Wij starten de Groene Nieuwspraak-vertaalservice, zodat u bij klimaatbevlogen mediaberichtgeving  een indruk krijgt van de ecologische en economische reikwijdte van wat zij schrijven. Vandaag aflevering 1: De milieuredactivist van de Volkskrant Tjerk van Weezel bericht blij dat Nuon best haar Hemwegcentrale in Amsterdam wil sluiten (die nog makkelijk 15 jaar lang betrouwbare stroom kon leveren). Wat idealistisch van ze! Helemaal voor het klimaat! Operationeel directeur Martijn Hagens was zaterdag door de Nationale Propaganda Organisatie geinterviewd, en bron van het nieuws.

Ik zal zijn bericht even vertalen uit groene nieuwspraak: dankzij klimaatbeleid dreigen de meeste energiebedrijven om te vallen, tenzij de belastingbetaler grootschalig bijspringt, naast de miljarden euro’s subsidie die wij al moeten ophoesten via de energierekening (SDE-vergoeding die oploopt tot honderden euro’s extra belasting per jaar in 2020).

‘Over een vervroegde sluiting valt met ons te praten’, zei operationeel directeur Martijn Hagens van Nuon zaterdag in televisieprogramma EenVandaag. Daar moet dan wel een redelijke compensatie tegenover staan, voor het bedrijf en voor de 200 werknemers van de centrale.

Als de overheid Greenpeace op de stoel van de macht zet en ons bedrijf laat slopen, dan moeten we daar een schadevergoeding voor krijgen die de belastingbetaler moet ophoesten.

Een andere optie is volgens Hagens het vergroenen van de centrale door meer hout of biologisch afval mee te stoken. ‘Beide wegen zijn wat ons betreft bewandelbaar. Maar we willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid welke kant de politiek op wil.’

Screen Shot 2015-12-21 at 08.47.49Tegen het advies van de KNAW in blijft de Volkskrant roepen – samen met overheid en subsidie-beneficienten- dat het bijstoken van bos uit Amerika ‘groen’ mag heten, ook al is de CO2-productie van biomassa groter dan die van kolenverbranding, daalt het rendement van de centrale zo en moet er relatief meer gestookt worden dus voor de zelfde energieproductie. Eerder ving Essent zo al tussen de 3 en 5 miljard euro subsidies om zo de 10 procent klimaatdoelen in 2010 van de overheid te halen.

De NUON wil de vrijkomende SDE+-subsidies kunnen cashen, waarbij de belastingbetaler MEER eurocent bijlegt per geleverde kWh naarmate de stroomprijs lager ligt, tot een plafond van 15 cent subsidie per kWh. Henk Kamp geeft nu al meer dan 3 miljard euro SDE+-subsidies weg per jaar. Dankzij de marktverstoring door klimaatbeleid kunnen energiebedrijven alleen nog overheid blijven aan het subsidie-infuus.

Nuon reageert op een motie die de Tweede Kamer eind november aannam met daarin de opdracht om alle Nederlandse kolencentrales ‘op termijn’ te sluiten. Eerder riepen 64 hoogleraren precies daartoe op in een pamflet.

Nieuw rapport Algemene Rekenkamer laakt ondoorzichtige subsidieverspilling

Nieuw rapport Algemene Rekenkamer laakt ondoorzichtige subsidieverspilling

Onze Tweede Kamer stemde in met de vernietiging van twee overheidskern-kerntaken bij energiebeleid, die zijn vastgelegd, ten gunste van een tot CO2-reductie versmalde definitie van ‘duurzaamheid’: betrouwbaarheid en betaalbaarheid van onze energievoorziening, om in te zetten op energievormen die Greenpeace duurzaam noemt, zonder dat ze dat zijn. Henk Kamp beweert nu op bevel van Greenpeace cs dat in 2050 al onze stroom van windmolens, zonnepanelen en bijstook van fout hout kan komen.

Milieuclubs/de overheid nemen de ecologische voetafdruk van windstroom niet in beschouwing: die is aanzienlijk

Milieuclubs/de overheid nemen de ecologische voetafdruk van windstroom niet in beschouwing: die is aanzienlijk

De (e)-motie werd in de Tweede Kamer aangenomen na de brief van 64 activist-hoogleraren voor windmolens/tegen kernenergie. Hoogleraren die hun academische status misbruikten voor politiek. en dat zonder rekenschap te geven van de economische en ecologische gevolgen. Niet alleen willen zij de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van energieleverantie vernietigen. Windturbines hebben bijvoorbeeld ook een 20-voudig ruimtebeslag ten opzichte van CO2-loos opgewekte kernstroom, en de wisselvallige windstroom zal altijd kolencentrales als backup nodig houden.

Op de achtergrond speelt een belangrijke overweging van Nuon mee voor het opvallende aanbod, zegt energie-expert Ebel Kemeling van adviesbureau Spring Associates. ‘De marges op elektriciteit zijn de afgelopen jaren zo gezakt dat al die nieuw gebouwde centrales in de verste verte niet terugverdienen wat ze gekost hebben.’ Energiebedrijven hopen dat schadevergoedingen meer opleveren dan ze in de markt kunnen verdienen.

Op de voorgrond speelt mee dat energiebedrijven dankzij marktverstoring door de overheid- uit naam van klimaatbeleid- geen droog brood meer kunnen verdienen met stroom. Dankzij overcapaciteit op de stroommarkt dankzij de dump van Duitse windsubsidie-stroom kampen energieboeren soms zelfs met een negatieve stroomprijs. Alleen aan het subsidie-infuus kunnen zij nog overeind blijven.