Wie blaast de subsidiekaars uit?

Wie blaast de subsidiekaars uit?

De NOS meldt wat wij een half jaar geleden al hadden maar dan met minder kennis: de Commissie Vollenhoven treedt naar buiten en pruttelt iets over het verbeteren van ‘draagvlak’ voor natuurbeleid/clubs door per categorie natuur een andere naam te geven. Door namen als ‘Natuurmonument’ aan een gebied te geven zou dan het ‘draagvlak’ verbeteren, de term waaraan ambtenaar Andre van de Zande (commissielid) zijn werkzame leven wijdde. Je kunt het rapport HIER lezen.

Natuurbeleid is dankzij decentralisering naar de provincies chaos geworden. Dat is de belangrijkste kans/uitdaging. Een gans die in Friesland de provinciegrens overvliegt heeft een andere status dan 2 meter verderop in het zelfde land, en door de bureaucratische bomen zie je het bos niet meer. Verder zijn er subsidieschema’s tot op de millimeter, waarbij je voor het in standhouden van een houtsingel betaald krijgt. Maar straks in Friesland krijg je ook subsidie als je een houtsingel omzaagt.

Dat is dan in het kader van ‘predatiebeheer’, dus het kaal maken van weides waar nog subsidiekaketoes/grutto-quotums per hectare geteeld worden door subsidieboeren die dan per grutto-ei weer subsidie krijgen.

Dan is mijn vraag aan de commissie Vollenhoven: verander je dat door met naambordjes te schuiven? Verder is er de onwetenschappelijkheid van natuurclubs en hun leugenachtigheid. Ik lees daar bij de commissie Vollenhoven niets over. Dus leest u daar bij mij binnenkort meer over :-)