Marcel Crok en Martijn van Calmthout in Volkskrant n.a.v. COP21

De Volkskrant kwam zaterdag met een uitstekende bijdrage aan de klimaatdiscussie, door Marcel Crok en Martijn van Calmthout elk hun verhaal te laten doen.

Eindelijk rustig slapen door maatregelen klimaattop?

Pro & Contra Maatregelen klimaattop

Crok cr590

Marcel Crok

Ja, we kunnen rustig gaan slapen
Met stijgende verbazing aanschouw ik het klimaatcircus dat is neergestreken in Parijs. Het politiek gestelde doel is duidelijk, de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden Celsius. Om daaronder te blijven mag de wereld in totaal niet meer dan ongeveer drieduizend gigaton CO2 uitstoten, stelt een prominente grafiek in het vijfde rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Meer dan de helft daarvan hebben we sinds 1850 al in de atmosfeer gebracht en in het huidige tempo zitten we rond 2040 aan onze taks en zal de tweegradengrens bereikt worden. In klimaattermen is dat ‘morgen’ en dus is het 5 voor 12.

Deze redenering beheerst al maanden het publieke debat. De implicatie zou zijn dat oliebedrijven hun olie in de grond moeten houden en dat die bedrijven dus minder waard zijn (stranded assets). Economen spreken al van een koolstofbubbel en er wordt druk uitgeoefend op grote investeringsfondsen om geld uit fossiele brandstofbedrijven te halen. Alle kolencentrales in Nederland, ook de gloednieuwe, moeten zo snel mogelijk dicht. Paniek, paniek.

Komende 25 jaar
Niemand gaat terug naar die prominente grafiek in het IPCC-rapport. Klopt die eigenlijk wel? Het simpele antwoord is ‘nee’. Die figuur overschat het ‘probleem’ fors. Met een eenvoudig voorbeeld kan iedereen dat al zien. Sinds 1950 warmt de aarde op in een tempo van zo’n 0,10 graden per tien jaar.

De IPCC-figuur suggereert echter dat er de komende 25 jaar bijna een graad bij komt. Dat betekent ruim een verdrievoudiging van de opwarming. Niets wijst daarop. De laatste vijftien jaar is juist het tegenovergestelde gebeurd, een afvlakking van de opwarming in een periode dat de CO2-uitstoot hoger was dan ooit.

Het IPCC baseert zich op klimaatmodellen. Hoe goed zijn die? Niet best. Ze overschatten de opwarming in de laatste 35 jaar al fors. Zo warmen de oceanen in de modellen bijna twee keer zo snel op als waargenomen. Modellen simuleren forse opwarming hoog in de tropische atmosfeer, maar satellieten en weerballonnen hebben die ‘hot spot’ niet gemeten.

Broeikasgassen
Modellen hebben grote problemen met wolken en het regent te vaak en te licht. Modellen zijn niet in staat om natuurlijke schommelingen in de oceanen – bijvoorbeeld in de Atlantische Oceaan – goed te simuleren. Het ‘bewijs’ dat wij de aarde opwarmen, is gebaseerd op deze modellen. Een fragiele basis voor beleid.

Gelukkig begint duidelijk te worden wat er scheelt. Modellen overschatten het opwarmende effect van CO2, ze pompen veel te veel warmte in de oceanen en ze overschatten ook nog eens hoeveel van onze CO2-uitstoot in de atmosfeer blijft en dus kan bijdragen aan opwarming.

De laatste jaren is het mogelijk geworden om de gevoeligheid van het klimaat voor CO2 af te schatten uit waarnemingen. Voor de goede orde, deze schattingen gaan uit van de aannames van het IPCC zelf, namelijk dat vrijwel alle opwarming sinds 1850 door broeikasgassen komt. Die schattingen vallen spectaculair lager uit en koppel je die aan de IPCC-scenario’s dan bedraagt het CO2-budget niet 3.000 gigaton, maar waarschijnlijk wel 6.000 gigaton. In het huidige tempo – we stoten nu een kleine 40 gigaton per jaar uit – is het budget pas over een eeuw ‘op’.

Politisering van de wetenschap
Er is dus veel meer tijd om fossiele brandstoffen te vervangen door CO2-armere alternatieven. Oude kolencentrales uitzetten, ja. Maar een schone gloednieuwe, nee.

