Screen Shot 2016-01-06 at 08.34.41Het volgende werd ons toegestuurd dat meer voor onze lezers geschikt is, en dan pauzeer ik een week met bloggen of misschien langer. Een Nijmeegse ex-prof Ben Dankbaar in Bedrijfskunde nam afscheid met de rede ‘Kapitalisme, Ondernemerschap en Duurzaamheid’. Hij is voorzitter van de club Windpower Nijmegen die 4 door Lagerwey geleverde wind-Euromasten gaat exploiteren van 2,5 MW opgesteld vermogen, masthoogte 100 meter.

En dan vooral: de SDE+-subsidies daaruit die ze met succes aanvroegen. En als die er nog is (kunnen de lezers even kijken??): belastingvoordelen als Energie Investering Aftrek. Want zoals we bijvoorbeeld bij cooperatie Windvogel met 4 windturbines: die draaiden voor 2/3de van de jaaromzet op MEP-subsidies.

Het laten opdraaien van belastingbetalers voor jouw verdienmodel heet dan ‘duurzaam’. Dat draait dan zo’n 15 a 20 jaar, en dan is de duurzaamheid weer afgeschreven. Het belastinggeld, dat je ook kon investeren in innovatief energie-onderzoek naar Thorium is dan duurzaam verdampt richting enkele particulieren die zich opwierpen als planeetredder in zoals Dankbaar noemt ‘De eeuw van zelfbeperking’.

Subsidie die in zak verdwijnt van Wiek-particulieren kun je niet meer investeren in innovatie

Subsidie die in zak verdwijnt van Wiek-particulieren kun je niet meer investeren in innovatie met publiek belang

De investering vraagt 18,5 miljoen euro waarbij leden van zijn cooperatie 3,5 miljoen konden inbrengen. De rest financiert de bank. Hoewel de opbrengst per jaar afhangt van het weer, is dankzij de overheid het rendement gegarandeerd, dat zal ook verklaren waarom de bank hier in stapt. Bij vele bedrijven is de bank daar zacht gezegd minder scheutig in.

Dus, duurzaam is 20 jaar lang je energie opwekken via een greep uit andermans portemonnee, door de rest van Nederlanders via een SDE-opslag over hun energierekening jouw winst op te laten hoesten. Waarbij 2/3de van je opbrengst uit subsidie komt. En dan citeren we nu uit de overigens zeer lezenswaardige afscheidsrede van Ben Dankbaar:

Ondernemerschap staat voor innovatie, het omzetten van nieuwe ideeën in producten en diensten waar mensen voor willen betalen. (impliceert keuze, geen overheidsdwangRZ)

En het zijn vrijwel altijd de rijken die overmatig geweld gebruiken om hun belangen te verdedigen (Energieakkoord….RZ). Rijkdom en macht gaan nu eenmaal vaak samen. De onzichtbare hand van Adam Smith was zelfs in de achttiende eeuw al een sprookje.

Dwang, controle, macht: het Energieakkoord voor de bouwsector en milieubeweging

Dwang, controle, macht: het Energieakkoord voor de bouwsector en milieubeweging

“Wereldverbeteraars – en dat zijn de mensen die streven naar duurzame ontwikkeling –met tegenstand van gevestigde belangen en die tegenstand kan heftig zijn: ze worden belachelijk gemaakt, bespioneerd, hun goede naam wordt besmeurd, ze worden slachtoffer van haatcampagnes en soms zelfs moordaanslagen. Geen reden om het streven naar duurzame ontwikkeling op te geven; wel iets om voortdurend in het achterhoofd te houden. “

Screen Shot 2016-01-06 at 09.28.14Nee we dienen dankbaar te zijn, hoe duurzame ondernemers voor onze eigen bestwil een greep doen in onze achterzak, met de overheid als deurwaarder om zo de energierekening voor de lagere en middenklasse steeds onbetaalbaarder te maken. Zie dit artikel van Der Spiegel over de Energiearmoede in Voorbeeldland Duitsland. 

….Schokkend is daarom deze quote, voor iedereen die de werkelijkheid kent met honderdduizenden van energie afgesloten Duitse burgers, terwijl de Duitsers de hoogste CO2-productie per kWh (bijna 500 g per kWh versus 86 g per kWh in Frankrijk) hebben van de G8 volgens Ecofys:

Wij kijken met bewondering (…..) naar Duitsland, waar men al heel ver is met de uitbouw van duurzame energie. Dat heeft veel werkgelegenheid opgeleverd (…..), maar ook een hogere energierekening voor Duitse burgers. Bedrijven betalen geen hogere energierekening omdat ze dan niet meer internationaal zouden kunnen concurreren. Dat zijn lastige afwegingen in de driehoeksverhouding tussen mensen, natuur en winst.

Duurzaam landschap

Duurzaam landschap

Voor de natuur???????

Nee, die groeiende weerstand van omwonenden tegen wind-euromasten, dat is een mysterie. Dat zal wel angst voor verandering zijn of andere primitieve onderbuikgevoelens waar je wel naar moet luisteren, om vervolgens met de overheid ze de mond te snoeren. We leven immers in een vrij land waar je mag zeggen wat iedereen vindt. Zo reageer-zwijnen, knor maar weer…Hier nog een foto van de ijzel in het Noorden, de achtertuin:

RZ15.ijzel