Vissen met de VWN (1)

Hoera, er is alweer een praatgroep actief die zich tegen onze vissers aan bemoeit in een subsidiestichting STT , met een ‘Workshop toekomstverkenning oceanen’. Uiteraard met Stichting de Noordzee en het Ministerie van Sharon Dijksma als broodheer, en vooruit, oliebaron Shell doet ook mee. Stichting de Noordzee is Greenpeace in salonfähiger vermomming met de oud-directeur van Greenpeace Nederland als voorzitter. De club wil vissers 30 procent van hun visgebied afpakken en noemt dat dan ‘verduurzaming van visserij’.

Het is ook de club die in 2011 met 9 ton euro subsidies van het Ministerie van EZ lobbyde voor de regulering die de visserij verliesgevend maakt: de aanlandplicht voor bijvangst die Brussel nu met Sharon Dijksma oplegt. Ook dat noemen ze ‘verduurzaming’.

Die aanlandplicht dwingt kottervissers om alle bijgevangen ondermaatse (=)jonge vis aan te landen. Daarvoor moeten vissers dekruimte reserveren om vis – die anders werd teruggezet en overleefde of in het mariene voedselweb werd benut– dan tegen verlies te laten verwerken tot vismeel. Dat is- zoals het LEI al voorrekende- de financiële nekslag voor de rentabiliteit van onze visserij. Zoals ik hier aantoon liegt het Ministerie van Sharon Dijksma al 4 jaar tegen vissers over Natura 2000. De liegende en onbetrouwbare overheid is het probleem en zeker niet de oplossing.

Groen Praat-Parasitisme 
Deze praatparasieten hebben het lef – de wetenschap van onaantastbaarheid- om beroepsvissers uit te nodigen om mee te babbelen over ‘de toekomst van de oceanen want oooh jeeee, CO2!!!! Wij lezen hoe zij een probleem verzinnen om zichzelf vervolgens werk te verschaffen ten koste van de productieve sector:

…oceanen zijn van groot belang voor ons welzijn en onze welvaart. Zo vormen zij de longen van onze planeet: de algen aan het oceaanoppervlak zorgen namelijk voor 70% van de wereldwijde zuurstofproductie. Deze en andere functies van oceanen staan echter onder druk. Mede als gevolg van grote maatschappelijke uitdagingen (grand challenges) zoals een groeiende wereldbevolking met een stijgende vraag naar voedsel, ruimte en grondstoffen en een toenemende afvalproductie als die van plastic en CO2.(= planten en planktonvoeding, geen afval RZ)

  • Onbedoeld heeft STT zo het ware probleem al geschetst: zichzelf.

Terwijl vissers gewoon moeten werken en wel wat beters te doen hebben. Hoe cynisch kun je zijn….

  • Wie vissers toekomst gunt dient de bureaucratische lasten eindelijk eens aan te pakken en de groeiende averechts werkende overregulering die visserij onmogelijk moet maken: De groene papiersoep en groene laster in media door milieuclubs waardoor zij moeten varen voor ze een netje kunnen uitwerpen.

Hieronder een klein overzicht:

...Natura 2000? Niet als Ton IJlstra projectleider is bij de Maasvlakte of wanneer de overheid ergens geld ziet

…Natura 2000? ‘Bodemberoering’? Niet als Ton IJlstra projectleider is bij de Maasvlakte of wanneer de overheid ergens geld ziet

Natura 2000 vals gebruikt: zie studie Dotinga al in 2011
Het Ministerie van Sharon Dijksma jaagt samen met haar milieuclubs tegelijk vissers uit visgebieden waar zij al generaties vissen met het valse excuus dat dit moet van Europa/Natura 2000. Terwijl deze juridische verkenning van de groener dan groene Dotinga in 2011 ‘Gebiedsbescherming in de Noordzee’ al stelde dat Natura 2000 helemaal niet voor anti-visserijmaatregelen mocht worden aangewend van Europa. Dat kan alleen via het Gemeenschappelijk Visserij Beleid. Immers, anders zou afwijkend beleid per land de ondernemers/vissers daar een concurrentienadeel geven.

  • Het op slot zetten van visgebied is een Nederlandse particuliere aangelegenheid, door het Ministerie van Sharon Dijksma bedoeld om groene clubs in te palmen. Zodat zij bij gaswinning, zandsuppleties, zoutwinning, turbine-industriegebied op zee verder hun mond houden. 

Dus de jokkebrokjes van het Ministerie van Sharon Dijksma starten bij aanvang van VIBEG – het verjagen van visserij uit de Noordzeekustzone- al met een leugen, en dat was een leugen omdat ze dat zelf ook wel wisten: ‘het moet voor Natura 2000/Europa’. Zoals ik toen ook al schreef.

Voor zover je visgebieden mag sluiten, moet je dat inkleden met Ospar en ook komt de Kaderrichtlijn Marien dan dichttimmeren, wat onder Natura 2000 alvast niet hoefde. Zoals de Raad van State bij onze zaak bevestigde: gebied op slot zetten is niet de enige noodzakelijke maatregel, er zij vele alternatieven om ecologische doelen te halen.

