Je geld groenwassen

Je geld groenwassen; De Volkskrant

Volgens NWEA werd in 2015 op land 402 MW windturbine-vermogen bijgeplaatst, op zee 129 MW. Dat levert de uitbaters een bedrag op in de orde van 130 miljoen euro subsidies op per jaar, wanneer zij in bedrijf zijn. Dat kun je eenvoudig berekenen. De subsidie-vergoedingen per kWh zijn indicatief, en afhankelijk van de stroomprijs.

De maximale SDE-vergoeding die Henk Kamp (VVD) uitdeelt bedraagt 15 ct per kWh. Als windturbines op land voor 8 ct per kWh in aanmerking komen, wat vangen de uitbaters van de bijgeplaatste 402 MW windturbines? Die turbines produceren 24×365 x402 x 0,25= 880380 MWh stroom. Dat betekent dat zij per jaar liefst 70 miljoen euro subsidies opwekken voor de belanghebbenden.

Zoals wij reeds vaker toonden op basis van jaarverslagen van wind-coöperaties als De Windvogel: 2/3de van de jaaropbrengst van turbines komt van subsidies. Dat is dan exclusief de Energie Investerings Aftrek, waarvan de exacte regeling anno 2016 mij nog niet bekend is: lezers help even..

12552830_991038150931376_8681914127660261696_nGroen = Groenink= Groen wassen
Bouwers en investeerders in de turbinebouw kunnen binnenlopen via belastingaftrek, zoals de Energie Investerings Aftrek. Hoe die regeling nu is, laat ik aan de reageerders, hij was zeer riant. Geen wonder dat Rijkman Groenink – de man die de Nederlandse Staat met tientallen miljarden euro’s dupeerde via de val van ABN AMRO- nu ook zijn bonus (was het 30 miljoen euro oprotpremie?) belegt en investeert in ‘groen’. Dat levert ze miljoenen euro’s belastingaftrek, zoals de Volkskrant berichtte.

De ‘Groenste’ energieleverancier volgens Greenpeace, Raedthuys spiegelde daarom aan haar investeerders al in 2002 die winsten uit belastingaftrek voor, zoals wij al blogden.

De nieuwe voorzitter van de NWEA aan de Korte Elisabethstraat 6 in Utrecht is een ex-Rabobankier. Aan dat zelfde adres huist de club onder auspicien van oud Rabobankier Herman Wijffels, en Ode Decentraal en Pawex (turbine-exploitanten), enkele biomassa-promotieclubs: kortom, iedereen die zich ontfermt over de SDE+-subsidiejackpot van Henk Kamp van 8 miljard euro SDE+-subsidies in 2016.

Ondertussen wil onze overheid de Zelfstandigenaftrek langzaam afschaffen. Die ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Pensioen) zouden maar teveel bevoordeeld worden….Maar laat ik niet jaloers zijn. Ik heb het gewoon ‘onhandig’ aangepakt. In onze meritocratie geldt immers dat je geldelijk vermogen dankt aan je eigen vermogens. Je bent gewoon dom als je blogger en wetenschapsjournalist wilt zijn. Eigen schuld.