Hun bestaan en hun impact op de samenleving valt niet langer te ontkennen

Hun bestaan en tweespalt zaaiende impact op de samenleving valt niet langer te ontkennen

In de aanloop naar Parijs wil ik dan toch een onderwerp uit de taboesfeer halen, en u gniffelt daar nu mogelijk een beetje ongemakkelijk bij. Maar dat is het kabouterprobleem dat de samenleving nu al ontwricht. En dat op de mondiale politieke agenda dreigt onder te sneeuwen onder het eigenbelang van machthebbers en de Industrie. Ook na de rechtszaak van Smurfgenda tonen officiële instanties te weinig ambitie voor de transitie naar een kabouterloze samenleving. Een wereld waarin sociale harmonie aanbreekt, omdat het tweespalt zaaiende werk van deze rappe puntmutsjes eindelijk door krachtdadig overheidsbeleid een halt toe is geroepen..

Media verzwijgen het, de Industrie is hier volslagen onverantwoordelijk en slaat de waarschuwingen van Kaboutologen in de wind, de regering schiet tekort bij het halen van de 2 kabouterdoelstelling. En er zijn zelfs kabouterskeptici, die ontkennen dat er zoiets als een kabouterprobleem bestaat. Zij blijven alle gebeurtenissen die de samenleving sociaal ontwrichten maar afschrijven als ’toeval’ of ’technische mankementen’. We hebben het dan over zaken die iedereen in het dagelijks leven treffen. Maar waarvan niemand de werkelijke oorzaak durft te benoemen vanwege het taboe dat het kabouterprobleem omringt.

De autosleutels die plots onvindbaar zijn, de afstandbediening of de tv-gids.. de zak chips die opengebroken is terwijl uw kinderen zweren dat zij er niet van gesnoept hebben. Apparaten die defect gaan, ontbrekende items in de boodschappentas terwijl u zeker wist dat u ze bij de Appie H had aangeschaft. Zou de man des huizes voortaan zittend plassen, en dan vindt u nog weer spetters naast de pot. Geld dat uit spaarpotjes verdwijnt, en zelfs lege saldo’s op uw internetrekening. U maakt elkaar of uzelf verwijten, belt boos richting de Bank die de verantwoordelijkheid op u afschuift. En terecht, want…

Het zijn allemaal aanwijzingen van een vergevorderde kabouterbesmetting, die eerst lijken op kleine pesterijen maar al gauw uitmonden tot erger. Waarbij mogelijk al meer dan twee kabouters in uw huishouden zijn doorgedrongen om hier tweedracht te zaaien tussen bewoners, met hoge sociale kosten tot gevolg zoals huisruzies die tot echtscheidingen en alimentatie-problematiek kunnen leiden. Tenzij we nu eendrachtig handelen, want het is eigenlijk al 5 over twaalf.

Kabouterse
Met hun kleine beentjes en rappe bewegingen weten zij ongemerkt bij instappen tot in de auto door te dringen, om daar uw rijgedrag te verstoren. Het begint dan met kleine pesterijen, zoals de versnelling die blijft hangen met dat akelige tandenpoetsgeluid of scheefhangende buitenspiegels die u het achterzicht beletten. Maar al gauw kunnen de zaken danig uit de hand gaan lopen.

De eerste die hier het zwijgen doorbrak op de ernst van het kabouterprobleem in auto’s  was de zanger Marco Bakker. Hij verhaalde hoe een kabouter zijn cruise-control blokkeerde met noodlottige gevolgen.

Bij voetballer Patrick Kluivert in zijn nieuwe Mercedes kon – tijdens de aanrijding- ook onmogelijk een technisch mankement een rol spelen. Nieuw onderzoek zou uitwijzen dat een kabouter het gaspedaal vasthield. Of het Bakeraatje natuurlijk. Want kabouters blijken uit alle windstreken hun eigen narigheden mee te brengen. Nieuw onderzoek- bevestigd door 97 procent van alle kaboutologen- spreekt al van miljoenen kaboutervluchtelingen.

In Suriname verjoeg Kabouterse met zijn Coca-bouters Surinamers naar Nederland, om het daar heersende Kabouterprobleem te ontsnappen.Vooral de armste mensen in tropische landen worden het hardste getroffen, wanneer de Kabouterconcentratie de 350 per hectare overschrijdt. Dankzij het Kabouterprobleem van de Arabische stam der bebaarde puntmutsen- de Shariabouters- ontvluchten ook Syriërs hun huizen om in wankele bootjes het heil te zoeken in Europese landen.

Niet hoe kom ik er AAN, maar hoe raak ik er AF
Bagatelliseren van kabouterbesmetting in huizen helpt hier niet, want een opeenhoping van kabouters in huis kan tot kortsluitingen leiden en andere onveilige situaties. Met hun puntige mutsjes weten zij tot in de nauwste gaatjes door te dringen. En de vraag is ook niet zozeer, hoe kom ik AAN een kabouterbesmetting…maar hoe kom ik er af. Ramen en deuren sluiten zijn slechts minimale voorzorgsmaatregelen, een Energie A-label met isolatie van kieren, het dichtstoppen van ventilatiegaten, dubbele spouwmuren en andere kabouterweringen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van waar uw zelf verantwoordelijkheid kan dragen om het kabouterprobleem tegen te gaan.

Twee Kabouterdoelstelling en Kabouterconvenant
Ook U kunt dus nu zelf al wat doen tegen het kabouterprobleem, waarbij diverse maatregelen in synergie met klimaatbeleid genomen kunnen worden. Allereerst door op een partij te stemmen die voor verregaande kabouterwerende maatregelen pleit, en die ontkenning van het kabouterprobleem strafbaar stelt. Een kabouterbelasting voor wie zijn eigen verantwoordelijkheid niet neemt bij het kabouter-proof isoleren van zijn woning, ramen en deuren sluiten, hangsloten op voorraadkasten. En infrarood-kabouter-detectie in huishoudens via een Slimme Meter aangesloten op internet, zodat de overheid kan zien hoeveel kabouters er in en uit uw huis gaan. Stel dat uw huis een potentiele besmettingshaard is dat het sociale klimaat in ons land ontwricht….

Dat is uiteraard voor uw en onze veiligheid. Zodat de overheid bij ingebreke blijvende huishoudens gepaste maatregelen kan nemen.

Wij denken verder aan kabouterconvenanten met het bedrijfsleven, zodat voor 2050 de kabouterneutrale bedrijfshal verplicht is. En als een werkgroep kabouterbestrijding onvoldoende blijkt….. dan toch tenminste een landelijke Taskforce kabouterbeleid die de ernst van het probleem op waarde weet te schatten.

Een panel deskundige kaboutologen dient zo snel mogelijk een Globaal Actieplan uit te rollen voor 2030 om zo de 2-kabouterdoelstelling per huishouden te halen. Al is het volgens sommige kaboutologen daarvoor al te laat. En is het aantal huishoudens met een kabouter-besmetting al dusdanig dat een globale sociale catastrofe onafwendbaar is. Tenzij we nu radicaal onze levensstijl veranderen zoals Smurfgenda dat voorschrijft.

Dus onze welvaart opgeven en al onze democratische bevoegdheden afdragen aan Brussel en de Verenigde Naties. Omdat zij dit toch al van plan waren om het klimaatprobleem tegen te gaan, zal dit ook ongetwijfeld gunstige effecten hebben om de transitie te bespoedigen naar een kabouterluwe samenleving. Een maatschappij met duurzame sociale Harmonie en Eendracht die niet langer door de kabouterplaag in een wurggreep wordt gehouden.