Toch iets anders dan Koran-koppensnellers of Revolutionaire Leninisten...

Toch iets anders dan Koran-koppensnellers of Revolutionaire Leninisten…

Het klimaatdebat is in mijn optiek meer een debat over opinieklimaat. Wat mag volgens de dominante macht wel en niet de geaccepteerde opinie heten waarmee je politiek gezien mag worden. En wat niet. En wat is de officiële versie van de geschiedenis. Daarom nu een post over de dictatoriale en moorddadige kant van seculiere heilstaten.

Van tijd tot tijd komen anti-theisten hun waarheid verkopen als hogere beschaving via Facebook. Laatst kwam deze voorbij, zo’n ‘wijze man’ die wil beweren dat de wereld beter af is zonder godsdienst. Waarbij hij Koran-koppensnellers meteen maar even op 1 hoop veegt met Benedictijnse monnikken die bidden, werken, en lekker bier brouwen.

Screen Shot 2016-01-31 at 07.58.53De wereld was mooier zonder Atheisme
Dat mag. We leven in een land met vrijheid van de zelfde seculiere meningsuiting. En wie niet van die vrijheid gebruik maakt heet al snel radicaal en gek, die kun je niet serieus meer nemen, die mag niet meer aan het gesprek deelnemen, op het schoolplein meedoen. :-)

Maar iedereen met enige kennis van de geschiedenis van het secularisme weet wel beter. Een reageerder kwam met deze link naar ‘Death by Government’, van RJ Hummel. Die heeft een optelsom gemaakt van alle moorden die zijn gepleegd uit naam van het Statisme, een seculiere filosofie waarin Vadertje Staat op alle terreinen van het mensenleven het beste weet voor ons. Een staat die -bij wijze van spreken- zelfs het ideale klimaat kan regelen via internationale afspraken.

Hij komt op tenminste 170 miljoen moorden in de 20ste eeuw alleen.  Waarbij anti- en atheistische regimes toch wel de kroon spanden in afgelopen eeuw. Wat zou de wereld toch beter zijn zonder atheisme….:-)

De optelsom van seculiere massamoord

De optelsom van seculiere massamoord in slechts 1 eeuw, nadat De Verlichting onze superieure beschavingen boven de rest van de wereld verhief…

Onschuldige kruistochtjes
Daarbij vallen die paar kruistochtjes in het niet. Die 11 aanvalsoorlogen door kruisridders op Mohammedaanse agressie in het door hen platveroverde Byzantijnse (= eerder nog christelijke) Rijk. Zie in dat verband ook historicus Emmet Scott, schrijver van ‘Mohammed and Charlemagne Revisited.

Het valt mij op, dat het woord ‘Nazi’ slechts met fluwelen bloghandschoenen gehanteerd mag worden in opinieland. Het is alleen tegenstanders van de PVV/Donald Trump/Policor-klassenvijanden  geoorloofd deze kwalificatie vrijmoedig te gebruiken. Maar als we dus puur het aantal lijkjes als parameter van slechtheid hanteren: is het scheldwoord ‘communist’ dan niet veel erger? En zo nee, welk historisch revisionisme ligt hieraan ten grondslag?  Komt dat, omdat vele kinderen van ’68 zowel met Mao als de Sovjet Unie dweepten? En mensen blijven zich vastklampen aan de liefdes van hun jeugd, omdat dit weer dat gevoel van jeugdigheid oproept.

Vergelijken met communisten is veel erger....

Vergelijken met communisten is veel erger….

Laatst in Elsevier sprak- ik meen Gerry van der List- over de ongewisse uitkomst die ons huidig experiment met een seculiere staat brengt. Omdat alle kerken nu zijn leeggejaagd. In een seculiere consumptiestaat is de ideologie van zelfoptimalisatie (= succesvoller concurrentie met anderen om status en consumptiemiddelen) immers de officiele heilsleer geworden, de jacht naar ‘Het Geluk’ met Brave New World-achtige trekken.

...in Flanders Fields

…in Flanders Fields

Historisch revisionisme
Maar is die bewering – seculiere staat als historisch uniek experiment- ook geen vorm van historisch revisionisme? Immers, al ruim 2 eeuwen zien we vormen van experiment met een seculiere danwel anti-theistsiche heilstaat. En ze monden steeds uit in massamoord. Bedenk dat nationalisme ook een seculiere heilsleer is. Ik lees nu net een fantastisch boek, Reis naar het einde van de nacht van Louis Ferdinand Celine, als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog. Zo beschrijft hij het ‘Verlichting’-project.

