Het is nog maar net begonnen,...

Het is nog maar net begonnen,…als u ze ziet draaien, weet u dat er weer geld van uw rekening wordt geschreven voor de klimaatmaffia

Een Europese spin in het klimaatweb – waarbij de overheid dient als middel om geld los te weken van midden- en onderklasse- is sinds 2008 de voornamelijk vanuit de VS en Canada gefinancierde European Climate Foundation(ECF) in Den Haag. Die club met twee Duitse voormannen, werd in 2008 opgericht. Het ECF kent machtige (ex) commissarissen als de Spaanse socialist Javier Solana, eerder secretaris-generaal van de Navo en van de Raad van Europa.

Dit blog licht de Raad van Commissarissen van die club door waarin geen enkele klimaatwetenschapper zit, of iemand die ook maar in de verste verte daar verstand van heeft. Het zijn miljardairs, geldjongens, bankiers, ex Verenigde Naties-mensen en economen die vooral goed zijn in geld en politieke lobby. Allen van salon-socialistische snit met zeer groot netwerk bij de groten der aarde. Hieronder zo een opsomming.

Duitsland achterna, mede dankzij ECF
De klimaatmaffia waarin ECF een coördinerende rol heeft als geld- en spelverdeler voor druk in Brussel, kreeg afgelopen 10 jaar al honderden miljoenen euro’s campagnegeld om hun Agenda 21 uit te rollen. Vooral de Postcode Loterij speelt daarbij een grote rol in Nederland. Met dat propagandageld kunnen zij buiten de democratie om lobbyen voor onherroepbare subsidie-contracten. Zoals de 8 miljard euro van Henk Kamp in 2016, die hij bemachtigt via de SDE-opslag over uw energierekening. We gaan de Duitsers achterna, en dit komt dus bovenop de directe opvangkosten van de asielstroom van 1,4 miljard euro per jaar.

  • Zoals Der Spiegel meldde:In 2013 moesten de Duitsers liefst 20 MILJARD euro ophoesten voor stroom met een marktwaarde van maar 3 miljard euro. De rest is allemaal belasting die in de diepe zakken vloeit van de klimaatmaffia. Wie denkt dat de klimaat- en windturbinediscussie over klimaat gaat is of totaal naïef, journalist bij de NPO en/ of gewoon oliedom.
  • Het gaat om macht en (uw) geld, namelijk 1 tot 2 biljoen euro belastingen per jaar die uit de COP21 conferentie moeten voortvloeien; Punt.
  • En dat u nu van mij denkt ‘hij is gek’: overweeg dan de kracht van 10 jaar multi-miljoenenpropaganda op uw beeld over de klimaatdiscussie. Op welke waarneming baseert u standpunten, sociale (media)druk of de invloed van het huidige klimaat op uw leven? Leer zelf waarnemen en nadenken.

ECF verdeelt 25 miljoen Euro propagandageld over 102 spinoffs
In 2013 had ECF 23 miljoen euro te besteden om voor klimaatbelastingen te lobbyen via 102 organisaties en spinoffs, nu 25 miljoen euro. Dat besteden ze bijvoorbeeld aan een rapportenregen die hen gelijk geeft in de politieke arena waar belastinggeld wordt verdeeld. Zo dring je de tegenpartij steeds in het defensief met ‘nieuw onderzoek zegt’. Het IPCC werkt net zo.

Hun Duitse CEO ging met 3 ton euro naar huis in 2014 zo vermeldt een Europese kolenboer die graag wil weten wie hen via allerlei clubs als Greenpeace het leven loopt zuur te maken (terwijl kolencentrales nodig zijn voor het backup-vermogen bij al die wisselvallige stroom leverende windturbines). Bij de KVK staat alleen de jaarrekening van 2009 en 2010 vermeld.

Storting 18 miljoen euro die werd opgebrand

Storting 18 miljoen euro die werd opgebrand in 2009, 2010 liefst 21,8 miljoen euro, na 2010 geen jaarrekening meer van European Climate Foundation.

