Sante! Oneindig veel belangrijker dan de gemiddelde wereldtemperatuur in uw leven: de gezondheid van uw dierbaren

Sante! Oneindig veel belangrijker dan de gemiddelde wereldtemperatuur in uw leven: de gezondheid van uw dierbaren, en de welvaart/middelen om het elkaar naar de zin te kunnen maken….

Momenteel bezoekt een communicatie/AI- academicus  Hans Paijmans van de Universiteit van Tilburg- voorheen de K.U.T-  Climategate.nl voor zijn veldwerk, en hij neemt ook actief deel aan discussies. Hij wil straks aan de hand van een ‘woordwolk’ en patroonherkenning daaruit in onze schedels kijken. Hij wil ons dus indelen in een groep van sociaal minderwaardigen op basis van de frequentie van woorden die wij bezigen.

  • Wat gaat Paai dus doen?
    Hij gebruikt een vorm van psycho-google met Fourier-analyse/en of wavelet-transformaties als ik me niet vergis. Die kun je ook toepassen wanneer je aan een schilderstijl de artiest wilt herkennen. Van Gogh gebruikte bijvoorbeeld in een bepaalde frequentie veel rechtsdraaiende kommaatjes als penseelstreek. Stel Van Gogh gebruikt per oppervlak gemiddeld een x-aantal komma-penseelstreken. En iemand komt met een schilderij en zegt: dit is Van Gogh. Dan maak je een digifoto in ultra hoge resolutie en op de pixels kun je dan een wiskundige frequentie-analyse loslaten. Valt de ‘Van Gogh’ buiten de statistische range van rechtsdraaiende kommaatjes die typisch zijn voor ‘echte Van Gogh’: dan heb je een indicatie dat je met een pseudo-Van Gogh van doen hebt.

En vervolgens moet er dan een deskundige kunsthistoricus naar kijken, of wat de computer uitbraakt ook betekenis heeft.

Je krijgt kortom altijd een uitkomst. Of die betekenisvol is, dat is een tweede vraag die voor Paijmans al is beantwoord.  U, dierbare lezer van Climategate.nl, u bent gek, want Paijmans is het niet met u eens. Paijmans voegt dan weer een ‘nieuw onderzoek’ toe aan de Stapel ‘nieuwe onderzoeken die zeggen dat wij gelijk hebben en dat u gek bent.’

Hoeveel invloed had deze grafiek op uw leven in de afgelopen 30-40 jaar?

Hoeveel invloed had deze grafiek op uw leven, keuze van partners, vrienden, geboorte van kinderen, gezondheid in de afgelopen 30-40 jaar?

Wat verhef je tot belangrijkste in je leven?
Wat is er toch met de inwoners van ons Gallische internetdorpje aan de hand, dat de propaganda van klimaatdemagogen maar geen vat krijgt op onze grijze cellen? Waarom vind ik bijvoorbeeld de gezondheid van mijn dierbaren oneindig veel belangrijker dan 0,8 graden klimaatveraangenaming in anderhalve eeuw. Als ik terugkijk wat sinds eind jaren ’70- bij de start van satellietmetingen aan temperatuur en mijn peutertijd- het meeste invloed had op ons leven, is dat dan:

  • a. gezondheid van jezelf en dierbaren
  • b. geboren zijn in een welvarend land
  • c. in een gezin geboren zijn met liefdevolle intelligente ouders die geen tokkie waren, aan de drank en drugs: maar gewone maatschappelijk functionerende nuchtere Nederlanders, of het nu 35  graden was (warme zomer) of -22 (Elfstedenwinter), een kwakkelwinter of een typisch Hollandse kutzomer.
  • d. Een klimaatsprong van 1 graad in de tweede helft van de jaren ’80 over geheel West Europa, waar wij ons pas afgelopen jaren voor gingen interesseren, uitsluitend doordat mensen in media daar kabaal over gingen maken, niet omdat dit enige invloed op enig mens in heel Nederland had

Waaraan verleen je kortom de meeste prioriteit?
Waar spendeer je de meeste intellectuele energie aan en het meeste geld om een mensenleven te verbeteren? Een kwestie van persoonlijke economie, welke terreinen des levens wil je meer investeren…

De zomer van 1998- het warmste jaar tot nu toe- die staat nog positief in het geheugen ge-etst. Toen verbleef ik op Isle of Rum in Schotland, en het was fantastisch weer terwijl we Minky Whales zagen, Jan van Genten voor ons uitdoken. De pijlstormvogels scheerden als kruisen over de zee, grote jagers achtervolgden zeevogels met vis. De vaartocht in de zon door de Sound of Rum vanaf Mallaig, het was een vogelaarshemel.

