....ik vind die tekst niet erg sterk, die is niet door een heldere geest geschreven

….ik vind die tekst niet erg sterk, die is niet door een heldere geest geschreven

Op Europees niveau is CDA-boerin Annie Schreijer Pierik aardig bezig: zij brengt in Brussel de verkrampte wijze onder de aandacht waarop Nederland Natura 2000 invult, de Europese regels voor natuurbescherming van Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Positief gezien kan Natura 2000 de natuurbescherming juridische tanden geven, zodat ‘bescherming’ op papier in de praktijk ook echt beschermd heet.

De overheid is steeds de partij die natuurwetgeving met voeten treedt en die natuur steeds wil vol bouwen, met name op provinciaal niveau. Maar doordat Alterra

  • veel te strakke doelen formuleerde voor Natura 2000-terrein
  • een statisch natuurbeeld propageert
  • anti-wetenschappelijke aannames tot wet laat verheffen als verstoringsafstanden, die uit de duim van Alterramedewerkers vloeien
  • of natuurontwikkelingsdoelen plakt aan de staat van instandhouding

…krijg je in het veld de meest absurde situaties. Zoals de directeur van de Hoge Veluwe het verwoordt, Seger van Voorst tot Voorst.

“De Hoge Veluwe zit volledig in de knel door de Nederlandse uitvoering van de EU-natuurwetgeving, maar ook door de tegenstrijdigheid binnen deze wetgeving. Waar wij beschermde heide willen beschermen, moeten wij bebossing tegengaan, maar dit mag niet vanwege een beschermde vogelsoort”, aldus Van Voorst tot Voorst.

Dus de ecologisch-wetenschappelijke invulling kan veel beter afgestemd op de praktijk. Als men vanuit CDA-hoek maar niet mee gaat in het uitkleden van Natura 2000 omdat ze natuurgebied ongestraft willen volzetten met windturbines, zoals wat Fred Kistenkas voor het Ministerie van Economische Zaken wilde lospeuteren. Als het niet voortkomt uit van dat VVD-sentiment van ‘lievuh banuh dan bomuh’ of ‘de natuah mag nie in de weg zittuh’. Oeh oeh oeh, dat is de natuurvisie bij de VVD. Men is wel dicht bij de oermens in zichzelf gebleven.

Dus als partijloze en politiek dwalende met groene inborst (groen in de zin van groen, ik heb geen last van Carbofobie) zoek je dan een thuis, ergens rechts van het midden met oog voor de waarde van Westerse tradities. Er is een groen gat op rechts, als alternatief voor de linkse subsidiedieven die de natuur misbruiken voor hun ideologie.

De overheid wil van de regels af bij zichzelf, die ze anderen voorschrijft. Als dit maar niet de drijfveer is om Natura 2000 uit te kleden.

De overheid wil van de regels af bij zichzelf, die ze anderen voorschrijft. Als dit maar niet de drijfveer is om Natura 2000 uit te kleden.

 

Zeg CDA, wat weerhoudt jullie?
Omdat de CDA-kamerfractie in Den Haag laatst belde en Climategate.nl leest wil ik nu de vraag stellen: wat weerhoudt jullie ervan om weer gewoon een nuchtere rechts van het midden-partij te worden, die opkomt voor het groene buitengebied, die de connectie mens-natuur op nuchtere wijze herstelt? Iemand als Diederik Boomsma heeft daar ook goede ideeën. Wanneer zetten jullie het nep-groene klimaatridder-gedoe aan de kant? De opstand der subsidie-horden…Als die C in CDA iets voorstelt, is het toch belangrijk om de leugen voor geld af te zweren.

Of zijn er teveel boeren en grondeigenaren die profiteren van windturbine-pachtsubsidies? En omdat het Pieter van Geel was die de MEP-regeling ontwierp en het ook het CDA was dat de SDE+-regeling optuigde?

Is het die oud-Shell topman Reinier met het evangelische klimaatvuur in de ogen? Of de goedgelovige JP Balkenende, die zich door de oplichters van Urgenda- Greenpeace in academischer jasje- liet beetnemen?

