De Partij weet wat goed voor u is

De Partij weet wat goed voor u is

Gemeentes krijgen steeds meer taken op hun bord, die de Rijksoverheid afschuift. Tegelijk staan of stonden vele gemeentes- ook mijn gemeente Friese Meren- onder curatele door grondspeculatie. Miljoenen euro’s verdampten en zij duikelden in het rood. Zoals Arno Wellens van 925 al boven haalde, komt daarom in Beesd, Geldrop en Grootegast een AZC omdat het COA met Rijksgelden direct de beschikbare grond wil huren. Zo proberen gemeentes weer zwarte cijfers in hun begroting te krijgen.

Waarbij PvdA-bestuurders dan een beetje voor Gutmensch spelen met tranen in de ogen, als bewoners in opstand komen. Maar alles draait in Polderland om macht en geld. Gemeentes nemen als het ware een asielhypotheek om de begroting weer sluitend te krijgen.

Even impopulair als asielzoekers: windturbines in achtertuin
Een zelfde gebeurt straks met de windturbines die Grote Broer (Henk Kamp) kwijt moet uit het Energieakkoord. Dat akkoord rolt de windturbine-lobby uit van de NWEA en de voor de windturbine-industrie lobbyende milieuclubs als Natuur en Milieu. Voor meer dan 70 miljard euro gemeenschapsgeld mogen burgers dan de zakken vullen van NWEA-leden en subsidie-miljonairs, en clubs aan de Korte Elisabethstraat 6 in Utrecht, ex-Rabobankiers etc. Zoals de ex-directeur van ECN Willem Stam.

Met de Reichs-coordinatieregeling dwingt Kamp per gemeente een turbine-quotum af met de Nijpelitaanse maffia. En gemeentes mogen alleen beslissen over waar ze komen, niet OF ze er komen. Het IPO en de VNG ondertekenden dat Energieakkoord.

De Reichs-coordinatiegeling

De Reichs-coordinatiegeling

…op 400 meter van je huis, alleen in Nederland
De geldnood door grondspeculatie van gemeentes breekt ook het laatste stukje lokale democratie. Want met pachtsubsidies van Grote Broer Henk Kamp kunnen grondeigenaren dan hun begroting weer oppoetsen. En lokale bestuurders kunnen het failliet van lokale democratie dan ook nog groen praten.

Alsof ze de planeet redden en het klimaat afkoelen met een windturbine.

Dankzij de Reichs-coordinatieregeling van Melanie’s Partij-genoot Henk Kamp kan de overheid tot 400 meter van je huis windturbines neerzetten. Die turbines houden je zonder financiële compensatie voor waardedaling van je huis uit je slaap. In buurlanden zoals Duitsland geldt een limiet van 900 meter. De motivatie voor die korte afstand van 400 meter van Henk Kamp en zijn Rijksdienst voor de Onderwerping van Nederland (RVO) is dat ons land zo vol is, dat je anders nergens turbines kan neerzetten.

Wanneer Greenpeace niet de baas was gemaakt van Nederland, zou ‘Nederland is vol’  een argument zijn om voor minder ruimte-slurpende energievormen te kiezen. Maar de Grote Partijziener en windturbine-fanaticus Jan Rotmans en Greenpeace houden schaliegas bijvoorbeeld tegen met dit argument: schaliegas zou teveel ruimte innemen. Grapje Rotmans?

Screen Shot 2016-01-09 at 08.57.18Burgeroorlog niet meer uit te sluiten
Zo staan burgers die dit alles moeten betalen dan met de mond vol tanden tegenover een niet gekozen miljoenenlobby die het geweldsmonopolie van de overheid tegen hen gebruikt. Een paar houtje-touwtje spandoeken versus gelikte marketing.

Juist de onderklasse krijgt relatief gezien de hoogste rekening te betalen. Voor een gemiddeld gezin wegen de door onze huisingenieur Theo Wolters op tenminste 1000 euro berekende extra energielasten PER JAAR door het Energieakkoord van de windturbine-lobby(belastingen voor SDE-opslag en aanvullende lasten) veel zwaarder op het huishoudboekje dan de gemiddelde Wachtgeld-trekker, twitterende hoogleraar, Europarlementarier of Veuveudeu’er met villa in Blaricum. Of zoals Ed Energieakkoord Nijpels met zijn appartement in Amsterdam ,terwijl hij zijn met publiek geld opgekalefaterde Langweer-boerderij met winst verkocht.

Daarnaast betekent de import van 50 duizend extra langdurige werkelozen per jaar aan de onderkant van de arbeidsmarkt bij reeds 600 duizend werkelozen een verdere druk op de arbeidsmarkt. Ook komen al deze artsen, wetenschappers en andere verrijkingen te wonen in gratis huizen tussen deze onderklasse, ze worden alvast geen buur van Jan Rotmans en Ed Nijpels.

De Nationale Eenheidsmedia die onder controle van deze elite staan, schildert mensen die protesteren af als racist of ontkenner van de klimaatholocaust. Geweld is het enige dat voor de onderklasse rest. Maar dan worden ze door de Policor Polizei met stokken en schilden op hun rechten gewezen. En van die politiemensen die net iets te vaak politieseries keken en wat te neurotisch en schietgraag voor hun narcistische egootjes op komen.

Een burgeroorlog valt in Nederland niet meer uit te sluiten. Voor 2020 zie ik het gebeuren. Overigens ik niet alleen, Arnold Karskens noemde die optie ook al op The Post Online. Inderdaad, alweer een blog.