'U bent een Slecht Mens!' (ik ben verheven boven U)

‘U bent een Slecht Mens!’ (ik ben verheven boven U)

U Bent Een Slecht Mens! Zo stelde kampioen debatvervuiling en Vara-icoon Marcel van Dam tegen ieder die het waagde een andere wereldvisie ten toon te spreiden. Want zo ‘debatteert’ Policor BV nu eenmaal, om haar inhoudelijke leegte te maskeren. En nu heeft het gilde van op schuldgevoel varende naturisten de grutto verkozen – bij de Vara- als vliegende Marcel van Dam.

Daarmee kan het naturistengilde tot in de eeuwigheid fondsen werven met het waanidee dat de natuur slachtoffer is, de dieren het proletariaat, en Het Systeem de schuldige. Eco-Marxisme in haar volle omvang. En wie daar vraagtekens bij plaatst, die is een onverantwoordelijk en slecht mens.

De Vara met haar belerende Rode Haan is toch een beetje het epicentrum van slachtofferschap/proletariaat-verheerlijking van Nederland. Met De Aarde als meest megalomane uitwas van dat zelfde sentiment. Dit is het sentiment dat alle fundamentele debat in ons land bij voorbaat moet doodslaan. Er is 1 visie mogelijk, de Rode visie, en wie deze niet deelt is een onbeschaafd mens!  De vrijheid van de zelfde policor-meningsuiting. Daarbij gaat het belijden van je Goede Intentie boven een nuchtere afweging van feiten.

Sterker nog, feiten MOGEN zelfs niet benoemd worden wanneer deze of gene het noemen van die feiten als ‘kwetsend’ zou ervaren, dat is zelfs verankerd in Artikel 1 van onze Grondwet in 1981.

Grutto hamert het schuldgebvoel er in. Waarom niet de kemphaan, die is ook nog transgender en homo!

Grutto hamert het schuldgevoel er in. Waarom niet de kemphaan, die is ook nog transgender en homo!

Kemphaan is ook nog homo en transgender
Wat dat betreft zou ik een heel andere vogel dan de grutto tot nationale vogel hebben gebombardeerd. De kemphaan. Die kan (tijdens het baltsritueel in de lek) zowel homoseksueel als transgender zijn, en hij is ook nog eens allochtone immigrant, en bedreigd dankzij de onverschilligheid van blanke welvarende westerse mensen met hun Intensieve Landbouw. De highscore in absolute Politieke Correctheid.

Dus, als het nog kan: Vroege Vogels-redactie en Rode Geestverwanten, duik weer terug in jullie Kolchoz, en heroverweeg nog eens deze keuze. De geschiedenis herschrijven, dat is toch ook Core Business van de Rode Brigade.

Dus samengevat hadden we al deze slachtoffers, waarmee de Policor-brigade zichzelf boven U kan verheffen, door zich met hen te identificeren:

 • de vluchteling (u bent egoistisch/fascistisch!)
 • de allochtoon (u bent racist!)
 • Inheemse Bevolkingen (u bent racist!)
 • De Derde Wereld (u bent egoist EN racist)
 • de moslim (u bent Islamofoob!)
 • het klimaat (u bent klimaatontkenner!)
 • de aarde (u bent omgekocht door de Industrie)
 • Het Dier (u bent specicist!)
 • de vrouw (u bent seksist!)
 • de homo (u bent homofoob!)
 • de transseksueel (u bent gewoon bruut!)

En daar is nu de Grutto bijgekomen, een beest dat wordt gekozen OMDAT hij zich niet kan aanpassen bij veranderend Nederland. U Bent een Slecht Mens!