https://www.youtube.com/watch?v=96zGKbndk-0

Gisteren op vrijdag de 13de had ik een geslaagd tv-interview met Jan van Friesland bij Podium-TV, dat je hier kunt gluren. Het ging over de angst die milieubeweging/media zaaien en ons internet-dorpje Climategate.nl.

Moraal van het verhaal: Liefde voor Het Leven is een gezondere motivatie voor bescherming en bloei van onze leefomgeving, dan opgeklopte angst voor uit hun context gerukte risico’s. De angst voor alles dat mogelijk is…

 

Decennia cultuurmarxisme heeft uw hersens gespoeld

Vrijdag de 13de

Angst
Vrijdag de 13de is de datum dat de Franse koning de Tempeliers liet oppakken en een deel van hen liet hij terechtstellen. De Tempeliers waren de kruisorde, die oorspronkelijk pelgrims naar Jeruzalem moesten beschermen. Ook hielpen zij de stad vrijwaren van het Mohammedaanse juk.

Tot een cruciale militaire fout hen tot prooi maakte van Saladin. Die fout ondermijnde hun bestaansrecht als ridderorde, nadat Jeruzalem weer onder Moslim-heerschappij verviel. De Tempeliers pionierden ondertussen met bankieren, beschermgelden, kwitanties, werden onderdeel van de wereldlijke orde. Na een tijd werden zij te rijk en machtig in Europa. Een staat binnen de staat en dus bedreiging voor ‘the powers that be‘.

Terreur
Dikke kans, dat die symboliek van vrijdag de 13de net als bij het Amerikaanse alarmnummer 911 nu een rol speelde.
De Terreur is nu weer terug in het land waar zij als zelfstandig naamwoord werd uitgevonden tijdens de Atheïstische Franse Revolutie eind achttiende eeuw, toen duizenden christenen werden vermoord door de Verlichte Idealisten. Ik wil maar zeggen, dat de rol van executeur en ge-executeerde niet het monopolie is van 1 specifieke religie of ideologie.

Eerder is het een neiging van mensen die als De Inquisiteur bij Dostojewski absolute zekerheden eisen, door hen te elimineren die hun tot twijfel brengen.

De belangrijkste vijand zit niet in De Ander, een stel haatbaarden of wat voor groep ook die ons bang wil maken. Maar wanneer mensen absolute zekerheden eisen of hun hemel op aarde willen stichten, desnoods over de rug van anderen. Het opzetten van een bureaucratische politiestaat, uit voorzorg tegen de haters van het mensenleven, zou in de zelfde valkuil stappen.

Totalitaire zekerheid
Het voorzorgprincipe pretendeert ons via preventieve regulering van alle risico’s te bevrijden. Maar het is een juk dat het tegendeel bereikt: onvrijheid, waarbij je van je eigen oordeelsvermogen wordt beroofd door de staat en krachten daar omheen. Oftewel, het voorzorgprincipe heeft de potentie in zich van staats-terreur.

Ontaarde voorzorg maakt meer kapot dan ons lief is. In Parijs willen velen nu ook uit voorzorg voor uit hun context getilde risico’s onze economie en energievoorziening  ontwrichten, de ruggengraat van onze welvaart.De genezing lijkt dan erger te worden dan de kwaal.

Een zelfde effect kan media en televisie bewerken. Het brengt een risico dichtbij dankzij telecommunicatie, dat in je dagelijkse leven geen enkele rol hoeft te spelen bij risico-afwegingen die je maakt op basis van common sense. Daarom zijn massamedia ook een machtige manipulator. Een instrument dat in verkeerde handen desastreuze gevolgen kan hebben voor datgene wat werkelijk telt:

  • De vrijheid zelf na te denken, zelf waar te nemen en zelf vervolgens beredeneerde keuzes te kunnen en mogen maken.

Maar boven die nog steeds vrij egocentrische deugd staat natuurlijk het eerste gebod:

  • Eerbiedig Het Leven.