Platteland is relatief ecologisch arm, maar kent ook vele verrassingen zoals de explosie aan zilverreigers

Platteland is relatief ecologisch arm, maar kent ook vele verrassingen zoals de explosie aan zilverreigers

Als de autoriteit van de afzender maar goed ruikt, kopiëren mainstream-media doorgaans alles: ook al is het onzin. De Oeso is zo’n autoriteit waarbij het Financieele Dagblad direct overschrijft wat het Oeso voorschrijft. We lezen dat we het rekeningrijden maar eens moeten invoeren (alsof dure benzine al niet voldoende als rem op rijden zou moeten werken, kost mij 80 euro per week….), en dat zou nodig zijn voor de vogels (die over wegen heen vliegen). We lezen dat het OESO zich in het campagnestraatje van Wereld Natuur Fonds voegt, die nu met weidevogels uw portemonnee wil melken:

Verontrustend is volgens de Oeso verder dat de druk op de biodiversiteit in Nederland toeneemt (volgens PBL zou die door natuurbeleid afnemen RZ). ‘Het aandeel bedreigde
diersoorten is in Nederland hoger dan in veel andere Oeso-landen. ‘In Nederland wordt 28% van alle vissen, 25% van de zoogdieren, 22% van de vaatplanten, 21% van de vogels en 71% van de reptielen bedreigd’,schrijven de onderzoekers. Ze luiden vooral de noodklok over de vogelpopulatie op het platteland, die met bijna 50% is afgenomen in
tien jaar tijd. ‘Die afname, vooral veroorzaakt door intensieve landbouw, is de grootste van alle Oeso-landen.’

Dat is met alle respect: slap geouwehoer, want selectief. Kijk je naar subsidiekaketoe de grutto, dan nam die af met ongeveer 50 tot 60 procent. Dat is een verliezer. Maar ganzen namen op het platteland weer spectaculair toe, zwanen, de grote zilverreiger, ooievaars, buizerds, kuifeenden, en vele andere soorten.

Niets van doen met de auto
Het is absoluut waar dat die raaigras-racebanen van moderne boeren ecologisch verarmd zijn. Maar uw auto heeft daar alvast niets mee van doen. En met rekeningrijden- een ingewikkelde en met privacy-schending omgorde variant op dure benzine- bewerk je enkel lastenverzwaring, economische vertraging en dus MINDER geld dat beschikbaar is voor natuur-verfraaiing en landschaps-aankleding. Maar goed, uiteindelijk is het be-eindigen van uw persoonlijke vrijheid ook het hoofddoel van de milieubeweging.

Maar…Tussen 2000 en 2010 verdween vier maal meer weidegrond door natuurontwikkeling en water/recreatiegebied dan door infrastructuur. Hier in Friesland zal dat anno nu anders zijn. Omdat hier bij bestuurders van dit achterland de ‘fooaaroitg’hang’ alleen over asfalt kan gaan, ten koste van bijvoorbeeld Nationaal landschap de Noordelijke Friese Wouden.

Zodat jeugd met enige hersens er nu met 100 kilometer per uur vandaan kan trekken op zoek naar meer communicatieve en intelligente mensen dan het drijfhout dat hier bleef hangen. Een taalcursus accentloos Nederlands en communicatieve vermogens verplicht stellen in het provinciebestuur zou meer bereiken om talent hier te houden.

Oh nee, dat is waar ook: we krijgen gelukkig nu allemaal bebaard talent uit Syrie er bij, kansenjongeren! IS me dat even boffen.