Reeds jaren maken we ons zorgen om al die verkeersvliegtuigen hoog in de lucht die die witte strepen (contrails) trekken. We hadden het sterke vermoeden dat het hier een complot betrof om chemische stoffen over de bevolking uit te strooien (chemtrails) om voorshands onbekende doelen te bereiken.

Welnu, dat is ook zo. Het complet is ontmaskerd; we hebben thans zowel de aard van die chemische stof als wel het duistere doel achterhaald. Het is veel erger dan we dachten want alle vliegtuigen met combustie installaties zijn deel van de samenzwering. De chemische stof is dihydromonoxide (DHMO) en het doel is om daarmee op slinkse wijze ‘global warming’ te veroorzaken, zodat de schuld daarvan op onze industrieën kan worden afgeschoven.

Het gaat daarbij bepaald niet om misselijke hoeveelheden.Van dodecaan en ander chemische componenten wordt per ton een kleine 1,4 ton DHMO vervaardigd. Alleen al in 2010 werd zo’n 230 megaton DMHO geproduceerd en hoog in de atmosfeer uitgestrooid, en jaarlijks komt daar nog een paar procent bij.

Deze DMHO vormt hele fijne kristallen, die het zonlicht verstrooien. Het vreemde effect hiervan is nu dat daardoor de hoeveelheid zonlicht toeneemt, dat het aardoppervlakte bereikt. Het blauwe uitspansel wordt lichter. Het betreft hier zo’n 4,6 W/m2 per decennium gemeten in de USA. Dat is heel andere koek dan de 3,4 W/m2 per verdubbeling van CO2 in iets van een eeuw.

Is het bovenstaande nu waar? Het complot is parodiale onzin maar de rest is echt waar. Eén en ander werd tijdens de AGU15 onthuld. De slides hier. De publicatie is al van 2009. Hoe zou het toch komen dat destijds er nergens kranten kranten kopten: “Global warming veroorzaakt door vliegverkeer!!!”?

Een gedachte die bij me opkwam, tijdens het schrijven van de parodie, is dat dit mechanisme ook het verschil tussen de noord en zuidpool verklaart. Boven Antarctica vliegt bijna niets en daar vinden we dan ook geen extra lichtverstrooiende ijskristallen hoog in de atmosfeer en derhalve geen spoor van ‘global warming’. Het Arctisch gebied is echter een drukke snelweg tussen Amerika, Azië en Europa waar tonnen kerosine per seconde uiteindelijk tot ijskristallen worden getransformeerd. Dit zou best wel eens verband kunnen houden met de relatief sterkere opwarming van het Arctische gebied en het ondersteunt de notie dat de meeste opwarming van de vorige eeuw kan zijn veroorzaakt door luchtverkeer en niet door het broeikaseffect.

NB de 230 megaton water in 2010 is gebaseerd op dit. Sommetjes hier.

Aldus André Bjkerk.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.