...maar niet als de overheid en milieuclubs hun turbines kwijt moeten

…maar niet als de overheid en milieuclubs hun turbines kwijt moeten, ook Fryske Gea stemt in met de turbinisering van Friesland, want als je overal NEE tegen zegt mag je niet meer meepraten. Ookal is Nee de ecologisch enige optie die hout snijdt

Het vernielen van de natuur levert geld op als je het maar met groen excuus inkleedt. Dat blijkt wanneer je narekent, hoeveel de uitbaters van Windpark Fryslan in 15 jaar tijd aan SDE+-subsidies vangen voor turbines die in natuurgebied komen. Vijftien jaar lang 30-60 miljoen euro subsidies per jaar (afhankelijk van subsidietarief van Ministerie van EZ) genereren deze turbines, opgebracht door de bevolking die ze niet wil.

Ik schreef al net hoe jurist Fred Kistenkas voor het Ministerie van Economische Zaken de mazen in de Habitat-richtlijn opzoekt om haar wind-turbinedoelen te realiseren ten koste van de natuur. Nu heeft de provincie Friesland het Natura 2000-gebied (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn) IJsselmeer tot duurzame schrootdump verklaard waar minimaal 89 windturbines dienen te komen van 3-4 MW nominaal vermogen.

Die schuift Henk Kamp  hier door het keelgat van de bevolking met de Rijkscoördinatie-regeling. Op kosten van die bevolking die per jaar honderden euro’s meer energielasten gaan dragen om de subsidies op te hoesten voor die turbines. Pal op de trekvogelroute tussen Afsluitdijk en de Makkumer Waard, met turbines zo groot dat ze tot op de Waddeneilanden zichtbaar zijn. De inspraakronde waar gedupeerde liefhebbers van de zeer toeristische Friese IJsselmeerkust hun ‘emoties’even mochten uiten was vorig jaar, en nu komt het er koste wat kost.

Ook ligt voor de kust van Gaasterland bij Oudemirdum nog een werkeiland op stapel waar Koninklijke Smals decennialang zand wil winnen, en opslaan in loodsen van 100 bij 30 meter, inclusief haven en 2 kantoren. Kortom, een heel industriegebied in natuurterrein.

Over ‘bodemberoering’ gesproken. In de Wieringermeer heeft het Ministerie van EZ natuurcriminaliteit zo al gelegaliseerd.

In de Eemshaven meppen windturbines 100 beschermde vogels per jaar uit de lucht

Hier komt dat werkeiland bij. In de Eemshaven meppen windturbines 100 beschermde vogels per jaar uit de lucht

Vogelbescherming en de Zeven Dwergmeeuwen
In december 2011 dwong Vogelbescherming Nederland via de Raad van State nog verbeterdoelen af in het IJsselmeer voor enkele vogels, met Natura 2000 in de hand. De zeven dwergmeeuwen van Vogelbescherming vormen nu vooral een stok om die paar IJsselmeervissertjes mee te slaan. Maar als de overheid 89 windturbines in trekvogelgebied laat plaatsen tussen Makkum en de Afsluitdijk: blijft het plots oorverdovend stil in Zeist, trouw partner van het Energieakkoord om vooral subsidiabel te blijven. Terwijl de windturbines in de Eemshaven wel 100 beschermde vogels per jaar uit de lucht meppen, zoals blijkt uit onderzoek van Altenburg en Wymenga.

Het LC pakt een rekenmachine na lezen van Climategate.nl, en snapt het nog steeds niet
Op aandoenlijke wijze pogen de PvdA-cheerleaders van de Leeuwarder Courant weer kaas te maken van energie en vermogen bij windturbines. Ster aan het LC-firmanent Atze Jan de Vries heeft vast de kritiek gelezen over de feitenvrije schrijfschrijf die wij op Climategate.nl uiten over het wrakhout der mainstream-journalistiek, wanneer het aankomt op windenergie. En hij dacht, nou, ik pak ook eens een rekenmachine

Hij schrijft dit in zijn overheidsgetrouwe artikel ‘Flexibiliteit in WindPARK kan nog van pas komen:

Het Friese provinciebestuur wil dat het totale opwekkingsvermogen (wat is dat? RZ) van Windpark Fryslan aan windstroom 316 Megawatt zal bedragen. Bij 89 molens zou elke turbine dan een vermogen van 0,34831460674157 megawatt moeten hebben. Het is niet waarschijnlijk dat zo’n type op de markt is te vinden.

...even stoom afblazen en dan nu verder je kop houden en betalen: lang leve Nederland

…even stoom afblazen en dan nu verder
je kop houden en betalen: lang leve Nederland

Windturbines in IJsselmeer leveren 60 miljoen euro subsidies per jaar
Dat zal de humor zijn van PvdA-gezinde redactie-proleten met havo werk en denkniveau, zonder natuurwetenschappelijke of technische vorming.Wij lachen hier ook, maar dan om een andere reden. Het niveau van de Leeuwarder Courant bij berichtgeving over windenergie, klimaat, milieu en alles waarvoor je een technisch boek dient te raadplegen in plaats te schrijven als stenograaf van millieuclubs/de overheid.

Turbines in het IJsselmeer krijgen een nominaal vermogen van 3 tot 4 Megawatt. Van die turbines zijn er nogal wat in de markt, de gigaturbines bij Urk gaan zelfs voor 7 MW. Met een zeer gunstige productiefactor van 0,3 zal iedere Friese klimaatzuil dan ongeveer 1 MW vermogen opleveren. Het Windustrieterrein Fryslan in natuurgebied IJsselmeer levert dan jaarlijks in een optimistisch scenario 89 MW ongevraagde elektriciteit (er is al over-aanbod gedumpte windstroom uit Duitsland).

Dat is 780 duizend MWh energie per jaar, waarvoor ze per KWh dan 7-8 cent SDE+subsidies vangen, omdat de overheid het gat vult tussen kostprijs van opwekking en de stroomopbrengst. De stroomprijs blijft dankzij overaanbod van gedumpte windstroom laag of wordt zelfs negatief. Dus eerder 8 cent dan 7. Dus 80 euro per MWh per jaar, levert de uitbater dan dik 60  miljoen euro subsidies op per jaar. Ook als de subsidie de helft lager uitvalt, loopt de uitbater nog steeds met tientallen miljoenen euro’s belastinggeld binnen per jaar en dat 15 jaar lang.

Want daarom worden ze gebouwd. Voor de subsidies die turbines opwekken, want de wisselvallige windstroom kunnen we prima zonder. En dat gelul over ‘groene’stroom en ‘het klimaat’ is vooral de marketing om ze zonder maatschappelijk debat over kosten en baten door het keelgat te schuiven van de mensen die dit alles moeten betalen.

Of zo we dan een vraag mogen stellen zonder voor aardeverpestende racist uitgemaakt te worden die ‘emoties’toont waar je wel naar moet luisteren: hoe groen is stroom ten koste van Natura 2000-gebied?