Een ketterse afbeelding...Natuurmonumenten is ook Onfeilbaar Goed, besteedt iedere euro aan De Doelstelling

Een ketterse afbeelding…Natuurmonumenten is ook Onfeilbaar Goed, besteedt iedere euro aan De Doelstelling

 

We weten allemaal dat de apostelen der heilige Groene Kerk slechts moreel juiste onfeilbare verkondigers van het Enige Ware Geloof zijn, Dagblad Trouw is hun Wachttoren en Al Gore is hun profeet. Wij hebben het gewaagd deze site in de lucht te houden en de Heilige Waarheden aan discussie te onderwerpen. Dit is ons loon uit de diepst groene krochten van Vlaanderen, inclusief spelvoud:

Het kan toch niet zijn dat iemand de beschouwingen die u op deze site plaatst geloofd? Ik stel u het volgende voor:
rijd uw wagen in de garage, doe alle deuren en kiertjes goed dicht, draai alle ramen van je wagen open en zet dan de wagen aan… Hoe lang zal je dit uithouden, denk je?

Waarmee ik wil aantonen dat in ruil voor de vele gratis diensten die de aarde ons verschaft het gif is welke we teruggeven: OVERAL en in vele vormen rond gestrooid en verspreidt. Dat jij er in je website een sport van maakt milieuactivisten te beledigen, is zo verwerpelijk dat ik mij afvraag wat voor mens jij bent. Er zijn psychopaten die denken als jij, waarbij ik een psychopaat omschrijf als begaafd, maar slecht, in-slecht.

Boeh!

Boeh! Ik en Hajo zijn in- en in slecht, U kunt ons ook uitnodigen om uzelf moreel te laten bederven in een sessie

En zo is het. Wij doen ons geen haar beter voor dan wij zijn. Hajo heeft onze Vlaamse vriend een prachtig repliek geschreven, waarmee we vooral aantonen: we zijn hier niet op ons achterhoofd gevallen.

October Rust

October Rust