Pieter Lukkes achtergrond Wind-Farm Flickr-940x626_bewerkt-1Pieter Lukkes.

Van huis uit heb ik meegekregen om voorzichtig te zijn met mensen die een pertinente mening hebben over zaken waar ze geen verstand van hebben. Die waarschuwing blijft onverminderd geldig. Het is zelfs zo, dat ik mij niet aan de indruk kan onttrekken, dat deze lieden in dit land de dienst uitmaken en de media beheersen. Hoe zou bijvoorbeeld straks op de Parijse klimaatconferentie de verhouding zijn tussen het aantal mensen, dat verstand van zaken heeft en de massa, die met een stellige mening is afgereisd?

Bijgaand stukje in de Leeuwarder Courant gaat over de moedige actie van een drietal gemeenten en niet over vooropgezette meningen. Bijgevolg is er in de media minimale aandacht voor geweest. Natuurlijk verandert dit stukje daar niets aan. Maar toch…..

Gemeenten met pit bestrijden rampen

Op de website Fryslan.frl staat dat de provincie misschien financieel medeplichtig wordt aan het “windpark” Friesland dat straks het IJsselmeer zal verknoeien. Dat wijst op slappe knieën. Daar hebben de gemeenten Veendam, Aa en Hunze en Borger-Odoorn geen last van. Deze gemeenten hebben zich afgevraagd wat hun voornaamste taak is:  braaf de dwaze windplannen van de ministers uitvoeren of opkomen voor de belangen van hun burgers. Zij hebben voor het laatste gekozen. Veendam stelt € 50 000 beschikbaar voor burgers die tegen de plannen willen procederen en de beide andere gemeenten slepen de minister van EZ voor de rechter. Natuurlijk hebben zij gelijk, die parken kun je beter kwijt dan rijk zijn.

Wind is duurzaam. Maar windstroom is dat in de verste verte niet. Zowel het Centraal Planbureau als de Algemene Rekenkamer vastgesteld, dat deze parken uiteindelijk géén CO2 uitsparen. Om die reden hebben ze ook geen invloed op het klimaat .

Het is zelfs nog erger. Windparken zorgen er voor dat er op andere plekken juist méér CO2 wordt uitgestoten. Per saldo geldt dus: hoe meer windparken hoe meer CO2. Mild gerekend zal het windpark Friesland voor een jaarlijkse extra uitstoot van zo’n 100 000 ton zorgen. Een wat strengere rekenmeester zal al gauw op het dubbele daarvan komen.

Is zo’n windpark dan nergens goed voor? Jawel; voor initiatiefnemers is het een flinke bron van verdiensten. Anderen, zoals de milieuorganisaties, zaniken om windparken om hun zucht naar macht te bevredigen. Met z’n allen hebben ze het energieakkoord in elkaar geknutseld en bepaald, dat alle lusten voor hen en de enorme lasten voor de huishoudens zijn.

Zij hebben het vuile werk uitbesteed. De VVD heeft zichzelf als volkspartij te kijk gezet door goed te vinden dat de VVD-ers Henk Kamp, Melanie Schulz van Haegen en Ed Nijpels deze klus hebben geaccepteerd. Dit trio heeft twee dikke stokken meegekregen om onwillige burgers te knechten. Dat zijn de crisis- en herstelwet en de rijkscoördinatieregeling. Die stokken hebben ze nodig want de bevolking is niet van plan om de dwaze plannen vrijwillig te accepteren.

In een democratisch land is dit  een schandalige gang van zaken. Het trio kan in geen honderd jaar het nut van windparken aantonen. Dat weten ze zelf ook, want zij hebben nog nimmer ook maar een begin van een poging in die richting ondernomen.
In deze provincie moeten de gemeenten het voorbeeld van hun Groningse en Drentse collega’s volgen en daar snel contact mee opnemen. Rampen moeten gezamenlijk worden bestreden. De provincie moet daar aan meedoen. Een slaafse provincie is een schande voor de bevolking van Frysland.

 

Dit artikel werd eerder geplaatst in de Leeuwarder Courant.