We jaagden op edelherten, die je van de bergkam moest slepen en op het zadel binden van je paard.

We hadden lange ‘drinking sessions’ met lokale jagers, Kayleighs met muzikanten uit Edinburgh tot het licht werd. En eenmaal onder de tafel gedronken was het laatste waar ik aan dacht:, fuck het is El Nino. Ben je dan een ‘ontkenner’ of meer nuchter in dronkenschap dan klimaatdemagogen zonder 1 slok op?

10 jaar later voor NRC Handelsblad keerde ik terug. Niet de klimaatverandering had de levens van enkelen negatief beïnvloed, maar de drank. Op Rum was het nog steeds meestal kutweer, zoals de Schotten zeggen: ‘we don’t have a climate’. 1998 was een prettige uitzondering.

 

Klimaatbeleid geeft in Duitsland al energie-armoede, de lage klassen worden van de energie afgesloten

Klimaatbeleid geeft in Duitsland al energie-armoede, de lage klassen worden van de energie afgesloten

Klimaat, een kwestie van wereldprioriteiten
Je kunt per jaar 1 tot 2 biljoen dollar uitgeven in de hoop dat de aarde 0,001 graad afkoelt in 2100 zodat je misschien 1 dag vaker in het jaar kunt schaatsen, ook al ben je dan al lang gestorven. Of je geeft 2 euro uit voor een kaartje bij de kunstijsbaan. En de maatschappij houdt jaarlijks 2 biljoen dollar over voor armoedebestrijding, natuurbescherming, parkonderhoud, onderwijs en andere zaken.

Klimaateconoom Richard Tol maakte recent dat zelfde punt.Dat- wat zijn je wereld/levensprioriteiten- dat is waar het klimaatdebat om draait, en die vraag was ook de kapstok waar ik mijn eerste klimaatsceptische artikel aan ophing in HP de Tijd in 2006. Honger in Honduras, drinkwater voor Darfur, armoede in Armenie, vernietiging van onze natuur door natuurorganisaties, vele agendapunten strijden om uw aandacht. Zij moeten zich allen opblazen in media- die prikkelleveranciers tussen de reclameblokjes- om uw aandacht te trekken.

Dat is wat Al Gore ook deed, net als Bono en noem ze maar op.

Terwijl u ondertussen zelf aandacht hebt voor het rapportcijver van uw kleintje. Die niet kan spellen, en blijft achter op school, komt huilend thuis. Zodat u het nieuws uitzet, het hummel opvangt en zijn taalvaardigheid gaat bijspijkeren. Stel dat hij niet mee kan komen straks…..

Wat zeggen wij van een vader of moeder die dan meer prioriteit geeft aan wat de thermometer die dag zegt? Die het huilende hummeltje met rapport aan de kant schuift om eerst Al Gore te kijken?

Klimaat ging nooit over klimaat
Al dat improductieve gebabbel over CO2, aerosolen en forcings en ander volslagen onbelangrijk gepruts in de marge. Dat mag enkele gepensioneerde would-be-Galileo’s met beta-achtergrond de studeerkamer in drijven. Het mag voorheen totaal marginale wetenschappelijke vakgebieden plots status geven en onderzoeksgeld, als klimaatvogelaars op zoek naar de kanarie in de kooldioxide-mijn.

Het is louter bedoeld om de aandacht af te leiden van de werkelijke motieven van de klimaatdemagogie. Er zijn immers maar enkele tientallen klimaatwetenschappers op de wereld die iets van klimaat weten. En dan weten ze ook nog veel te weinig. Die worden enkel ge/misbruikt voor een andere agenda.

De rest (werkgroep 2 en 3 van IPCC en alle media/milieuclubgezwets) is propaganda.

  • Ook Paijmans weet nul, nada, niets van klimaat. We kunnen hem beter Pagegaaimans noemen.
Maak je groen symboolbeleid tot prioriteit (nep-duurzaam) of betrouwbaarheid en betaalbaarheid van energie...

Maak je groen symboolbeleid tot prioriteit (nep-duurzaam, windturbines die 15 jaar max meegaan) of betrouwbaarheid en betaalbaarheid van energie…Henk Kamp van de Vereniging Van Draaideurcriminelen (VVD) kiest er nu voor met de Tweede Kamer om betrouwbaarheid en betaalbaarheid te offeren voor de windmolen-lobby.

Basaal menselijk gedrag is de simpelste verklaring voor klimaatdemagogie
Het klimaatdebat draait om alles behalve klimaat zoals ik al vaststelde. Het is een kwestie van Follow the Money. Dat concludeer ik gewoon door uit te gaan van basaal menselijk gedrag dat door de eeuwen heen het zelfde bleef, of het nu de Middeleeuwse Warme periode was of de Kleine IJstijd, de Romeinse warme periode of de afkoeling daarna.

