https://www.youtube.com/watch?v=Q5ZgR_-SO8U&app=desktop

Het boven aangehaalde citaat komt van een reageerder bij de video die Corbett Report maakte over het brein achter de aanslagen op uw bestedingsruimte in ‘Parijs’: 40 procent minder welvaart in 2030 om te boeten voor De Planeet. Althans, wanneer het aan Sharon Dijksma en haar groene ambtenaren ligt. De net overleden Maurice Strong is met geestverwanten in het mondiale establishment de geestelijke vader van de Parijse klimaatconferentie, en vond het gedachtengoed uit waar men vooral bij de PvdA of erger zo verzot op is: Weg met Ons!

Die 21ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties volgt uit:  Agenda 21, de ‘groene’ agenda die in Rio in 1992 werd opgezet en waarvan de klimaatconferenties als in Parijs het gevolg zijn. In Rio werd- zoals Roger Pielke jr al schreef in The Climate Fix- dankzij Strong en de zijnen ‘klimaatbeleid’ versmald tot ‘Het is CO2, we moeten CO2 koste wat kost terugdringen’. En de adaptatie-optie werd overboord gegooid, ten faveure van afknijpen van onze welvaart.

Deze post borduurt verder op 2 of eigenlijk 3 observaties.

  • Dat 1 man in zijn leven veel kan uitrichten, ten goede en ten kwade: we kennen daar in afgelopen eeuw diverse voorbeelden van.
  • Vele miljoenen mensen stierven dankzij de acties van mensen, die mogelijk zelf nooit 1 mens vermoordden.
  • Op zijn eigen manier vindt iedereen van zichzelf dat hij het goed bedoelt. De weg naar de hel is geplaveid met….

Lezershandleiding
Een lezerswaarschuwing is verder: wie zich buiten het zeer smalle pad van geaccepteerde (links-liberale en seculiere) opinie begeeft, krijgt al snel het verwijt ‘kwetsend’ te zijn of akelige taal uit te slaan. Mijn vraag is dan: is uw lichtgeraaktheid/zelfrechtvaardiging voor mij een dwingende ethische maatstaf, die mij moet beletten mensen te informeren buiten de geaccepteerde Policor-mening? (kauw maar eens op die zin, als je ‘m niet begrijpt: ik schrijf voor mensen die kunnen lezen, niet voor de dommen, die kijken maar tv)

Neem eerst ook kennis van mijn 4 punten spraakverwarring over klimaat, de vier door elkaar lopende ingangen in het klimaatdebat. In tegenstelling tot de meeste van mijn critici weet ik waar ik over praat.

1. het wetenschappelijk debat: hoe gevoelig is het klimaat voor CO2
2. het economisch debat: hoeveel goed kun je doen per euro
3. het levensbeschouwelijk debat: welke invloed mag de mens op aarde hebben
4. het politiek debat: is de meest effectieve oplossing bottom up via particulier initiatief of top down via overheidsdwang te bereiken

Vooral journalisten zijn klimaatslachtoffer/ hersenloze zombies die overschrijven wat Club van Rome-gedachtengoed voorschrijft

Vooral journalisten zijn klimaatslachtoffer/zombies die overschrijven wat Club van Rome-gedachtengoed voorschrijft, dat hen al 40 jaar in de schedel is gegoten via media

Reinventing the International Order (RIO), NEP-milieu
Strong was nauw betrokken bij de Club van Rome, de club die sinds 1972 planetaire catastrofes voorspelt op basis van computermodellen. Een rol die het klimaatpanel IPCC overnam, vanuit de waan dat je ontwikkelingen in een ‘wereldtemperatuur’ in tienden van graden nauwkeurig kunt gebruiken zonder onzekerheidsmarges. En tot in het jaar 2100 kunt doorrekenen met op zijn best een vaag begrip van het klimaat. Precies, hoeveel heeft dat met wetenschap van doen?

Bedenk dat econoom Tinbergen voor de Club van Rome het rapport ‘Reinventing the International Order’ (RIO) schreef in de jaren ’70. En waar werd de eerste groene conferentie gehouden die exact dat doel wilde uitrollen via Agenda 21?

