Verzet in Friesland tegen plaatsing windmolens groeit

Pieter Lukkes achtergrond Wind-Farm Flickr-940x626_bewerkt-1Pieter Lukkes.

Van huis uit heb ik meegekregen om voorzichtig te zijn met mensen die een pertinente mening hebben over zaken waar ze geen verstand van hebben. Die waarschuwing blijft onverminderd geldig. Het is zelfs zo, dat ik mij niet aan de indruk kan onttrekken, dat deze lieden in dit land de dienst uitmaken en de media beheersen. Hoe zou bijvoorbeeld straks op de Parijse klimaatconferentie de verhouding zijn tussen het aantal mensen, dat verstand van zaken heeft en de massa, die met een stellige mening is afgereisd?

Bijgaand stukje in de Leeuwarder Courant gaat over de moedige actie van een drietal gemeenten en niet over vooropgezette meningen. Bijgevolg is er in de media minimale aandacht voor geweest. Natuurlijk verandert dit stukje daar niets aan. Maar toch…..

Gemeenten met pit bestrijden rampen

Op de website Fryslan.frl staat dat de provincie misschien financieel medeplichtig wordt aan het “windpark” Friesland dat straks het IJsselmeer zal verknoeien. Dat wijst op slappe knieën. Daar hebben de gemeenten Veendam, Aa en Hunze en Borger-Odoorn geen last van. Deze gemeenten hebben zich afgevraagd wat hun voornaamste taak is:  braaf de dwaze windplannen van de ministers uitvoeren of opkomen voor de belangen van hun burgers. Zij hebben voor het laatste gekozen. Veendam stelt € 50 000 beschikbaar voor burgers die tegen de plannen willen procederen en de beide andere gemeenten slepen de minister van EZ voor de rechter. Natuurlijk hebben zij gelijk, die parken kun je beter kwijt dan rijk zijn.

Wind is duurzaam. Maar windstroom is dat in de verste verte niet. Zowel het Centraal Planbureau als de Algemene Rekenkamer vastgesteld, dat deze parken uiteindelijk géén CO2 uitsparen. Om die reden hebben ze ook geen invloed op het klimaat .

Het is zelfs nog erger. Windparken zorgen er voor dat er op andere plekken juist méér CO2 wordt uitgestoten. Per saldo geldt dus: hoe meer windparken hoe meer CO2. Mild gerekend zal het windpark Friesland voor een jaarlijkse extra uitstoot van zo’n 100 000 ton zorgen. Een wat strengere rekenmeester zal al gauw op het dubbele daarvan komen.

Is zo’n windpark dan nergens goed voor? Jawel; voor initiatiefnemers is het een flinke bron van verdiensten. Anderen, zoals de milieuorganisaties, zaniken om windparken om hun zucht naar macht te bevredigen. Met z’n allen hebben ze het energieakkoord in elkaar geknutseld en bepaald, dat alle lusten voor hen en de enorme lasten voor de huishoudens zijn.

Zij hebben het vuile werk uitbesteed. De VVD heeft zichzelf als volkspartij te kijk gezet door goed te vinden dat de VVD-ers Henk Kamp, Melanie Schulz van Haegen en Ed Nijpels deze klus hebben geaccepteerd. Dit trio heeft twee dikke stokken meegekregen om onwillige burgers te knechten. Dat zijn de crisis- en herstelwet en de rijkscoördinatieregeling. Die stokken hebben ze nodig want de bevolking is niet van plan om de dwaze plannen vrijwillig te accepteren.

In een democratisch land is dit  een schandalige gang van zaken. Het trio kan in geen honderd jaar het nut van windparken aantonen. Dat weten ze zelf ook, want zij hebben nog nimmer ook maar een begin van een poging in die richting ondernomen.
In deze provincie moeten de gemeenten het voorbeeld van hun Groningse en Drentse collega’s volgen en daar snel contact mee opnemen. Rampen moeten gezamenlijk worden bestreden. De provincie moet daar aan meedoen. Een slaafse provincie is een schande voor de bevolking van Frysland.

 

Dit artikel werd eerder geplaatst in de Leeuwarder Courant.

 

 

Door |2017-10-07T12:39:25+00:0012 november 2015|25 Reacties

25 Comments

 1. Ivo 12 november 2015 om 08:35 - Antwoorden

  Het is hier gebruikelijk (meestal) om claims van anderen (CBS, Algemene Rekenkamer) met een linkje op te nemen. Kan dat alsnog?

