welpjeBij alle klimaatpraat vergeten we wel eens dat volgens Spencer Weart de global warming hype is begonnen met het paleoklimaat uit vervlogen tijden. Toen er bijvoorbeeld weinig CO2 in de atmosfeer zat, scheen de aarde te zuchten onder de ijstijden, zoals van de sequels van ice age I, II, III etc, die we kennen van de eenzame oude mammoet, voortsjokkend in de huilende sneeuwstorm, ergens in Siberië, achtervolgd door een hongerig roedel wolven.

Mag dat trouwens ook een troep leeuwen zijn? Onlangs werden twee mummies van welpjes gevonden, in het barre hoge noorden van Siberië, tenminste tienduizend jaar oud. Holenleeuwen om precies te zijn (Panthera spelaea), niet dat het in Siberie, stikt van de grotten, maar de naam komt gewoon van de grottekeningen van deze soort.

Misschien valt het ook op aan de foto dat de vacht redelijk vergelijkbaar lijkt met de huidige leeuw, gewoon aan de korte kant, niet echt erg geschikt voor de ploegenachtervolging van mammoeten in de huilende sneeuwstormen van Ice Age III. Zo’n vondst werpt veel vragen op; niet in de laatste plaats hoe het nu werkelijk zat met het klimaat gedurende de ijstijd.

De holenleeuw kwam ook in Nederland voor. In diverse paleontologische collecties zijn ze terug te vinden. Ëén van de belangrijkste vindplaatsen is de Noordzee voor de kust van Rotterdam, de Eurogeul, waar voorheen platviskotters vrachten fossiele botten meebrachten voor de verzamelaars aan wal. Mammoeten, paarden, oerossen maar ook Saiga antilopes en wolharige neushoorns en zelfs een onderkaakhelft van een sabeltandkat.

Koolstofdatering heeft uitgewezen dat deze Megafauna van de Eurogeul rond de 30-40 duizend jaar oud is. In die tijd dus geen ijstijd hier ter lande en omliggende dorpen. Was er eigenlijk toen ergens anders wel een ijstijd?

Eerst maar eens naar Siberie het vaderland van deze welpjes. Hubberten et al 2004 heb ik al eens eerder naar verwezen, Fig 6 op pag 1339 is dat de periode “Mid-Weichselian, Karginian”, met droge zomers, die warmer waren dan vandaag de dag en volop paarden en mammoeten. Zeker geen ijsvelden dus en onze welpjes hadden daar prima ingepast.

Noord Amerika dan? Dat is iets lastiger te achterhalen omdat de Laurentiaanse ijskap zo 20 duizend jaar geleden, gedurende het “last glacial maximum” wel degelijk veel van oost-Canada had bedekt en de eerder sporen van leven heeft weggevaagd, terwijl in het westen de Rocky Mountains onder de Cordilleran ijsvelden zuchten.Heel Canada? Nee een klein dorpje in het Noordwesten bleef moedig weerstand bieden aan Elsa’s ongelukjes, Klondike. Merkwaardigerwijs is de Yukon is een rijke vindplaats van Pleistocene paarden en andere megafauna van het gehele late Pleistocene. Ook daar geen bewijzen van een ijstijd van 30-40 duizend jaar geleden, integendeel, er liepen kuddes met grote paarden rond.

Ook zien we bijvoorbeeld dat vondsten van galwespen in California ook van die tijd aangeven dat ook daar de temperatuur zeker niet lager was dan vandaag. Zuid Amerika is ook wat gecompliceerder maar we zien dat de grootste ijsbedekking 56 duizend jaar geleden was, waarna kleinere groeiperiodes noodzakelijkerwijs moet zijn onderbroken door terugtrekkend ijs. Iets soortgelijks vinden we ook in Australië waar de vroegste ijsbedekking een kleinde 60 duizend jaar geleden ook de meest uitgestrekte was.

We moeten vaststellen dat er helemaal geen overweldigende aanwijzingen zijn dat 30-40 duizend jaar geleden we een zeer koude ijstijd hadden. In tegendeel op veel plaatsen moet het zeker niet kouder zijn geweest dan vandaag. Dat was wel het geval direct daarvoor (de mid Weischelian advance  fig 15, pag 1255) en daarna (het Last Glacial Maximum).

Het lijkt er dus op dat we een interglaciaal hadden zo’n 30-40 duizend jaar geleden.

Nee hoor, zeggen de isotopen van Antarctische ijskernen en de oceanische sedimentkernen, het was in die tijd vrijwel even koud als ervoor en erna, kijk maar:

André 2

30-40 duizend jaar geleden was business as usual, gewoon zeer koud, kouder nog dan 50-60 duizend jaar geleden toen de gletsjers in Zuid Amerika en Australie hun maxima bereikten…..Yeah, right… Een interglaciaal compleet gemist. Hoe twee leeuwenwelpjes een klimaattheorie om zeep helpen.

En daarom antwoordde ik eerder in eerder in een discussie dat ik niet geloof dat de 100.000 jarige cyclus van isotopen zoals hierboven te zien is, iets te maken heeft met de causaliteit van ijstijden, laat staan de daarbij behorende jojo van CO2–concentraties.

Met grote dank aan Dick Mol voor de welpjeslink en de vele uren aan paleontologisch onderricht aan ondertekende.