Zodra zeehonden zich in Nederlandse wateren vestigen morfen ze in een unieke ondersoort: de Groen Linkse Zeehond

Zodra zeehonden zich in Nederlandse wateren vestigen morfen ze in een unieke ondersoort: de Groen Linkse Zeehond. Op het Nederlandse Wad werden vorig jaar al 3000 grijze/Groen Linkse zeehonden geteld

Een eerdere studie in Canada toonde al dat de vertienvoudiging van de Grijze Zeehondenpopulatie daar het herstel van de kabeljauwpopulatie remde, ondanks forse maatregelen om de visserij te beperken. En tadaa, daar is er nog weer 1: van de Universiteit van Strathclyde, verschenen in het Journal of Applied Ecology. Liefst 40 procent van de jaarklassen kabeljauw aan de Schotse Westkust belandt in de muil van de talrijke grijze zeehonden daar.

Volgens de onderzoekers kan de aanwezige grijze zeehondenpopulatie het herstel van de kabeljauwpopulatie remmen, ondanks halvering van de visserijdruk sinds 2005.

OK; het is een modelstudie waarbij ze op basis van de voedselbehoefte van die zeepitbulls en de aanwezige biomassa kabeljauw een rekenkundige gooi doen.. Daar zijn we doorgaans niet verzot op.  Maar bodemlijn van het verhaal is: zeehonden voeren een joekel van een top-down-invloed uit op het ecosysteem. Zoals de kabeljauw overigens ook bij aanwezigheid zich een gat eet in de populaties haring en ook garnalen. Je kunt dus nooit maximale historische hoeveelheden van vissoorten naast elkaar hebben, door alleen maar wat in de visserijen te snijden. De garnalenvisserij profiteert nu van de lage kabeljauw- en wijtingstand ten opzichte van de jaren ’80. Al meldde het Ilvo dat die kabeljauw van de Zuidelijke Noordzee- dus die bij ons- weer een voorzichtige comeback maakt sinds 2005.

Die dekselse Klimaatjoker blijkt toch niet dusdanig invloed te hebben, dat je bij wegnemen van visserijdruk geen herstel krijgt.  Maar tot hoever zal dat herstel nu komen? Er is immers een enorme predatiedruk bijgekomen van zowel zeehonden als bruinvissen sinds de jaren ’80.

Eet de grijze zeehond in buitenlandse wateren meer dan 10 kilo vis per dag, in Nederland bakken ze tofu en slaan ze alarm over De Klimaatverandering

Eet de grijze zeehond in buitenlandse wateren 5- 10 kilo vis per dag of zelfs meer, in Nederland bakken ze tofu, werven de fondsen voor de Vismigratierivier en slaan ze alarm over De Klimaatverandering, het Kabouterprobleem en andere mistige excuses om Groninger ecologen aan het onderzoek te houden

Unieke ondersoort in de wereld: de Groen Linkse zeehond
We zitten nu met een merkwaardige situatie, uniek in de wereld, onthuld dankzij grondige speculatie door Groninger activist-ecologen van Waddensleutels. Zodra grijze zeehonden zich in Nederlandse wateren vestigen en onder de radar komen van hun fondsenwervende bedelvrinden van de Waddenvereniging en Natuurmonumenten: pardoes morfen zeehonden tot vegetarier die geen enkele topdown invloed uitoefenen. Ze hebben geen enkele invloed op de visstand die in biomassa achteruitholde sinds de jaren ’80

…. aldus de Groninger activist-ecologie die ervoor waakt dat beleidsmakers eens op verkeerde gedachten zouden komen.

13.000 extra gewone en grijze zeehonden erbij sinds de jaren ’80, die allemaal tofu eten, Groen Links stemmen, zich zorgen maken over De Klimaatverandering, collecterend voor de praat- en prestigeprojectjes van millieuclubs, zoals een gat van 60 miljoen euro in de Afsluitdijk.

...het kunnen/mogen geen zeehonden zijn

…het kunnen/mogen geen zeehonden zijn bij de linkse fondsenkabouters van de Waddenvereniging

Nee, de visstand is ernstig bedreigd op het Wad en in de Noordzeekustzone- aldus het activistenvolkje- en dat komt door…..de garnalenvisserij en andere vishufters. En dus ‘De Klimaatverandering’, het kabouterprobleem en nog wat dingetjes.

Screen Shot 2015-11-04 at 08.45.21Ik lieg, hij loog, wij ecologen
Daarin verschillen Groninger activist-ecologen en hun bedelvrinden van Fondsenwerving BV niet van hun rond politieke gevoeligheden laverende collegae elders. Wanneer mensen suggereren dat grijze zeehonden geen bedreiging hoeven zijn voor visbestanden met commerciële waarde- zoals in 20111 in de Baltische zee waar de kabeljauw herstelde– dan komt dat omdat ze iets geks roepen over kleimut tsjeensj. Oh ja, de klimaatverandering die het Baltische Zee-water minder zout zou kunnen maken, als….

Gespeculeer van het kaliber ‘als een hond een koe was had ze uiers’: ALS er andere milieufactoren komen die MEER invloed hebben, DAN heeft die zeehondenpredatie RELATIEF gezien minder invloed op de kabeljauwpopulatie.

Dat betekent: zeehonden hebben een enorme topdown-invloed, ook op de kabeljauwpopulatie van de Baltische Zee. Zodra die zeeknuffelhonden van milieuclubs weer op historische niveaus komen remmen ze dus het herstel van commercieel aantrekkelijke vispopulaties, ook nadat de visserij mega-offers bracht. Die offers zijn dan dus een ietsiepietse klein beetje voor noppie.

Maar….. dan halen wij de klimaatjoker van stal om tot aan de einder ‘meer onderzoek’ te mogen doen. Want het is bij voorbaat toch al uitgesloten dat de jacht op zeehonden zal worden geopend voor de visserij.

Volgens Wouter van D. zou de zeehond uitsterven

Je mag er donateurstranen mee oogsten, maar nog geen bont

Ik pleit al jaren voor de oogst van Waddenzeehondenbont, voor mutsen, warme wanten. Waarom wel 13 miljoen varkens per jaar in NL slachten, maar niet iets oogsten van de overpopulatie zee-pitbulls? In de jaren ’50 was dat nog heel gewoon. Je kon in de toeristenwinkel op Terschelling etuis kopen van zeehondenleer. Wat de vis-samenstelling op het Wad betreft wil de Waddenvereniging terug naar de jaren ’50. Dus waarom dan bij de zeehond een uitzondering maken?