De Raad van Commissarissen van de Europese Klimaatmaffia

  1. De Canadese miljardair en ‘Advertentiekoning’ John Mc Bain is nu 1 van ECF haar grootste financiers en was commissaris, een soort Derek Sauer. Hij dreef vanuit Amsterdam Sloterdijk (Orlystraat) zijn advertentie-imperium Trader Classified Media dat hij in 2006 voor een slordige miljard euro van de hand deed. Zie hier de bij AFM vermelde transactie:

Screen Shot 2015-12-22 at 21.48.08

2. Susan Bell (VS) is niet alleen van de Audubon Society maar ook aangesloten bij ClimateWorks. Die stichting financiert ook het ECF, en is voor investeerders en investeringsfondsen die iets met ‘klimaat’ wil doen, zoals de Oak Foundation. De Amerikaanse Oak Foundation zit- net als WWF- vanwege het bankgeheim in Zwitserland en is lange termijn sponsor van Greenpeace, maar ook Friends of the Earth en andere anti-moderne obstructiegroeperingen. De Oak Foundation is ook sponsor van het MSC-keurmerk en van de club die de Nederlandse visserij te gronde helpt richten: Stichting de Noordzee.

3. Charlotte Joy Darcia Pera is sinds 2012 de CEO van Climate Works Foundation, en 1 van de 30.000 lobbyisten die op de COP21-conferentie in Parijs met de Verenigde Naties als drukmiddel iets van de 1 tot 2 biljoen publieke euro’s per jaar probeerde los te krijgen uit naam van ‘het klimaat’.

4. Katherine Eugenie Hampton– een Britse socialist -is verder interessant. Zij is nu directeur van het in London gevestigde CDP Worldwide, een lobbyclub die het Europese financiele circuit de koolstofbubbel in helpt duwen. Dat doen ze met de Portfolio Decarbonization Coalition, dat weer vanuit de Verenigde Naties (UNEP) is opgezet om bij bedrijven de energie-huishouding te controleren. Hun doel is dat alleen bedrijven nog geld krijgen die zich in de energieboeken laat kijken door de VN, zoals afgesproken in de Montreal Plegde van de Verenigde Nazi’s-club UN PRI . En dus het opdrogen van iedere financiering richting nu nog rendabele bedrijven die niet voldoen aan de standaarden van het wereldsocialisme/Agenda 21.

In hun Global Climate Change Report 2015 citeren ze de hier reeds besproken CDA-gansje en CEO van ABP Pensioenfonds Corien Wortmann als succesvoorbeeld. Geen wonder dat onze pensioenpot zo aantrekkelijk is voor de klimaatkleptocratie, met 1200 miljard gespaarde euro’s.

Companies will now have to prove they meet strict ESG standards to be included in the portfolio of ABP, one of the world’s biggest pension funds, with €350bn in assets and 2.8 million participants. The Dutch pension fund expects to shift €30bn of its €90bn in equities to cut the carbon emissions of companies within its portfolio by 25% over the next five years. “The new strategy must not have an impact on the return on investment,’ the fund’s chairwoman Corien Wortmann said.

CDP zegt op het volgende bedrag invloed te hebben via haar lobby:

Screen Shot 2015-12-22 at 22.26.59

  • Wie nog meer meedoen met CDP zijn frisse clubs als Goldman Sachs, Rockefeller, AIG, Bank of America Merrill Lynch, Barclays’, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, ING, Itau, J.P. Morgan Chase, Macquarie, Nomura, Santander, and Wells Fargo. Al die publieke euro’s die uit naam van het klimaat na COP21 uit Europeanen worden gezogen, die vinden vanzelf een goed plekje bij deze frisse lieden. Voor onze eigen bestwil.

5. Tubiana Laurence, Algerijns-Frans is als communiste ook invloedrijk, zij was namelijk de Franse klimaatonderhandelaar namens de regering, zette de COP21-conferentie op en beweegt zich onder de groten der aarde. Zij is directeur van de Franse Agenda 21-club IDDRI, en schreef samen met pornoroman-schrijver en voormalig IPCC-baas Rajendra Pachauri een vrome geloofsbelijdenis over Moeder Aarde: ‘A Planet for Life’. Niklas Hoehne van Ecofys is ook weer rapportschrijver voor IDDRI, Ec0fys is ook weer subcontractor van de ECF.

