Lindzen achtergrond thermometerRichard (Dick) Lindzen.

Lezers die zich meer willen oriënteren over actuele ontwikkelingen op klimaatgebied kan ik de volgende websites aanraden:

  • The Global Warming Policy Forum, hier.
  • Principia Scientific International, hier.
  • Friends of Science, hier.
  • Jo Nova, hier.

De eerste twee zijn Brits, de derde is Canadees, de vierde Australisch. Alle vier bieden prima artikelen over het klimaat.

In Principia van 24 november stond een interessant artikel, getiteld, ‘Lukewarmer’ Position on Global Warming has Become Untenable’, over klimatologen die op grond van hun onderzoek tot de conclusie zijn gekomen dat de klimaatgevoeligheid nóg lager moet zijn dan die welke de zogenoemde ‘lukewarmers’ hebben berekend.

De meest bekende daarvan is Richard Lindzen (zie afbeelding boven), die samen met zijn coauteur Yong-Sang Choi, stelde dat dat de zogenoemde ‘klimaatgevoeligheid’ voor CO2  (dat is de temperatuurverhoging in de atmosfeer bij verdubbeling van het CO2-gehalte), niet hoger is dan 0,2°C, en niet 1 à 1,5°C, zoals tot nu toe door de ‘lukewarmers’ werd aangenomen. (Let wel: er is kritiek geweest op oudere publicaties van Lindzen, van 2009 en 2011, maar hij heeft deze kritiek in het laatste stuk verwerkt.)

Dit is bevestigd door andere onafhankelijke onderzoekers, zoals Evans en Kimoto, die voor de klimaatgevoeligheid respectievelijk vonden: < 0,25°C en 0,15 – 0,2°C, terwijl het IPCC uitgaat van een klimaatgevoeligheid van 3°C.

Als de genoemde auteurs gelijk hebben, betekent dit dat de verwachtingen van toekomstige temperatuurstijgingen, veroorzaakt door stijgende CO2-gehaltes, drastisch naar beneden zullen moeten worden bijgesteld. In feite betekent dit dat de mogelijke temperatuurstijging door CO2 vrijwel verwaarloosbaar is.

Ik heb dit reeds eerder betoogd maar dan op basis van de oude fundamentele stralingswet van Lambert-Beer.

De Russische onderzoeker Volokin heeft metingen gedaan op acht planeten en grote manen in het zonnestelsel en vond dat de oppervlaktetemperatuur alleen bepaald wordt door de instraling van de zon en de gasdruk aan het oppervlak. Concentraties van ‘broeikasgassen’ spelen volgens hem geen rol.

De consequenties van deze onderzoeken zijn enorm. Als CO2 inderdaad geen merkbare invloed heeft op het klimaat, zijn alle kostbare maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren zinloos.

De recente voorstellen van linkse politici om kolencentrales in Nederland te sluiten zijn dan eveneens zinloos (‘all pain and no gain’ heet dat). Overigens zullen er de komende jaren in Azië vele honderden kolencentrales worden gebouwd. Daar kan de betweterige Nederlander met zijn opgestoken vingertje niets aan veranderen!

Het is jammer dat onze beleidsmakers geen kennis willen nemen van de resultaten van de wetenschap. Dan zouden ze de klimaattop in Parijs hebben kunnen afzeggen.

Lezers die hierover vragen hebben, raad ik aan de website van Principia op te zoeken en de oorspronkelijke literatuur te raadplegen.