De filosofen, mag ik je daar nog attent op maken nu we ’t er toch over hebben. Die zijn ermee begonnen het brave volk van alles wijs te maken. Het volk dat alleen zijn catechismus kende. Ze zouden ’t wel opvoeden, beweerden ze. Nou, Ze hadden heel wat waarheden te onthullen. Prachtige! Frisse! Schitterende! Je duizelde er van! Zo is’t helemaal! Daar gaan we allemaal voor sterven! ’t Volk wil alleen maar sterven! Zo zijn de mensen nu eenmaal. Leve Diderot! hebben ze gebruld en toen ‘Bravo Voltaire!’ Dat zijn nog eens filosofen! En ook leve Carnot, die zo mooi overwinningen in elkaar kon knutselen! En leve idereen! Dat zijn tenminste knapen die ’t brave volk niet in onwetendheid en bijgeloof laten verrekken!

……

Danton stond niet voor Jan Lul zo mooi te praten. Met wat gebrul, dat zo raak was dat je ’t nu nog hoort, had hij in een handomdraai ’t brave volk gemobiliseerd! En dat betekende ’t eerste vertrek van de eerste bataljons ge-emancipeerde bezetenen! De eerste stemmende en vlagdronken klootzakken die Dumouriez met zich meevoerde om zich te laten doorzeven in Vlaanderen!

 

Boek, afgeleid van Beuk, de beukenboom

Boek, afgeleid van Beuk, de beukenboom

Boek= Beuk= Boom
Boeken zijn vernoemd naar Buch, de beuk, een boom dus. Dit vanwege de bast van de beuk die werd gebruikt in de Middeleeuwen voor boeken.  Die vlucht in beukenbast kan te maken hebben met de handelsblokkade die dankzij de Mohammedaanse belegering van het Byzantijnse Rijk ontstond, waardoor geen papyrus meer gebruikt kon worden.  De mythe van de ‘achterlijke’ Middeleeuwen is ook deels een vorm van historisch revisionisme, gemotiveerd vanuit anti-clericale sentimenten.

Mede dankzij 1000 jaar belegering van Europa door de Islam werd- aldus Emmett Scott- de geletterde elite gedwongen over te gaan op het veel kwalitatief hoogstaander maar veel duurdere perkament van dierenhuiden. Per 8 pagina’s had je 1 schaap nodig. Het beste maar ook dure papier waarmee de uitvinder van de boekdrukkunst werkte- Gutenberg- kwam uit Italië.

Lees James Hannam en ‘Gods Filosofen’ over hoe de kloosters en kerk bijdroegen tot de theorievorming van wat later de moderne wetenschap werd.

Hoe meer je kortom leest buiten de canon van het historisch revisionisme dat vanaf de lagere school en later er werd ingeramd, hoe meer vraagtekens je bij die canon gaat stellen. Dat is een spannende ontdekkingstocht, waarbij je al snel dingen ontdekt die anderen aanstootgevend vinden.Boeken bevatten alvast vaak beter uitgewerkte gedachten dan een spelletje met Philip Freriks dat de Publieke Omroep ons trakteert. Om de illusie te verkopen dat de seculiere consumptiestaat het summum van beschaving is.

En dat ‘doen als iedereen’ het summum is.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ArioNBfikFc

Zonder God is alles geoorloofd
Hoewel je toch een beetje moet doen als iedereen, wil je tenminste iemand van iedereen overtuigen. Omdat men je pas wil aanhoren na het toekennen van autoriteit. Vergelijk het met iemand die roept dat hij een afkeer van geweld heeft. Maar die ook geen machtsmiddelen heeft om deze uitspraak tot KEUZE te maken, in plaats van een lot. Een bonkenrekje zonder gevechtstraining die van geweld afziet en zichzelf daarop voorstaat.

Dat maakt indruk….:-)

Daarom geldt ook, dat Christus zijn doorbreken van de cirkel wraak-tegenwraak via kruisiging/zelfopoffering geen waarde heeft, wanneer hij niet de macht had gehad iets anders te doen. Dan was het gewoon een verliezer van Het Lot. Geen zoon van God.

De zwakte van veel godsdienst-verdedigers is dus de zelfde van de godsdienst-aanvallers: zij gaan uit van het zelfde multi-cultidogma dat christenen bestrijdt. Door het voor alle religies op te nemen, alsof je dan toleranter lijkt. Die totalitaire tolerantie, een vorm van nihilisme en waarden-nivellering, is de moraal van de seculiere heilstaat. Deze heeft daarmee het christendom van haar exclusiviteit beroofd. En daarmee ook van iedere claim op (liefde voor) waarheid.

Een gebrek aan liefde voor waarheid, dat is de definitie van bullshit: No concern for truth. Dan telt alleen nog de stelling met de meeste macht in handen.

Maar laten we ook praktisch blijven. Met God’s personeel heb ik nu ook niet direct de meest verheven ervaring. Laten we het hierop houden: wie met geweldsvormen/dwang zijn geloof oplegt, overschrijdt de grens van de mens.