Wietse Bijbel

Komende dinsdag, morgen dus, zal de Eerste Kamer waarschijnlijk instemmen met de nieuwe Wet Natuurbescherming. Deze wet bevordert een verdere bureaucratisering van natuur, dankzij de oligarchie van linkse partijen en fondsenwervende pressiegroepen die van de Postcode Loterij miljoenen euro’s campagnegelden ontvangen. Het doel om natuurbeleid te vereenvoudigen is alvast niet gehaald.

Op verzoek van 1 van mijn donateurs stuurde ik mijn onderzoek Sjoemelnatuur naar alle Tweede Kamer-fracties, alle Statenleden van de 12 provincies die dat beleid moeten gaan keuren, en naar alle Eerste Kamerleden.Het onderzoek schetst hoe het Planbureau voor de Leefomgeving een vals natuurbeeld schetst met creatief boekhouden. De Volkskrant schonk al aandacht aan het onderzoek, en in Elsevier publiceerde ik een samenvatting.

Doe er uw voordeel mee, als u daar voor open staat. Als u daar niet voor open staat, doe het dan vooral niet. You can lead a horse to water but cannot make him drink. You can put a man to school, but cannot make him think (Ben Harper) 

Sjoemelnatuur-omslag

Sjoemelnatuur is de Nederlandse opvolger van ‘Biodiversiteitscrisis’ dat je bij de Stichting Mwenb (www.mwenb.nl) kunt downloaden

Hoe staat biodiversiteit er mondiaal voor als je kijkt naar de beschikbare gegevens?

Hoe staat biodiversiteit er mondiaal voor als je kijkt naar de beschikbare gegevens?

Provinciale chaos
Per provincie is de wijze waarop burgers hun statenleden kunnen benaderen al net zo chaotisch en verschillend, als dat het natuurbeleid is. Bij Gelderland heb je 1 mailadres via welke je alle statenleden kan benaderen, bij veel provincies staan alle Statenleden op alfabetische volgorde, terwijl anderen ze weer rangschikken per partij. De Provincie Brabant heeft weer een lijstje met enkel de fractievoorzitters. De provincie Friesland profileert zich als een stukje buitenland, en daar heet het Natuurnetwerk Nederland nog Ecologische Hoofdstructuur.

Wanneer ergens in deze 12-voudige chaos Rijksgelden sijpelen, lijkt het mij alvast onmogelijk daar ooit nog een bestedings-verantwoording voor terug te vinden.

Wanneer mensen reageerden op mijn SPAM, waren ze van de PVV of SGP, en een enkele VVD’er, en van de SP. Ik ken mensen van de PVV als oprecht bezorgd over de glijdende schaal van corruptie en redeloosheid waarin Nederland zich bevindt. Bij de SP zitten wel kritische doorbijters, vroeger stemde ik er ook op. Bij de mannenbroeders van de SGP bestaat nog zoiets als waarheidsliefde, althans, dat verwacht je van mensen die de Bijbel nog niet verwaterden tot ‘als je maar happy bent’. Een van de laatste betrouwbare Kamerleden was ook Van der Vlies.

Bij de VVD, daar heb je een mix. Van VVD’ers die je bijna als maffia kunt beschouwen zoals Ed Nijpels. En er zit ook een degelijke rechtervleugel die gewoon wil staan voor ondernemende mensen en zelfstandige mensen die gewoon de handen uit de mouwen willen steken voor Nederland.

Links of rechts, het maakt uiteindelijk niet uit: als mensen maar integer willen zijn en kritisch willen denken. Uiteindelijk heeft een vogel ook een linker- en rechtervleugel nodig om te vliegen.

https://www.youtube.com/watch?v=IGsw-6XDAsc

 Postcode Loterij; verkocht de ziel van natuurbescherming
1 meisje van de Partij voor de Dieren reageerde direct met allerlei beschuldigingen- omdat je met eenvoudig googlen ziet dat ik zowel positief tegenover jacht, visserij en andere actieve natuurbeleving sta. En negatief tegenover politiek gemotiveerde pressiegroepen, die dankzij de Postcode Loterij een macht kregen, die hun werkelijk draagvlak onder de Nederlandse bevolking vertekent.

Zonder ook maar een letter in het rapport te lezen. Sommige mensen willen nu eenmaal niet dat hun wereldvisie verstoord raakt. Stel dat ‘Het Dier’ of ‘De Natuur’ geen podium meer kan zijn van waaraf je anderen de les kunt lezen over je eigen morele superioriteitscomplex.

