Screen Shot 2015-12-10 at 11.53.10

Bewoonster van Den Haag Marjolein Bos (hoe toepasselijk) startte met bomenliefhebbers in de stad achtuh de duinuh een campagnegroep tegen de groeiende kaalkap in haar stad, laat mij staan.nl. Al binnen 5 dagen scoorden ze 1000 likes. Dat is meer dan wij in 5 jaar. Maar goed. Wij zouden ook meer likes scoren, als mensen hun ongenoegen over mij daarmee kunnen uiten. Zij schrijft me:

Waar ik woon bevindt zich een opslagveld voor stammen en de toename van omgezaagde bomen is explosief . Als je bij onze bestuurders informeert gaat het ineens om zichtlijnen, veiligheid of ziekte. Toevallig iets van de laatste jaren zeker….

Met een groep verontruste mensen is men gaan onderzoeken waarom de kap ineens zo enorm is toegenomen. We zijn tot de conclusie gekomen dat groen een kip met gouden eieren is die wordt verzilverd op de Maasvlakte. Den Haag is helemaal de klos want onze wethouder O.R. Is Revis van die ellendige VVD. Bovendien beheert hij de financien, een duivelse combinatie.

Verlekkerd kijkt hij rond en heeft de lange, groene historische weg van Scheveningen naar Den Haag ontdekt als bron van duizende bomen en daarnaast de drie oude parken die ook aanzienlijk veel hout kunnen opleveren. In de parken worden 6m. Brede betonnen paden aangelegd met aan weerszijden nog 2 m. halfverhard en dan mag er twintig meter aan weerszijden geen boom staan: kassa! We zijn ook nog milieu- vriendelijk bezig want het is toch biomassa….

Uit gesprekken met ter zake kundigen blijkt dat dit soort subsidies een ramp zijn voor onze ecologie en het klimaat. Maar toch gebeurt het.

Dit alles deed mij besluiten om Zembla in te schakelen, vooral toen ik jouw verhelderende climategate las.

Heel goed, want daarvoor doe ik het. En inderdaad, bij de VVD zitten momenteel de grootste subsidie-graaiende milieucriminelen, zoals van de Nijpolitaanse maffia. Hoewel men bij de PvdA even goed van het padje af is.

Als er dan 1 soort natuur- en milieubeweging is waarin ik heilig geloof dan zijn het bewegingen als deze, de IMBY: in my backyard. Betrokken bewoners die hun eigen (stads)natuur willen beschermen omdat ze van hun omgeving houden, en niet omdat ze op overheidsmacht, subsidie of loterijgeld uit zijn.

Voor mooie oude bomen kun je me altijd wakker bellen, als bomenknuffelaar met ruime armslag

Voor mooie oude bomen kun je me altijd wakker bellen, als bomenknuffelaar met ruime armslag. Vooral eiken hebben de voorkeur, als eikel zijnde

Kappen voor klimaatgekte en curatele
Inderdaad kappen overheden steeds liberaler hun groen weg. Dat gebeurt mede sinds er biomassasubsidies betaald worden per kuub verstookt hout in een klimaatkachel. Dat schept een extra markt voor hout dat anders als broedterrein voor vogeltjes bleef staan, omdat kap (personeel en materiaallasten) dan niet loonde. De helft van alle nep-duurzame energie uit het Energieakkoord van Greenpeace/overheid moet uit bos en biomassa komen, wat een enorme aanslag betekent op onze groene ruimte, naast de bossen van Oostelijk Verenigde Staten: zoals ik schreef in het Financieele Dagblad voordat Energieakkoord-borger Ed Nijpels beval dat ik daar weg moest.

EN sinds vele gemeentes onder curatele staan zoeken ze in het stadsgroen een excuus om ruimhartig de aanval te openen op alles dat enigzins op een boom lijkt. En op iedere oudere boom is wel een plekje te vinden, dus die verklaart men dan ‘ziek’ of ‘onveilig’. Dat doet mijn Friese gemeente hier ook. Ze kappen hier zelfs bomen na klachten over ‘blaadjes op het grasveld’. Het park van Joure is zo ook onder het mom van ‘onderhoud’ van het gros van haar oude bomen beroofd door de curatele-gemeente. Bewonersprotest heeft de allerergste aanslag nog voorkomen.

Vondelpark, wat zou het park zijn zonder oude bomen...

Vondelpark, wat zou het park zijn zonder oude bomen…

Groen excuus voor geldnood
Met ‘het klimaat’ als excuus hebben overheden nu dus een groene schaamlap om hun geldnood te maskeren. Zo heet het zelfs ‘groen’ wanneer je het groene kapitaal van je gemeente vernielt.Zoals de KNAW al schreef is de stook van biomassa niet alleen vervuilender (PAK’s, fijnstof), maar er komt ook meer CO2 vrij dan bij kolenverbranding. Dus voor ‘het klimaat’ gebeurt het alvast niet, want de vraag of die CO2 door nieuwe bomen weer wordt opgenomen is een kwestie van dubbeltellen.

Wij citeren daarom de KNAW haar conclusie:

Aldus Martijn Katan, Rudy Rabbinge en Louise Vet van de KNAW

Aldus Martijn Katan, Rudy Rabbinge en Louise Vet van de KNAW, die kan de gemeente Den Haag in haar groene zak steken…

En lees ook het commentaar van Martijn Katan in de VORK, de emoties en beschuldigingen aan zijn persoonlijke adres die hij om de oren kreeg, toen hij met degelijk feitenonderzoek het geloof van de biomassa-profiteurs ter discussie stelde.

Stel dat je bomen kapt en niet in de fik steekt maar tot meubels verwerkt. Dan zou je OOK bomen terugplanten als bosbouwer, echter dan zonder de voorgangers in de brand te steken met bijbehorende emissies. En die nieuwe aanplant zou dan even goed de overmaat CO2 in de atmosfeer opeten, want CO2 is plantenvoedsel.

In de komende VORK ook aandacht voor de natuurfraude van het Planbureau voor de Leefomgeving, waar Rene Dercksen in de Eerste Kamer mijn rapport al over citeerde. De milieubeweging op de sc is de grootste vijand van onze natuur, zo stelde ik al in Vrij Nederland. Niets dat zoveel groen vreet als de klimaatgekte.