Goed nieuws dus, het is geen 5 voor 12! Maar niemand in Parijs is zich hiervan bewust, men baseert zich op de ‘overgevoelige’ modellen. Het IPCC heeft een soort virtuele werkelijkheid gecreëerd, een parallel universum, waar de onderhandelaars zich helemaal in thuis lijken te voelen, maar dat steeds verder van de werkelijkheid af komt te staan.

We zijn beland in een zeer kostbare versie van het sprookje ‘de kleren van de keizer’. De Deense econoom Bjørn Lomborg schat dat de kosten van maatregelen die in Parijs worden besproken wereldwijd 1.000 tot 2.000 miljard dollar per jaar zullen bedragen. Zelfs als je de modellen van het IPCC accepteert, geeft dat een vermindering van de opwarming in 2100 van slechts 0,17 graden. En die kosten maken we ter bestrijding van een zwaar overschat toekomstig probleem.

Wat betreft het klimaat kunt u dus rustig gaan slapen. Waar u zich wel zorgen over dient te maken, is de politisering van de wetenschap en het irrationele klimaatbeleid dat daarvan het gevolg is.

Marcel Crok is wetenschapsjournalist en auteur van De staat van het klimaat.
Begin 2016 verschijnt zijn tweede boek Hoezo 5 voor 12?

 

Calmthout cr590Martijn van Calmthout

Nee, we kunnen niet rustig gaan slapen
Oudere journalisten zijn berucht om hun cynisme. Ze hebben alles al eens gezien en gehoord, iedereen gesproken en zoals beroeps-ironicus Jort Kelder zegt: vroeger, dames en heren, vroeger was alles natuurlijk beter.

Vergeef me daarom als ik in de aanloop naar Parijs COP21 wat cynisch aankeek tegen alweer een internationale klimaatconferentie.

We konden het immers uittekenen. Weer de klimmende temperatuur grafieken, weer die protesterende ijsberen op straat, weer diepbezorgde regeringsleiders, weer de verwijten tussen arm en rijk, weer de uitgelekte compromissen en uiteindelijk de klok die in de laatste nacht wordt stilgezet tot er een waterig akkoord ligt. Wie optimistisch was over Parijs, moest wel enorm veel eelt op de oude persziel hebben.

Puntje bij paaltje
Dat eelt had ik allang niet meer, en toch staat er in Parijs zoveel op het spel dat ik mezelf als puntje bij paaltje komt geen cynisme toesta. We kunnen niet gaan slapen en denken dat het vast wel goed komt met het klimaat, we moeten gewoon aan de slag. De tijd van dromen is voorbij.

Volgens de laatste cijfers is de wereld sinds de Industriële Revolutie een hele graad opgewarmd door een deken van verbrandingsgassen die we er al doende omheen hebben gelegd. Die deken groeit nog iedere dag. Zonder inspanningen om de uitstoot te verminderen kan het eind deze eeuw 4 graden warmer zijn en mogelijk zelfs meer.

Dat is een wereld van hittegolven, misoogsten en overstromingen, van menselijke ellende en internationaal drama waar niemand bij zijn volle verstand naar uitkijkt. En we zijn gewaarschuwd.

Moderne klimaatcynicus
De vraag is wat we met die waarschuwing aanmoeten en daar scheiden de wegen van de cynici en de zorgenmakers.

Harde klimaattwijfelaars houden nog steeds vol dat de aarde niet opwarmt, dat het niet aan ons ligt, dat het niet erg is. Over die klassieke sceptici hoeft het hier niet meer te gaan; al hun tegenwerpingen zijn achterhaald en doorgaans ook tot op de draad versleten. Ze zaaien twijfel en sussen angst, maar het is onzin. Er is wel iets aan de hand.

De moderne klimaatcynicus erkent dat, maar zegt vooral dat overeenkomsten over voorgenomen vermindering van CO2-uitstoot ook maar woorden zijn, en dat uiteindelijk alleen de wal het schip kan keren: als de nood aan de man komt, worden we vanzelf vindingrijk in ons aanpassen en in schone energie en komt het allemaal goed.