Wie iets aan mijn persoon wil vinden om aanstoot aan te nemen zodat zij geen kennis van de inhoud hoeven nemen: die vindt vast ergens iets van zijn of haar gading. Het is heel eenvoudig geen autoriteit aan mij te willen toekennen. Ik ben slechts de boodschapper, een wetenschapsjournalist, ik verkoop geen standpunt/wil geen deskundige heten.

In bovenstaand filmpje help ik daar nog even bij, bij de ‘Me and the Devil’-blues van Robert Johnson. Want uiteindelijk is de kernvraag van Sjoemelnatuur die van integriteit: voor hoeveel (loterij)geld is uw ziel te koop, wilt u de werkelijkheid verdraaien om een politiek doel te behalen…

Als de Partij voor de Dieren mij niet aardig vindt, ik heb wel een lieve terrier: Trudy!

Als de vrouwtjes van de Partij voor de Dieren mij niet aardig vinden, ik heb wel een leuke terrier: Trudy!

Lees de Faust van Goethe of Dr Faustus van Christopher Marlowe, waarvan Johnson’s Faustian Bargain in ‘Me and the Devil’ en de Crossroads een afgeleide is. Iedereen komt in zijn leven min of meer voor die keus te staan. Neem van mij aan: als je het opzoekt klopt het aan je deur.

Tot op zekere hoogte heeft de Postcode Loterij ook dat effect gehad op groene clubs. Met zogenaamd ‘gratis’ geld konden zij hun campagnedruk opvoeren en macht uitbreiden. Maar een gratis lunch bestaat niet. Wanneer je niet meer het gevoel hebt dat je jezelf moet verantwoorden, het geld komt immers toch wel: wat doet dat met je integriteit?

Daar voeg ik aan toe: bent u bereid uw wereldvisie en of zelfbeeld bij te stellen, wanneer bewijs daartoe noodzaakt?

Verkoop je de ziel van natuurbescherming, dan zijn er inderdaad steeds meer regels nodig, steeds meer papieren schijnzekerheden moeten compenseren wat niet meer ‘om niet’ of uit liefde gebeurt. Dan krijg je een bureauproduct als de Wet Natuurbescherming. Waarin wantrouwen richting terreineigenaren en praktijk-ervaring een leidsnoer is.

De 250 gewervelden op de lijst dreigen in het geheel niet uit te sterven. Is dat marketing of gewoon liegen?

De 250 gewervelden op de Rode Lijst dreigen in het geheel niet uit NL te verdwijnen, veel van die soorten kwamen nieuw in Nederland of nemen sterk in aantal toe. Is deze Natuurmonumenten-advertentie marketing of gewoon liegen?

Het gaat steeds slechter met de natuurlijke ruimte
Ik ben uiterst cynisch over de (intellectuele) kwaliteit van veel Nederlandse politici, die teveel hun wereldvisie baseren op wat mainstream-media dicteren. En ik heb per definitie geen hoge dunk van het gros der mensen, ik beschouw mensen als hypocriete en opportunistische wezens, ten diepste niet tot enig goeds in staat.

Aan de andere kant, er zijn nog vele mensen die het goede voor Nederland willen en je moet het toch maar willen: in dat politieke wespennest rond zoemen. Het leek mij vreselijk. Voor die mensen, die ook niet bang zijn om hun wereldvisie te laten bijstellen op basis van kennis- daarvoor is Sjoemelnatuur bedoeld.

U mag het met alles oneens zijn, als u maar onderbouwt met argumenten, bronnen en vooral BEWIJZEN waarom. Een autoriteitsredenering is bij mij geen bewijs, want iedereen kan wel zijn favoriete deskundige citeren die roept dat A toch echt B is. Zeker in een tijd waarin hoogleraren politieke kettingbrieven rondsturen. Ik bedoel dus gegevens uit de natuur die een ander beeld bevestigen, veldstudies die ik gemist zou hebben. Graag zelfs. Sjoemelnatuur moet juist die fundamentele discussie uitlokken, die tot op heden volledig afwezig was.

De komende 5 jaar zie ik een verdere ecologische degradatie tegemoet dankzij averechts overheids(subsidie)beleid, voortschrijdende overbevolking vanuit een vals beeld van sociale rechtvaardigheid (waarom moet iedere landloper van onder de evenaar hier een gratis huis krijgen, terwijl Nederlanders tot 20 jaar op een wachtlijst komen…), een afname van welvaart, gemeentelijke en provinciale groenbezuinigingen, lastenverzwaringen en de daaruit volgende noodzaak om de resterende natuur verder te exploiteren. En overheden die tegelijk hun best doen dit te maskeren met valse deskundigen.