Kadootje van D66 maar linkse klimaatdemagogen keren zich tegen de klassenvijand VVD

Kadootje van D66 maar linkse klimaatdemagogen keren zich tegen de klassenvijand VVD

Petitieclub Avaaz voerde nog actie tegen beroep van de overheid tegenUrgenda. Die afsplitsing van Greenpeace dwong bij de rechter een lastenverzwaring af van 2000 euro per gezin per jaar vanaf 2020 over de energierekening. Maar als het klimaatbevlogen D66 op 8 december 2015  ‘groene’ belasting per kuub gas bij bedingt in ruil voor  5 miljard euro virtuele lastenverlichting…dan hitsen ze hun linkse achterban op tegen die zelfde belasting. Terwijl die belastingverhoging op gas totale peanuts is, vergeleken met het miljardenbal dat Energieakkoord heet: 75-100 miljard euro belastinggeld naar windturbine-boeren en bosbijstokers.

Avaaz lobbyde voor 2000 euro extra lasten per jaar voor windturbines/Urgenda haar speeltjes

Avaaz lobbyde voor 2000 euro extra lasten per jaar voor windturbines/Urgenda haar speeltjes

Dus dames van het Amerikaanse Avaaz (met Europese onderafdeling), wat willen jullie nu? Jullie geloofden toch dat de strijd tegen uitgeademde lucht, CO2 de hoogste zaak van de mensheid was?

Terwijl  D66 dat nu precies beoogt via een lastenverzwaring van slechts 175 miljoen euro. Je kunt het letterlijk lezen in hun belastingplan:

Kadootje D66

Kadootje D66. Belasting op gas is 50 procent van tarief, belasting op elektriciteit is 2/3de van tarief, 14,4 cent over 7 cent leveringskosten

D66 voor meer overheidsverstoring in energiemarkt
Zij reppen daar van 5 procent verhoging over de totale tarieven (dus levering + belasting), die de overheid als extra belasting oplegt. Dat is alvast minder is dan de 32 procent waar Avaaz over rept. Een kleinverbruiker betaalde op 22 december 2015 voor een kuub gas 27,5 cent leveringskosten, en 30,45 cent belasting. Een kleine 3 cent belasting komt er dan bij per kuub, 1 cent per douchebeurt/uurtje huis stoken.

Of wanneer er anderhalf miljard euro ‘vergroening’ van belastingen komt, betekent dit 180 euro per gezin aan belasting er bij over de energierekening.

 

Ver(gr)oening

Ver(gr)oening volgens D66 betekent met belastingverhogingen bestrijden van het minst schadelijke gas dat de mensheid ooit extra produceerde: CO2, ten koste van zinvol milieu- en vooral natuurbeleid

Via de achterdeur nog extra lastenverhoging 8 miljard euro in 2016 voor klimaat
Overigens is die zogenaamde 5 miljard euro lastenverlichting een zuivere PR-truc van de VVD om zichzelf niet onmogelijk te maken bij VVD-kiezers. Want tegelijk verhoogt Henk Kamp samen met de clubs waarmee linkse mensen zo sympathiseren- de milieubeweging- de klimaatbelastingen over de energierekening, de SDE+-opslag.

Grapje! groeten van Henk Kamp

Grapje! groeten van Henk Kamp en zijn Nijpolitaanse Klimaffia (Energieakkoord-cashers)

Want dit jaar deelt hij liefst 8 miljard euro subsidies uit aan de Nijpolitaanse Klimaffioa. De windmolenaars en mensen die bos verbranden in een kolencentrale/kingsize houtkachel uit naam van het door clubs als Avaaz zo gewilde Energieakkoord.

 

Henk Kamp zijn Miljardenbal in 2016 voor bankier Wijffels en de Nijpolitaanse maffia

Henk Kamp zijn Miljardenbal in 2016 voor de Nijpolitaanse Klimaffia, 5 miljard voor de buhne er af, 8 miljard via de achterdeur er bij.

D66 wilde overigens een einde maken aan bijstooksubsidies voor biomassa. Ze hebben naar de KNAW geluisterd, dus dat is alvast een positief signaal. Maar vervolgens pleiten ze voor een bijstookverplichting, dus verleggen ze de kosten van minder rendabel energie opwekken naar de stroomproducent, en houden ze de ecologische schade door biomassa in stand.

D66 is kortom erg slecht voor de planeet en voor de betaalbaarheid van energievoorziening. Want als de stroomboeren meer kosten moeten maken, terwijl stroom al nauwelijks marges geeft: wie houdt dan het licht nog aan?

  • Dikke kans dat Avaaz ook weer wordt gesponsord door spin in het groene subsidie-web European Climate Foundation in Den Haag, of in ieder geval de zelfde Amerikaanse donoren.
  • En dat dit protest niet zozeer over gasbelasting gaat, maar om tegen een rechtse partij te kunnen schoppen (wat ze tegen de VVD van mij best mogen doen)
  • Laat Avaaz eens constructief zijn, en protesteer voor de ontwikkeling van Thorium-energie in Nederland.