Dat, zeggen ze, heeft de mensheid altijd gered: vindingrijkheid en vluchten als het nodig is.

Eensgezindheid
Zorgenmakers zoals ikzelf hebben daar een eenvoudig antwoord op: wat als ons tezijnertijd opeens niks nuttigs te binnen wil schieten? Hoeveel te laat zijn we dan om te redden wat er nog te redden valt? Shit happens, het kan ook gewoon totaal misgaan. En wat is er trouwens tegen om gewoon te beginnen?

Wie denkt dat het klimaatprobleem later zomaar goedkomt, gelooft te veel in wonderen. Maar hoe zit dat met de zorgenmakers? Geloven die op hun beurt niet te veel in het mirakel van de internationale eensgezindheid op klimaatgebied?

Het is goed om je te realiseren dat de wereld nog wel meer aan haar hoofd heeft dan alleen het klimaat: onderontwikkeling, armoede, milieuvervuiling, uitputting van grondstoffen, gezondheid, alles schreeuwt om oplossingen.

Voor somberaars betekent dat vanzelf dat een klimaatakkoord hooguit loze mooie woorden kan opleveren, omdat het voorbijgaat aan acute concrete zorgen. Omgekeerd kan het echter ook een zegen zijn: er zijn méér argumenten en motieven om het klimaatprobleem aan te pakken, van de smog in China tot de duisternis op het ongeschoolde Afrikaanse platteland.

Geen soelaas
Geen illusie: de klimaattop in Parijs schiet bij voorbaat tekort. Alle nationale klimaatvoornemens samen beperken de opwarming hooguit tot zo’n 2,7 graden extra in het jaar 2100. Dat is weliswaar minder dan de 4 graden of meer waar we nu vol op afkoersen. Maar het is ook warmer dan de 2 graden die, hoe willekeurig ook, politiek het streven was. En dan is er alleen een stapel plannen; wat er van terecht komt, moet nog maar blijken. Minder, vermoedelijk.

Ideaal is het allemaal niet, daar komt het op neer, alleen zullen we het ermee moeten doen. COP21 Parijs gaat de wereld niet redden, maar helemaal geen klimaatafspraken nog veel minder.

En gaan slapen biedt nachtrust, geen soelaas.

Door | 2015-12-06T00:37:24+00:00 6 december 2015|37 Reacties

37 Reacties

 1. Harry van den Berg 6 december 2015 om 00:56- Antwoorden

  Ik verbaas mij er altijd over dat ” alarmisten”, die bang zijn voor overstromingen (extreem weer) en zeespiegelstijging, kiezen voor mitigatie: windmolen- en zonnepaneelexploitanten subsidiëren, met hooguit minieme temperatuurdemping.
  Als je zo bang bent, dan ga je toch juist voor adaptatie (dijkversterking, betere waterafvoer e.d.) en probeer je als de donder kernenergie uit te bouwen en nog veiliger te maken?
  Die logische gedachte leeft wel onder de minder groen-gelovigen. Een punt waar toenadering gezocht kan worden. Hoe je ook ruziet over wel of geen opwarming en de rol van de mens er in: iedereen weet dat een euro subsidie voor wind en zon niet besteed kan worden aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek (hallo thorium!) en andere innovatie, plus adaptatie. Het zou toch lullig zijn als het wassende water ons toch nog om de oren vliegt en het geld voor dijkversterking is bij miljarden in de zakken van Rijkman-Groenink en vrienden beland….

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 6 december 2015 om 01:59- Antwoorden

   Nou, dat speelt wel mee, maar via een kronkel.
   Voor velen is de klimaatscare bedoeld om de enorme welvaart van het westen voor een flink deel over te hevelen naar de derde wereld via de zg. “climate finance”, de €100 mrd die per jaar van noord naar zuid moet gaan en daar “klimaatverandering moet tegengaan” maar in feite voor adaptatie (en zakkenvullen) gebruikt zou worden.

   Ook hier ligt best een opening, want ik vind (met veel ander sceptici) dat het zeer verstandig is om de derde wereld zo snel mogelijk op een hoger welvaartspeil te brengen. Daar mag van mij 100mrd per jaar naartoe als het zinnige echt constructieve maatregelen zijn. Maar dan juist niet door ze goedkope fossiele energie te ontzeggen!