6.Caio Koch- Weser, Duits econoom afkomstig van de Wereldbank, zit als voormalig deputy-minister van Financien in Duitsland en nu Vice-voorzitter van Deutsche Bank ook niet ver van het geld. Hij is ook ‘non executive’-director van BG-Group, een club die mondiaal LNG (Liquified Natural Gas) exploiteert en transporteert. Met vanaf 2017 China als grootste afnemer.

7. Tom Steinbach is lid van de Hewlett Foundation, een fondsenparaplu voor anti-moderne ideologie met groene verf die de European Climate F0undation ook financiert.

8. Kathleen Cravero (VS) is CEO van de Oak Foundation, 1 van de top 5 financiers van de European Climate Foundation. Deze in Zwitserland (Geneve) filantropiegigant uit de VS financiert vrijwel alle anti-moderne obstructieclubs die Europa rijk is, waarop Greenpeace International zich ook beroept. En Friends Of the Earth, zusterclub van Milieudefensie waarmee ze hun 33 duizend euro per jaar kostende kantoor aan de Nieuwe Looierstraat delen in Amsterdam tot 2018. De Oak Foundation financiert rapporten van Milieudefensie waarin zij roepen hoe de Nederlandse regering de olie-industrie subsidieert. Het toenmalig ministerie van VROM betaalde daar ook aan mee, net als NOVIB. Milieudefensie werd tot voor kort voor 90 procent door VROM gefinancierd.

9. Stephen Brenninkmeijer is een typische geldjongen van investeringsmaatschappij in Londen GB Fund uit het bekende geslacht van C&A, oprichter van Willows Investment.

Agenda 21 ontfermt zich nu over ons geld

Agenda 21 ontfermt zich nu over ons geld, in de wetenschap dat geen bedrijf kan ondernemen zonder financiering

Postcode Loterij: uw lot helpt oppositie breken tegen windturbines
Financier van de European Climate Foundation (2 miljoen euro tot 2014) is verder de Postcode Loterij van Boudewijn Poelmann. Boudewijn Poelmann (op plaats 25 meest invloedrijke Nederlanders) financiert alles dat de anti-moderne agenda van anti-kernenergieclub Greenpeace nastreeft in verschillende gedaantes, van activisten met spandoek tot maatpakken in Davos.

Poelmann schonk Greenpeace 60 miljoen euro om ons te helpen terug te keren tot de Middeleeuwen toen de aarde nog gelukkig was met de ziekte die mensheid heet. Poelmann financierde klimaatclub Natuur en Milieu met 37,9 miljoen euro, die nu met 8 parapluclubs in Utrecht en Henk Kamp (VVD) als vazal helpt om de windturbine-industrie absolute macht te geven in ons land.

Hiervoor doen we het, dit zijn de clubs die van Natuur en Milieu profiteren

Dit zijn de clubs die van Natuur en Milieu profiteren en haar windmolenindustrie

Daarnaast schonk Poelmann The Climate Group 8,7 miljoen euro, om ongeveer het zelfde te doen als ECF: het belobbyen van het bedrijfsleven, en de Clinton Foundation 22 miljoen euro om het zelfde te doen bij overheid en bedrijfsleven.

Poelmann financierde ook de Carbon War Room om exact datzelfde te doen met 7,6 miljoen euro. Die club ging recent op in het Amerikaanse Rocky Mountain Institute.  En wie trad daar weer toe: Jules Kortenhorst, CDA-parlementarier die eerder commissaris was van de European Climate Foundation. De European Climate Foundation verdeelt weer fondsen aan 102 organisaties. Zij hielp onder andere in 2008 Client Earth opzetten, een bureau met activist-advocaten in de VS dat de Europese wetgeving wil aanpassen aan haar ideologie, via druk in Brussel.