Het draait de klimaatparasieten om macht en geld. Bij slechts enkelen is klimaat net als ‘De Aarde’ een soort animistische religie. Die zijn wel echt gek. Maar dat is zeer kleine een minderheid, beperkt tot de nationale klimaatheks Marjan Minnesma. En een handvol Dagblad Trouw-abonnees die de Duurzame variant van het Gilles de la Tourette-syndroom kregen.

Het eerste dat Al Gore ook deed na zijn klimaatfilm was een Climate Change Index opzetten met Goldman Sachs om te kunnen cashen op de CO2-bubbel. Die bubbel implodeerde, en nu willen de Amerikanen datzelfde experiment hier herhalen. Onder andere via de European Climate Foundation en het bewerken van de financiele wereld in Europa. Met COP21 als inzet en de ABP-pensioenpot hebben ze al in hun kamp gekregen dankzij het naieve CDA-klimaatvrouwtje Corien Worttmann.

Voor deze filantropische mensenredders geven we subsidies uit

Voor deze filantropische planeetredders geven we subsidies uit: NWEA is de windmolenlobby

Klimaat betaalt vele hypotheken, zodat niemand de bubbel wil doorprikken
Ik heb dat – prioriteiten kiezen- ook al uitgelegd aan Amanda Porter, een communicatiewetenschapster die door Pier Vellinga naar Climategate.nl werd gezonden om in onze schedels te kijken. Ook in haar leven speelt klimaat geen enkele rol van enige betekenis. Althans, vergeleken met de andere veel belangrijker zaken des levens als voedsel, gezondheid en de vraag of je een partner vindt die ook nog bij je blijft.

Of dat je via het Buddybureau op groepsreis moet voor Alleengaanden met de Firma Wanhoop BV, nadat echtscheiding je van je maatje beroofde en je huis, kinderen enz. Wie denkt er dan aan klimaat?

Het enige dat klimaatdemagogie doet, is dus het tot wereldprioriteit verheffen van volslagen onbelangrijke zaken voor mensen.

Zodat een kleine elite daardoor exorbitant kan profiteren op de terreinen des levens die voor mensen wel belangrijk zijn. Zoals lekkerder voedsel, een meer kosmopolitische levensstijl met veel reizen, belangrijk gevonden worden en sociaal prestige, baantjes. En zo betaalt het klimaat vele rekeningen en hypotheken van allerlei ‘deskundigen’.

Het is een bubbel, die een behoefte en vervolgens geld genereert. Tot er zoveel mensen op die bubbel drijven, dat niemand nog die speld durft te pakken en ‘prik’ wil zeggen. Zoals een ecoloog mij toevertrouwde zijn vele academici zo ‘klimaatprostituee’ geworden. Ze moeten wat geks roepen over klimaat omdat ze anders geen onderzoeksgeld krijgen.

...is het ironie of gewoon bot cynisme van de groene subsidiemaffia

…is het ironie of gewoon bot cynisme?

Het eerste woord dat Papegaaimans in zijn analyse mag gebruiken: PRIK!
Ik zeg dat wel: Prik! Wat zegt dat woord nu over mijn schedel Papegaaimans?

Iedere bubbel wordt eerst opgeblazen met reclame/ propaganda waarbij ik propaganda definieer als: 1 terrein des levens bovenmatig tot prioriteit verheffen via conditionering, herhaling en andere psychologische technieken zodat mensen er meer aandacht aan besteden dan zij normaliter zouden doen.

Iedereen is met propaganda groot geworden, van onschuldige propaganda en reclame tot politieke sturing. Blog ik een andere keer over. Het belang van die observatie is nu: bedenk eens hoeveel van je wereldbeeld nu is gebaseerd op directe ondervinding en waarneming, of gebaseerd is op informatie- uit de tweede, derde, vierde of erger hand? En door welk filter dat is gegaan?

Ik hoef niet in een digitale glazen bol te kijken om iets van menselijk gedrag te begrijpen. Iedereen met meer dan 30 jaar levenservaring, een gezond stel hersens, die iets van de wereld heeft gezien en die de wereldliteratuur van Dostojewski tot de Bijbel kent, die mag zich wat mij betreft sociaal wetenschapper noemen.

In de jaren ’90 ‘ontdekten’ psychologen van de prestigieuze Harvard University dat angst voor de dood een belangrijke drijfveer is bij mensen. Wereldnieuws. Echte wetenschap.

Goh! Tot zover het belang dat ik hecht aan K.U.T.-wetenschap. (Katholieke Universiteit Tilburg)

– – –