De overheid wil van de regels af bij zichzelf, die ze anderen voorschrijft

De overheid wil van de regels af bij zichzelf, die ze anderen voorschrijft

Terwijl het Ministerie van Sharon Dijksma zelf Natura 2000 met voeten treedt als dat zo uitkomt. Sterker nog, Sharon Dijksma geeft zelfs juristen de opdracht om voor zichzelf de mazen van de Habitatrichtlijn op te zoeken, om bos te mogen kappen voor windturbines, om in Natura 2000 industrie neer te zetten en om beschermde vogels te doden.

Vissen met de VWN (12)Hier papier
De overheid rekent ongeveer 150 euro legeskosten voor het uitprinten en opsturen van je visvergunning. Dan mag je het water op, nou ja: eerst even kennis nemen van deze papierbundel van 30 pagina’s verbodsbepalingen, die jaarlijks verder groeit. En even een VMS-volgsysteem zelf betalen van zevenduizend euro’s, omdat je als milieucrimineel wordt beschouwd die nauwlettende spionage nodig heeft, die binnen nauwgezette coordinaten moet blijven. Vanwege ‘bodemberoering’ en andere door milieuclubs verzonnen problemen. Clubs, die het heien van windturbine-fundering op zee goedkeuren.

Dan moet je voor vertrek en bij aankomst weer een e-mail sturen naar de ambtenarij, dat je met je enkelbandje weer binnengaats bent. Ben ik nog niet volledig in de procedurele handelingen, vul het rijtje alstublieft aan.

 

Vissen met de VWN (10)

Meebabbelen: je aanwezigheid als inspraak-alibi voor boven af opgelegde toekomstbeperking
Vervolgens moet je ook in andere praatgroepen deelnemen, wanneer je het waagt om wel eens een netje uit te gooien in de Waddenzee. Want hier hebben andere groene clubs bepaald dat zij voortaan de baas zijn. Je mag deelnemen met het Werkatelier Fysiek Beheer Balgzand met Michel Firet en babbelen met de coalitie Wadden Natuurlijk en hun ideoloog-ecologen van Naar een Rijke Waddenzee.

Deze club Waddengasgeld-graaiers van de PvdA of erger, voert een centralistische machtsgreep uit met vals ecologisch excuus. Het komt er op neer dat je als natuurgebruiker mag meelullen als inspraak-alibi voor de mensen die dan besluiten dat jij meer beperkende regels nodig hebt.

En zij krijgen dan meer geld en macht om het probleem op te lossen dat ze zelf eerst verzonnen. Het klinkt als veel gezeur, en de wereld is mooi: maar ja, de mensen konden beter. En daar heb je nu eenmaal wel mee te doen. Tussen droom en daad staat een milieubureaucraat.

...wie er dan nog trek in heeft: succes

…wie er dan nog trek in heeft: succes

MSC voor je op zee mag als protectiegeld
Dan dwingen milieuclubs en de overheid je ook nog deel te nemen in een MSC-traject. Nadat Wereld Natuur Fonds en Stichting de Noordzee eerst de afzet van je natuurproduct in de handel blokkeren, leggen ze vervolgens MSC op als license to operate, met overtreding van het consumentenrecht, gedoogd door de overheid. Terwijl MSC voor Nederlandse vissers enkel lasten verzwaart en consumenten er – zeker bij eerlijker informatie- niet om vragen. Wij krijgen het via milieuclubs en supermarkten opgedrongen als enige weg tot duurzaamheid, versmald tot ‘wat milieuclubs willen’. Zonder enig oog voor sociaal economische duurzaamheid.

Waarbij 129 miljoen euro visserij- en ‘duurzaam’-subsidies in 7 jaar tijd voor de beloftenindustrie: promotieclubs, visserijpraatgroepen en ‘verduurzamingstrajecten’ de uitholling van de rentabiliteit moeten verbloemen. Of die gewoon dienen als glijmiddel van Sharon Dijksma om averechtse bureaucratie door lichaamsopeningen te duwen. De 60 miljoen euro verdampte vispromotie-subsidies van afgelopen periode hebben onze vissers alvast niets aantoonbaars opgeleverd.

  • Wie dan nog niet ontmoedigd is, en nog het water op wil: succes. Bij dit alles vragen wij ons af: steeds meer mensen willen gewoon eerlijk natuurproduct zonder blabla. Waarom wordt de oogst daarvan dan steeds moeilijker en minder rendabel gemaakt? Waarom zo moeilijk, als het zo makkelijk kan?
  • Waarom jezelf stil laten wurgen als visser? Ik wed dat meer Nederlanders sympathiseren met vissers dan met die loterijgeld vetgemeste marketingspecialisten van Milieuterreur BV/Angstindustrie
  • Een betere tip: als je ze niet kunt verslaan, sluit je er bij aan. Hou je schip aan als praktisch alibi en wordt als Jaap V, lullen over visserij in praatcollectieven voor de toekomst en daarvoor subsidies opstrijken. En dan voor de vorm af en toe nog een netje uitwerpen onder het roepen van duurzaam duurzaam