Dat is toeval…..

We hebben kortom zinvol lokaal natuur- en milieubeleid: het goed passen op je eigen omgeving en je gezondheid. Dat wat Jac P al sinds de oprichting van Natuurmonumenten deed in 1906. De hinderwet hadden we al , en de wet tegen vervuiling van opppervlaktewater? Die kwam al in 1969. Verder fantastisch dat we schadelijke uitstoot van zwaveldioxide kwijtraakten.

Maurice Strong geldt als ‘de uitvinder van het milieu’.

Bij Strong gaat het dan echter om de kwalijke variant van milieu, waartegen ik mij verzet. De totalitaire en anti-economische dwang in een groen jasje. De enorme bureaucratie en averechts beleid rond milieu, die Europa nu economisch te gronde helpt richten op basis van het voorzorgprincipe(energieprijzen, vluchtende industrie).

Strong was eerste voorzitter van de milieutak van de Verenigde Naties, de UNEP. Dus eigenlijk het NEP-milieu. En oh ja, hij was baas van Canadese oliebedrijven. En zijn carriere werd mogelijk gemaakt door de Rockefeller-familie. Rockefeller werd ook rijk met olie, en is weer grootsponsor van WNF en allerlei vehikels die ons met dierenplaatjes of groene verhaaltjes terug de Middeleeuwen in willen werpen. Al deze ex-oliebaronnen zijn sponsors van ‘groene’ clubs, zie ook Pew Environment. Een legaat van Sun Oil.

Save the planet

Strong zag waarde van politieke variant van wetenschap, namelijk DE wetenschap die er al uit is
Ik schreef al vaker hoe via de Verenigde Naties en op internationaal niveau allerlei ‘verdragen’ worden opgesteld die juridisch niet dwingend heten. Maar die worden via NGO’s de Europese Unie via de achterdeur worden binnengesluisd. Vervolgens liggen ze dan als juridisch dwingend feit op een Haagse bureautafel met een rapport van RIVM of Planbureau voor de Leefomgeving als rechtvaardiging van de ‘wetenschappelijke noodzaak’.

Tegelijk hebben millieuclubs de mainstream-media dan al dusdanig met alarmerende propaganda bewerkt, dat onze Tweede Kamer – die groene applausmachine- al debatterend over komma’s en punten pleit voor meer ambitie.

Immers, DE wetenschap is er al uit, en wie waagt het om DE wetenschap van kanttekeningen te voorzien?

Klimaatbeleid is zo’n voorbeeld. Dat is de in RIO afgesproken aanname dat de overheid voor ons een veilig klimaat kan afregelen via de CO2-thermostaat. Dat beleid leunt op 2 discutabele uitgangspunten, die niets met de wetenschappelijke consensus van doen hebben in klimaatwetenschap.

  • alle door mensen veroorzaakte verandering in de natuur is per definitie een catastrofe (ingang 3 ideologisch)
  • die catastrofe moet koste wat kost vermeden (puntje 2 ingang, het economisch debat)

DE Wetenschap werd dankzij Strong en de zijnen versmald tot politiek pressiemiddel
We zien dat geen van beide doelen – ingang 2 en 3- ook maar iets van doen hebben met de wetenschappelijke consensus rond klimaat.. Die consensus luidt dat de CO2-stijging van afgelopen eeuw door mensen komt, en dat CO2 EEN rol moet spelen bij waargenomen opwarming van afgelopen eeuw, al weten we niet HOEVEEL.

Zoals natuurkundige Freeman Dyson stelt, kan dankzij het biologisch onweerlegbaar in duizenden studies en experimenten bewezen CO2-fertilisatie-effect onze CO2-verrijking een reeds waargenomen voordeel geven voor landbouw, bosbouw en biodiversiteit, dat eventuele nadelen van opwarming deze eeuw VER overstijgt. Daarom schreef ik al: wij leven in het Herboceen, niet het Antropoceen. Plantengroei zweert bij onze CO2.

