Wat mij in de meer dan tien jaar dat ik mij met ‘klimaat’ bezig houd, is opgevallen, is dat er door de aanhanger van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) niet of nauwelijks wordt gesproken over het effect van het klimaatbeleid. Het is de spreekwoordelijke olifant in de zaal. Daarover wordt hardnekkig gezwegen. Uiteraard kennen we dat effect niet, maar het kan worden uitgerekend met behulp van de modellen van de AGWers. Klimaatsceptici weten dat deze geen voorspellende waarde hebben – en vele AGWers weten dat ook –, maar laten we even aannemen dat ze dat wèl hebben.

Wat blijkt dan? Het effect van alle voorgestelde maatregelen blijkt – zelfs aan het eind van deze eeuw – zó klein te zijn dat het niet meetbaar is!

Bjørn Lomborg heeft daarover een nieuw artikel gepubliceerd. Andrew Montford (Bishop Hill) pikte daar een paar krenten uit.

Ik citeer:

◾… if we measure the impact of every nation fulfilling every promise by 2030, the total temperature reduction will be 0.048°C (0.086°F) by 2100.
◾Even if we assume that these promises would be extended for another 70 years, there is still little impact: if every nation fulfills every promise by 2030, and continues to fulfill these promises faithfully until the end of the century, and there is no ‘CO₂leakage’ to non-committed nations, the entirety of the Paris promises will reduce temperature rises by just 0.17°C (0.306°F) by 2100.
◾US climate policies, in the most optimistic circumstances, fully achieved and adhered to throughout the century, will reduce global temperatures by 0.031°C (0.057°F) by 2100.
◾EU climate policies, in the most optimistic circumstances, fully achieved and adhered to throughout the century, will reduce global temperatures by 0.053°C (0.096°F) by 2100.
◾China climate policies, in the most optimistic circumstances, fully achieved and adhered to throughout the century, will reduce global temperatures by 0.048°C (0.086°F) by 2100.
◾The rest of the world’s climate policies, in the most optimistic circumstances, fully achieved and adhered to throughout the century, will reduce global temperatures by 0.036°C (0.064°F) by 2100.

Het volledige artikel van Bjørn Lomborg is hier te vinden.

In het licht van het voorgaande zal het duidelijk zijn dat wat de uitkomst van de klimaattop in Parijs ook moge wezen, deze van nul en gener waarde zal zijn.

Staatssecretaris Wilma Mansveld moest onlangs aftreden, onder meer vanwege het feit dat zij de Kamer onjuist had geïnformeerd over het Fyra-dossier. Om welke bedragen gaat hier? In de orde van grootte van één miljard? Zij, en vele anderen, hebben de Kamer verkeerd geïnformeerd over die verschrikkelijke opwarming van de atmosfeer (die meer dan 18 jaar geleden is gestopt), waarvoor een geldverslindende klimaatbeleid is opgetuigd, dat geen enkel meetbaar effect heeft. Om welke bedragen gaat het hier? Tientallen miljarden! Zouden daar nu niet ook eens politieke consequenties aan dienen te worden verbonden?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.