Er is alweer -precies tijdens ‘Parijs’ -een voor klimaatfanatici welkom artikel verschenen. De claim dat er geen hiatus of pauze heeft bestaan in de temperatuurmetingen sinds de late jaren ’90. De Pauze in de opwarming betekent dat de DATA- waar alles om draait- een ander beeld geven in afgelopen 10-20 jaar dan wat de MODELLEN- van klimaatpanel IPCC aangaven dat zou moeten gebeuren. De historica Naomi Oreskes is 1 van de auteurs, die deze onwelgevalligheid nu voor Parijs wilde wegpoetsen.

Precies tegen de klimaatconferentie van Parijs aan regent het van allerlei kanten rapporten en ‘nieuwe ontdekkingen’ waaruit zou blijken dat het allemaal nog erger is dan we dachten. Dat was bij de klimaatconferentie in Kopenhagen ook zo. Zeespiegels die metershoog komen aanklotsen, de Himalaya die al in 2035 al haar ijs kwijt is. Nu zou de ‘veilige grens’ al genaderd zijn volgens ‘de experts’, die ineens niet 2 graden maar 1 graad blijkt.

Zulke ‘studies’ verschijnen als een babyboom 9 maanden na een stroomstoring. En nu is de Pauze dus een product dat klimaatsaboteurs hebben bedacht…

Catastrofe, alarm, het is erger dan we dachten zegt een 'iIeuwe Studie'

Catastrofe, alarm, het is erger dan we dachten zegt een ‘nieuwe Studie’ van DE wetenschap.

De Pauze wegpoetsen voor Parijs
Handelaar in klimaatzekerheid Naomi Oreskes voert haar eigen oorlog tegen saboteurs van de Klimaatrevolutie. Zij schreef al ‘Merchants of Doubt’ om iedereen met gefundeerd tegengas bij de CO2-hysterie in het hok te duwen van tabakslobby en moreel foute mensen. En geïnspireerd door Oreskes paste Jan Paul van Soest- schrijver van het grappigste klimaatboek aller tijden- deze bullying-tactic al op ons toe. Wie niet in ganzenpas achter Greenpeace aanloopt, dat is een ‘contrarian‘, een ‘denier‘, vergelijkbaar met mensen die de Holocaust ontkennen, een saboteur…..je ziet bij Oreskes  het schuim van fanatisme uit haar niet al te frisse mondje druppelen.

De bullying-tactics, demonisering van de tegenstander heeft wel effect. Je maskeert de eigen innerlijke leegte, EN je geeft de tegenpartij een lucht waardoor niemand er in de buurt wil bivakkeren.

Wij kunnen klimaatfanatici kortom op veel betrappen, vooral propaganda zijn ze ijzersterk in, behalve op de wil tot zuiver argumenteren op basis van de data die we hebben over die zeer, zeer korte periode sinds de jaren ’70 waarin de temperatuur op aarde een sprongetje maakte. In Nederland begon die sprong in de tweede helft van de jaren ’80.

Zelf heb ik geen enkele mening over klimaat. Waarom moet je een mening over het weer hebben? Wij werpen een blik op data, en als het bewijs verandert, stel ik mijn standpunt bij. Dit jaar heeft een sterke El Nino, en november is historisch warm. Maar oktober en september waren weer kouder dan normaal en we hebben dan een ‘normale’ herfst.

31 wetenschappelijke papers vermelden de Pauze
Zo kun je dus ook- zoals Oreskes doet- liegen dat de ‘pauze’ in opwarming verzonnen is door de saboteurs van de klimaatrevolutie. Terwijl- zoals astronoom David Whitehouse schrijft- de pauze uitgebreid is behandeld in de wetenschappelijke literatuur.

The paper states that “there is no agreed “hiatus” period in the scientific literature.” As if that really matters or is indeed feasible given the statistics of the data. A year or two is the best accuracy one is going to get and often papers will be loose and disagree with their start and end points. Failure to agree on an exact year does not invalidate the existence of the hiatus. When did the hiatus begin? Two papers said 1997, ten said 1998, one said 1999, eleven papers said 2000, and seven said 2001. More than half of the papers maintained that the hiatus began between 1998 and 2000.

De 'pauze' minus het laatste El Nino jaar

De ‘pauze’ minus het laatste El Nino jaar op landdata, zowel startjaar 1998 (El Nino) als La Nina-jaren zijn omstreden als startpunt. In 2014 en dit jaar zitten we WEL weer aan de warme kant

De Vier Punten Spraakverwarring helpen je het debat ontwarren
Het is dus alvast een leugen te stellen dat ‘de pauze’ is verzonnen door de holocaustontkenners van Climategate.nl en al die andere saboteurs van de klimaatrevolutie, die Oreskes en haar klimaatfanatici monddood willen slaan.

Wij tellen kortom 31 wetenschappelijke papers. Dat er debat is over het exacte begin, dat heet wetenschap. In wetenschap bestaat – in tegenstelling tot bij Stalinistische politiek – nooit eenstemmigheid. Zo komen we dan bij mijn 4 puntjes spraakverwarring over klimaat, waardoor we meestal langs elkaar blijven praten.