De financiers op een rij

De financiers op een rij

Klimaatbeleid gaat over zo duur mogelijk doen alsof je iets aan CO2 doet
Dus wie nog dacht dat ‘klimaat’ het doel was, deze vraag: als het om effectief klimaatbeleid ging, waarom financiert men dan de lobby voor de windturbine-industrie, en financiert men tegelijk de obstructie tegen de enige effectief bewezen form van CO2-reductie? Zie hier:

..zo meldt Greenpeace trots, een club die 280 miljoen euro fondsen ontving in 2013

..zo meldt Greenpeace trots in haar internationale jaarverslag 2013, een club die 280 miljoen euro fondsen ontving in 2013

Terwijl hun eigen mensen- zoals Niklas Hohne van Ecofys zelf ook weten (zie mijn blog afgelopen zondag) dat Duitsland met al haar windmolens de hoogste CO2-productie in 2009 had per kWh stroomproductie van Europa (497 g/kWh). En Frankrijk met al haar kerncentrales op afstand de laagste (86 g/kWh). Waar haalde Greenpeace en FOE de poen vandaan om de Atomausstieg te forceren, die de Duitse CO2-productie per kWh nog verder deed opveren? Als effectief CO2-beleid het doel was, zouden ze Greenpeace niet financieren.

Er is dus een ander doel, waarom men inzet op bewezen ineffectieve ‘renewables’. Wanneer ik de club citeer van 1 van de commissarissen van de European Climate Foundation:

Creatieve destructie over de rug van de onder- en middenklasse

Screenshot CDP Climate Change Report 2015: Creatieve destructie over de rug van de onder- en middenklasse

Het klimaat-industrieel complex met nieuwe economie die de onder- en middenklasse uitzuigt
Het enige wat deze lieden- in mijn optiek- dus willen is u en mij maximaal uitzuigen met CO2 als excuus, een welvaartsoverdracht van onderklasse en middenklasse van Europa naar wereld-elite.  Europa is hun proeftuin om te profiteren van de koolstofbubbel, dankzij de afwezigheid van  democratie in Brussel en de absolute financiële macht van NGO’s. Bedenk dat Al Gore flopte in het opzetten van de handel in de koolstofbubbel via een Climate Change Index in 2010 in de Verenigde Staten samen met onder andere Goldmann Sachs.

Het lijkt er op dat Europa nu de nieuwe koolstof-speculatiekamer wordt van het grootbankierswezen, via zo duur mogelijke oplossingen om zo weinig mogelijk CO2 te reduceren. Want dan blijf je zelf tot in de einder in bedrijf.

Alleen met geweld zijn deze lieden nog tegen te houden. En dan horen wij de propagandisten van het NOS Journaal roepen dat wie in opstand komt de democratie geweld aan doet. Omdat zij de illusie verkopen dat wij een democratische rechtstaat zijn, vanuit hun slecht geïnformeerde wensdenken. En met geheven vinger naar landen die dankzij Amerikaanse propaganda tot Evil Empire werden gebombardeerd. Bedenk dat tenminste 90 procent van wat de NPO verkoopt door PR-mensen is behandeld.

Maak uw borst maar nat. Welk kabinet ook zit, dit is wat we krijgen...

Screenshot Der Spiegel 2013: Maak uw borst maar nat. Welk kabinet ook zit, dit is wat we krijgen…

Wij zijn natuurlijk een door geld geleide lobbycratie en totalitaire bureaucratie, een ceremoniële democratie waarin U en ik dienen als batterijtjes in de Matrix. U moet betalen voor dit bovenstaande volk, en anders komt de overheid langs.

Als deurwaarder om uw geld te halen. Of gewoon, om u op te sluiten.Ook als iedereen PVV stemt gaan alle groene belastingen voor klimaatspeeltjes met honderden euro’s tot duizenden euro’s per huishouden stijgen. Tot we net als in Duitsland Energiearmoede krijgen met honderdduizenden afsluitingen van de onderklasse, die haar rekeningen niet meer kan betalen. In 2013 moesten de Duitsers liefst 20 MILJARD euro ophoesten voor stroom met een marktwaarde van maar 3 miljard euro. De rest is allemaal belasting die in de diepe zakken vloeit van de klimaatmaffia.

Voor de Aarde. Dit is dus geen complottheorie, het is complot-praktijk, je ziet het voor je ogen zich ontvouwen.

Dus als iemand mij als boodschapper straks ‘verongelukt’ ergens vindt, bedenk dan dat krachten hier achter niet op een mensenleven kijken om hun miljardensubsidies te kunnen scoren. De klimaatmaffia is het allerzwaarste tuig van de richel, vooral omdat ze vanuit een zuiver geweten geloven te handelen.