 2. Herman Vruggink 12 november 2015 om 09:06 - Antwoorden

  Windmolens zijn lelijke zwaaipalen. Maar als in een democratisch land beslist wordt dat die dingen er moeten komen dan moeten ze er in principe ook komen. Of ze nut hebben of niet is dan zelfs een achterhaalde discussie. Ook in Friesland is een meerderheid voor windenergie. Behalve als deze in eigen gemeente komt. Het verzet tegen windmolens is in Friesland duidelijk groot. De democratie is geregeld zoals die is geregeld. Je kan er een voorstander van zijn dat meer macht naar de provincie of gemeente moet maar dat is nu eenmaal niet zo. Wie dat wil zal via de politiek dat moeten veranderen. Voor de windmolens zal dat te laat zijn. Wat rest is nog het juridisch verzet. Veel succes!

  Verder wil ik mij aansluiten bij de opmerking van Ivo:
  Indien Lukkes beweert dat zowel het Centraal Planbureau als de Algemene Rekenkamer heeft vastgesteld, dat deze parken uiteindelijk géén CO2 uitsparen dan is een linkje wel gebruikelijk. De uitspraak is in tegenspraak met diverse blogs die alhier hebben aangetoond dat windmolens brandstof besparen (ook al valt de besparing tegen).

  • Moose 12 november 2015 om 09:14 - Antwoorden

   Ik kan de crisis- en herstelwet en de rijkscoördinatieregeling geen democratie meer noemen.
   Dat is meer slikken of stikken.

  • Theo Haffmans 12 november 2015 om 09:23 - Antwoorden

   Herman, je hebt gelijk wat het functioneren van de democratische besluitvorming betreft. Intussen is het ook zo dat het nut van windmolens om CO2-uitstoot te beperken twijfelachtig is. Evenals de noodzaak van deze beperking, overigens. Niet twijfelachtig zijn de kosten van dit initiatief, de landschappelijke schade en de sociale verstoring die er het gevolg van zijn.
   Mede door de weinig democratische uitvoeringswetten die hier van toepassing zijn (die inderdaad op democratische manier zijn aangenomen) staat de burger die zich beter informeert dan de bestuurders hier met lege handen.
   Jouw opstelling is dan: nou, jammer dan.
   Ik geef toch de voorkeur aan de voortdurende pogingen om de onzin van dit windmolenbeleid aan de kaak te stellen.

   • Herman Vruggink 12 november 2015 om 09:34 - Antwoorden

    Zeker Theo mag je de onzin van het windmolenbeleid aan de kaak te stellen. We leven in een vrij land tenslotte. Protesteren mag en daarbij liegen mag ook. Wat het laatste betreft scoor je bij mij geen punten. Lukkes liegt. Windmolens besparen wel degelijk fossiele brandstof en dus CO2 uitstoot. Ook al valt het rendement waarschijnlijk tegen.
    http://climategate.nl/2015/09/08/ierse-windstroom-en-het-nederlandse-hernieuwbare-energiebeleid/

    • Michiel de Pooter 12 november 2015 om 11:31 - Antwoorden

     Onzin van windmolens krijgt nog meer profiel als je die in een globaal perspectief zet. Ik wil hier vooral wijzen op de faseverschillen, die globaal steeds groter worden. 5% doet alles aan CO2 reductie, 95% doet helemaal niks. Ergo, er zijn alleen maar toenames. Het grootste gedeelte van de mensheid heeft niks te schaften met duurzaamheid e.d. Mensen zijn al lang blij dat ze een dak boven hun hoofd hebben, elke dag eten hebben en dat hun kindertjes naar school kunnen. Landen waarin die mensen wonen, willen zich zo snel mogelijk uit de armoede vechten tot iedere prijs. Doen ze voornamelijk met goedkope energiedragers als kolen voor stroomopwekking. Niet alleen China en India, maar hou ook Thailand, Vietnam en Indonesie in het vizier. In tien jaar zie je hier toenames van kolengebruik van tussen de 500 en 2000%. En dat is nog maar het begin, want 2,5 miljard mensen hebben helemaal nog geen aansluiting op een reliable electriciteitsnetwerk. Ik heb dit zelf dit jaar in Thailand mogen vaststellen. De (enorme) toenames van de energievraag (en CO2 emissies) binnen dertig jaar zullen hier ook voornamelijk vandaan komen. Alleen al om prijstechnische redenen zal duurzame energie hier slechts een marginale rol spelen. In het decor van deze Bonanza lijkt het ontwikkelen van windmolens in Nederland (ter bestrijding van CO2) steeds meer op een absurdistisch toneelstukje. En het is bovendien onbegrensd irrelevant.

