Serge Galam 2 KnipselEerder schonk ik aandacht aan een klimaatdiscussie tussen onze ‘eigen’ Theo Wolters en Jan Paul van Soest. Ze waren het hartgrondig met elkaar oneens, maar het was een keurige discussie op niveau, waarvan de luisteraars veel hebben kunnen opsteken. In Frankrijk kan het anders toegaan.

Ter herinnering hier de discussie tussen Theo Wolters en Jan Paul van Soest. Beluister hier (vanaf 16.55). Als zo’n discussie tien jaar geleden mogelijk was geweest, hadden we ons wellicht de tientallen miljarden aan zinloos klimaatbeleid kunnen besparen.

Eerst twee video’s van de Franse klimaatrealist, Serge Galam (afbeelding boven), natuurkundige en onder meer directeur wetenschappelijk onderzoek van het CNRS (Centre national de la recherche scientifique).

Ook voor degenen onder ons die de Franse taal niet machtig zijn, zal het duidelijk zijn dat hier een wetenschapper aan het woord is, die rustig en zorgvuldig formulerend antwoord geeft op vragen en ervoor waarschuwt dat de pretenties van een jonge wetenschap als de klimatologie in overeenstemming moeten zijn met het niveau van kennis van het klimaatsysteem.

De technische kwaliteit van deze video laat te wensen over.

Van betere kwaliteit is de volgende video, waarin Galam uitlegt waarom het VN-klimaatpanel (IPCC), dat uitgaat van het idee dat het mogelijk om de wetenschappelijke waarheid te decreteren, in wezen anti–wetenschappelijk is.

Maar het kan ook anders gaan in Frankrijk. Je wilt het niet geloven! Zie hier een kort fragment van een altercatie tussen Francois Gemenne, die door het lint gaat, en Serge Galam. Gemenne is gespecialiseerd in de geopolitieke aspecten van de milieuproblematiek en migratie. Dat betekent dat hij waarschijnlijk niet gekwalificeerd is om een zelfstandig oordeel te vellen over de onderliggende wetenschappelijke aspecten van AGW (‘Anthropogenic Global Warming’). Dat belet hem echter niet om op intimiderende wijze tekeer te gaan tegen Serge Galam en hem het recht te ontzeggen om zijn opvattingen op de tv uit te dragen.

https://www.youtube.com/watch?v=b3Jc2CjohTY

Een eigentijdse Torquemada in actie! Je houdt het niet voor mogelijk!

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.