De klimaatzuilen van Hercules bij Urk, met dank aan subsidie-regeling CDA

Fout Groen, zuurzaamheid: op  basis van angst ipv liefde voor eigen omgeving. De klimaatzuilen van Hercules bij Urk, met dank aan subsidie-regeling CDA

Goede Doel winkelt met hulp van OM
In 2007 trok ik Schreijer Pierik in de Tweede Kamer nog aan de mouw van haar mantelpak als voorzitter van de Kamercommissie die over natuurbeleid ging.

Omdat de overheid een anti-valkerijcampagne was gestart op basis van de PR-laster van Vogelbescherming Nederland en Arnold van Kreveld (ex-WNF) zijn flutonderzoek. Van Kreveld had een keer op een vogelmarkt op afstand rondgegluurd en vanuit zijn linkse zelfrechtvaardigende blik zag hij toen allerlei illegaliteit, tenminste: dat meende hij. Het was niet uitgesloten, en zijn conclusie was dat hij het niet kon bewijzen. Waarna Vogelbescherming Nederland een campagne bij elkaar loog van grootschalige illegale vogelhandel. Je kunt mijn verslag daarvan HIER lezen.

Het amateurisme van de overheid, milieupolitie en verwante diensten hier was echt stuitend. De milieupolitie handelde op basis van persberichten van Vogelbescherming Nederland. De AID (nu NVWA) ventileerde haar daadkracht naar media via persberichten en startte een inbeslagname-golf van roofvogels, waarbij je schuldig bent op basis van verdenking.

De Sea Shepherd-dieractivist Laurens de Groot viel als milieupolitie-ambtenaar binnen bij een vogelhandelaar (die zich in het grijze circuit bewoog, eerder handelde hij in keukens).

''roofvogels horen in de vrije natuur' zo stelden de asielhouders die er zelf geld voor vangen

”roofvogels horen in de vrije natuur’ zo stelden de asielhouders die er zelf geld voor vangen

Pierik is OK
Bij de inbeslagnames van roofvogels profiteerden enkele dieropvang-bedrijven met 7 euro of meer vergoeding per vogel per dag. Zoals NOP in Veldhoven, dat mede dankzij mijn inbreng later ter ziele ging. Maar ook Charles Brosens in Zundert, van de asielstichting die nu andere asiels de wet voor mag schrijven. Die hing wat de Bambi-activist uit tegen valkerij in media en stelde hypocriet dat vogels in de natuur thuis horen.

Pure winkelnering, omdat hij financieel profiteert van een activistische AID die inbeslag genomen vogels bij hem kwam stallen. Waarna hij, net als NOP  die zelf inbeslag genomen vogels ten toon stelde in zijn mini-dierentuin die dan door derden werden gesponsord.

De overheid maakte hier geen onderscheid tussen handelaren en valkeniers, iedereen was even verdacht en fout, conform het beeld dat clubs als Vogelbescherming Nederland willen verspreiden. Zo zag je de macht van de miljoenen-PR van deze pseudovogelbeschermers uit Zeist die vogelplaatjes melken voor fondsenwerving. Het is gewoon een bedrijf, en dan ook met het foute personeel van links-ideologische snit met rechtse excuus-truus aan de zijlijn. Dat doen ze goed.

Mijn onthullingen leidden toen tot Kamervragen, de ambtenaartjes werden op het matje geroepen. De positie van valkeniers is sindsdien verbeterd. Nu hebben de tokkies helaas bij valkerij een te grote stem – mensen die zich kwalijk op schrift op enig niveau kunnen uitdrukken- en de valkerij is een wespennest. Maar toch: als de overheid burgerrechten met voeten treedt moet je ingrijpen. En dat deed Pierik.

Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) bij boeren, valkerij en visserij gelijk
Zo leerde ik de binnenkant van de werkwijze van NGO-Overheid kennen. Het werd de opmaat voor het visserijwerk van de afgelopen 4 jaar. Vissers lijken op valkeniers, ook allemaal individualisten, onenigheid, spandoeken met spelvauten, de afwezigheid van een deugdelijke ecologisch wetenschappelijke visie op natuuromgang en connectie met wetenschap (terwijl die in Duitsland en de VS er wel is), en zwakke vertegenwoordiging in bestuur. Kortom, met verdeel en heers makkelijk te beheersen door NGO’s.

Terwijl het een fantastische manier van natuuromgang en benutting is of kan zijn.