   • David 12 november 2015 om 15:08 - Antwoorden

    De noodzaak tot beperking van extra CO2 uitstoot is al twijfelachtig.
    Dus twijfel op twijfel gestapeld.

    • Janos73 12 november 2015 om 16:39 - Antwoorden

     Nee hoor de noodzaak van CO2 uitstoot beperken ligt gewoon vast. Tot het moment dat de “sceptici” hier met een goed ander alternatief komen om de CO2 uitstoot te verminderen (bijvoorbeeld subsidie voor kerncentrales) moeten jullie niet verwachten dat je serieus genomen wordt in de discussie

  • Turris 12 november 2015 om 10:36 - Antwoorden

   Ik verzet mij tegen de stelling:” Of ze nut hebben of niet is dan zelfs een achterhaalde discussie”. In de democratie gaat die discussie door, in de blogsfeer maar ook door officiële organen als CPB en Algemene Rekenkamer. Dat onze 2de Kamer niet functioneert op het wetenschappelijk zwakke klimaat / energie dossier door NIET te acteren is des te triester. “Achterhaalde” windenergiediscussie is net zoiets als de AGW-IPCC-klimaat-consensus die dus niet bestaat.

   • JNWLWK 12 november 2015 om 12:15 - Antwoorden

    Niet als de discussie (daar is geen sprake van, het protest beter gezegd) zich puur toespitst op NIMBY argumenten, horizonvervuiling, totale nutteloosheid en absurde kosten/baten analyses en het door dhr. Lukkes terecht aangehaalde 0,0 CO2 besparen worden NOOIT door burgers als argument aangehaald. Simpelweg omdat men het of niet weet of men denkt met NIMBY argumenten er wel te komen. Overigens is in de genoemde Drentse gemeentes ook alleen maar het NIMBY en de Rijksoverheidsdwang als argument gebruikt, want ja zoiets “goeds” daar ben je alleen tegen als het in je achtertuin wordt geplaatst. Ik heb eens een plaatselijke politicus gemaild vlak voor gemeenteraadsverkiezingen over zijn windmolenstandpunt (bij mij in de buurt zijn ze net zo windmolengek als overal), moest zijn zoon!! raadplegen om een standpunt te formuleren. Ik ben het wat dat betreft gek genoeg wel met dhr. Vruggink eens, als de meerderheid van Nederland de sloot wil dempen met geld en dat is democratisch beslist (en geen TK-lid wat de ware toedracht weet die dwepen nu eenmaal met milieuorganisaties) dan doe je daar niks aan. Het zal trouwens toch mijn tijd wel duren tegen de tijd dat ons land tot een Derde Wereld behoort ben ik er toch niet meer.

    • David 12 november 2015 om 15:15 - Antwoorden

     Dat is precies een nadeel van democratie: het legitimeert besluiten, maar bekommert zich er niet om of een dergelijk besluit wel genomen had moeten worden.
     In een democratie worden collectieve maatregelen doorgedrukt waarvoor die collectieve noodzaak niet aanwezig is.
     Zie hoe subsidieregelingen de energiemarkt verpesten.
     Ook is een nadeel van democratie dat lobbygroepen en activisten indirect teveel invloed verwerven. Dat is weer het gevolg van onwetendheid van de consument. Die trapt in mooie verhalen, valse romantiek en doemdenkerij.

    • Turris 12 november 2015 om 20:46 - Antwoorden

     “Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time.” (Churchill from a House of Commons speech on Nov. 11, 1947)

 3. Hugo Matthijssen 12 november 2015 om 09:07 - Antwoorden
 4. Janos73 12 november 2015 om 14:32 - Antwoorden

  “Van huis uit heb ik meegekregen om voorzichtig te zijn met mensen die een pertinente mening hebben over zaken waar ze geen verstand van hebben. ”

  Inderdaad, je moet op passen voor de meningen van de stukjes schrijvers op Climategate.nl.

