Chemtrails, een alarmistische onthulling

contrailsReeds jaren maken we ons zorgen om al die verkeersvliegtuigen hoog in de lucht die die witte strepen (contrails) trekken. We hadden het sterke vermoeden dat het hier een complot betrof om chemische stoffen over de bevolking uit te strooien (chemtrails) om voorshands onbekende doelen te bereiken.

Welnu, dat is ook zo. Het complet is ontmaskerd; we hebben thans zowel de aard van die chemische stof als wel het duistere doel achterhaald. Het is veel erger dan we dachten want alle vliegtuigen met combustie installaties zijn deel van de samenzwering. De chemische stof is dihydromonoxide (DHMO) en het doel is om daarmee op slinkse wijze ‘global warming’ te veroorzaken, zodat de schuld daarvan op onze industrieën kan worden afgeschoven.

Het gaat daarbij bepaald niet om misselijke hoeveelheden.Van dodecaan en ander chemische componenten wordt per ton een kleine 1,4 ton DHMO vervaardigd. Alleen al in 2010 werd zo’n 230 megaton DMHO geproduceerd en hoog in de atmosfeer uitgestrooid, en jaarlijks komt daar nog een paar procent bij.

Deze DMHO vormt hele fijne kristallen, die het zonlicht verstrooien. Het vreemde effect hiervan is nu dat daardoor de hoeveelheid zonlicht toeneemt, dat het aardoppervlakte bereikt. Het blauwe uitspansel wordt lichter. Het betreft hier zo’n 4,6 W/m2 per decennium gemeten in de USA. Dat is heel andere koek dan de 3,4 W/m2 per verdubbeling van CO2 in iets van een eeuw.

Is het bovenstaande nu waar? Het complot is parodiale onzin maar de rest is echt waar. Eén en ander werd tijdens de AGU15 onthuld. De slides hier. De publicatie is al van 2009. Hoe zou het toch komen dat destijds er nergens kranten kranten kopten: “Global warming veroorzaakt door vliegverkeer!!!”?

Een gedachte die bij me opkwam, tijdens het schrijven van de parodie, is dat dit mechanisme ook het verschil tussen de noord en zuidpool verklaart. Boven Antarctica vliegt bijna niets en daar vinden we dan ook geen extra lichtverstrooiende ijskristallen hoog in de atmosfeer en derhalve geen spoor van ‘global warming’. Het Arctisch gebied is echter een drukke snelweg tussen Amerika, Azië en Europa waar tonnen kerosine per seconde uiteindelijk tot ijskristallen worden getransformeerd. Dit zou best wel eens verband kunnen houden met de relatief sterkere opwarming van het Arctische gebied en het ondersteunt de notie dat de meeste opwarming van de vorige eeuw kan zijn veroorzaakt door luchtverkeer en niet door het broeikaseffect.

NB de 230 megaton water in 2010 is gebaseerd op dit. Sommetjes hier.

Aldus André Bjkerk.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

 

 

Door | 2017-10-10T11:53:34+00:00 28 december 2015|17 Reacties

17 Reacties

 1. Turris 28 december 2015 om 10:42- Antwoorden

  De hilarische hoax van de chemtrails volg ik al enige tijd. Ongelofelijke lulkoek vanuit CAGW-alarmisten sectoren. Dihydromonoxide in chemtrails is H2O ofwel is gewoon water(-damp). Het doet me denken aan de hilarische sketch van VanKooten & De Bie. Ze staan op de Haagse markt met nieuw produkt ‘Mono-cellen-stereotype”. Ze vragen voorbijgangers te proeven en te vergelijken met gemeentepils (=kraanwater). Verdomd, 80% van het panel vond de monocellen stuk smaakvoller. CAGW-alarmisten zijn de belachelijke clowns van deze tijd.

 2. Koud 28 december 2015 om 10:46- Antwoorden

  Meer informatie over DHMO op:

  http://www.dhmo.org/

  De lay out is een beetje verouderd, maar de informatie is nog immer up-to-date

 3. Honest Broker 28 december 2015 om 10:59- Antwoorden

  Een iets serieuzere opmerking:

  Vliegtuigemissies zorgen weliswaar voor meer CO2 (opwarming), en ook voor meer contrails en meer deeltjes/aerosolen. Met name die laatste koelen flink, en het effect is dat het koelende effect van contrails en deeltjes door vliegtuigemissies minstens zo groot kan zijn – zo niet groter – als het opwarmende effect van CO2 door vliegtuigemissies.

  (Gettelman and Chen, Geophysical Research Letters, 2013)

  Nou zijn de tijdschalen beide effecten anders – CO2 blijft aanzienlijk langer in de atmosfeer hangen dan de contrails & deeltjes – maar het valt dus niet uit te sluiten dat het netto effect van vliegtuigemissies op opwarming “as we speak” gewoon NUL is (of zelfs koelend).

  In vergelijking met de andere geschatte antropogene effecten is de bijdrage van vliegtuigemissies overigens beperkt – orde van grootte enkele tientallen miliWatts/m2 werelgemiddeld – maar als iemand weer eens begint te “kwaken” over de luchtvaart dan mag je ze dit onder hun neus wrijven.

  HB

  • Hans Erren 28 december 2015 om 11:28- Antwoorden

   Ik had al het idee om vliegtuigkerosine niet meer te ontzwavelen, dan krijg je een permanent Pinatubo-koeleffect door de SO2-aerosolen op 10 km hoogte.

   • Hans Erren 28 december 2015 om 23:00- Antwoorden

    Verreweg de allergoedkoopste oplossing voor een non-probleem.