   • Harry van den Berg 6 december 2015 om 07:05- Antwoorden

    Beste Theo,

    100 Miljard naar corrupte lieden in de derde wereld die door die corruptie het land nog armer houden dan noodzakelijk is, of 100 miljard naar R&D voor allerlei oplossingsrichtingen, waar ook die derde wereld van profiteren kan… ik vind die keuze niet moeilijk.
    Arme landen help je met het opheffen van handelsbelemmeringen, niet met zakken geld die steevast in verkeerde zakken terecht komen.

    • Boels 6 december 2015 om 10:44- Antwoorden

     Ontwikkelingshulp heeft gefaald omdat het bedoeld was om Gutmenschen een goed gevoel te geven.
     Een goed administratief bestuur doet wonderen, maar dan zonder het gefleem over rechten. Rechtenbewustzijn komt vanzelf als de welvaart toeneemt (zie China).

    • Wim 6 december 2015 om 11:52- Antwoorden

     De grootste Mercedes, Bentley, BMW en Audi dealers liggen in landen rond de Evenaar…

  • Ton Caris 8 december 2015 om 11:53- Antwoorden

   wat een onzin kraamt die van Calmthout uit.
   doet me denken aan de doempredikers in de middeleeuwen.
   die klimaatalarmisten beginnen steeds meer in hun eigen sprookjes te geloven dat de aarde vergaat.
   nou weet je wanneer de aarde vergaat over 5miljard jaar wanneer onze zon opzweld tot een rode reus en de aarde opslokt.
   en tot die tijd blijft de aarde gewoon haar rondjes draaien rond de zon.

 2. dwk 6 december 2015 om 01:44- Antwoorden

  Stukken sluiten naadloos op elkaar aan.

  Mooi hoe Crok beschrijft waar Van Calmthout z’n onzin vandaan heeft.

  De keizer loopt niet alleen in z’n blote niksje, hij is ook z’n tanden kwijt.
  Wat een armoe: sceptici worden cynici, alarmisten zorgenmakers … maar
  het is duidelijk. Martijn gooit de handdoek, althans hij houdt een pleidooi
  om miljarden te steken in maatregelen die niets zullen uithalen.
  Dat blijft zorgwekkend.

 3. Janos73 6 december 2015 om 08:27- Antwoorden

  ” Sinds 1950 warmt de aarde op in een tempo van zo’n 0,10 graden per tien jaar.”

  De opwarming sinds de jaren 50 is

  0.137 ±0.018 °C/decade (2σ) (gebaseerd op GISS)

  Dus of Marcel had zo’n 0,1 C moeten schrijven of hij had 0,14 moeten schrijven en de opwarming sinds de jaren 50 is dan ook zo ongeveer 0,9C

  Verder stopt de opwarming niet als we stoppen met de uitstoot van CO2 dat gaat nog even door.

  ” De laatste vijftien jaar is juist het tegenovergestelde gebeurd, een afvlakking van de opwarming in een periode dat de CO2-uitstoot hoger was dan ooit.”

  Uhm… Nee dus, de opwarming is gewoon doorgegaan met min of meer dezelfde snelheid, want beginnem in 1998 is kersenplukken, wetenschappelijke BS

  • Altea - Hills 6 december 2015 om 17:38- Antwoorden

   Zou U mij kunnen verklaren waardoor het dorpje Ter Heyde a Zee al drie keer is opgebouwd?
   Het eerste dorpje werd door de zee weggespoeld,en het tweede dorpje wat weer was opgebouwd maar wel verder op het land,ook dat werd weggespoeld,en nu is het al het derde dorpje,en dat ligt tegen de dijk aan en heeft nog steeds droge voeten.
   Maar toen het eerste dorpje weg spoelde,was het land bevolkt met 3 miljoen mensen,en was het toen ook al de CO2 die daar de oorzaak van was,en toen jaren later het tweede dorpje wegspoelde,was dat ook de oorzaak van CO2?
   Wat ik wel weet,is dat de glastuinbouw enorm is gegroeid door het gebruik van CO2.
   Want hoe meer CO2,hoe meer de planten groeien,en dus regeld de natuur zelf wel op deze aardkloot.
   Maar al die mensen in Parijs,zij verdienen een dikke boterham met hun klimaat geloof,en de pastoors,en dominee’s die vroeger de mensen met dood en verderf om hun oren sloegen,zij zijn door de linkse kliek die nu in Parijs het woord voeren van hun kansels verdrongen.
   Maar ja,de mens wil toch gekastijd worden,maar nu wel door de linksen.

   • Janos73 8 december 2015 om 10:33- Antwoorden

    Slechte kustbescherming?

    Maar wie heeft er brandgesticht in het natuurgebied? Iemand die toevallig met benzine en lucifers uit het natuurgebied komt, of is het gewoon de natuur tenslotte zijn er altijd al branden geweest

  • Erik 7 december 2015 om 17:45- Antwoorden

   Janos

   Sinds 1850 tot heden is de trend bij Hadcrut4:
   Trend: 0.049 ±0.006 °C/decade (2σ)

   Dus circa 0,5 graad per eeuw. En statistisch significant vermoed ik.

   • Janos73 8 december 2015 om 10:44- Antwoorden

    Zwaar statistisch significant. Net als mijn trend sinds 1950.

    Tenslotte is er meer dan alleen de trend van T als onderbouwing voor AGW .

    Zo is de forcing ook niet met dezelfde hoeveelheid toegenomen in de afgeliopen 150 jaar (en is er ook niemand die dat beweert)

    http://www.columbia.edu/~mhs119/Forcings/

 4. Rypke Rotmens Hoogleraar Toegepast Vrijetijdsmanagement 6 december 2015 om 09:18- Antwoorden

  Oef, zelden is zo pijnlijk het inhoudelijke kwaliteitsverschil geillustreerd: Marcel Crok gaat uit van degelijke analyse, terug naar de data en wat mag je dan concluderen

  En Van Calmthout heeft niets meer dan het voorzorgprincipe in de aanbieding met haar omkering van bewijslast.

  Nee het valt nooit uit te sluiten dat het in 2100 toch 4 graden opwarmt, DUS….

  Andermaal hoera voor de wetenschapredactie van de Volkskrant, een redelijk baken tussen de meestal groen bevlogen- want kennisloze- algemene redacteuren

  • wim 6 december 2015 om 11:03- Antwoorden

   inderdaad. Daarom heb ik nog steeds de Volkskrant.

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 6 december 2015 om 15:36- Antwoorden

   Klein puntje: het was de opinieredactie, niet de wetenschapsredactie.

 5. Peter 6 december 2015 om 11:27- Antwoorden

  Er zijn twee effecten waardoor de waargenomen opwarming een stuk kleiner is dan je op grond van de CO2-stijging verwacht, en die Marcel niet noemt, namelijk luchtvervuiling (‘aerosolen’) en vertraging door de oceanen. Het IPCC houdt met deze twee effecten gelukkig wel rekening.

 6. Bert Pijnse van der Aa 6 december 2015 om 11:32- Antwoorden

  Martijn Calmthout zegt gewoon zijn praatje op, zoals opgedragen door zijn baas Phillip Remarque , die dat vervolgens weer doet op last van de baas van de krant, zoals wel blijkt uit zijn terugblik en het minzame commentaar op het artikel van Max Pam.
  De Volkskrant schrijft wat de lezer graag wil lezen, net zoals de krant van wakker Nederland.
  Ze hadden ook een enquete gehouden. En ? wat zijn de prijzen Pierre.
  Voorlopig heeft de klimaattop al enkele miljarden kilowattuurtjes gekost en er komen er nog veel meer. Die hadden ze mooi kunnen besparen door lekker thuis te blijven en de tuin aanharken.

 7. Turris 6 december 2015 om 11:58- Antwoorden

  De onderliggende opzettelijk niet genoemde doelstelling van “Nee, we kunnen niet rustig gaan slapen” is gebaseerd op een ideologie gericht een nieuwe bestuurde marxistische wereldorde en het tevens uitbreiden van huidige ontwikkelingshulp met extra “klimaat”hulp. Die iedeologie heeft een “5 voor 12 klimaatalarmisme” en manipulatie van statistieken blijvend nodig en is daardoor is klimaatalarmisme ongeloofwaardig geworden.

 8. Herman Vruggink 6 december 2015 om 13:42- Antwoorden

  De IPCC figuur, welke IPCC figuur deze?
  http://www.climate-lab-book.ac.uk/wp-content/uploads/fig-nearterm_all_UPDATE_2014.png
  Het kan dus ook gewoon een paar tienden opwarmen de komende 25 jaar i.p.v. de genoemde 1 graad door Theo. De opwarming is vooralsnog keurig op schema, geen reden om plotseling af te zien van de ingeslagen weg.

 9. David 6 december 2015 om 15:46- Antwoorden

  Wat een zwamverhaal van die van Calmthout.
  Zeg toch wat je bedoelt man!
  Moeten we kerncentrales gaan bouwen? Honderden miljoenen kilo’s staal in zee zetten? Ons bos gaan verstoken? Driekwart van de bevolking de armoede in sturen omdat we energietekort hebben?
  En dat op grond van falende modellen? En die 1500 kolencentrales die er in Azië nog bijkomen? Of moeten we met kracht research gaan doen naar technologie die wel onze welvaart kan handhaven? Dat laatste dacht ik toch, een vette schande dat er in dit land geen 5 parallelle onderzoeks groepen bestaan naar fusie- en thorium technologie.

  • Janos73 6 december 2015 om 15:51- Antwoorden

   En waarom moet de regering onderzoeksgroepen naar kernenergie nog meer ondersteunen? Kernenergie krijgt al sinds het einde van WOII volop steun en heeft het nog niet voor elkaar gekregen om een goede en goedkope kerncentrale te ontwerpen.

   Het eenvoudigste is een belasting op CO2 uitstoot en dan zullen we wel zien of kerncentrales de goedkoopste oplossing zijn.

   Maar daar wil natuurlijk niemand aan. Want dan kiest de regering niet meer de winnaars en de verliezers en wordt het besluit aan de markt overgelaten. Een doodzonde natuurlijk op dit overwegend rechtse blog.

   • David 6 december 2015 om 16:19- Antwoorden

    U weigert stelselmatig de kern van het probleem te begrijpen: voldoende energie.
    Daar danken we welvaart en vrijheid aan.
    Liever rokende kolencentrales dan energiegebrek.
    Met alleen de renewables gaat het merendeel van de bevolking dood. Volgens alarmisten gaan we eraan door natuurgeweld. Ik bepleit research. En garanties geeft de natuur nooit.

    • Janos73 6 december 2015 om 17:22- Antwoorden

     kan de vrije markt niet voor voldoende energie zorgen?

     “Met alleen de renewables gaat het merendeel van de bevolking dood.”

     Ongefundeerde onzin.

     U bepleit research in een bepaalde richting betaald door de overheid, subsidie dus.

     Herhaal na mij

     “kernenergie draait op subsidies”

     Geeft niet, dat doen windmolens ook 😉

    • David 6 december 2015 om 17:29- Antwoorden

     @Janos
     wederom mist u de kern.
     Het gaat erom dat er voldoende energie is. Het gaat om de juiste beslissingen, technologie die werkt.
     En wie dat dan doet is een tweede.

    • Altea - Hills 6 december 2015 om 17:49- Antwoorden

     Het antwoord is Thorium centrales !

    • Janos73 6 december 2015 om 21:45- Antwoorden

     Davis,

     waaruit blijkt dat hernieuwbaar niet werkt? En waarom bent U zo bang dat de vrije markt dat niet zelf uit kan zoeken? Waarom subsidies?

     De vrij markt neemt toch altijd de juiste beslissing?

    • Joris van Dorp 7 december 2015 om 12:22- Antwoorden

     “waaruit blijkt dat hernieuwbaar niet werkt?”

     Hoeveel elektriciteit levert een zonnepaneel ‘snachts of bij bewolkt weer?

     Hoeveel levert een windturbine als de wind afzwakt?

     Met je dogmatische antikernenergie/pro-hernieuwbaar opvattingen verspeel je bij mij elke geloofwaardigheid Janos. Je bent kennelijk gewoon een saaie dogmaticus, net zoals de meeste mensen. Jammer.

   • Erik 6 december 2015 om 23:16- Antwoorden

    “En waarom moet de regering onderzoeksgroepen naar kernenergie nog meer ondersteunen?”
    Omdat dit de toekomst is Janos. Beter daarin investeren dan in verouderde technologieën. Windmolens blijft principieel een verouderde technologie en is teveel afhankelijk van het weer. Kernenergie (gebaseerd op thorium) heeft de potentie de groeiende wereld bevolking van voldoende energie te kunnen voorzien. Voldoende om ons huidige welvaartsniveau te behouden en zelfs uit te breiden naar achterblijvende regio’s. Met overvloedige energie zijn bijna alle problemen oplosbaar. Ook de door jou gevreesde opwarming (die gelukkig of misschien ongelukkig maar niet wil komen). Wordt het te warm dan laten we de airco’s wat meer draaien, wordt het te koud dan de kachels. Als je veel energie beschikbaar hebt is veel mogelijk.

 10. Hetzler 6 december 2015 om 18:46- Antwoorden

  Wat zo opvalt is de weloverwogenheid en onderbouwing van Marcel. Hoe schril is het contrast met de bluf van Martijn!? Moet de lezer dan geïnformeerd worden door bluf? Jammer voor het journalistieke niveau.

  • Peter 6 december 2015 om 19:52- Antwoorden

   Nou ja. weloverogenheid…, Marcel negeert de vermindering van de opwarming door luchtvervuiling en door de opname van warmte door de oceanen.

   • Boels 7 december 2015 om 14:48- Antwoorden

    Je verschrijft je.
    Door de vermindering van SOx vanwege de niet-bestaande verzuring is de instraling van zonne-energie groter geworden en dus ook de temperatuur.
    Eerst mopperen over verzuring die niet bestond, dan door morele afpersing SOx laten verminderen waardoor de temperatuur oploopt en nu mekkeren over een luttele temperatuurstijging.
    Zo kan ‘ie wel weer.

    • Peter 8 december 2015 om 16:00- Antwoorden

     Boels, die vermindering geldt wel voor Nederland, waar het inderdaad ook daardoor in Nederland een beetje warmer is geworden, maar gemiddeld over de wereld is de luchtvervuiling toegenomen.

    • Boels 8 december 2015 om 22:55- Antwoorden

     Beetje regen en de luchtvervuiling verdwijnt.
     Wonderlijk hoe het klimaat als fenomeen zelfregulerend is 😉

  • Turris 7 december 2015 om 09:06- Antwoorden

   Terecht opgemerkt, Jeroen. Bij Van Calmthout is zijn eigen ervaringspessimisme tevens de voeding voor zijn klimaatalarmisme. Van Calmthout’s relaas raakt kant nog wal. Mijn punt van zorgen over COP21 richt zich op de gevolgen voor de effecten van alle groene CO2-belastingen en “duurzame” energierekeningen die omhoog gaan, en die vooral het huishoudbudget van de minima, maar ook de werkgelegenheid destructief gaan raken.

 11. David 6 december 2015 om 21:26- Antwoorden

  En mocht het in de toekomst echt te warm worden op aarde, dan kunnen beter wat zonneschermpjes in de ruimte worden gehangen.
  Maar een miljard mensen de vooruitgang ontzeggen, dat vind ik behoorlijk grof.
  Teruggrijpen op nostalgische technologie getuigt van onvermogen of zelfhaat.
  Bossen verstoken is moedwillige vernieling.

 12. Roel Meijer 7 december 2015 om 17:38- Antwoorden

  Wat nou zeespiegelstijging door Co2?
  In het verleden was het ook al eens 6 meter hoger, zonder Co2.
  En in het heel verre verleden 200 meter hoger… de natuur kreeg spontane orgasmes… zo leuk was het toen.
  Laten we nou in vredesnaam eens ophouden die Co2 als gif te beschouwen… het brengt leven.

 13. […] NVV: Wetenschap, politiek of manipulatie? (Gastblog Kees de Lange) 206.  6 december 2015  Marcel Crok en Martijn van Calmthout in de Volkskrant nav. COP21 207.  9 december 2015   Goklany: Klimaat? Ons grootste probleem is armoede! 208.  11 december […]

Geef een reactie