  Een beetje nadenken en je merkt dat men er totaal geen verstand van heeft.

  Deze bijvoorbeeld

  ” Windparken zorgen er voor dat er op andere plekken juist méér CO2 wordt uitgestoten. Per saldo geldt dus: hoe meer windparken hoe meer CO2.”

  Wat een whopper

 5. Hugo Matthijssen 12 november 2015 om 15:04 - Antwoorden

  Janos
  De tekst is juist.
  Wat wij hier besparen wordt in bijvoorbeeld Polen extra uitgestoten.
  Als je echter een onduidelijkheid tegen komt zou je ook om toelichting kunnen vragen.
  Op deze wijze krijg je van mij geen reactie meer.

  • Janos73 12 november 2015 om 16:37 - Antwoorden

   IS dat een probleem van de windmolen of van het CO2 verhandelingsplatform?

 6. Harry van den Berg 12 november 2015 om 15:42 - Antwoorden

  Wel of geen CO2-reductie… ik zie in Noord-Brabant een Brabants Energieakkoord, een nog iets ergere “verbetering” van Nijpels’ vriendendienst aan de Econcern-broeders in crime. Gevraagd naar het doel van al die duurzaamheid in financieel opzicht, is het antwoord “30 kg CO2-uitstoot reduceren per geïnvesteerde euro”
  De ruim 550Gt CO2 die je volgens het IPCC nodig hebt om de wereld een graadje op te warmen is daarmee € 18.300.000.000.000 waard. 18.300 miljard dus, voor één graad demping, theoretisch, want de relatief goedkope reductiekersen zijn dan al geplukt. Maak er maar minstens 40.000 miljard van..

  Een beter argument om als de donder met R&D inzake nucleaire technologie aan de gang te gaan is er niet, alhoewel ik me geen illusies maak dat ook zo’n basaal rekensommetje inzake effectiviteit van beleid afgedaan wordt met “maar we moeten toch iets doen?”

 7. Hetzler 12 november 2015 om 18:31 - Antwoorden

  Ja die democratie toch. Men ziet hierbij wel over het hoofd de vraag hoe geïnformeerd is nu eigenlijk de kiezer. Dat is nog een lastiger probleem dan men denkt want het vertroebelt, frustreert, de basisregel van democratie namelijk het recht op evenwichtige informatie. Het valt niet te ontkennen dat de kiezer via de media al 40 jaar overspoeld wordt met doemverhalen en op handen zijnde rampen. Zie Urgenda. Vandaag was ik in Blijdorp Diergaarde waar ik getuige mocht zijn van klimaatagitprop in optima forma teneinde de bezoeker en met name jonge kinderen een schuldcomplex in te prenten. De regie was natuurlijk in handen van Greenpeace en het WNF. Die jonge kinderen zullen ooit stemmen. Herman is theoretisch juist, maar zolang deze eenzijdigheid voortduurt en de media in eenzijdige handen blijven, is er geen sprake van een democratisch eerlijke kans op informatiewinning. Terecht dat tegen deze eenzijdigheid krachtig stelling moet worden genomen. Dan pas krijgt democratie zijn functie terug.

  • Janos73 12 november 2015 om 20:15 - Antwoorden

   Het feit dat jij (om wat voor reden dan ook) niet overtuigd ben van het feit dat CO2 zorgt voor extra opwarming en dat extra opwarming niet alleen goede dingen met zich mee brengt betekend nog niet dat de gemiddelde kiezer slecht geïnformeerd is …..

   • henkie 12 november 2015 om 20:36 - Antwoorden

    Beste Janos73,
    mooie, nietszeggende zin met twee fouten. Ik denk dat het beter is om dan maar niets te schrijven. Sta je er niet zo dom bij. Maar dat is maar mijn mening.

    • Janos73 12 november 2015 om 21:12 - Antwoorden

     Jau meenin betecent hel veal veur me. iek zou dn oek nit mer regeren

 8. henkie 13 november 2015 om 00:49 - Antwoorden

  Beste Janos73,
  Een nietszeggende taaluiting. (ik kan dit met de beste wil van de wereld geen zin noemen). Goed bezig, als je doel is jezelf als een idioot te presenteren. Maar daar deed je toch al erg je best voor. Overigens, vindt David Appell het wel goed dat je hem plagieert? Vertalen is nog steeds plagiaat.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK