Tweebeeke

Wanneer het om klimaat gaat heeft de NOS het aloude journalistieke principe van ‘hoor en wederhoor’ reeds lang geleden verlaten. De recente tenenkrommende berichtgeving, die Exxon in het beklaagdenbankje plaatst, is daarvan een recent voorbeeld.

Wat was de aanleiding daarvan? De ‘attorny general’ van New York is een onderzoek begonnen naar de rol van Exxon in de klimaatdiscussie.

Denk niet dat dit een spontane actie is. Deze is minutieus voorbereid door een groep fanatieke, malafide klimaatactivisten, geïnspireerd door het boek ‘Merchants of Doubt’ van Naomi Oreskes en Erik Conway. Voor details, lees hier.

En de NOS neemt dit weer eens klakkeloos over, zonder de achtergrond te kennen of zelfs de moeite te doen om daarover informatie in te winnen.

NOS:

Onderzoekster Naomi Oreskes schreef samen met Erik Conway in 2010 het boek ‘Merchants of Doubt’. Daarin tonen ze aan dat de oliemaatschappijen dezelfde tactiek hebben toegepast als de tabaksindustrie 30 jaar geleden toen het steeds duidelijker werd dat roken tot kanker leidt.

Kortom de suggestie van schuld door associatie! Tja, ja, zo kan ie wel weer.

NOS:

Justitie zou financiële informatie, e-mails en andere documenten eisen uit een periode die teruggaat tot de jaren zeventig. Exxon’s wetenschappers zouden al in 1977 bewijs hadden gevonden van de schadelijke gevolgen.

Dat is klinkklare onzin. Weliswaar circuleerde dat idee in die tijd, maar het bewijs was zeker niet geleverd … en is nog immer niet geleverd. Vandaar dat men zich voortdurend beroept op de niet–bestaande 97% ‘consensus’ en het voorzorgsbeginsel. In 1995 – dus 18(!) jaar later – waren de klimatologen, die aan het het toenmalige rapport van het VN- klimaatpanel (Assessment Report 2, AR2) meewerkten, nog van mening dat er geen ‘menselijke vingerafdruk’ waarneembaar was.

Onder de titel, ‘Beerput is nog niet leeg’, schreef ik eerder over de manipulatie die had plaatsgevonden bij de opstelling van dat rapport, waarbij de ‘lead author’ Ben Santer de eerder getrokken conclusies in hun tegendeel veranderde. Daarmee verloor het IPCC definitief zijn wetenschappelijke onschuld.

Ik citeer:

De rol van Ben Santer bij het perveteren van de conclusies van IPCC– AR2 is uitvoerig gedocumenteerd.

Ik pik enkele citaten van internet:

‘IPCC II Expert Approved Statements:
‘None of the studies cited above has shown clear evidence that we can attribute the observed [climate] changes to the specific cause of increases in greenhouse gases.’
Etc.

These Statements Were Replaced by Lead Author Ben Santer with:
‘There is evidence of an emerging pattern of climate response to forcing by greenhouse gases and sulfate aerosols – from the geographical, seasonal and vertical patterns of temperature change. These results point toward a human influence on global climate.’ …

Inmiddels is er weer nieuw belastend materiaal bekend geworden. Nog onlangs schonk ik aandacht aan geknoei met temperatuurmetingen. Maar het nieuwste schandaal betreft het censureren van cruciaal onderzoek, waaruit een lagere klimaatgevoeligheid voor CO2 bleek dan eerder werd aangenomen. Deze informatie werd onder de pet gehouden, omdat publicatie politiek gezien niet opportuun werd geacht. Dit schandaal is onlangs onthuld door klimaatwetenschappers die tot de mainstream worden gerekend.

Onder de titel, ‘Climate Science Paper Censored By American Meteorological Society Journal’, schreef Ben Webster in ‘The Times’:

Research that questioned the accuracy of computer models used to predict global warming was ‘censored’ by climate scientists, it was alleged yesterday.

One academic reviewer said that a section should not be published because it ‘would lead to unnecessary confusion in the climate science community’. Another wrote: ‘This entire discussion has to disappear.’

The paper suggested that the computer models used by the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) were flawed, resulting in human influence on the climate being exaggerated and the impact of natural variability being underplayed.

The findings could have profound implications. If correct, they could mean that greenhouse gases have less impact than the IPCC has predicted and that the risk of catastrophic global warming has been overstated.

However, the questions raised about the models were deleted from the paper before it was published in 2010 in the American Meteorological Society’s Journal of Climate. The paper had been submitted in July 2009, when many climate scientists were urging world leaders to agree a global deal on cutting emissions at the Copenhagen climate change summit in December that year.

Vladimir Semenov, a climate scientist at the Geomar institute in Kiel, Germany, said the questions he and six others had posed in the original version of the paper were valid and removing them was ‘a kind of censorship’.

He decided to speak out after seeing a former colleague, Professor Lennart Bengtsson, vilified for questioning the IPCC’s predictions on global warming. …

Dr Semenov said some seemed to be trying to suppress suggestions that the climate was less sensitive to rising emissions than the IPCC had claimed.

‘If you say there are some indications that the sensitivity is wrong, this breaks the stone on which the whole building is standing,’ he said. ‘People may doubt the whole results.’ …

Verschillende kritische klimatologen hebben soortgelijke ervaringen gehad. Kortom, in de klimatologie is manipulatie troef. Gelukkig zijn er vele integere mainstream klimatologen, zoals Semenov en Bengtsson, die daar nu hun buik van vol hebben en openlijk voor hun onafhankelijke opvattingen uitkomen. Men kan zich slechts afvragen waarom het zo lang heeft moeten duren. Collegiale loyaliteit?

Aldus mijn eerdere ‘posting’ op DDS. Lees verder hier.

En deze bona fide wetenschappers zouden door Exxon zijn aangestuurd? Laten we nu even serieus blijven.

NOS:

In een skype–gesprek met Nieuwsuur zegt Naomi Oreskes dat ExxonMobil doelbewust klimaatsceptici heeft betaald om leugens heeft te verspreiden. Volgens Robert Kenner zal de aanklacht ook de documenten aan het licht brengen die daarvoor het bewijs leveren.

Lees verder hier.

Dat is laster. Alhoewel sommige klimaatsceptici inderdaad jaarlijks geringe bedragen krijgen om hun activiteiten te financieren, is dat kruimelwerk vergeleken met de miljarden die jaarlijks aan de pro–AGW research en officiële klimaatpropaganda worden besteed. Joanne Nova heeft de geldstromen in kaart gebracht. Haar rapport, ‘Climate Money’ is onthutsend.

Daarnaast zou het een uitzonderlijk knappe prestatie van Exxon zijn geweest indien zij er in zouden zijn geslaagd om alle gerenommeerde klimaatsceptische wetenschappers en klimaatkritische websites die in vele landen, onafhankelijk van elkaar, actief zijn, aan te sturen. Daarvoor hebben de betrokken webmasters ècht Exxon niet voor nodig.

Op welke websites doel ik dan? Een greep:

NoTricks Blogroll, Bishop Hill, Changement Climatique, Climate Depot, Donna Laframboise, EIKE, Lubos Motl, Reader’s Edition, WUWT, Tom Nelson, The Climate Scam, Climategate.nl, Der Wettermann, China Climate Blog, Science Skeptical, Nonoy Oplas, Nir Shaviv, PDO Index Chart, CFACT, Climategate 2 mails, GWPF – Benny Peiser, Die kalte Sonne, 1000+ papers, Bob Tisdale, Tallbloke’s Talkshop, toryaardvark, Judith Curry, Klimazwieback, Kiwi Thinker, Skeptical Science, Pop-Tech Resource, Ice Age Cometh!, Wheat Belly Blog, Weather Action, 38 pause excuses, Polar Vortex Myth, Climate Common Sense, Climate Dispatch, Warmists’ View Of Dissenters, Climate Change Predictions, Wo bleibt die globale Erwärmung, Fröjdhpunktse, enz. enz.

Men moet wel héél naïef en/of bevooroordeeld zijn wanneer men denkt dat deze alle op de loonlijst van Exxon staan.

En wat is het huidige officiële standpunt van Exxon ten aanzien van het klimaatbeleid?

The goal of climate policies should be to reduce the risks of serious impacts to humanity and ecosystems at minimum societal cost, while recognizing other societal priorities, including the importance of abundant reliable and affordable energy to enable improved global living standards.

Policymakers around the world currently are considering a variety of legislative and regulatory options to achieve these ends. Among the various proposals, ExxonMobil believes a revenue-neutral carbon tax would be a more effective policy option than cap-and-trade schemes, regulations, mandates, or standards. A properly designed carbon tax can be predictable, transparent, and comparatively simple to understand and implement.

Ik vermoed dat menig klimaatscepticus hiervan zal gruwen, althans waar het de CO2-belasting betreft.

En hoe dacht Exxon vroeger over het klimaat? En hoe rapporteerde de LA Times daarover?

Lees en huiver hier.

Maar peuter dat de NOS maar eens aan het verstand. Die blijven maar – blik op oneindig, verstand op nul – goedgelovig en kritiekloos meesurfen op de klimaathype, daarbij kwistig de desinformatie en verdachtmakingen verspreidend, die hen door de klimaatalarmisten worden aangereikt, zonder te controleren of die informatie juist is of niet.

De oliemaatschappijen vormen een zondebok bij uitstek voor de zelfbenoemde redders van de planeet. Dat is tot daar aan toe. Maar het is wonderlijk dat zovelen, en in het bijzonder de media, daarin meegaan. Immers, als de oliemaatschappijen er – à la ‘Atlas Shrugged’ – de brui aan zouden geven, zou de hele wereldeconomie binnen een paar dagen knarsend tot stilstand komen.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.