 1. het wetenschappelijk debat: hoe gevoelig is het klimaat voor CO2
 2. het economisch debat: hoeveel goed kun je doen per euro
 3. het levensbeschouwelijk debat: welke invloed mag de mens op aarde hebben
 4. het politiek debat: is de meest effectieve oplossing bottom up via particulier initiatief of top down via overheidsdwang te bereiken

  Bij politici als Obama en de Volkskrant is klimaatverandering automatisch 'klimaatcatastrofe' omdat ze alleen hun politieke agenda willen doordrukken (puntje 4)

  Bij politici als Obama en de Volkskrant is klimaatverandering automatisch ‘klimaatcatastrofe’ omdat ze alleen hun politieke agenda willen doordrukken (puntje 4)

 • Bij Oreskes en andere klimaatfanatici staat de term ‘klimaatverandering’ gelijk aan klimaatcatastrofe. Hun startpunt is namelijk puntje 3, ideologisch. De mens mag geen enkele invloed hebben op aarde, het klimaat moet ‘natuurlijk’ zijn, natuurzuiver. Klimaatverandering = verslechtering.
 • Van daaruit slaan ze puntje 1 over. Want in de wetenschap is alleen consensus over de bron van CO2-groei in de atmosfeer, en het feit dat CO2 een invloed moet hebben. Maar schattingen over klimaatgevoeligheid varieren aanzienlijk. En over de gevolgen voor mensen van die opwarming, daar is al helemaal geen consensus over
 • Vanuit puntje 3 slaan ze ook puntje 2 over. Want ideologische starheid en zekerheid, maakt iedere discussie over kosten en baten van CO2-beleid automatisch irrelevant. Klimaatverandering kan alleen maar verslechtering zijn, en moet dus koste wat kost bestreden.
 • We zien dus dat klimaathysterici maar 1 ding willen, en dat is puntje 4 beslechten in het voordeel van de top down-overheidsdwang, door de geesten via media ‘rijp’ te maken voor opgeven van democratie via angst-hitserij. Zodat politici instemmen met iets dat zij nuchter gezien anders nalieten.

Dus het debat- dat nooit een debat mocht heten, althans niet in reguliere media- draait slechts gaat om het framen van je tegenstander als onmens. Om zo meteen puntje 4 te beslechten in meer overheidsingrijpen. Waarbij de klimaatfanatici na dat overheidsingrijpen er uiteraard financieel sterk op vooruit zullen gaan. De milieubeweging is enkel uit op uw geld.

De menheid-haters van de milieubeweging vernietigen ook de natuur

De menheid-haters van de milieubeweging vernietigen ook de natuur

De milieubeweging, haters van de mensheid
Met hun op Stalinistische wijze klimaatjournalistiek bedrijvende media als de Volkskrant, Dagblad Trouw, de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) moeten zij de publieke opinie daarom zo ophitsen met rampzalige scenario’s, dat onze politici bereid worden tot drastisch overheidsingrijpen/opgeven van economische en democratische grondrechten. Omdat die praktijken historisch precedent hebben, maken wij ons juist DAAROM zorgen, wij zien daarin een groter risico dan het gemiddelde weer over de laatste 30 jaar.

Het ‘klimaat’ is dus een uit zijn verband gerukt risico, dat als middel tot macht dient. Bij de Bolsjewistische revolutie van 1917 die Lenin aan de macht bracht, was het de Onvermijdelijkheid van de Geschiedenis, en het Historisch Materialisme. Bij de Nazi’s was het de genetische weeffout in volkeren die rechtgezet moest worden. Kortom De Wetenschap van die tijd. En steeds werden daarom mensen tot middel gedegradeerd.

 • Je kan voor je zelf de afweging maken wat erger is: leven in een wereld met enkele graden klimaatveraangenaming (opwarming is beter dan een ijstijd of afkoeling) of repressie van een dictatoriale Diederik Samsom die je welvaart afneemt en je via overheidsdwang op een strikt CO2-budget zet om je bewegingsvrijheid te beperken, terwijl alle Nederlanders worden bedolven onder zoemende windturbines die hen stress leveren, ziek maken en het laatste restje groene ruimte verpesten in een overvol en arm land: de oplossing van Greenpeace en co.
De Vloedlijn van Texel lag in 1910 waar nu de Horsduinen liggen na 20 cm zeespiegelstijging. Er zijn andere manieren van omgang met risico's dan via CO2-thermostaat het weer willen veranderen naar 1850

De Vloedlijn van Texel lag in 1910 waar nu de Horsduinen liggen na 20 cm zeespiegelstijging. Er zijn andere manieren van omgang met risico’s dan via CO2-thermostaat het weer willen veranderen naar 1850

Je kunt op vele andere manieren met klimaatrisico’s omgaan dan het instellen van een totalitaire (wereld)regering, nadat je eerst via media de mening masseert. Je kunt je aanpassen, zoals wij de afgelopen eeuwen steeds deden. Je kunt geld steken in energie-onderzoek zodat we in 2050 een werkende thorium-centrale hebben, een geloofwaardig alternatief voor fossiele energie. Of kolencentrales vervangen door een degelijke moderne kerncentrale, onze reageerder Joris ziet daar een stralende toekomst voor.

Wij hebben daar ook niets op tegen. Sterker nog, wij zien daar meer heil in dan de averechtse oplossingen die de milieubeweging/media aandraagt. Want links werkt averechts, en hun voorstellen zijn een aanslag op zowel welvaart, democratie als de natuur. De klimaathysterische milieubeweging is vijand van de mensheid en van de natuur.