 4. Arthur Rörsch 28 december 2015 om 11:30- Antwoorden

  Beste Honest Broker,
  Is dat zo? Ik meen dat de CO2 hoog in de atmosfeer, op 10 km vlieghoogte, juist de uitstraling naar het heelal zal bevorderen of is het daar te koud voor? (-50 C).

  • Matthijs 29 december 2015 om 13:00- Antwoorden

   Het bevordert de verspreiding van energie over de planeet.
   De hele atmosfeer draagt zorg voor dat het habitat van de natuur leefbaar is op een groot deel van de planeet. Vergelijk maar met de maan zonder atmosfeer. Daar is maar een klein gebied leefbaar omdat het niet aan de extreme temperatuur of temperatuur schommelingen onderhevig is. Dit is de functie van onze atmosfeer. Tevens zorgt de massa ervan voor een vaste T offset.
   De rest is geneuzel in de marge en kan verwaarloosd worden.

 5. Andre Bijkerk 28 december 2015 om 12:09- Antwoorden

  Ik was er al bang van dat de kleine parodie een rookgordijn zou opwerpen voor de werkelijke boodschap.

  Nee, HB luchtvaart veroorzaakt global brightening wat zorgt voor global warming, geen koeling. Probeer even de voordracht van Chuck Long te volgen, die begint rond 10′:50″

  https://www.youtube.com/watch?v=GoGZrwzWHJI&feature=youtu.be

  • Moose 29 december 2015 om 09:00- Antwoorden

   Met bewolking voelt de zon minder sterk aan. Zo ook met bewolking veroozaakt door contrails. Het albedo effect is groter en is er meer reflectie naar het heelal.
   Bewolking vertraagt weliswaar de uistraling van warmte naar het het heelal (voornamelijk ’s nachts) waardoor het dan warmer aanvoelt maar uiteindelijk koelt het af omdat overdag er geen warmte meer binnenkomt.

 6. Gerard 28 december 2015 om 15:22- Antwoorden

  Lang geleden leerde ik al dat sluierbewolking de warmte vasthoudt en dikkere, witte wolken de warmtestraling weerkaatst. Enkele jaren geleden kwam ik al op het idee dat de sluierbewolking die zich ontwikkeld uit contrails hel zelfde doet als sluierbewolking die spontaan ontstaat. De conclusie dat door het grootschalig vliegverkeer een broeikaseffect ontstaat is dan niet meer dan logisch. Het is dus wel en broeikaseffect, alleen niet door CO2, hoewel dat gasje uiteraard in de uitlaatgassen van de vliegtuigen aanwezig is.
  Helaas zijn politici lekenbestuurders en hebben andere belangen dan jij en ik.

 7. Turris 28 december 2015 om 21:59- Antwoorden

  Denkstapje verder maar dan volgens de (milieu-)activisten: USA-CIA zit achter funding van geo-engineering als proeve van een nieuw chemisch wapen d.m.v. Chemtrails met chemische aerosols vanuit lijnvliegtuigen. Zo zit de CIA natuurlijk ook achter 11 september, de moord op Kennedy en de dood van Elvis. (Geo-engineering is overigens serieuse recente wetenschap) http://www.activistpost.com/2015/02/scientists-fear-cia-funding.html

  • JNWLWK 29 december 2015 om 07:37- Antwoorden

   Recente aanslagen in Parijs zijn “false flags” zodat de Franse regering na eerst de daders te laten ontsnappen de noodtoestwnd kon invoeren en wat stoere militairen bij de grens kon posteren en via de noodtoestand…….verder gaat het verhaal niet want ook complottheoretici hebben het Morele Gelijk aan hun zijde dus hoeven nooit hun denkbeelden nader te verklaren. Wel de gore lef hebben om bands als the Eagles of Death Metal in hun verdriet nep-tranen te verwijten. Dat natuurlijk wel. Complot theoretici zijn nog verachterlijker als Ed Nijpels achtigen die echt denken iets goeds te doen.

 8. Andre Bijkerk 28 december 2015 om 23:22- Antwoorden

  Voortgangsrapportage.

  Ik heb IPCC AR5 WG1 hoofdstuk 2 er eens bijgehaald.
  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter02_FINAL.pdf

  Paragraaf 2.3.3.1 behandelt de variatie in zonneinstraling op het oppervlak (Surface Solar Radiation) waarin een ruime dozijn studies wordt aangehaald waaruit blijkt dat er over het algemeen sprake was van solar dimming tussen 1950 en 1980 en solar brightening op veel plaatsen daarna. Het gaat om een paar watt per vierkante meter per decade. Maar dat correspondeert wel met zo’n halve graad temperatuurs variatie per decade, precies wat we ook inderdaad zien. Daarmee kan de temperatuursvariatie in de laatste decenia goed worden verklaard. En als de temperatuurswisseling verklaard wordt door variatie in zonnestraling kun je het niet nog eens gaan verklaren met broeikaseffect.

  Qua oorzaak komen ze niet verder dan aerosols. Nergens in het gehele hoofdstuk komt het effect van waterproductie van luchtverkeer aan de orde.

  • Ivo 29 december 2015 om 09:23- Antwoorden

   Zou er wetenschappelijk onderzoek zijn naar het effect van de afnemende luchtvervuiling in die tijd? Toen Greenpeace zich terecht druk maakte over de luchtverontreiniging en gelukkig in die actie succesvol was.

 9. […] dat er wel dergelijk sprake is van antropogene mondiale opwarming maar deze is veroorzaakt door het sterk toenemende luchtverkeer en de daardoor veroorzaakte global ‘whitening’ door de microscopische ijskristallen. […]

Geef een reactie