Sont-ils favorables ou hostiles aux forages d’exploration pour la recherche du gaz de schiste ?
8. Croient-ils que les mesures écologiques seront créatrices d’emplois ?

Telles sont quelques unes des multiples questions auxquelles ce sondage sans précédent apporte des réponses souvent inattendues qui jettent un éclairage nouveau sur l’état de l’opinion française à la veille de la Conférence de Paris : COP21
A cette occasion, deux nouveaux livres sur le climat seront présentés en avant première par leurs auteurs, et remis aux journalistes présents.
1- L’idéologie du Réchauffement ( Editions de l’Artilleur ) par le professeur Rémy PRUDHOMME
2- Climat, J’accuse ( Editions du Toucan ) par Christian GERONDEAU

RSVP : contact@collectifdesclimatorealistes.fr

Bron hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.