Agrarisch modelbedrijf in verdrukking door prutsers Natuurmonumenten/de overheid. Beide entiteiten draaien voornamelijk op gemeenschapsgeld

Natuurliefhebbers en beheerders van Agrarisch modelbedrijf in onzekerheid door prutsers Natuurmonumenten/de overheid.

De provincie Zuid Holland kocht de Leenherenpolder in de Hoekse Waard aan om onder water te zetten, en het dan aan de blauwe subsidiedieven van Natuurmonumenten weg te geven. Dat ontpolderen werd in 2011 voorkomen, maar Natuurmonumenten stapte augustus 2014 naar de Raad van State om de grond alsnog in eigen handen te krijgen. De Raad van State toonde zich in oktober trouw donateur van Natuurmonumenten. De blauwe subsidiedieven hebben nu vrij spel gekregen. Bijna dan, want niet geheel Nederland bestaat uit volgzame pussies.

Biologische boer Freek Ampt in de Leenherenpolder verzet zich- net als Hans Keuper- tegen de blauwe subsidiedieven die op de stoel van de overheid zitten en anderen de wet voorschrijven, ook op land dat (nog) niet van hen is. Zijn prachtige bedrijf gaat er door te gronde.

De Hoekse Waard is zo al een prachtig landschap, en Natuurmonumenten bepaalt hier niet wat wel of niet 'natuur' is

De Hoekse Waard is zo al een prachtig landschap. Dus bepaalt het anti-wetenschappelijke Natuurmonumenten met haar vernattingsdromen wat wel of niet ‘natuur’ is?

Bedenk dat Natuurmonumenten met het fondsenwervende bedrijf WNF ook extra Postcodeloterijmiljoenen kreeg om dat uit te geven aan nep-getijdennatuur in het Haringvliet. Daarvoor moet de overheid dan de Haringvliet-sluizen openzetten, waarbij boeren de zoutwater-indringing met waterschappen mogen keren.

Daarom krijgt Natuurmonumenten ook bij de Korendijkse slikken en de Hoekse Waard vernattingsdromen die op kosten van de gemeenschap gerealiseerd moeten worden. Waarna Natuurmonumenten het krediet opstrijkt. Dikke kans dat Natuurmonumenten het gebied vervolgens weer jarenlang terugverpacht aan boeren, zodat ze de Betalingsrechten kunnen opstrijken en pachtgelden van ongeveer 270 euro per hectare.

Wat is er mis met deze polder in de Hoekse Waard?

Wat is er mis met deze polder in de Hoekse Waard?

Natuurmonumenten liegt alweer, heeft het personeel van die club dan geen enkel fatsoen
Op de haar gebruikelijke ideologische wijze die als ‘de wetenschap/de wet’ wordt verkocht, argumenteert Claar de Brouwer van Natuurmonumenten als volgt

‘De Leenheerenpolder staat nog steeds op een Europese lijst van zwaar beschermde natuurgebieden, die kan de staatssecretaris daar niet op eigen houtje van afhalen. Bovendien heeft EZ geen enkele goede reden gegeven waarom de Leenheerenpolder niet aan de natuur mag worden teruggegeven,’ aldus woordvoerster De Brouwer.

Een Natura 2000-polder, Vogelrichtlijngebied of dat ‘zwaar beschermd’ is?  Ook als de polder gewoon biologisch weiland met weidevogels blijft is het nog steeds Natura 2000. Dus Claar Brouwer LIEGT, zoals dat bij Natuurmonumenten gebruikelijk is. Ik kan personeel van Natuurmonumenten al jaren niet meer op een waarheid betrappen. De leugen voor geldelijk gewin en macht zit tot in de haarvaten van dit malafide bedrijf, dat procedurebeestjes inzet om zo grond te veroveren. Zoals de noordse woelmuis, een onaanzienlijk vossenhapje dat door veelvuldig juridisch gebruik alle steun doorknaagt voor natuurbescherming. En een beestje dat juist bij het onder water zetten zou verzuipen. Sinds wanneer is een woelmuis een vogel?

In meer democratische landen is bestaand gebruik van Natura 2000 gewoon geoorloofd. Bioboer Freek Ampt zou gewoon kunnen doorboeren. Daarnaast is ‘aan de natuur teruggeven’ een ideologisch geladen uitspraak. Het gebied is al natuur, al is dat niet de natuur die Natuurmonumenten zichzelf in eigendom wenst.Natuurmonumenten is ook voorstander van het volzetten van Natura 2000 gebied met windturbines als steunbeer van het Energieakkoord. Je hebt bij Natuurmonumenten dus Natura 2000 en Natura 2000.

 

Weidevogels komen alleen van pas als het leidt tot subsidie in de kas van Natuurmonumenten

Weidevogels komen alleen van pas als het leidt tot subsidie in de kas van Natuurmonumenten

Natuurmonumenten hoeft zich dankzij macht en miljoenenmarketing nooit te verantwoorden
Tegen blauwe subsidiedief Natuurmonumenten zijn boeren geen partij, de club kan dictator spelen die zich aan niemand hoeft te verantwoorden. Omdat ze jaarlijks tientallen miljoenen euro’s in reclame voor hun goede naam en onmisbaarheid investeren, kan Natuurmonumenten zich zo gedragen. En omdat de overheid dit fondsenwervende bedrijf stelselmatig financieel en juridisch voortrekt.

