Hugo wiek windmolen valt op snelwegHugo Matthijssen.

Een aanvulling op het artikel van Rypke met de volgende titel: ‘Klimaatzuilen van Hercules rond Urk stilgezet na levensgevaarlijk falen turbinetips.’

Allereerst wil ik terug naar 1 december wat betreft het windpark op Urk. Totaal 86 windmolens in een park geplaatst, waarvan in september pas de laatste werd opgeleverd – een park dat volgens de beheerder volkomen veilig is.

48 windmolens zijn in het water van het IJsselmeer geplaatst en 38 op het land. En nu blijkt dat van een van de windmolens op het land een tip van de wiek is afgebroken.

Het type windmolen  waarvan er één een deel van de wiek heeft verloren heeft een opgesteld vermogen van 7,5 MW, een tiphoogte van 198,5 meter en een masthoogte van 135 meter. Je kunt je voorstellen wat het effect kan zijn als daarvan een deel afbreekt.

Een nieuw windpark, net in gebruik genomen, en wat blijkt? Er breekt een stuk van de tip van een wiek af. Ik heb daarop het bericht van Omroep Flevoland eens opgezocht en dan blijkt dat onlangs  nog twee wieken vervangen moesten worden. Er was wat mee aan de hand. Het windpark is momenteel stilgezet voor nader onderzoek. Nu ben ik erg benieuwd of daarvoor ook de onderzoeksraad voor de veiligheid wordt ingeschakeld net als bij een ‘voorzorgslanding’ met mijn vliegtuigje destijds. Ook daar was een deel van de vleugel kapot door een onzachte aanraking met een akker. Dat deel was minder groot dan deze afgebroken tip.

Maar serieus, wie weet of daar een standaardprocedure voor is? Zo’n windmolentip, die met een hoge snelheid wordt afgeschoten op een hoogte tussen 80 en 200 meter?

Hier de link naar Omroep Flevoland. Die geeft een goed beeld van wat er aan de hand is. Dan hoor je een medewerker verklaren dat er geen enkel gevaar is, terwijl het onderzoek naar de oorzaak nog moet starten. Hoe kom je er op?

In het verleden zijn er al vaker wieken of delen van wieken van windmolens afgebroken en ik heb over dat onderwerp al eens een artikel geschreven met als titel ‘Windmolens in de buurt van woningen hoe veilig is dat?‘. En als je dat nog eens naleest, zul je zien dat afbrekende wieken of delen van wieken zeker niet nieuw zijn – en dat nu bij een windmolen met een tiphoogte van bijna 200 meter.

Ook in de Tweede Kamer is hier al eens aandacht voor geweest, maar de minister gaf aan dat dit het risico was wat hoort bij de oudere molens. De huidige generatie zou veiliger zijn.

Ook zo’n verklaring die nergens op slaat. Als oudere molens eerder kapot gaan, wil dat nog niets zeggen over de huidige generatie zwaaipalen – zeker niet als je kijkt naar de schaalvergroting. De praktijk is duidelijk anders.

Het betreft hier een nieuw windmolenpark dat net 2 maanden in gebruik is, met als triest record dat er al 2 wieken zijn vervangen en er van één wiek nu de tip afbreekt.

Terug naar het artikel hoe veilig is het bouwen van windmolens in de buurt van woningen? Er is maar een conclusie te trekken. ‘Niet veilig’! Dat blijkt ook nu al weer. De minister heeft duidelijk nog wat uit te leggen in de Tweede Kamer.

Welke partij gaat dat oppakken?

Aldus Hugo Matthijssen.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Noot:

De achtergrondfoto bij het portret van Hugo Matthijssen betreft een ander incident dan dat wat hij hier beschrijft.