...de ernst van het Kabouterprobleem valt niet langer te ontkennen

In Rotterdam zaaide kabouter Buttplug al tweedracht tot in de vakgroep van Jan Rotmans…In Cambridge blijkt Kabouter Kutplug een wig te drijven in het seksleven van stellen, zo vonden hele knappe wetenschappers. In het jaar 2100 is er geen houden meer aan..

Bij het agenderen van de ernst van het Kabouterprobleem stuiten wij van Smurfgenda vooralsnog op louter onbegrip en meesmuilend gegrinnik.  Maar ontkennen helpt niet langer. Nu lezen we net in onze kwaliteitsmedia dat ‘minder baby’s worden geboren door warmer klimaat’. De tovenaars van het Nationaal Bureau voor Economisch Onderzoek voorzien in hun glazen bol dat eind deze eeuw minder baby’s worden geboren. Precies 100 duizend minder per jaar, dankzij de warmte die in het jaar 2100 heerst. De Kwaliteitsmedia schrijft over dit hoogstandje van fundamentele speculatie in Cambridge

Tussen 1931 en 2010 en 2010 had elke warme dag tot gevolg dat er zo’n negen maanden later gemiddeld 1165 kinderen minder ter wereld kwamen. Waarom dat is, is nog niet duidelijk.

Opnieuw lijken door de Industrie omgekochte wetenschappers klimaat als camouflage te gebruiken om de ernst van het kabouterprobleem te bagatelliseren. Wij zien hier de puntmutsafdruk van het Kabouterprobleem in werking.

Kabouter Kut-plug
Overduidelijk is hier sprake van een huiselijke kabouterbesmetting. De kunstenaar Mc Carthy doorbrak het zwijgen al over de seksuele tweedracht die kabouters zaaien met zijn ontwerp van kabouter Buttplug. In Cambridge lijkt een andere variant actief geweest tussen 1931 en 2010: Kabouter Kut-plug, waarbij De Klimaatverandering als cover up wordt gebruikt om de ernst van het Kabouterprobleem te bagatelliseren.

Bij warmte kruipen deze overgeile en tweedracht zaaiende puntmutsen uit hun holletjes, en verschaffen zich toegang tot de vrouwelijke genitaliën. Met hun snel vibrerende mutsjes brengen zij de vrouw in dusdanige extase, dat de bedprestaties van de man des huizes verbleken. Wanneer deze zich een toegang wil verschaffen, klinkt ‘nee ik heb hoofdpijn’, en andere excuses om zijn slaapverwekkende gestuntel van het lijf te houden.

Hoe ernstig zal dat in 2100 zijn, wanneer de concentratie kabouters de 500 per hectare zal overschrijden, tenzij we NU handelen?

Hun bestaan en hun impact op de samenleving valt niet langer te ontkennen

Hun bestaan en hun impact op de samenleving valt niet langer te ontkennen, ongemakkelijk gniffelen verandert niets aan de heilige ernst van het Kabouterprobleem

Deskundige kaboutologen voorzien het uitsterven van de mensheid in het jaar 2200, wanneer wij de 2-kabouterdoelstelling per huishouden niet halen. Volgens 97 procent van de Kaboutologen is het eigenlijk al 5 over twaalf, omdat de concentratie van 350 kabouters per hectare in veel landen al is overschreden. Wij dienen daarom per direct onze democratische rechten af te staan aan Brussel en de Verenigde Naties, onze huizen hermetisch dicht te isoleren met kabouterwerende spouwmuren, de economie te ontwrichten. Vele maatregelen om de samenleving Kabouterluw te maken, kunnen dus in synergie met klimaatbeleid genomen worden.

Smurfgenda streeft de transitie naar een Kabouterluwe samenleving na, waarbij deze tweespalt zaaiende puntmutsjes in toom worden gehouden zodat Eendracht en Harmonie aanbreekt onder de mensen.Volgens ons is het onverantwoordelijk voor de toekomstige generaties, dat de media met De Industrie en de kaboutersceptici onder 1 hoedjes spelen om het kabouterprobleem te ontkennen.