Het natuurbouwrecept is even eentonig als voorspelbaar. Dan laat Natuurmonumenten die vruchtbare polder tegen miljoenen euro’s subsidie verbouwen tot natte nepnatuuur: zompige wilderkitsch met ganzenplaag en oerkoe. Het Arcadia van de tekentafel van Arcadis. Meestal met als nep-argument ‘de veiligheid’ om een maatschappelijk belang bij hun particuliere landgrab te fingeren over de rug van werkende mensen en boeren. Zo lokken zij een ganzenplaag, waar je dan niet op mag jagen om het kostelijke vlees te oogsten. Omdat duurzame geestverwanten van de vermogende natuurprutsers de menselijke jager-verzamelaar nu op provinciaal niveau criminaliseren.

Wat is er mis met deze polder in de Hoekse Waard?

Wat is er mis met deze polder in de Hoekse Waard?

Lees hier Ampt zijn verhaal, en journalisten bel met deze boer met het groene verhaal:

Dit hele proces sleept zich nu al jaren voort. Telkens moet het weer anders om de bal maar in de lucht te houden om later alsnog de boel onder water te kunnen zetten. Inmiddels is het eind 2014 nog steeds is niet duidelijk wat er gaat gebeuren. De polder is nog droog, wij zitten aan de Westdijk met ons bedrijf en we hopen er nog vele jaren te kunnen zitten!

Wij zijn hét boerenbedrijf waarvan ze in Den Haag roepen dat het zo moet: biologisch, natuurbeheer, een boerderij winkel met natuurvlees en gratis educatie door het open stellen van de schuren. Op het land, waarvan de geleerden aangaven dat het geen enkele waarde heeft voor de natuur, tenzij het onder water gezet wordt, op dat land is nu een waar weidevogel paradijs ontstaan. Geen kranen, bulldozers of ander geweld is er aan te pas gekomen. Maar gewoon simpel boeren verstand. Drie keer zoveel weidevogels per bunder als in de natuurgebieden in de buurt.

Helaas gaat natuur in Nederland vooral over dikke rapporten, grote verhalen en veel drukte.

Wat is hier mis mee?

Wat is hier mis mee?

Het gaat Natuurmonumenten enkel om de centen
En zo is het: Natuurmonumenten geeft niet zozeer om natuur, als om geld, macht en zichzelf aan het werk houden, om zo het exorbitante directiesalaris van 6 ton per jaar uit te kunnen keren. Liegen is bij Natuurmonumenten hier aan de orde van de dag. We krijgen wekelijks nieuwe tips binnen over het wangedrag van deze vermogende natuurprutsers. En daar berichten wij dan over, als voormalig trouwe supporters bij wie de schellen van de ogen vielen.

Hoekse Waard is zo al prima, hoeft niets ontpolderd of vernat te worden voor de blauwe subsidiedieven van Natuurmonumenten

Hoekse Waard is zo al prima, hoeft niets ontpolderd of vernat te worden voor de blauwe subsidiedieven van Natuurmonumenten

Want waarom zou een biologische boer dat land niet kunnen beheren en Natuurmonumenten wel? Natuurmonumenten kreeg vele hectares agrarische grond van de overheid kado, die ze vervolgens terugverpachten aan boeren. Wanneer Natuurmonumenten geld aan boeren kan verdienen zijn boeren plots wel goed genoeg als beheerder. Zo harken ze jaarlijks 8 miljoen euro pachtgelden binnen, grotendeels via boeren.

Dat Natuurmonumenten voorrang krijg is een kwestie van geld en macht, niet vanwege natuurkennis of bekwaamheid als beheerder: zie hoe zij bijvoorbeeld het weidevogelrijke Ettelandse Veld verwoesten en hoe zij consequent de bestaande natuur verwoesten wanneer ze weer ergens een subsidiepot lospeuteren om zichzelf te bevoordelen.

De ijsvogel redt zich prima ZONDER Natuurmonumenten, er zijn veel betere beheerders van onze natuur

De ijsvogel redt zich prima ZONDER Natuurmonumenten, er zijn veel betere beheerders van onze natuur

De grote ontledingsactie: help ons de 100 duizend ex-leden te realiseren in 2015
Het moderne Natuurmonumenten is vervallen tot een geld- en machtsbelust subsidievehikel, een tweede overheid die van haar gebieden niet adequaat bijhoudt hoe de natuur er voor staat, maar domweg wat aanprutst als het maar geld oplevert. Daarom, sluit u aan bij de stormachtig groeiende club van ex-leden. Ik ging u voor in 2011, Hans Keuper 2 jaar later en vorig jaar waren al dik 40 duizend mensen zo verstandig om Natuurmonumenten op te zeggen.

Ook U kunt vandaag met onze ontledingsactie meedoen. Help ons samen dit jaar de 100 duizend ex-leden te realiseren, stem met uw voeten en zeg vandaag nog Natuurmonumenten op, dat symbool van failliet natuurbeleid van de overheid. Dat kan telefonisch via 035-6559911.  

Er zijn veel betere manieren om iets met en voor de natuur te doen van ons landje dan de diepe zakken te vullen van Teo Wams en Marc van den Tweel, de man die 40 mille meer salaris vangt dan onze premier Mark Rutte. De discussie of iets wel of geen natuur is, is per definitie flauwekul. Alles is natuur, waar het onder natuurlijke selectie valt.