Dus beleid tegen CO2 is- wanneer we uit gaan van biologisch onweerlegbare wetenschap- eerder schadelijk voor de planeet dan goed. Maar omdat u zo door media bent geïndoctrineerd en milieujournalistieke mislukkelingen als Bart Hettema, denkt u mogelijk nu dat wij gek zijn. Want zoals Strong goed moet hebben geweten: mensen zijn kuddedieren, die hun opinie vooral baseren op WIE het zegt, omdat ze niet kunnen beoordelen WAT iemand zegt. Niets is mensen te gek, behalve non-conformisme.

De planeet wordt groener, mooier en rijker dankzij meer CO2

De planeet wordt groener, mooier en rijker dankzij meer CO2

Omdat wij de biologische ZEKERHEID prefereren boven de modelmatige speculaties voor 2050 in Club van Rome-stijl heten wij gek, tegen DE wetenschap, de politiek dwingende variant die de Bart Hettema’s van deze wereld leerden voor waar aan te nemen.

U kent de politieke variant van planeet redden alleen, waarmee de milieubeweging/publieke omroep uw mening al decennia conditioneert. De mening die stelt dat alle menselijke verandering op deze planeet een catastrofe is die koste wat kost vermeden moet worden. Die aanname heeft een RELIGIEUZE oorsprong, New Age-achtige Age shit waarbij alleen geloof in Christus als opgestane zoon van God verboden is. Want dan ben je dom en stellig, kwetsend voor andere geloven.

Plots zijn daar CO2-doelen, plots moeten wij allerlei windturbines plaatsen, alles dankzij Strong en de zijnen via de achterdeur op een Haags bureau neergelegd, en dan juridisch dwingend. Terwijl iedereen met middelbare school natuurkunde kan narekenen, dat die windturbines nooit stabiele basislast van fossiele of kernenergie kunnen vervangen. Al die peperdure ‘groene’ maatregelen komen van Strong en zijn internationale medestanders. Ieder debat over nut en noodzaak, glijdt van de schouders van politici en beleidsmakers.

Strong's agenda kent een sterke religieuze ondertoon, waarbij het christendom en jodendom worden verkracht voor New Age-achtige planeetredderij

Strong’s agenda kent een sterke religieuze ondertoon, waarbij het christendom en jodendom worden verkracht voor New Age-achtige planeetredderij. Alle geloof is toegestaan, behalve het geloof dat Christus zoon van God is en opstond uit de dood. Dan grijpt de policor-denkpolitie direct in: wat bent u kwetsend/stellig.

Over de doden niets dan goeds?
Dus hoe werkt de totalitaire variant van ‘het Milieu’?

Eerst is er een zo wollig mogelijk geformuleerd verdrag bij de VN, waar werkelijk niemand aanstoot aan kan nemen: wereldvrede, biodiversiteit die de volkeren verbroedert (dat staat echt in de pre-ambule van de Convention on Biological Diversity van 1992). Dan sijpelt dat door naar convenanten, detail-afspraken op regio-niveau. En plots is datgene wat eerst klonk als wollige niet verplichtende New Age/Wereldsocialistische heilsleer een dwingend stukje beleid met gedetailleerde verplichtingen. Waarover geen discussie mogelijk is, want DE Wetenschap is er al uit.

Waarmee wij dus zien, hoe de combinatie van wollige taal en de claim ‘de wetenschap’ in bezit te hebben de opmaat tot totalitaire bureaucratie inluiden. U hoort daar niets over in reguliere media, en dus lijkt er niets aan de hand, we zijn doorvoed en amuseren ons kostelijk. Maar je onbekendheid met fenomenen is iets anders als het niet bestaan er van.

Stel dat wij in een moreel universum leven, waarin mensen worden afgerekend op hun daden? Wij mogen niet op de stoel van God plaatsnemen. Toch, vanuit christelijk perspectief kun je toch stellen dat iemand die valse religie (Planeetaanbidding) tot de nieuwe religie van het Westen promootte. Een heilsleer die zelfs de Paus als hoofd van de christelijke kerk nu uitdraagt. En aan wiens handen de de nodeloze dood van miljoenen kleven: waar zou zo’n man in het hiernamaals dan terecht komen?

En is de huidige Paus wel katholiek?